FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 2997 razy ¬
 
ROZRYWKA | Zdrowie
[art] O otyłości 
[powiadom znajomego]    
Autor "[art] O otyłości"   
 
Nicci
 Wysłana - 11 maj 2007 00:50        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Copyright - ***************** - 2006
[http://www].*****************

O otyłościCelem tego postu jest przedstawienie podstawowych informacji o otyłości. Zauważyłem że mówimy bardzo wiele o odchudzaniu, natomiast o samej otyłości jakby mniej. UWAGA - ten artykuł przedstawia problem otyłości z punktu widzenia medycyny, tak więc niektore zawarte w nim stwierdzenia nie są zgodne z ogólnie obowiązującymi na tym forum poglądami . Artykuł ten jest skrótem z szeregu publikacji lek. med. Bogdana Kowalczyka zamieszczonych w witrynie [www.mediweb.pl] oraz dodatkowych informacji znalezionych w innych miejscach w sieci.

Definicja otyłości

Otyłość jest zaburzeniem homeostazy przemiany energetycznej spowodowanym nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia magazynowania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, której towarzyszą liczne powikłania ze strony układu krążenia i innych narządów. Stanowi znaczący czynnik zwiększający liczbę przedwczesnych zgonów. Podnosi to poważnie wydatki opieki zdrowotnej związane z leczeniem osób otyłych.

Otyłość narasta na świecie w alarmującym tempie i częściej dotyczy krajów rozwiniętych ekonomicznie co jest spowodowane nadmierną podażą pokarmów głównie tłuszczów oraz zmniejszoną aktywnością ruchową.

Ilość nadmiernej tkanki tłuszczowej można określić dzięki Indeksowi Masy Ciała (BMI - Body Mass Index). BMI dobrze oddaje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem.

BMI = masa ciała [kg] / wzrost2[m2]

Osoby z BMI powyżej 25 mają nadwagę, natomiast osoby z BMI powyżej 30 są oceniane jako osoby otyłe.

Typy otyłości

W zależności od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organiźmie na który wpływa wiele czynników hormonalnych oraz genetycznych rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje otyłości:

* otyłość typu "gruszka" - (udowo-pośladkowa) - Wksaźnik WHR jest poniżej 0,8 kobiet, a u mężczyzn poniżej 1,0.
* otyłość typu "jabłko" - (otyłość brzuszna, wisceralna) - Wksaźnik WHR jest równy lub wyższy od 0,8 u kobiet, a u mężczyzn równy lub wyższy od 1,0

U kobiet częściej występuje otyłość "typu gruszki" (udowo-pośladkowa) natomiast mężczyźni są bardziej predestyponowani do występowania otyłości typu "jabłko" w której tkanka tłuszczowa gromadzi się wewnątrz jamy brzusznej (tłuszcz brzuszny, trzewny) której towarzyszy większe ryzyko rozwoju zaburzeń metabolicznch, prowadzących do nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, cukrzycy i innych chorób układu krążenia.

U kobiet w okresie pomenopauzalnym w związku z ustaniem produkcji żeńskich hormonów płciowych przez jajniki ryzyko wystąpienia otyłości brzusznej staje się podobne jak w grupie mężczyzn.

Osoby mające dużą ilość tłuszczu brzusznego najłatwiej się go pozbywają przy ujemnym bilansie energetycznym. Już przy utracie 5-10% masy ciała obserwuje się znaczną redukcję ilości tłuszczu brzusznego, a co za tym idzie poprawę stanu klinicznego.

Przyczyny otyłości

Przyczyna otyłości jest nieznana ale mechanizm jej powstawania jest prosty. Otyłośc zawsze jest spowodowana pobieraniem większej ilości energii pod postacią spożywanych pokarmów niż wynoszą łączne wydatki energetyczne ponoszone przez nasz organizm. Wyróżniamy dwa typy otyłości w zależności od etiopatogenezy:

* Otyłość pierwotną - pokarmową powstającą w wyniku współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych

* Otyłość wtórną - będącą objawem chorób metabolicznych, chorób ośrodkowego układu nerwowego, wad chromosomalnych oraz jako działanie leków


Przyczyny otyłości wtórnej

Wśród czynników, które powodują rozwój otyłości należy wymienić:

* zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: urazy czaszki, guzy mózgu, dystrofia tłuszczowo-płciowa Froehlicha, zespół Blounta
* endokrynopatie: niedoczynność tarczycy, hiperinsulinizm pierwotny, choroba lub zespół Cushinga, zespół Stein-Leventhala, stan po usunięciu jajnikówi, niedobór hormonu wzrostu, zespół przekwitania, hipogonadyzm hipogonadotropowy i inne.
* stosowanie leków: glikokortykoidów, estrogenów, progesteronu, środków uspokajających, pochodnych fenotiazyny.
* wady chromosomalne: zespół Turnera, zespół Downa.

Przyczyny otyłości pierwotnej

W powstawaniu nadwagi i rozwoju otyłości pierwotnej bierze udział wiele czynników wśród których najważniejszą rolę odgrywają:

* Czynniki genetyczne

Otyłość wykazuje charakter rodzinny, gdzie dużą rolę odgrywają wspólne dla rodzin nawyki żywieniowe i życiowe. Czynniki genetyczne mogą stanowić do 40% przyczyn prowadzących do otyłości. W procesie tym zaangażowanych może być kilka genów wpływających na przyjmowanie pokarmów i wydatkowanie energii. Dokładny mechanizm pozostaje jednak nieznany. Uważa się, że leptyna kodowana przez gen ob jest przekaźnikiem pomiędzy adipocytem (komórką tłuszczową) a mózgiem dostarczającym informacji o rozmiarach zmagazynowanego tłuszczu. Leptyna hamuje również syntezę i uwalnianie neuropeptydu Y (NPY), który zwiększa apetyt, obniża termogenezę oraz podwyższa poziom insuliny. Podejrzewa się, że mózg osoby otyłej otrzymuje mylącą informację, zaniżającą zasoby tłuszczu w ustroju.

Wydaje się również, że u ludzi czynnik dziedziczny może odgrywać rolę w dziedziczeniu konstytucji psychofizycznej oraz chorób powodujących otyłość wtórną takich jak cukrzyca lub hiperlipoproteinemiarodzinna. Genetycznie uwarunkowana skłonność do tycia może polegać na zwiększonej podatności nabodźce środowiskowe sprzyjające zwiększenu masy ciała.

