FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 4291 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Filozofia, Psychologia, Religie
[ART] Ateizm, czyli urojona wizja człowieka 
[powiadom znajomego]    
Autor "[ART] Ateizm, czyli urojona wizja człowieka"   
 
OloKK
Dżony Dep
 Wysłana - 17 grudzień 2008 12:02        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

[fakty.interia.pl/prasa/przewodnik/news/ateizm-czyli-urojona-wizja-czlowieka,1225315,4255]

Punktem wyjścia ateizmu jest wiara w to, że nie ma istotnej różnicy między człowiekiem a zwierzętami.

Irracjonalizm wiary ateistów


Ilekroć rozmawiam z ateistami, to za każdym razem dziwię się temu, iż żaden z nich nie wyciąga wniosków z historii ateizmu. Moi rozmówcy potwierdzają swoją postawą i swoim sposobem prowadzenia dyskusji to, że stali się więźniami własnego systemu wierzeń. Ateiści nie reagują na najbardziej nawet oczywiste argumenty, które wykazują irracjonalność przyjętego przez nich systemu przekonań. Każdy z ateistów, z którymi dotąd rozmawiałem, zachowuje się tak, jakby w swoim sposobie myślenia oraz w swoim sposobie uciekania od faktów był dokładną kopią innych ateistów.

Wspólną cechą ateistów, z którymi miałem kontakt, jest to, że sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli, iż to właśnie systemy ateistyczne doprowadziły do najbardziej okrutnych dyktatur oraz do największych zbrodni w historii ludzkości. W dziejach człowieka żadna marginalna mniejszość - a do takiej należą ateiści - nie dokonała zbrodni na tak wielką skalę, jak właśnie ci, którzy usiłują urządzić świat bez Boga. Wygląda na to, że o ludobójstwach dokonanych przez ateistów wiedzą wszyscy poza? ateistami. Żaden ze spotkanych przeze mnie ateistów nie powiedział, że przeprasza za zbrodnie dokonane przez systemy ateistyczne i że on sam próbuje wyciągać wnioski choćby z najnowszej historii.

Po drugie, ateiści sprawiają wrażenie, jakby myśleli, że ludzie, którzy są pewni istnienia osobowego Boga, uwierzyli w Stwórcę - na przykład - drogą losowania, a nie w oparciu o doświadczenie niezwykłości własnego człowieczeństwa, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć jako wytworu nieosobowej i nieświadomej siebie materii. Wiara ateistów w to, że człowiek wymyślił Boga, jest równie irracjonalna, jak wiara w to, że człowiek wymyślił samego siebie albo jak wiara w to, że mężczyzna wymyślił kobietę. Człowiek rozumny odkrywa istnienie Boga w miarę odkrywania niezwykłości własnego człowieczeństwa, którym się zdumiewa i które jakościowo wyróżnia go spośród wszystkich istot na tej Ziemi.

Po trzecie, ateiści sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli o tym, że istotą ateizmu nie jest negowanie istnienia Boga, lecz negowanie istnienia człowieka jako kogoś w istotny sposób różnego od zwierząt. Człowiek, który wierzy, że jest jedynie nieco bardziej wyewoluowanym zwierzęciem, nie ma powodów, by postawić sobie pytanie o to, czemu lub Komu zawdzięcza swój sposób istnienia. Odkrywanie Boga to logiczna konsekwencja odkrywania niezwykłości człowieka. Wystarczy się przestraszyć, aby uwierzyć w istnienie bóstw lub w istnienie jakiegoś urojonego boga, ale trzeba odkryć w sobie niezwykłość bycia osobą, by postawić pytanie o Boga prawdziwego. W ateizmie jest miejsce jedynie na karykaturę Boga, na przykład jako "opium dla ludu", gdyż w tym systemie jest miejsce jedynie na karykaturę człowieka jako kogoś, kto jest jedynie nieco "udziwnionym" zwierzęciem.

Po czwarte, ateiści sprawiają wrażenie, jakby nie rozumieli, że przyjęli przekonania, które zmuszają ich albo do uwierzenia w to, że człowiek nie różni się jakościowo od zwierząt, albo do uwierzenia w to, że jeśli się różni, to muszą ten fakt tłumaczyć irracjonalnie, na przykład jako dzieło przypadku czy jako nieprawdopodobny zbieg okoliczności w ramach procesu ewolucji. Ateiści zakładają bowiem a priori to, że materia sama siebie wytworzyła i że wyczerpuje ona całą rzeczywistość wszechświata.

