FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 477507 razy ¬
 
ROZRYWKA | Seks
**Pigułki antykoncepcyjne** pytania i odpowiedzi tu;-) 
Temat zamknięty [powiadom znajomego]    
Autor "**Pigułki antykoncepcyjne** pytania i odpowiedzi tu;-)"   
 
crs_sc
 Wysłana - 3 marzec 2007 23:50      [zgłoszenie naruszenia]

Uniwersalna ulotka dołączana do pigułek antykoncepcyjnych:
( Znajdziecie tu większość odpowiedzi na swoje pytania )


Ulotka informacyjna dla kobiety stosującej doustny środek antykoncepcyjny:
Przed zastosowaniem preparatu proszę uważnie przeczytać ulotkę.
Zawiera ona informacje na temat korzyści i ryzyka wynikających ze stosowania pigułki antykoncepcyjnej. Poradzi również Pani, jak prawidłowo przyjmować preparat i kiedy należy powiadomić swojego lekarza o stanie zdrowia. Jeśli ma Pani jakiekolwiek pytania lub potrzebuje więcej informacji, proszę zwrócić się do swojego lekarza lub farmaceuty.

CZYM JEST PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA?
Skład i rodzaje dwuskładnikowych pigułek antykoncepcyjnych
Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów. Są to: gestagen i estrogen. Wszystkie pigułki zawierają taki sam estrogen - etinylestradiol. Im nowsza pigułka tym niższa zawartość tego hormonu - dawkę obniżano od 50 przez 35, 30 do 20 mikrogramów w dobowej dawce. Gestageny różnią się zarówno właściwościami jak i dawką. Gestagen stosowny w najniższej dawce nazywa się gestoden. W preparatach jednofazowych wszystkie pigułki mają ten sam skład. Preparaty dwufazowe zawierają dwa, a trójfazowe trzy rodzaje pigułek, różniących się zwykle kolorem.

Jak działa dwuskładnikowa pigułka antykoncepcyjna
W czasie prawidłowego stosowania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Pigułka antykoncepcyjna zabezpiecza przed ciążą na wiele sposobów. Najważniejszy z nich to zahamowanie jajeczkowania. W czasie stosowania doustnej dwuskładnikowej pigułki antykoncepcyjnej ustaje dojrzewanie i uwalnianie komórek jajowych. Poczęcie staje się niemożliwe. Dodatkowo pigułka utrudnia przenikanie plemników do narządu rodnego oraz hamuje dojrzewanie błony śluzowej macicy.

Działanie dodatkowe
Poza działaniem antykoncepcyjnym przyjmowanie doustnych dwuskładnikowych pigułek antykoncepcyjnych może prowadzić do skrócenia czasu i zmniejszenia obfitości krwawień, co obniża ryzyko niedokrwistości. Bóle miesiączkowe stają się łagodniejsze lub zanikają całkowicie. Zdarza się że lekarze wypisują dwuskładnikową pigułkę antykoncepcyjną w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych towarzyszących krwawieniom miesiączkowym.

DLACZEGO STOSUJE SIĘ PIGUŁKI ANTYKONCEPCYJNE?
Potrzeba planowania rodziny jest równie stara jak ludzkość. Opis jednej z metod uniknięcia ciąży pochodzi ze Starego Testamentu (Onan). Stosowanie pigułki antykoncepcyjnej jest metodą znacznie skuteczniejszą i mniej stresującą. Antykoncepcja nie oznacza przecież działań skierowanych przeciwko naturze. Pozwala na przemyślany wybór czasu, w którym ma nastąpić poczęcie. Przecież pojawienie się dziecka to najważniejszy moment w życiu każdego człowieka. Dzięki pigułce można samodzielnie zdecydować, kiedy ma on nastąpić. Dzięki pigułce dziecko przychodzi na świat wtedy, kiedy jest najbardziej oczekiwane. Wszystkie dzieci powinny być naprawdę chciane i kochane.