* Czynniki fizjologiczne

Częstość występowania otyłości wzrasta wraz z wiekiem, ulegając jedynie obniżeniu na starość. Odżywianie człowieka regulowane jest przez ośrodkowy układ nerwowy a w szczególności ośrodki podwzgórzowe, węchomózgowie, układ limbiczny, twór siatkowaty, jądra migdałowate i korę mózgową. Ośrodki te przez cały czas otrzymują bodźce typu psychicznego, nerwowego, hormonalnego i metabolicznego informujące o stanie odżywienia tkanek. Po przeanalizowaniu ośrodki te kształtują uczucie głodu, apetyt, sytość itp. Apetyt jest regulowany wielkością posiłków, ich częstością, składem, smakiem, czynnością. Na łaknienie w najwiekszym stopniu wpływają neurotransmitery, głównie monoaminy:

* serotonina - zmniejsza apetyt na węglowodany
* dopamina - reguluje łaknienie poprzez wpływ hamujący na przyjmowanie tłuszczów
* noradrenalina - zwiększa apetyt na węglowodany

Każde zaburzenie organiczne lub czynnościowe tych ośrodków może zmienić zachowanie się człowieka w zakresie nawyków żywieniowych co może być przyczyną rozwoju otyłości.

* Styl życia

Otyłość powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania nadmiaru tłuszczu oraz zbyt małej aktywności fizycznej. Zmniejszona aktywność fizyczna w zasobnych społeczeństwach jest ważnym czynnikiem powodującym otyłość. Chociaż spożywanie pokarmu zwiększa się wraz ze zwzrastającym wydatkiem energetycznym to jednak nie zmniejsza się ono proporcjonalnie, kiedy aktywnośc fizyczna spada poniżej pewnego poziomu. U niektórych osób zmniejszenie aktywności fizycznej może wręcz powodować zwiększenie spożywania pokarmu. Kobiety prowadzące siedzący tryb życia są siedmiokrotnie bardziej narażone na przybierania na wadze, natomiast mężczyźni czterokrotnie.

Duże znaczenie na rozwój otyłości ma stosowanie używek:

* alkohol - spożywany w nadmiernych ilościach dostarcza tzw pust kalorie, prowadzi do chorób, chorób wątroby i trzustki.
* palenie papierosów - chociaż palenie papierosów obniża apetyt to nie jest to metoda pozwalająca utrzymać prawidłową masę ciała i zachować zdrowie, gdyż palenie jest jednym z głównych czynników chorób sercowo-naczyniowych.

* Czynniki psychologiczne

Otyłość traktowana jako uzależnienie, wewnętrzny przymus jedzenia negatywnie wpływa na życie i sprawia ze osoby otyłe unikają kontaktu z ludźmi, boją się odrzucenia, często czują się gorsze od innych osób. Otyłość u takich osób może stać się sposobem na życie, wytłumaczeniem wszelkich osobistych niepowodzeń natomiast jedzenie może być sposobem na odreagowanie złości, smutku i sposobem na nudę. Typowa dla ludzi otyłych jest złudna nadzieja, że wszystko w życiu się uda jeśli tylko dana osoba schudnie.

* Nadmierne spożycie tłuszczu

Istnieje dodatnia korelacja między spożyciem tłuszczu a jego ilością w organizmie. Ilość spożywanego tłuszczu w diecie świadczy o jej jakości zdrowotnej tzn im więcej tłuszczu, tym jest ona mniejsza. Osoby otyłe szczególnie powinny zwracać uwagę na ilość przyjmowanego tłuszczu gdyż u tych osób mechanizmy kontrolujące łaknienie są zaburzone. Otyli mężczyźni częściej spożywają smażone mięsa, kiełbasy, hamburgery, pizzę podczas gdy kobiety lody, czekoladę, ciasta i kremy. Produkty te są źródłem zbędnych kalorii, nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych trans, a także cholesterolu i spożywane w nadmiarze podnoszą poziom w surowicy cholesterolu całkokwitego, złego cholesterolu (LDL) i triglicerydów. U osób tych w przeciwieństwie do osób szczupłych u których po spożyciu posiłku obfitującego w tłuszcz następuje ograniczenie ilości przyjmowanych kalorii w następnych posiłkach nie obserwuje się tego zjawiska, co sprzyja niekontrolowanemu przyjmowaniu energii i postępującemu tyciu. Wraz ze wzrostem procentowej zawartości tłuszczu w diecie zwiększa się wartość wskaźnika masy ciała.

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że nadmiar spożywanej energii w stosunku do zapotrzebowania powoduje większy wzrost masy ciała po przyjmowaniu tłuszczu w porównaniu z węglowodanami. Dochodzi do tego, gdyż kalorie pochodzące z tłuszczu są łatwiej magazynowane (koszt magazynowania wynosi 4% energii), natomiast pochodzące z węglowodanów potrzebują dodatkowej energii na przekształcenie w tłuszcz zapasowy tj. około 23% energii dla de-novo lipogenezy i 12% dla procesów glikogenezy.
Przyczynami nadmiernej podaży energii w wyniku spożywania produktów obfitujących w tłuszcz może być:

* rozciąganie ścian żołądka -tłuszcz przyspiesza opróżnianie żołądka;
" uczucie sytości po pokarmach obfitujących w tłuszcz u otyłych jest słabo wyrażone;
* tłuszcz poprawia walory smakowe pożywienia;
* potrawy bogate w tłuszcz - wymagają w niewielkim stopniu żucia cosprzyja szybkiemu przyjmowaniu nadmiaru energii, w odróżnieniu od produktów obfitujących w błonnik;

W ostatnich latach obserwuje się korzystne zmiany w strukturze spożycia tłuszczu, co wyraża się zwiększonym spożyciem olejów roślinnych, a zmniejszonym tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.Jednocześnie zwraca uwagę ciągle wysokie spożycie tzw. tłuszczu ukrytego.

Leczenie otyłości

Odchudzanie a następnie utrzymanie należnej masy ciała wiele osób musi świadomie prowadzić przez całe swoje życie. Wymaga to samokontroli trybu życia, diety oraz regularnego ważenia się aby w odpowiednim momencie uchwycić moment nawrotu tycia. Leczenei otyłości jest zadaniem długotrwałym i wymaga jednoczesnego stosowania wielu metod, które lekarz dobiera indywidualnie do każdego przypadku.