Po piąte, ateiści sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli o tym, że ogromna większość ludzi odkrywa w sobie te cechy - zwłaszcza zdolność poznania prawdy i podejmowania świadomych decyzji, a także zdolność do odpowiedzialności, miłości i wierności - których ateistom nie pozwala dostrzegać przyjęty przez nich system wierzeń. Świadomość, wolność i miłość to wyjątkowe zdolności człowieka, które nie są spotykane w świecie zwierząt, roślin czy minerałów. Wierzyć w to, że świadomy siebie i zdolny do miłości człowiek pochodzi od świata nieosobowego, to bardziej irracjonalne, niż wierzyć w to, że motyl potrafi swoimi skrzydełkami rozbić szybę pancerną.

Irracjonalizm ateistycznej antropologii

Punktem wyjścia ateizmu nie jest zatem problem teologiczny, lecz antropologiczny, czyli wiara ateistów w to, że nie ma istotnej różnicy między człowiekiem a zwierzętami. Ateiści wierzą w to, że nasza świadomość jest jedynie subiektywna, wolność jedynie pozorna, a miłość to tylko kwestia biochemii. Podstawą ateizmu jest oderwana od rzeczywistości wizja człowieka. Tak, jak zwierzę nie ma odniesienia do Boga, tak też człowiek w wizji ateistów rzeczywiście takiego odniesienia mieć ani nie potrzebuje, ani nie potrafi. Tyle tylko, że ateizm alienuje człowieka od tego wszystkiego, co w nas specyficznie ludzkie i co sprawia, że jesteśmy w stanie zachowywać się w jakościowo inny sposób niż zwierzęta. Ateizm to system, który nie widzi istotnej różnicy między antropologią a zoologią, między popędami a wolnością, między instynktem a miłością. Ateiści widzą w człowieku zwierzęcość, a w zwierzętach dopatrują się człowieczeństwa.

Są tacy ludzie, którzy rzeczywiście odkrywają w sobie jedynie to, co mają wspólnego ze zwierzętami. W konsekwencji ludzie ci postępują tak, jakby musieli być niewolnikami instynktów, popędów, hormonów czy nacisków zewnętrznych. Tacy ludzie nie są w stanie postawić nie tylko pytania o Boga, ale też pytania o samego siebie. Człowiek, który przyjął ateistyczny system wierzeń w antropologii, traktuje zachowanie tych, którzy racjonalnie myślą, odpowiedzialnie decydują i wiernie kochają, jako zachowanie irracjonalne. Z jego perspektywy tego typu zachowanie tak właśnie wygląda. Gdyby zwierzęta miały świadomość - pozostając we wszystkim innym zwierzętami - to też dziwiłby się temu, że ludzie są zdolni do działania innego niż kierowanie się instynktami, popędami czy biochemicznymi bodźcami.

Nic dziwnego, że w obliczu karykaturalnie zredukowanej wizji człowieka społeczeństwo zbudowane na postulatach ateistów prowadzi w praktyce do poniżenia człowieka, zwłaszcza człowieka niewinnego i uczciwego. Nie jest kwestią przypadku to, że ateistyczni politycy bardziej troszczą się o bogatych aktywistów gejowskich niż o biednych bezrobotnych, a ateistyczni prawnicy bardziej troszczą się o katów niż o ich ofiary. Z kolei ateistyczne feministki bardziej troszczą się o seks niż o dzieci, a ateistyczni ekolodzy bardziej troszczą się o ochronę zwierząt niż o ochronę ludzi.

Każdy system ateistyczny prowadzi do jakiejś formy dyktatury, gdyż ateiści przypisują sobie władzę decydowania o wszystkim. Przypisują sobie nawet władzę decydowania o życiu człowieka, a zatem władzę decydowania o tym, kogo wolno legalnie zabijać, a kogo - ustanowione przez nich prawo - będzie chronić. Ateizm prowadzi nie tylko do jakiejś formy dyktatury. Prowadzi także do jakiejś formy bałwochwalstwa. W ateizmie marksistowskim "bogiem" była partia komunistyczna i jej przywódcy, a w ateizmie liberalnym "bogiem" jest popęd, przyjemność czy pieniądze. Ateizm zawsze stawia coś ponad człowiekiem.