KIEDY NIE POWINNA PANI STOSOWAĆ PIGUŁKI?
Nie należy stosować dwuskładnikowej pigułki antykoncepcyjnej, jeśli występują u Pani podane poniżej objawy. Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu proszę poinformować o nich swojego lekarza.
 Jeżeli w przeszłości lub obecnie występują u Pani zaburzenia krążenia krwi, szczególnie spowodowane zakrzepicą.
Zakrzepica oznacza powstawanie skrzepliny krwi. Może ona występować w naczyniach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość płucna), serca (zawał serca), mózgu (udar mózgu) lub w innych częściach ciała (patrz również następny rozdział tej ulotki zatytułowany "Pigułka antykoncepcyjna i zakrzepica"),
 Jeżeli w przeszłości lub obecnie występują u Pani dolegliwości, które mogą być pierwszym objawem zawału serca (dławica piersiowa lub ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (przemijające niedokrwienie lub niewielki udaru mózgu),
 Jeżeli ma Pani cukrzycę ze zmianami naczyniowymi,
 Jeżeli ma Pani żółtaczkę (zażółcenie skóry) lub ciężką niewydolność wątroby,
 Jeżeli stwierdzono u Pani obecnie lub w przeszłości raka piersi lub narządów rodnych,
 Jeżeli występuje lub występował u Pani łagodny lub złośliwy guz wątroby,
 Jeżeli występują u Pani krwawienia z dróg rodnych o nie ustalonej przyczynie,
 Jeżeli jest Pani w ciąży lub podejrzewa ciążę,
 Jeżeli karmi Pani piersią,
 Jeżeli jest Pani nadwrażliwa na którykolwiek ze składników pigułki.
Jeżeli któryś z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania pigułki, trzeba natychmiast przerwać jej przyjmowanie i zwrócić się do lekarza. W tym czasie należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży. Patrz również "Uwagi ogólne".
Pigułek antykoncepcyjnych nie stosuje się u mężczyzn.

CO POWINNA PANI WIEDZIEĆ PRZED ZASTOSOWANIEM PIGUŁKI?
 Uwagi ogólne
W ulotce opisano wiele sytuacji, w których powinna Pani zaniechać przyjmowania pigułki, lub w których jej skuteczność może być zmniejszona. Podano również okoliczności, w których nie powinna Pani podejmować współżycia lub zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne środki mechaniczne. Metoda kalendarzowa i metoda pomiaru temperatury nie mogą być stosowane ponieważ pigułka wpływa na zmiany temperatury i właściwości śluzu szyjkowego, charakterystyczne dla cyklu miesiączkowego.
Pigułka antykoncepcyjna nie chroni przed infekcją wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Każda pigułka jest przepisywana przez lekarza indywidualnie dla pacjentki, nie należy jej odstępować innym osobom.
 Zanim rozpocznie Pani stosowanie pigułki antykoncepcyjnej
Jeżeli stosuje Pani pigułkę antykoncepcyjną w którymkolwiek z wymienionych poniżej przypadków wymaga Pani szczególnej i systematycznej kontroli lekarskiej. Lekarz wyjaśni to Pani. Dlatego przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu powinna Pani poinformować lekarza o występowaniu:
 nałogu palenia tytoniu,
 cukrzycy,
 otyłości,
 wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,
 wady zastawkowej serca lub zaburzeń rytmu serca,
 zapalenia żył powierzchownych,
 żylaków,
 przypadków zakrzepicy, zawału serca lub udaru u bliskich krewnych,
 napadów migreny,
 padaczki,
 zwiększonego stężenia cholesterolu lub trójglicerydów (tłuszczów) we krwi (również w przeszłości lub u bliskich krewnych),
 raka piersi w bliskiej rodzinie,
 choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego,
 choroby Crohna lub wrzodziejącego zapalenie jelita grubego (przewlekłe choroby zapalne jelit),
 liszaja rumieniowatego układowego (SLE),
 zespołu hemolityczno-mocznicowego (zaburzenie krzepnięcia krwi, powodujące niewydolność nerek),
 anemii sierpowatokrwinkowej,
 przebarwień skóry (żółto-brunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przeszłości; należy wówczas unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.
Jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów występuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila się w czasie przyjmowania pigułki antykoncepcyjnej, powinna Pani skontaktować się ze swoim lekarzem.
Jeżeli choruje Pani na hirsutyzm i objawy choroby pojawiły się niedawno lub ostatnio nasiliły się, powinna Pani natychmiast poinformować o tym lekarza, który postawi właściwą diagnozę.