Uzyskanie u ludzi otyłych trwałego obniżenia masy ciała do wartości prawidłowych bywa bardzo trudne, natomiast ponawiane próby odchudzania z następowym przyrostem masy ciała mogą, wg niektórych obserwacji, prowadzić do zespołu "jo-jo" który cechuje się opornością na dalsze próby odchudzania. Przyjmuje się jednak, że ważniejsze jest utrzymanie efektu częściowej redukcji nadwagi, niż uzyskanie należnej masy ciała bez pewności, że efekt ten okaże się trwały.

Niewielkie wahania masy ciała rzędu 500g wokół średniej wyznaczonej w kilku kolejnych badaniach nie mają większego znaczenia. Trzeba podkreślić fakt, że otyli pacjenci nie wymagają osiągnięcia idealnej wagi ciała aby uzyskać znaczące korzyści zdrowotne a utrata 5-10% wyjściowej wagi ciała już powoduje zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z otyłością.

Korzyści związane z redukcją masy ciałą to głównie:

* obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji LDL ("zły cholesterol"), trójglicerydów oraz wzrost frakcji HDL ("dobry cholesterol")
* spadek poziomu glukozy oraz wzrostem wrażliwości na insulinę u chorych z cukrzycą typu II
* obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem
zwiększeniem długości życia
* wzrostem samooceny i pozytywnych emocji

Nie zaleca się odchudzania w czasie ciąży, szczególnie bez nadzoru lekarskiego, gdyż może to prowadzić do zaburzeń bilansu mikroskładników odżywczych, wiążących się z potencjalną szkodliwością dla płodu (np. niedobór kwasu foliowego wiodący do wad cewy nerwowej) w okresie od poczęcia do 12 tygodnia. W późniejszym okresie utrata masy ciała matki powoduje upośledzenie wzrostu płodu. Wskazane jest ograniczenie przyrostu masy ciała u otyłych kobiet ciężarnych w celu zmniejszenia częstości nadciśnienia, preeklampsji i cukrzycy ciężarnych, a także dla zapobiegania urodzeniom dużych dzieci. Przyrost masy ciała w czasie normalnie rozwijającej się ciąży wynosi około 12 kg natomiast u kobiety otyłej powinien wynosić około 6 kg.

Dieta

Ubytek masy ciała i tempo jego uzyskiwania zależy od wielkości deficytu energetycznego czyli różnicy między energią uzyskiwaną w diecie a wydatkowaną przez organizm co przedstawia poniższy wzór:

E=PPM+P+W+SDD+T

E- liczba kalorii dostarczonych z pożywieniem
P- energia wydatkowana na pracę
W - wydatek energetyczny na wzrost
SDD- swoiście dynamiczne działanie pokarmu
T - spichrzanie energii w postaci tkanki tłuszczowej

Odchudzanie należy rozpocząć od wdrożenia reżimu zapewniającego uzyskanie deficytu energetycznego rzędu 600 kcal dziennie, który można uzyskać stosując dietę dostarczającej 1200 do 1300 kcal. Optymalny deficyt energetyczny zapewnia wówczas ubytek masy ciała około 1 kg tygodniowo, a zadowalający - 0.5 kg tygodniowo.

Zalecenia dotyczące leczenia "odłuszczającego" to:

* ograniczeniu spożycia tłuszczu zarówno tego widzialnego jak i niewidzialnego
* ograniczenie spożycia cukrów prostych,
* zwiększeniu spożycia warzyw i owoców
* całkowitym unikaniu konsumpcji alkoholu
* zaleca się spożywanie tłuszczy bogatych w kwas linolowy
* nie należy obniżać ilości spożytego białka poniżej 1g/kg należnej masy ciała

Gdy otyłość stanowi zagrożenie dla życia lub gdy należy przygotować pacjenta do operacji, dla przebiegu której otyłość stanowi istotny czynnik obarczający zachodzi potrzeba szybkiego odchudzania, a co za tym idzie uzyskania wysokiego deficytu energetycznego. Stosuje się wówczas diety o bardzo małej kaloryczności (VLCD), dostarczającej poniżej 800 kcal dziennie, które zapewniają duży ubytek masy ciała w następstwie 3-miesięcznej kuracji. Powinny być one stosowane w ośrodkach specjalistycznych.

Pożądane jest kojarzenie leczenia dietetycznego z terapią behawioralną i ćwiczeniami fizycznymi.

Wysiłek fizyczny

Wzmożona aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych elementów każdego programu odchudzającego. Ułatwia ona utratę energii, wyrównuje współistniejące zaburzenia mataboliczne, obniża wydzielanie insuliny, zapobiega obniżeniu podstawowej przemiany materii po odchudzaniu oraz efektowi jo-jo.

W leczeniu nadmiaru tkanki tłuszczowej zaleca się wysiłki względnie małe np 1-2h marszu ale regularnie powtarzanych przez długi okres. Początkowo ćwiczenia powinny być prowadzone bez nadmiernego obciążania kolan, bioder i kręgosłupa (basen) a ich intensywność powinna być zwiększana stopniowo. Intensywność ćwiczeń powinna uwzględniać wydolność krążeniowo-oddechową i sprawność ruchową a ich rodzaja powinien być akceptowany przez odchudzającą się osobę i dostosowany do rozkładu dnia.

Leczenie farmakologiczne

Zastosowanie leków powinno być rozpatrzone u pacjentów:

* z BMI powyżej 30, u których terapia dietetyczna skojarzona z behawioralną i ćwiczeniami fizycznymi spowodowała redukcję masy ciała mniejszą niż 5 kg lub też występuje ponowny wzrost masy ciała.
z BMI powyżej 25, u których istnieją dodatkowe czynniki ryzyka taki jak nadciśnienie tętnicze krwi, upośledzona tolerancja glukozy, cukrzyca typu II lub hiperlipidemia.
* u których próby leczenia samą dietą i wysiłkiem fizycznym zakończyły się niepowodzeniem

Zaleca się, aby leki wspomagające leczenie otyłości były stosowane po wnikliwej selekcji pacjentów pod nadzorem lekarskim, jako uzupełnienie terapii opartej na diecie i poprawie stylu życia. Poza licznymi preparatami o niejasnym mechanizmie działania, dostępne są obecnie dwa leki wykazujące udowodnioną skuteczność:

* sibutramina - Pierwotnie lek wynaleziony jako przeciwdepresyjny. Działa przez podwyższenie poziomu neuroprzekaźników (noradrenaliny i serotoniny) w mózgu. Sibutramina działa na cały organizm i może powodować objawy uboczne, m.in. przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, rozdrażnienie i bezsenność.
* orlistat - Lek o nowym mechanizmie działania, hamujący wchłanianie tłuszczu w przewodzie pokarmowym.