Irracjonalizm ateistycznej "postępowości"

W każdej epoce ateiści stanowią zdecydowaną mniejszość społeczeństwa, a mimo to zawsze myślą, że są zdecydowanie mądrzejsi od zdecydowanej większości ludzi. Są także przekonani o tym, że mają najlepsze pomysły na życie, więzi i wartości godne człowieka. Ateistyczne pomysły w tym względzie - podobnie jak ateistyczna antropologia - są mało skomplikowane. W zeszłym stuleciu przemocą i zbrodniami promowali kult proletariackiego kolektywu. W XXI wieku bardziej wyrafinowanymi metodami - zwłaszcza za pomocą zdominowanych przez siebie mediów - promują "wolne" związki.

Warto zauważyć, że ateiści, którzy promują tego typu związki, potwierdzają, iż obce są im zasady logicznego myślenia, gdyż posługują się terminem wewnętrznie sprzecznym. W rzeczywistości nie istnieją "wolne" związki, podobnie jak nie istnieje kwadratowe koło czy niebieska zieleń. Człowiek jest w stanie wymyślić wewnętrznie sprzeczne pojęcia, ale nawet dzieci wiedzą o tym, że takie pojęcia nie mają odpowiednika w rzeczywistości. To, co faktycznie proponują ateiści jako sposób na więzi, zwłaszcza w relacji kobieta - mężczyzna, to nie związki wolne od związków, lecz związki wolne od odpowiedzialności, miłości i wierności.

To, co ateizm proponuje jako sposób na życie, sami ateiści uznają za najbardziej "naukowe", "racjonalne" i "postępowe". Tymczasem w rzeczywistości ich pomysły polegają na powtarzaniu najbardziej archaicznych i prymitywnych mitów o tym, że człowiek może być szczęśliwy wtedy, gdy nie będzie jakościowo różnił się w swym postępowaniu od zachowania zwierząt. Ateiści proponują to, co łatwe, a nie to, co prowadzi do rozwoju i radości. W konsekwencji proponują łatwy seks zamiast trudnej miłości, łatwy sposób na kierowanie płodnością (antykoncepcja, prezerwatywy, aborcja) zamiast odpowiedzialnego rodzicielstwa, łatwy "luz" zamiast trudnej odpowiedzialności. W pogoni za tym, co łatwe, ateiści przyjmują nawet tak irracjonalny mit, jak przekonanie, że w jakiejś fazie swego rozwoju człowiek może nie być człowiekiem.

Najgroźniejszym mitem ateizmu jest wiara w to, że kto przestaje kochać Boga, ten zacznie kochać człowieka. Fakty wskazują na to, że jest dokładnie odwrotnie. Pierwsze miejsca na liście największych ludobójców wszech czasów zajmują właśnie ateiści. To nie przypadek, że również w naszych czasach ateiści szydzą sobie z Jezusa, który kochał i uczył kochać, ale nie szydzą sobie z ateistycznych zbrodniarzy, a nawet doszukują się pozytywnych aspektów ich zbrodniczej działalności.

W obliczu powyższych faktów jest sprawa oczywistą, że największy przesąd nowożytności to wiara w to, iż ateizm jest przejawem racjonalizmu i że ateiści to ludzie niewierzący. Mitem jest również przekonanie o tym, że punktem wyjścia ateizmu jest negowanie Boga a nie skrajnie zniekształcona wizja człowieka. "Racjonaliści", "ludzie nauki", "ludzie postępu", "humaniści" to ulubione etykiety, jakimi ateiści chętnie tytułują samych siebie. W ich przypadku w radykalny sposób potwierdza się zasada, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie.

Zdecydowana większość ludzi, których spotykam, nie mieści się w ateistycznej antropologii. Ludzie ci odkrywają bowiem w sobie takie zdolności, możliwości, potrzeby i aspiracje, których ateiści nie uwzględniają w swojej wizji człowieka i które sprawiają, że istnieje jakościowa różnica między człowiekiem a zwierzętami. Zwierzęta podlegają ewolucji, a człowiek tworzy historię. Zwierzęta od tysięcy lat zachowują się według tych samych schematów i instynktów, a człowiek nie ma granic w rozwoju. Jak długo większość ludzi będzie odróżniać siebie od zwierząt, tak długo ateizm pozostanie zjawiskiem marginalnym. Mimo to - tak, jak dotychczas - pozostanie zjawiskiem groźnym. Człowiek stanowi bowiem największe zagrożenie dla samego siebie w dwóch przypadkach: wtedy, gdy uwierzy, że nie różni się od zwierząt, oraz wtedy, gdy uwierzy, że jest równy Bogu.