Pigułka antykoncepcyjna i zakrzepica
Zakrzepica polega na powstawaniu skrzepliny krwi, która może zamykać naczynie krwionośne.
Zakrzepica występuje czasem w głębokich żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył kończyn dolnych). W przypadku oderwania się fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, może dojść do zablokowania tętnic w płucach i tzw. zatorowości płucnej. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko; dochodzi do niej nawet wówczas, gdy nie stosuje się preparatu, np. w czasie ciąży. Ryzyko zakrzepicy jest większe u kobiet stosujących preparaty hormonalne niż u pozostałych, ale nie tak duże jak w okresie ciąży.
Zakrzepy mogą również, choć bardzo rzadko, wystąpić w naczyniach krwionośnych serca (powodując zawał serca) lub mózgu (powodując udar). Wyjątkowo rzadko występują w wątrobie, jelicie, nerce lub oku.
Sporadycznie, zakrzepica może spowodować inwalidztwo lub zgon.
Ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru zwiększa się z wiekiem oraz jeżeli pali Pani papierosy. W czasie stosowania pigułki antykoncepcyjnej nie powinna Pani palić, szczególnie jeśli ma Pani powyżej 35 lat.
Jeśli w czasie przyjmowania pigułki antykoncepcyjnej zwiększy się u Pani ciśnienie tętnicze krwi, lekarz może zalecić odstawienie leku.
Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich zwiększa się w czasie zabiegu chirurgicznego lub w przypadku długotrwałego unieruchomienia (np. jeżeli Pani noga jest w gipsie lub na szynie). U kobiet stosujących tabletki hormonalne ryzyko to może być większe. W przypadku planowanego leczenia szpitalnego lub operacji powinna Pani poinformować lekarza o przyjmowaniu pigułki antykoncepcyjnej. Lekarz może zalecić odstawienie tabletek na kilka tygodni przed zabiegiem lub w okresie unieruchomienia i decyduje również o tym, kiedy może Pani ponownie rozpocząć przyjmowanie pigułki antykoncepcyjnej po powrocie do zdrowia.
Jeśli zauważy Pani objawy sugerujące zakrzepicę, należy przerwać przyjmowanie tabletek i skonsultować się natychmiast z lekarzem (patrz również "Kiedy powinna Pani skontaktować się ze swoim lekarzem").

Pigułka antykoncepcyjna i nowotwór
U kobiet, które przyjmują środki hormonalne występowanie raka piersi jest nieco częstsze, niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Nie wiadomo czy ta różnica jest spowodowana wyłącznie stosowaniem doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przyczyną może być również to, że kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są częściej badane i rak piersi jest u nich wcześniej wykrywany.
Opisana różnica w częstości występowania raka piersi zmniejsza się stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania środków hormonalnych.
Rzadko w przypadku łagodnych lub, jeszcze rzadziej, w przypadku złośliwych guzów wątroby obserwowano, po stosowaniu środków hormonalnych, zagrażające życiu krwawienia do jamy brzusznej. Powinna Pani jak najszybciej poinformować lekarza o wystąpieniu nietypowych dolegliwości w nadbrzuszu, które nie ustępują samoistnie.
Istnieją doniesienia o częstszym występowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują środki hormonalne przez długi czas. Zależność ta może jednak nie mieć związku z przyjmowaniem tabletek lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami.