Leczenie chirurgiczne

W ciężkich przypadkach dużą poprawę można uzyskać leczeniem chirurgicznym. Preferowaną metodą jest gastroplastyka. Omijające zespolenia jelitowe nie powinny być stosowane w leczeniu otyłości. Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości:

* BMI powyżej 40 kg/m2
* BMI 35-40 kg/m2 w sytuacji zagrożenia życia lub przygotowania do operacji, gdy otyłość stanowi przeszkodę

Leczenie operacyjne może być zastosowane jedynie u pacjentów dokładnie poinformowanych i wykazujących dobrą motywację, u których ryzyko związane z zabiegiem pozostaje w akceptowalnych granicach . Zabieg powinien być poprzedzony wielospecjalistyczną konsultacją z udziałem internisty chirurga, psychiatry i żywieniowca i powinien być wykonany przez doświadczonego chirurga w odpowiednich warunkach klinicznych.

Psychoterapia

W wielu przypadkach otyłości odpowiednie poinstruowane pacjenta oraz stworzenei emocjonalnych bodźców ułatwia redukcję nadmiaru masy ciała. Szczegółowa analiza zachowań I emocji związanych z żywieniem oraz wprowadzenie zmian w tym zakesie przyzynia się do redukcji masy ciała nawet bez przepisywana specjalnych diet redukcyjnych. By zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności terapii dąży się do przebudowy psychiki osoby otyłej oraz wmacnia jej samoocenę. Kluczową sprawą jest poznanie (m. in. poprzez samoobserwację) i zrozumienie mechanizmów kryjących się za objadaniem się a następnie opracowanie strategii radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami.

Wskaźniki skuteczności leczenia

Redukcja masy ciała

* wynik dobry przy spadku wagi ponad 5 kg z równoczesną poprawą czynników ryzyka
* wynik bardzo dobry przy spadku wagi ponad 10 kg
* wynik wyjątkowo dobry przy spadku masy ciała ponad 20 kg

Pożądana redukcja czynników ryzyka

* obniżenie ciśnienia krwi poniżej 140/90 mm Hg
* obniżenie stężenia cholesterolu w surowicy poniżej 5,2 mmol/l
* obniżenie podwyższonego stężenia glukozy na czczo poniżej 5,5 mmol/l i poniżej 7,8 mmol/l w 2 godz. po doustnym spożyciu glukozy (test tolerancji glukozy)
* w cukrzycy insulinoniezależnej ze stężeniami glukozy powyżej 7,8 mmol/l na czczo i 11,1 mmol/l w 2 godz. po spożyciu glukozy, obniżenie tych wskaźników do poziomu odpowiadającemu średnim wartościom upośledzonej tolerancji glukozy

Utrzymanie masy ciała po odchudzaniu

* ponowny wzrost masy ciała mniej niż 3 kg w czasie ponad 2 lat
* utrzymanie redukcji obwodu w talii o 4 cm

Copyright - ***************** - 2006

Zmieniony przez - Nicci w dniu 2007-05-11 01:01:50
______________________________
 
Wiec kimze w koncu jestes?
Jam czescia tej sily, ktora wiecznie zla pragnac,
wiecznie czyni dobro
Noctua Summe Farmosa Parvula

 
Nicci
 Wysłana - 11 maj 2007 00:54       [zgłoszenie naruszenia]

OTYŁOŚĆ - NIEWĄTPLIWIE GENETYCZNA (ale nie u wszystkich)

Po odkryciu u myszy słynnego genu Ob, którego defekty powodują ich otyłość, naukowcy przez długi czas usiłowali znaleźć związek między ludzkim genem Ob a nadwagą. Udało się to dopiero w 1997 roku, gdy u dwojga chorobliwie grubych, spokrewnionych ze sobą dzieci odkryto jego mutację. Oboje mają uszkodzone obie kopie genu Ob - tę odziedziczoną po ojcu i tę po matce, ludziach z nadwagą, lecz nie otyłych.

Ośmioletnia dziewczynka waży 86 kg. Jej dwuletni kuzynek przekracza ponad dwukrotnie normę dla swojego wieku, ważąc 29 kg. Dla obu dzieci ta otyłość jest praktycznie kalectwem, uniemożliwiającym normalne poruszanie się.

Gen Ob koduje leptynę, hormon kontrolujący apetyt. Badania przeprowadzone na myszach wskazywały, że jego niedobór powoduje otyłość. Myszy udało się odchudzić przez wstrzykiwanie tego hormonu, ale z ludźmi sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiele bardzo otyłych osób ma nawet zbyt wysoki, a nie zbyt niski poziom leptyny. Inaczej jest w opisanym przypadku dwojga dzieci - w ich w organizmach brakuje tego hormonu z powodu ubytku jednego nukleotydu w odpowiednim genie.

Jest to pierwsze potwierdzenie hipotezy dziedziczenia otyłości. Niewiele znaczy to jednak dla przeciętnego człowieka niezadowolonego ze swojej sylwetki, jako że tego typu defekty są niezwykle rzadkie i to nie one odpowiadają za większość przypadków nadwagi.

*****

Leczenie otyłości jest procesem złożonym. Obejmuje on postępowanie dietetyczne dla ograniczenia spożycia energii, wzmożoną aktywność fizyczną dla zwiększenia wydatkowania energii, terapię behawioralną dla zmiany stylu życia na sprzyjający równowadze bilansu energetycznego i farmakoterapię. Lekami można uzyskać zmniejszenie łaknienia, ograniczenie przyswajania energii i zwiększanie jej wydatkowania poprzez nasilenie termogenezy.
Ograniczenie spożycia jest od dawna najczęściej stosowaną metodą leczenia otyłości. Skuteczność tej metody jest zróżnicowana w zależności od cech osobniczych pacjenta. W większości przypadków jest mniej lub bardziej skuteczna w terapii krótkoterminowej, po zakończeniu której większość pacjentów wykazuje tendencje do ponownego tycia. Zależne jest to przede wszystkim od stopniowego odchodzenia od rygorów diety oraz, w mniejszym stopniu, od adaptacji organizmu do ograniczeń w spożyciu. Dlatego ciągle poszukuje się bardziej skutecznych metod leczenia otyłości, które zapewniłyby trwały efekt. Ograniczenie spożycia, ewentualnie przyswajania energii i zwiększanie jej wydatkowania, nadal pozostają fundamentalnymi zasadami terapii. Jedynie sposoby uzyskiwania tych efektów zmieniają się w miarę rozwoju wiedzy.
Spożycie tłuszczu jest ważnym czynnikiem determinującym skłonność do zwiększenia masy ciała. Znajduje to wytłumaczenie w następujących faktach:

- tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem pożywienia;

- rozciąganie ścian żołądka przez spożytą żywność powoduje uczucie sytości; w przypadku tłuszczu ten mechanizm słabo działa, bowiem mała objętość racji pokarmowej posiada dużą wartość energetyczną, ponadto tłuszcz przyspiesza opróżnianie żołądka;

- tłuszcz poprawia walory smakowe pożywienia;

- potrawy bogate w tłuszcz w niewielkim stopniu wymagają żucia, co sprzyja szybkiemu jedzeniu; uczucie sytości pojawia się z pewnym opóźnieniem w stosunku do rozpoczęcia przyjmowania posiłku. Im szybciej posiłek jest spożywany, tym więcej człowiek może zjeść przed rozwinięciem się zaspokojenia głodu;

- termogeneza poposiłkowa jest mniejsza po pokarmach tłustych niż po węglowodanach;

- tłuszcz spożyty z pokarmami jest łatwo magazynowany w tkance tłuszczowej, a koszt energetyczny związanych z tym przemian jest mały i wynosi ok. 4% spożytych kalorii. Koszt energetyczny magazynowania energii z węglowodanów jest wyższy. Zmagazynowanie w postaci tłuszczu energii z węglowodanów wymaga zużycia 23% spożytych kalorii, a zmagazynowanych w postaci glikogenu 12%.

Z powyższych rozważań wynika, że diety ubogoenergetyczne powinny cechować się przede wszystkim ograniczeniem spożycia tłuszczu. W dietach dostarczających 1000-1500 kcal dziennie tylko 20-25% energii powinno pochodzić z tłuszczu. Czasem stosuje się większe ograniczenia. Należy jednak pamiętać o konieczności pokrycia zapotrzebowania na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Wynosi ono 7-15 g dziennie.
Obiecującym sposobem na zmniejszenie efektywnego przyjmowania tłuszczu przez organizm jest ograniczenie jego wchłaniania. Można to uzyskać poprzez hamowanie aktywności lipazy. W warunkach fizjologicznych tylko 5% spożytego tłuszczu wydala się z kałem. Po zastosowaniu orlistatu, inhibitora lipazy trzustkowej, wartość ta wzrasta do 30%.
Skuteczność terapeutyczna orlistatu oceniano w podwójnie ślepych próbach kontrolowanych placebo. Były to obserwacje wieloośrodkowe (Europa - 15 ośrodków, USA - 9 ośrodków) zarówno roczne, jak i dwuletnie.
W trwających 52 tygodnie badaniach lek stosowano w dziennej dawce 360 mg w połączeniu z dietą niskokaloryczną (1200 kcal, 30% energii z tłuszczu, 50% - z węglowodanów, 20% - z białka). Wykazano, że orlistat powoduje ubytek masy ciała od 7,9 do 10,2%. W grupie placebo obniżenie masy ciała wynosiło od 4,2 do 6,6%.
Ponadto przeprowadzono badania nad przydatnością orlistatu w utrzymywaniu uzyskanych podczas odchudzania rezultatów. Po zakończeniu trwającego 52 tygodnie leczenia dietą niskokaloryczną i orlistatem zalecono dietę pokrywającą zapotrzebowanie energetyczne w połączeniu z orlistatem w dawce dziennej 360 lub 180 mg. Po roku obserwacji wykazano, że pacjenci przyjmujący orlistat rzadziej przybierali na wadze (odpowiednio 35,3 i 51,3% badanych), w porównaniu z grupą placebo (63,4% badanych).
Zwiększone wydalanie tłuszczu w kale to rezultat działania orlistatu. Ten mechanizm jest odpowiedzialny za pojawiające się podczas terapii objawy niepożądane. Są to luźne stolce, parcie na stolec, wzdęcia i plamienie tłuszczowe. Występują one przede wszystkim u pacjentów spożywających dietę o zawartości większej niż 30% tłuszczu.
Nie wykazano, aby podczas rocznej i dwuletniej terapii średni poziom we krwi witamin rozpuszczalnych w tłuszczach obniżył się poniżej normy. W nielicznych tylko przypadkach pacjenci wymagają podawania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a także beta karotenu. Warto także dodać, że miej niż 1% orlistatu ulega wchłanianiu.
W leczeniu otyłości można też stosować sibutraminę, lek o działaniu ośrodkowym. Jest on inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin: serotoniny i noradrenaliny. Sibutramina potęguje działania serotoniny i noradrenaliny na receptory komórek postsynaptycznych. Wchłania się z przewodu pokarmowego, metabolizowana jest w wątrobie, a metabolity wydalane przez nerki. Okres półtrwania metabolitów sibutraminy wynosi 14-16 godzin.
Ubytek masy ciała podczas leczenia otyłości sibutraminą jest wynikiem zmniejszenia ilości przyjmowanej energii, a także zwiększonej utraty ciepła z organizmu. Pacjent zjada mniejsze posiłki, skraca czas ich trwania, rezygnuje z przekąsek. Dominuje orientacja smakowa w kierunku produktów obfitujących w białko. Z kolei zwiększony wydatek energetyczny zależy u ludzi prawdopodobnie od stymulacji termogenezy poposiłkowej, a u zwierząt poprzez wpływ na brunatną tkankę tłuszczową. Jak wiadomo, w wyniku stosowania diet redukcyjnych zwalnia się spoczynkowa przemiana materii, co ułatwia powstawania efektu jo-jo. Wykazano, że sibutramina osłabia występowanie tego zjawiska.
Na podstawie poprzednich doświadczeń wynikających z leczenia otyłości fenfluraminą i deksfenfluraminą stosowanymi pojedynczo lub w skojarzeniu z fenterminą sugerowano, że leki o działaniu serotoninergicznym powodują uszkodzenie zastawek serca. W dotychczas przeprowadzonych badaniach nie wykazano, aby częstość występowania wad zastawkowych serca u pacjentów leczonych sibutraminą była większa w porównaniu z grupą kontrolną składającą się z osób otyłych nie przyjmujących leku. Podkreślić należy, że stężenie serotoniny w synapsie stymulowane jest 5-10-krotnie wyższe w porównaniu z efektem działania sibutraminy.
Dotychczas przeprowadzono szereg kontrolowanych prób klinicznych z zastosowaniem sibutraminy. Z wielu badań klinicznych wynika, że lek ten powoduje znamiennie wyższe ubytki masy ciała w grupie pacjentów przyjmujących sibutraminę w porównaniu z placebo.
Bray i wsp. stwierdzili, że ubytek masy ciała w wyniku stosowania sibutraminy w dawce 10 lub 15 mg dziennie wynosi odpowiednio 6,1 i 7,4%, a w grupie placebo tylko 1,2%.
Apfelbaum i wsp. wykazali, że zastosowanie sibutraminy u pacjentów poprzednio leczonych dietą o bardzo niskiej zawartości energii (VLCD) nie tylko powoduje utrzymanie uzyskanych rezultatów, ale również indukuje dalszy ubytek masy ciała (średnio o 6,1 kg).
W najnowszych badaniach wieloośrodkowych STORM prowadzonych aktualnie w Europie ocenia się efekty, tolerancję i bezpieczeństwo długoterminowego leczenia otyłości przy pomocy sibutraminy zalecanej w skojarzeniu z dietą niskokaloryczną. Poza korzystnymi doraźnymi efektami sześciomiesięcznej kuracji wykazano, że lek jest przydatny w utrzymaniu uzyskanych rezultatów w ciągu dwóch lat dalszej obserwacji. Dwukrotnie więcej pacjentów przyjmujących sibutraminę utrzymywało początkowy ubytek masy ciała w porównaniu z ludźmi przyjmującymi placebo.
Z różnych obserwacji dotyczących leczenia otyłości sibutraminą wynika, że szczególnie zmniejsza się obwód talii, co może wskazywać na ubytek tkanki tłuszczowej wisceralnej. Ponadto wykazano, że podczas leczenia otyłości sibutraminą obniża się poziom całkowitego cholesterolu, LDL-cholesterolu i trójglicerydów. Ponadto sibutramina przyczynia się do wzrostu poziomu HDL-cholesterolu i poprawy profilu glikemii u pacjentów z cukrzycą.
Z objawów niepożądanych, które pojawić się mogą podczas stosowania sibutraminy wymienia się nieznaczny wzrost ciśnienia krwi (3 mmHg), a także przyspieszenie częstości pracy serca o 5-6 uderzeń na minutę. Inne objawy uboczne to suchość w jamie ustnej, zaburzenia snu i zaparcia.
Pragniemy podkreślić, że największym problemem w leczeniu otyłości jest utrzymanie uzyskanego efektu przez dłuższy czas. Nowe leki wyraźnie ułatwiają redukcję masy ciała. Przyszłe badania uściślą, jak długo te nowe leki można stosować. Aktualny staje się problem wypracowania zasady skojarzonego leczenia otyłości z zastosowaniem terapii behawioralnej, dietetycznej i farmakologicznej. Należałoby dążyć do tego, aby w okresie farmakoterapii wypracować przy pomocy terapii behawioralnej nowy styl życia sprzyjający utrzymywaniu uzyskanych efektów