ks. Marek Dziewiecki
______________________________
 
Bądź silny, o człowieku! Pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami
zmysłów i uniesienia: nie bój się, że jakikolwiek bóg wyprze się ciebie za to.
ZAPRASZAM: [www.olokk.pl] // [www.bng-studio.pl]
[www.facebook.com/olokk]

Ekspert -
 
OloKK
Dżony Dep
 Wysłana - 17 grudzień 2008 12:03      [zgłoszenie naruszenia]

Warto przeczytać, by zobaczyć jakimi argumentami posługuje się strona opozycyjna wobec ateizmu.
_______________________________
 
Bądź silny, o człowieku! Pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami
zmysłów i uniesienia: nie bój się, że jakikolwiek bóg wyprze się ciebie za to.
ZAPRASZAM: [www.olokk.pl] // [www.bng-studio.pl]
[www.facebook.com/olokk]

Ekspert -
 
Yosiemaelo
YO
 Wysłana - 17 grudzień 2008 13:20      [zgłoszenie naruszenia]

Co za brednie.
_______________________________
 
Nie chcę się narzucać ale jestem oceanem.

Specjalista -
 
bezemocji
 Wysłana - 17 grudzień 2008 14:22      [zgłoszenie naruszenia]

Jak na księdza całkiem spora dawka znakowania ludzi, tworzenia podziałów na jasną stronę mocy i zwierzęce piętna. Śladu myśli, że człowiek jest obdarzony przez Boga darem wolnej woli i ma prawo z niego dowolnie korzystać. Śladu myśli, że Bóg stworzył i kocha również ateistów! Narzucanie jedynie słusznej perspektywy przypomina najgorsze metody i skojarzenia.

Punktem wyjścia ateizmu nie jest zatem problem teologiczny, lecz antropologiczny, czyli wiara ateistów w to, że nie ma istotnej różnicy między człowiekiem a zwierzętami...... Podstawą ateizmu jest oderwana od rzeczywistości wizja człowieka.

Powiem krótko, ze ksiądz o antropologii nie ma zielonego pojęcia. Pisanie, że ktokolwiek /antropolog, ateista, biolog/ nie widzi istotnej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem jest zwykłym nadużyciem i nieuczciwością pomijając zwykłe nieuctwo. Całkiem "głęboka" jest myśl -
Podstawą ateizmu jest oderwana od rzeczywistości wizja człowieka.

Ksiądz pisze o oderwaniu od rzeczywistości.........

I coś takiego:
Każdy system ateistyczny prowadzi do jakiejś formy dyktatury, gdyż ateiści przypisują sobie władzę decydowania o wszystkim.

I kto to pisze?????


Zmieniony przez - bezemocji w dniu 2008-12-17 15:00:02

Specjalista -
 
Yosiemaelo
YO
 Wysłana - 17 grudzień 2008 15:00      [zgłoszenie naruszenia]

Żaden ze spotkanych przeze mnie ateistów nie powiedział, że przeprasza za zbrodnie dokonane przez systemy ateistyczne

To się nazywa hipokryzja.
_______________________________
 
Nie chcę się narzucać ale jestem oceanem.

Specjalista -
 
OloKK
Dżony Dep
 Wysłana - 17 grudzień 2008 15:36      [zgłoszenie naruszenia]

To jest właśnie błędne rozumowanie.

Jeśli ktoś nie przynależy do niczego, nie jest nigdzie zrzeszony, to czemu ma przepraszać za innych, którzy też nie należą do pewnych organizacji bądź ruchów?

Jeśli ktoś jest wierzącym katolikiem, to się z katolicyzmem utożsamia, przynależy do niego.
Jeśli ktoś jest niewierzący... to czemu ma przepraszać za komunistów?
_______________________________
 
Bądź silny, o człowieku! Pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami
zmysłów i uniesienia: nie bój się, że jakikolwiek bóg wyprze się ciebie za to.
ZAPRASZAM: [www.olokk.pl] // [www.bng-studio.pl]
[www.facebook.com/olokk]

Ekspert -
 
Rezo14
 Wysłana - 17 grudzień 2008 17:12      [zgłoszenie naruszenia]

No artykuł dość zabawny .