Pigułka antykoncepcyjna i inne leki
Niektóre leki, przyjmowane jednocześnie z pigułką antykoncepcyjną, mogą hamować jej działanie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany), gruźlicy (np. rifampicyna) i antybiotyków (np. ampicylina, tetracykliny, gryzeofulwina) stosowanych w leczeniu chorób infekcyjnych.
Powinna Pani zawsze informować lekarza, jakie leki przyjmuje Pani obecnie oraz poinformować lekarza i dentystę przepisujących inne preparaty (lub farmaceutę wydającego leki), że stosuje pigułkę antykoncepcyjną. Udzielą oni informacji, czy powinna Pani stosować dodatkowe metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.
Pigułka antykoncepcyjna i karmienie piersią
Nie należy przyjmować dwuskładnikowej pigułki antykoncepcyjnej w czasie karmienia piersią. Specjalnie dla kobiet karmiących przeznaczone są jednoskładnikowe pigułki antykoncepcyjne (zawierające jedynie gestagen).

Pigułka antykoncepcyjna i ciąża
Nie należy przyjmować pigułki antykoncepcyjnej w ciąży lub w razie podejrzewania, że jest się w ciąży.
Pigułka antykoncepcyjna i zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi
Nie obserwowano wpływu pigułki antykoncepcyjnej na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

KIEDY POWINNA PANI SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM?
Regularne badania kontrolne
Lekarz poinformuje Panią o konieczności przeprowadzania regularnych badań lekarskich w czasie stosowania pigułki antykoncepcyjnej. Zwykle badania takie wykonuje się raz do roku.
Proszę natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem jeżeli:
 zauważy Pani niepokojące zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykolwiek z objawów wymienionych w tej ulotce (patrz też: "Kiedy nie powinna Pani stosować pigułki antykoncepcyjnej" i "Co powinna Pani wiedzieć przed zastosowaniem pigułki antykoncepcyjnej" (proszę nie zapomnieć o punktach dotyczących najbliższych krewnych);
 stwierdzi Pani obecność guzka w piersi;
 ma Pani zamiar stosować inne leki (patrz też "Pigułka antykoncepcyjna i inne leki");
 będzie Pani unieruchomiona lub planuje Pani zabieg chirurgiczny (należy poinformować lekarza przynajmniej 4 tygodnie wcześniej;
 występuje u Pani intensywne krwawienie z dróg rodnych;
 pominęła Pani tabletki w pierwszym tygodniu cyklu (każdy pierwszy tydzień w kolejnych miesiącach stosowania pigułki antykoncepcyjnej), a w czasie poprzedzających 7 dni doszło do współżycia;
 w ciągu kolejnych dwóch miesięcy nie wystąpiło u Pani krwawienie, odpowiadające menstruacji lub przypuszcza Pani, że jest w ciąży (nie należy zaczynać następnego opakowania bez decyzji lekarza).

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem, jeśli pojawią się następujące objawy sugerujące możliwość wystąpienia zakrzepicy:
 kaszel bez wyraźnej przyczyny,
 silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,
 duszność,
 ból głowy o niespotykanym wcześniej nasileniu lub atak migreny,
 częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie,
 mowa zamazana lub utrata zdolności mowy,
 nagłe zaburzenia czynności narządów zmysłów (słuchu, powonienia lub czucia),
 zawroty głowy lub omdlenia,
 drętwienie lub niedowład części ciała,
 silny ból w jamie brzusznej,
 silny ból lub obrzęk nóg.
Sytuacje i objawy wymienione powyżej są dokładniej opisane w innych częściach tej ulotki.

JAK POWINNA PANI STOSOWAĆ PIGUŁKĘ ANTYKONCEPCYJNĄ?
Regularne przyjmowanie pigułki antykoncepcyjnej zapewnia skuteczne zapobieganie ciąży. Nieregularne zażywanie preparatu może prowadzić do krwawień międzymiesiączkowych jak również pogarszać właściwości terapeutyczne i antykoncepcyjne preparatu.