*****

EPIDEMIOLOGIA OTYŁOŚCI - na podstawie "Report of a WHO Consultation on Obesity, 1997."


Otyłość jest spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania, skutkiem czego jest magazynowanie tego nadmiaru w postaci tłuszczu.
Współczesny świat obserwuje wzrost występowania otyłości w alarmującym tempie. Dotyczy to zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się. Zjawisko to pociąga za sobą konsekwencje medyczne i ekonomiczne. Ze zdrowotnego punktu widzenia otyłość daleko wykracza poza problem estetyczny związany z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej. Jest ona ściśle związana ze zwiększoną częstością występowania chorób i zaburzeń metabolicznych takich, jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, udary mózgu. Stanowi tym samym znaczący czynnik zwiększający liczbę przedwczesnych zgonów. Podnosi to poważnie wydatki opieki zdrowotnej związane z leczeniem osób otyłych.
Globalnych informacji o występowaniu na świecie nadwagi i otyłości wśród dorosłych dostarczyły badania WHO MONICA (MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular diseases). Przeprowadzone w ciągu ostatnich 10-20 lat pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia określiły częstość występowania otyłości w sześciu następujących regionach świata: Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Środkowy Wschód, Europa, Pacyfik Zachodni.

Badania WHO MONICA opierały się na powszechnie stosowanym kryterium:

Otyłość rozpoznawano wówczas, gdy:
BMI > 30 kg/m2
Nadwagę rozpoznawano wówczas, gdy:
BMI waha się między 25 a 29,9 kg/m2

Badania WHO MONICA wykazały, że otyłość częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Natomiast nadwaga jest częstsza wśród mężczyzn.
WHO MONICA objęły badaniami 48 populacji, w latach 1983-1986. Według tego samego protokołu mierzono wzrost i ciężar ciała, wszystkie badania odbywały się w tym samym czasie, we wszystkich dokonywano standaryzacji wieku. Głównie pochodzą one z Europy. Na podstawie wyników WHO MONICA nie można mówić o różnicach występowania otyłości pomiędzy poszczególnymi krajami, ale wyłącznie o różnicach dotyczących wybranych badanych populacji. Wyniki badań dotyczą kobiet i mężczyzn w wieku 35-64 lata, w badanych populacjach.
Uzyskane wyniki wskazują na wagę badanego problemu. Wśród kobiet większość (od 50% do 75% badanych) ma nadwagę lub otyłość. Natomiast wśród mężczyzn, z wyjątkiem Chińczyków, występowanie otyłości lub nadwagi przekracza 50% badanych populacji. Wykazano także, że we współczesnym świecie istnieją populacje, wśród których ponad 75 % to osoby z nadwagą lub otyłością.

Ameryka Północna

Wyniki przedstawiające występowanie otyłości wśród Amerykanów pochodzą z czterech narodowych badań populacyjnych, są to: National Health Examination Survey (NHES I, lata 1960-1962), National Health And Nutriton Examination Survey (NHANES I, lata 1971-1974), (NHANES II, lata 1976-1980), (NHANES III, lata 1988-1994). Należy pamiętać, że pierwsze badanie NHANES rozpoznawały otyłość u mężczyzn na podstawie BMI>27,8 a u kobiet >27,3 jednakże na użytek raportu WHO zostały one przeliczone wg kryteriów przyjętych w badaniu WHO MONICA.

Jak wynika z badań NHANES III (1988-1994) około 20% mężczyzn i 25% kobiet amerykańskich ma otyłość. Badania te wykazały, że około 61 mln Amerykanów jest otyłych, ważąc o 20% i więcej ponad zalecaną masę ciała. Szczególnie dotyczy to czarnych kobiet amerykańskich, a także niektórych mniejszości narodowych. Od czasu pierwszych badań NHES z lat 1960-1962 zanotowano 30% wzrost rozpowszechnienia otyłości. W związku z tym określono, że przy utrzymywaniu się tego trendu, w 2230 roku 100% populacji amerykańskiej stanowić będą osoby otyłe.