Przepraszam za odejście od tematu , ale chciałbym zadać parę pytań dotyczących biblii . Jak to z nią jest , czy jest jakoś potwierdzona ona historycznie ? Co z cudami znajdującymi się w nowym testamencie itp ? (Sam nie wiedziałem jak o to spytać , ale myślę , że przedstawiłem swoje wątpliwości w miare sensownie :P ) Pozdrawiam
Tzn. cuda chyba można pominąć bo to raczej mit , chyba że o czymś nie wiem . :P

Zmieniony przez - Rezo14 w dniu 2008-12-17 17:13:28

 
indecent
 Wysłana - 17 grudzień 2008 17:27      [zgłoszenie naruszenia]

Biblia to szeroki zbiór różnych tekstów z ogromnego zakresu historii. Oddzielnie należałoby rozpatrywać stary testament pod względem historycznosci opisywanych zjawisk a oddzielnie nowy. Jak wiadomo, król dawid to postać historyczna i co do tego nie powinno być większych wątpliwości. Natomiast jego kontakty z bogiem to jest już strefa której historycznie nie da się potwierdzić. Tzn oczywiści nie da się potwierdzić czy naprawdę miał kontakty z bogiem. W nowym testamencie jest inaczej, jak wiadomo opisuje głównie żywot Jezusa, poszczególne etapy i wydarzenia w jego życiu zapisane w biblii mogą byc niezgodne z historyczną prawdą, ale oddzielenie tego co fikcyjne od tego co jest prawdą jest prawie niemożliwe.

 
Rezo14
 Wysłana - 17 grudzień 2008 17:34      [zgłoszenie naruszenia]

Bo ostatnio kumpel zadał mi pytanie "jak mogę w to nie wierzyć i czy myślę sobie , że ktoś to sobie ubzdurał ". Chciałem się więc trochę na ten temat dowiedzieć. :) Pozdrawiam

 
OloKK
Dżony Dep
 Wysłana - 17 grudzień 2008 17:35      [zgłoszenie naruszenia]

Rezor, załóż nowy temat albo użyj wyszukiwarki
_______________________________
 
Bądź silny, o człowieku! Pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami
zmysłów i uniesienia: nie bój się, że jakikolwiek bóg wyprze się ciebie za to.
ZAPRASZAM: [www.olokk.pl] // [www.bng-studio.pl]
[www.facebook.com/olokk]

Ekspert -
 
pajaki dwa
 Wysłana - 17 grudzień 2008 18:02      [zgłoszenie naruszenia]

Autor ma strasznie zawezone "pole widzenia". Kompletnie nie potrafi spojzec na wierzących jak i ateistow z boku, za to na samych ateistow patrzy z gory

Ciekawi mnie czemu dla niego to wszystko jest takie oczywiste (ze czlowieka stworzyl bog itp), nie rzucil nawet jednym argumentem.
Stara jak swiat gadka "bog stworzyl czlowieka, a ewolucja to bajka", tyle ze ewolucja wyjasnia wszystko a religia nic.

Gada jak typowy klecha, wszedzie gdzie nie ma boga tam jest szatan... w ateistow tez wlazl szatan, bez wyjatkow!
Jednym slowem KASZANA

Zmieniony przez - pajaki dwa w dniu 2008-12-17 19:05:42

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 10 stron.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

[ART] Ateizm, czyli urojona wizja człowieka

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Warto przeczytać: Dziwna sytuacja | Jak do cholery.... | Pomocy!!! | Moja psychika - problem? | Slaba psychika ;/ | Choroba... | Wart mnie niż półtora tysiąc złotych - bezcenna wiedza. | Czy ktoś już wystąpił z koscioła? | Brak wiary w siebie a medytacja | G. Berkely - obalenie jego tez, pomocy! | Podświadoma samotność | Dlaczego kościół katolicki przyczynia się do zachorowań na AIDS? | Mięso w piątek... | zdrada czy nie??? | psycholog w warszawie doradzcie gdzie? | Śmierć naturalna | sperma | kaen | pytapl | pyta | ann123 | polo | Dżem 30 koncert dvd2avi | linki | bozemojale | pachy | milf | sqzi | moda | szwed | antoni | fryzjer kraków | fryzjer | playboy | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0