 Kiedy i w jaki sposób przyjmuje się tabletki?
Opakowanie typu blister zawiera 21 tabletek powlekanych. Na opakowaniu każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym powinna zostać zażyta. Tabletki przyjmuje Pani zgodnie z kierunkiem strzałek na opakowaniu bezpośrednim, codziennie o stałej porze dnia, popijając w razie potrzeby płynem. Zażywa się jedną tabletkę preparatu na dobę przez kolejnych 21 dni.
Przez następnych 7 dni nie przyjmuje Pani tabletek i w czasie tej przerwy rozpoczyna się krwawienie z odstawienia. Zwykle występuje ono 2. lub 3. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki preparatu. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania rozpoczyna Pani po 7-dniowej przerwie, nawet jeśli krwawienie z odstawienia jeszcze trwa.
Oznacza to, że będzie Pani rozpoczynała nowe opakowania w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

 Stosowanie pigułki antykoncepcyjnej po raz pierwszy
Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych środków antykoncepcyjnych
Pierwszą tabletkę preparatu, oznaczoną danym dniem tygodnia, powinna Pani przyjąć pierwszego dnia cyklu, czyli w dniu wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Np. jeśli miesiączka rozpocznie się u Pani w piątek, należy przyjąć tabletkę oznaczoną "Pt", a następnie przyjmować tabletki oznaczone kolejnymi dniami tygodnia. Możne Pani również rozpocząć stosowanie preparatu od 2. do 5. dnia cyklu, ale wówczas przez pierwsze 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne).

Jeżeli wcześniej przyjmowano złożony środek antykoncepcyjny
Może Pani rozpocząć przyjmowanie pigułki antykoncepcyjnej następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki dotychczas stosowanego preparatu (oznacza to brak przerwy w przyjmowaniu tabletek). Jeżeli preparat ten zawiera również tabletki nieaktywne (bez zawartości hormonów), może Pani rozpocząć przyjmowanie preparatu następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony (jeżeli nie jest Pani pewna, która to tabletka, należy zapytać o to lekarza albo farmaceutę). Możne Pani również rozpocząć przyjmowanie preparatu później, ale nigdy nie później niż w dniu, w którym po 7-dniowej przerwie należałoby przyjąć dotychczas stosowaną tabletkę (lub następnego dnia po ostatniej nieaktywnej tabletce dotychczas stosowanego preparatu).

Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą tylko gestageny (minipigułka)
Może Pani w dowolnym dniu przerwać przyjmowanie minipigułki i zamiast niej, o tej samej porze, przyjmować pigułkę dwuskładnikową. Jeśli w ciągu pierwszych 7. dni przyjmowania tabletek utrzymuje Pani stosunki seksualne, powinna Pani stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne).
Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci wstrzyknięć lub implantów
Przyjmowanie pigułki antykoncepcyjnej rozpoczyna Pani w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu. Jeśli w ciągu pierwszych 7. dni przyjmowania tabletek utrzymuje Pani stosunki seksualne, powinna Pani stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne).

Po urodzeniu dziecka
Lekarz może zalecić, by nie stosowała Pani pigułki antykoncepcyjnej do czasu wystąpienia pierwszej naturalnej miesiączki. Czasem można rozpocząć stosowanie leku wcześniej, ale o tym również decyduje lekarz.

Po poronieniu naturalnym lub sztucznym
Zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeżeli przyjmie Pani zbyt wiele tabletek (przedawkowanie)
Nie istnieją doniesienia o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu wielu tabletek antykoncepcyjnych. Po przyjęciu kilku tabletek jednorazowo mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. Jeśli okaże się, że preparat zażyło dziecko, powinna Pani poinformować lekarza.