Europa

Nieliczne z badań dotyczących występowania otyłości przeprowadzonych w krajach europejskich mają wartość badań populacyjnych. Dane takie uzyskano z Anglii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Grecji. Jak wynika z badań w ciągu ostatnich 10 lat częstość występowania otyłości w Europie wzrosła o 10-40%. Najwyraźniej widać to w Anglii - wśród kobiet w 1980 roku otyłość występowała u 8%, a w 1995 r. aż u 16,5%.
Ostatnie badania przeprowadzone w Anglii (Health Survey for England, Dept of Health, London 1998) wykazały, że w grupie ludności w wieku 16-64 lat osoby z nadwagą stanowią odpowiednio 34% w grupie kobiet i 45% w grupie mężczyzn. Otyłość stwierdza się u 16% mężczyzn i 17% kobiet.
W badaniach WHO MONICA przeprowadzonych w latach 1983-1986 w Europie wykazano największą częstość występowania otyłości na terenie obecnej Litwy (mężczyźni 22%, kobiety 45%), a najniższą w Göteborgu (mężczyźni 7%, kobiety 9%).
Przeciętnie częstość występowania otyłości w Europie w latach 1983-1986 wynosiła wśród mężczyzn 15%, a wśród kobiet 22%.
W krajach dawnego bloku wschodniego stwierdza się jeden z największych na świecie wskaźników występowania choroby niedokrwiennej serca.

Wyniki badań WHO MONICA są jednoznaczne. Częstość występowania otyłości na świecie wzrosła. Trudno jednoznacznie określić przyczynę tego zjawiska. Dwa czynniki odgrywają rolę w odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych badań populacyjnych. Są to ciągle malejąca aktywność fizyczna, a także zwiększone spożycie tłuszczu.
Ponadto należy rozważyć inne przyczyny, które mogą mieć wpływ na uzyskane rezultaty w poszczególnych populacjach. Należą do nich: zaprzestanie palenia tytoniu, zmiana zwyczajów żywieniowych, zmiana technologii przyrządzania posiłków, dostępność wysoko przetworzonej żywności i szereg innych czynników związanych z postępem cywilizacji.

Polska

Najnowsze obserwacje Pol-MONICA przeprowadzone w próbie losowej populacji Warszawy, w wieku 35-64 lat wskazują, że nadwaga (BMI=25-29,9 kg/m2) występuje u 45,2% mężczyzn i 35,1% kobiet, a otyłość (BMI>30,0 kg/m2) u 22,4% mężczyzn i 29% kobiet. Analiza badań przeprowadzonych przez Pol-MONICA w latach 1984-1993, wykazała wzrost częstości występowania otyłości wśród mężczyzn i kobiet. Natomiast w przypadku nadwagi stwierdzono mniejsze jej występowanie u obu płci.

Wnioski płynące z Raportu WHO :

Otyłość narasta na świecie w alarmującym tempie.
Problem otyłości dotyczy częściej krajów rozwiniętych ekonomicznie i jest spowodowany nadmierną podażą pokarmów - gł. tłuszczów oraz zmniejszoną aktywnością ruchową.
Otyłość częściej dotyczy kobiet, natomiast nadwaga częściej występuje u mężczyzn.
W przypadku utrzymywania się obecnego tempa narastania otyłości w 2230 roku 100% populacji amerykańskiej stanowić będą osoby otyłe.
Częstość występowania otyłości w Europie wzrosła w ostatnich 10 latach o 10-40%.

*****

Obok chorób nowotworowych i degeneracyjnych (miażdżyca, zmiany zwyrodnieniowe układu ruchu) otyłość stanowi najważniejszy problem społeczny doby współczesnej. Wynika to z zastraszających statystyk europejskich i amerykańskich, dowodzących, że prawie 1/5-1/3 populacji osób dorosłych wykazuje nadwagę. Jeśli uwzględnić następstwa czynnościowe i anatomiczne powstałe w różnych narządach w wyniku otyłości, charakter społeczny tego zagadnienia nie podlega dyskusji. Mimo że otyłość już od dawna przestała być przedmiotem fetyszyzacji i raczej jest przedmiotem powszechnej awersji, nie znajduje dotychczas należnego jej miejsca wśród problemów rozwiązywanych przez światowe i krajowe organizacje zdrowia. Zresztą nawet lekarze praktycy traktują często otyłość w sposób powierzchowny, choć powszechnie wiadomo, że zwiększa ona zarówno zapadalność, jak i śmiertelność w różnych chorobach, w tym szczególnie chorobach naczyń krwionośnych (nadciśnienie, miażdżyca, niewydolność naczyń wieńcowych), serca, wątroby , nerek oraz w cukrzycy. Postępy biochemii, genetyki, psychologii i socjologii naszych czasów sprawiają, że otyłość przestaje być tylko objawem chorobowym. Nowsze badania w tym zakresie wykazują, że otyłość nie jest tylko prostym następstwem dodatniego bilansu energetycznego, ale złożonym problemem biochemicznym, fizjologicznym, socjologicznym i psychologicznym. Różnorodność etiologii otyłości sprawia, że lekarz musi być wszechstronnie obeznany z tym zagadnieniem, inaczej bowiem trudno będzie oczekiwać sukcesów leczniczych.

Ogólne uwagi o otyłości

Definicja otyłości.

Otyłością nazywamy stan nadmiernego gromadzenia w ustroju tłuszczów.