CO ZROBIĆ JEŻELI:
 zapomni Pani o przyjęciu tabletek
Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od kiedy pominęła Pani tabletkę, skuteczność antykoncepcyjna preparatu jest zachowana. Powinna Pani przyjąć tę tabletkę tak szybko, jak to możliwe i zażyć następną o zwykłej porze.
Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od chwili przyjęcia tabletki, skuteczność działania preparatu może być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek Pani pominęła, tym większe ryzyko zmniejszonego działania antykoncepcyjnego. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje wtedy, gdy pominie Pani tabletki na początku lub na końcu opakowania. W takim przypadku powinna Pani przestrzegać zasad podanych poniżej (patrz również na schemat poniżej).

Pominięta więcej niż 1 tabletka z opakowania
Powinna Pani zwrócić się do swojego lekarza.

Pominięta 1 tabletka w pierwszym tygodniu
Powinna Pani przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek, a kolejne zażywać o stałej porze. Przez następne 7 dni trzeba stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne).
Jeżeli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywała Pani stosunki seksualne, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Powinna Pani niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Pominięta 1 tabletka w drugim tygodniu
Powinna Pani przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek, a kolejne zażywać o stałej porze.
Skuteczność antykoncepcyjna preparatu jest zachowana i nie trzeba stosować dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

Pominięta 1 tabletka w trzecim tygodniu
Możne Pani wybrać jedną z następujących możliwości, bez potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych:1. przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej (nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek), a kolejne o zwykłej porze. Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania od razu po dokończeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia wystąpi u Pani po dokończeniu drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie,lub2. można również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową lub krótszą przerwę (trzeba również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę), po której należy kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania. Jeżeli wybierze Pani ten sposób postępowania, będzie Pani zawsze rozpoczynała kolejne opakowanie w tym samym dniu tygodnia.
Jeśli zapomniała Pani o zażyciu tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich przyjmowaniu nie wystąpiło spodziewane krwawienie, może być Pani w ciąży. Przed rozpoczęciem następnego opakowania preparatu powinna Pani skontaktować się ze swoim lekarzem.

Schemat postępowania w przypadku pominięcia tabletki
 wystąpiły u Pani wymioty
Jeśli wymioty wystąpiły w czasie 3 do 4 godzin po zażyciu pigułki antykoncepcyjnej, substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. Powinna Pani wówczas postępować zgodnie z zaleceniami jak w przypadku pominięcia tabletki.
 ma Pani zamiar opóźnić termin wystąpienia krwawienia
Może Pani opóźnić wystąpienie krwawienia, jeżeli po dokończeniu aktualnego opakowania od razu rozpocznie Pani następne, bez 7- dniowej przerwy. Może Pani zażywać tabletki nawet do wyczerpania tego opakowania. Jeżeli chce Pani, aby krwawienie wystąpiło, trzeba po prostu przerwać przyjmowanie tabletek. W czasie stosowania tabletek z następnego opakowania może pojawić się niewielkie krwawienie lub plamienie. Kolejne opakowanie rozpoczyna Pani po 7-dniowej przerwie.
 ma Pani zamiar zmienić dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie
Jeśli przyjmuje Pani tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie występuje mniej więcej tego samego dnia co 4 tygodnie. Aby przesunąć termin wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, niż wynikający ze schematu przyjmowania preparatu, trzeba skrócić kolejną przerwę w przyjmowaniu tabletek o tyle dni, o ile zamierza Pani przesunąć termin wystąpienia krwawienia. Np. jeśli krwawienie zwykle rozpoczyna się w piątki, a ma rozpoczynać się we wtorki (3 dni wcześniej), powinna Pani rozpocząć nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli zrobi Pani bardzo krótką przerwę w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub krótszą), w czasie jej trwania może nie wystąpić u Pani krwawienie z odstawienia. Niewielkie krwawienie lub plamienie może wystąpić w czasie stosowania następnego opakowania preparatu.
 wystąpiło u Pani nieoczekiwane krwawienie
Podobnie jak w czasie przyjmowania środków hormonalnych, w pierwszych kilku miesiącach mogą występować u Pani nieregularne krwawienia z dróg rodnych (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe). Pomimo to trzeba kontynuować przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustępują po 3 cyklach stosowania preparatu. Jeśli krwawienia utrzymują się, stają się obfite lub nawracają, powinna Pani zgłosić to lekarzowi.
 nie wystąpiło u Pani krwawienie
Jeśli przyjmowała Pani wszystkie tabletki we właściwym czasie, nie miała Pani wymiotów i nie stosowała jednocześnie innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Należy kontynuować przyjmowanie preparatu.
Jeśli krwawienia miesiączkowe nie wystąpiły w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Powinna Pani natychmiast poinformować o tym swojego lekarza. Nie może Pani rozpocząć następnego opakowania, dopóki lekarz nie stwierdzi, że nie jest Pani w ciąży.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ U PANI W CZASIE STOSOWANIA PIGUŁKI ANTYKONCEPCYJNEJ?
Powinna Pani poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek działań niepożądanych, zwłaszcza gdy są one nasilone lub długotrwałe, jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia, które wydają się skutkiem przyjmowania pigułki antykoncepcyjnej.
 Ciężkie działania niepożądane
Ciężkie objawy działań niepożądanych związane z przyjmowaniem pigułki antykoncepcyjnej zostały opisane w następujących częściach ulotki: "Pigułka antykoncepcyjna i zakrzepica/ Pigułka antykoncepcyjna i nowotwór". Proszę przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 Inne możliwe działania niepożądane
Poniżej podano objawy zgłaszane przez pacjentki przyjmujące pigułkę antykoncepcyjna, ale nie musiały one być spowodowane działaniem preparatu.
Objawy te mogą występować w pierwszych kilku miesiącach stosowania przez Panią preparatu i zwykle ustępują w miarę upływu czasu.
 tkliwość piersi, ból i wydzielina z brodawki sutkowej,
 ból głowy,
 zmiany popędu płciowego, nastroje depresyjne,
 nietolerancja soczewek kontaktowych,
 nudności, wymioty, złe samopoczucie,
 zmiany wydzieliny pochwowej,
 różne reakcje skórne,
 zatrzymanie płynów w organizmie,
 zmiany masy ciała,
 reakcje nadwrażliwości.

WIĘCEJ O PIGUŁCE ANTYKONCEPCYJNEJ
Stosowanie pigułki antykoncepcyjnej może powodować również inne korzystne działania, poza działaniem antykoncepcyjnym.
 krwawienie odpowiadające menstruacji może być krótsze i mniej obfite; w rezultacie zmniejsza się ryzyko wystąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza. Bóle miesiączkowe stają się na ogół łagodniejsze lub całkowicie zanikają.
 kobiety przyjmujące preparaty o zawartości 50 mikrogramów etinylestradiolu (preparat o wysokiej zawartości hormonu) rzadziej zgłaszały występowanie ciężkich schorzeń, takich jak: łagodne choroby piersi, torbiele jajników, infekcje w obrębie macicy (stan zapalny miednicy lub PID), ciąża pozamaciczna (ciąża, w której zarodek zagnieżdża się poza macicą) oraz rak endometrium i jajnika. Podobne działanie mogą wywierać również preparaty złożone o małej dawce hormonów, jakkolwiek nie zostało to w pełni potwierdzone.

DANE FARMACEUTYCZNE
Opakowania i tabletki
Opakowanie kalendarzowe pigułki antykoncepcyjnej zawiera 21 tabletek powlekanych.
Tabletki umieszczone są zwykle w opakowaniu bezpośrednim typu blister, wykonanym ze standardowych materiałów; głęboko tłoczony blister z folii z chlorku poliwinylu zamknięty folią aluminiową.
Warunki przechowywania
Nie stosować leku po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C.
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

ps. ulotka pochodzi ze strony: [www.schering.pl]
_______________________________
 

 
Lotoska
 Wysłana - 4 marzec 2007 08:57      [zgłoszenie naruszenia]

Przejrzalam ulotke wczoraj i Yasminelle wzieta w 1 dniu cyklu dziala natychmiastowo wiec skad Twoja dziewczyna dowiedziala sie o tych dwoch tyg. baksiu to nie wiem

 
crs_sc
 Wysłana - 4 marzec 2007 12:32      [zgłoszenie naruszenia]

"Pierwszą tabletkę preparatu, oznaczoną danym dniem tygodnia, powinna Pani przyjąć pierwszego dnia cyklu, czyli w dniu wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Np. jeśli miesiączka rozpocznie się u Pani w piątek, należy przyjąć tabletkę oznaczoną "Pt", a następnie przyjmować tabletki oznaczone kolejnymi dniami tygodnia. Możne Pani również rozpocząć stosowanie preparatu od 2. do 5. dnia cyklu, ale wówczas przez pierwsze 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne)."
_______________________________
 

 
Brunetka22
 Wysłana - 4 marzec 2007 14:22      [zgłoszenie naruszenia]

Mam Pytanie. Biore juz pare dni antybiotyki i wczoraj wzielam 1 tabletke z nowego opakowania.Czy na poczatku brania tabletek( w przypadku gdyby byla obnizona dzialalnosc poprzez antybiotyki ) mozna zajsc w ciaze??Bo dni plodne wystepuja ok 11 dnia cyklu.Czy cykl sie zmienia w czasie brania tabletek?
_______________________________
 
Nie lubie Jasia Fasoli.

 
Miareczka
katechetka
 Wysłana - 4 marzec 2007 14:32      [zgłoszenie naruszenia]

Sprawdz w ulotce czy antybiotyk który bierzesz zmniejsza skuteczność tabletek.
Ale prewncyjnie należy w trakcie stosowania jednocześnie tabletek i antybiotyków i przez 7 dni po zakończenia antybiotykoterapii stosować dodatkowo prezerwatywy.

W trakcie brania tabletek nie ma dni płodnych.
ps poczytaj jak działa tabletka, chyba wypada wiedzieć co sie bierze co?

Zmieniony przez - Miareczka w dniu 2007-03-04 14:32:54
_______________________________
 
stateczna żona swojego męża%-)

Ekspert -
 
hallucyon
 Wysłana - 4 marzec 2007 14:37      [zgłoszenie naruszenia]

Czy cykl sie zmienia w czasie brania tabletek?

A skądże: to wymysł lobby farmaceutycznego!

Ekspert -
 
Miareczka
katechetka
 Wysłana - 4 marzec 2007 14:37      [zgłoszenie naruszenia]

Które potem zarabia na mleku zastępczym
_______________________________
 
stateczna żona swojego męża%-)

Ekspert -
 
baksiu
 Wysłana - 4 marzec 2007 16:34      [zgłoszenie naruszenia]

Ta ulotka scheringa jest odnosnie wszystkich ich produktow?

Jak probowalem wlezc na ulotki na ich stronie, to jakies logowanie dla prasy bylo..

Zmieniony przez - baksiu w dniu 2007-03-04 16:34:39
_______________________________
 

[http://www.pajacyk.pl] <- wlaz i klikaj :) to nic nie kosztuje

 
hallucyon
 Wysłana - 4 marzec 2007 17:16      [zgłoszenie naruszenia]

Do każdego produktu jest osobna ulotka, baksiu.

Chciałbyś, żeby Jelfa napisała jedną ulotkę do Corhydronu i suksametonium (osławionego leku zwiotczającego)?

Ekspert -
 
Miareczka
katechetka
 Wysłana - 4 marzec 2007 17:44      [zgłoszenie naruszenia]

Ale ulotka Logestu jest prawie identyczna jak Harmonetu
_______________________________
 
stateczna żona swojego męża%-)

Ekspert -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]

Odpowiedzi jest na 300 stron.   poprzednia | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia Temat zamknięty

**Pigułki antykoncepcyjne** pytania i odpowiedzi tu;-)

Strony: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119