W warunkach fizjologicznych tłuszcz stanowi przeciętnie 15% masy ciała. Dalsze 23% stanowi woda pozakomórkowa, 4% tkanka kostna oraz 58% - komórki, czyli tzw. tkanki metabolicznie aktywne u kobiet zawartość tłuszczów w ustroju jest o 5-7% większa niż u mężczyzn. O otyłości mówimy wówczas, kiedy tłuszcze stanowią więcej niż 25% masy ciała u mężczyzn lub więcej niż 30% masy ciała u kobiet. W miarę starzenia się człowieka procentowa zawartość tłuszczu zwiększa się. Otyłość może, ale nie musi być przyczyną nadwagi. W praktyce lekarskiej najczęściej identyfikuje się otyłość z nadwagą. Jest to, oczywiście, w odniesieniu do niektórych osób błędne, podobnie jak błędne jest twierdzenie, ze każda nadwaga jest wywołana otyłością. Sportowcy o dobrze lub nadmiernie rozwiniętym układzie mięśniowym (szczeg6lnie ciężarowcy) mimo nadwagi nie są ludźmi otyłymi. Odwrotnie, ludzie z ?normalną? wagą mogą być mimo to otyli, jeśli ich mięśnie są słabo rozwinięte. Dlatego przy ustalaniu rozpoznania otyłości należy każdorazowo wziąć pod uwagę morfologiczną strukturę badanego. Przyznać jednak trzeba, że w praktyce lekarskiej otyłość łączy się zwykle z nadwagą, chociaż coraz więcej jest ludzi otyłych z ?prawidłową? masą ciała. Wynika to z narastającej bezczynności fizycznej współczesnego człowieka, za którego pracę fizyczną wykonują coraz częściej maszyny .

Sposoby ustalania otyłości

Jak wspomniano wyżej, ustalenie stopnia nadwagi w stosunku do tzw. wagi należnej bynajmniej nie odzwierciedla jeszcze zawsze stopnia otyłości. Zawartość tłuszczu w naszym ustroju można dokładnie ustalić drogą: 1) pomiaru przeciętnej masy względnej (ciężaru właściwego ) ciała, 2) oznaczania całkowitej zawartości wody w ustroju, 3) pomiaru zawartości potasu w ustroju lub 4) oznaczania przestrzeni rozprzestrzeniania się gazów rozpuszczonych w tłuszczach, takich jak cyklopropan i promieniotwórczy krypton (85K) lub pomiaru przewodnictwa elektrycznego całego ustroju. Masa względna tłuszczu człowieka wynosi przeciętnie 0,940, tkanek zaś beztłuszczowych 1,097. Znając aktualną objętość badanego (po potrąceniu objętości przestrzeni pęcherzyków płucnych oraz światła przewodu pokarmowego) oraz masę jego ciała, łatwo obliczyć jego przeciętną masę względną. 1rn będzie mniejsza, tym większa jest zawartość tłuszczów .Oznaczenie zawartości tłuszczów drogą pomiaru zawartości potasu lub wody ustroju opiera się na założeniu, że tłuszcze obojętne nie zawierają tych składników. Znając przestrzeń potasową lub wodną oraz aktualną masę ciała badanego, łatwo obliczyć masę tłuszczu ustrojowego. Oznaczanie ilości tkanki tłuszczowej przy użyciu cyklopropanu lub kryptonu (85K) związane jest z dużymi trudnościami technicznymi i nie nadaje się do badań rutynowych. W codziennej praktyce lekarskiej wspomniane metody pomiaru tłuszczu ustroju są niedostępne.
Stąd znacznie większe znaczenie w ocenie stopnia otyłości ma pomiar grubości fałdu, utworzonego ze skóry i tkanki podskórnej w połowie długości mięśnia trójgłowego ramienia (normalna grubość nie przekracza 15 mm u mężczyzn i 25 mm u kobiet), nad grzbietem łopatki oraz w okolicy pępka. Pomiaru grubości fałdu skórnego dokonuje się w standardowych warunkach.

Ustalanie i stopnia tzw. masy należnej nadwagi

Z rozważań podanych w pkt. Definicja otyłości wynika, że ustalenie tzw. masy należnej, a co za tym idzie - również stopnia nadwagi dla poszczególnej osoby, jest sprawą bardzo trudną. Należy przy tym uwzględnić nie tylko wzrost badanego, ale i cały jego morfogram oraz jego płeć i wiek. Stąd wszystkie wzory , służące do określenia masy należnej i nadwagi, traktowane w oderwaniu od poszczególnej osoby pozbawione są właściwego sensu. Znacznie większą wymowę diagnostyczną ma określenie zawartości tłuszczu ustrojowego lub grubości fałdu skórnego.
Najbardziej rozpowszechnionym wzorem do obliczenia wagi należnej jest wzór Broca, według którego masa należna w kilogramach = wzrostowi w centymetrach - 100. Dla kobiet tak uzyskaną wartość należy zmniejszyć o 7-10%.
Wśród innych wzorów wymienić należy wzór Pottona, wg którego masa należna u mężczyzn = wzrost w cm - 100 - (wzrost w cm - 100) / 20
a dla kobiet = wzrost w cm - 100 - (wzrost w cm - 100) / 10
Według Lorentza masa należna = wzrostowi w cm - 100 - 0,25 x (wzrost w cm - 150). Dla celów praktycznych nadaje się również wzór Amerykańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, wg którego masa należna = 50 +0,75 x (wzrost w cm - 150). Wzoru Lorentza i Amerykańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na życie nie można stosować u osób ze wzrostem mniejszym niż 150 cm.
Jeśli masa ciała badanego nie przekracza o 10% należnej, określa się ją jeszcze jako prawidłową, jeśli zaś przekracza tę wartość, mówimy o nadwadze.
Ostatnio przy ustalaniu stopnia nadwagi coraz częściej używa się tzw. wskaźnika masy ciała, który jest ilorazem masy ciała (w kg) do H2 (H - wzrost wyrażony w metrach H2 kwadrat wysokości).Wartości większe niż 30 świadczą o otyłości, a mieszczące się w granicach 24-29 - o nadwadze.

Wpływ otyłości na czynność różnych narządów

Na podstawie licznych prac klinicznych i doświadczalnych szkodliwy wpływ otyłości na:

częstość występowania różnych chorób,
przebieg istniejących chorób częstość i ciężkość występowania różnych powikłań w przebiegu różnych chorób - nie podlega żadnej wątpliwości.

Na szczególne omówienie zasługuje wpływ otyłości na:

układ sercowo-naczyniowy,
układ oddechowy,
układ pokarmowy,
układ moczowy,
narząd ruchu,
układ nerwowy,
czynność gonad,
skórę,
układ krzepnięcia i fibrynolizy ,
gospodarkę purynową,
gospodarkę białkową,
gospodarkę lipidową,
gospodarkę wodno-elektrolitową oraz
częstość występowania nowotworów złośliwych.

a. Nie ulega wątpliwości, że otyłość obciąża dodatkowo układ sercowo-naczyniowy. Jest to najprawdopodobniej wynikiem zwiększenia objętości krwi krążącej, spadku sprężystości i wzrostu oporu naczyń krwionośnych oraz objętości wyrzutowej serca. Również wzmożenie przepuszczalności naczyń włosowatych oraz wzrost lepkości krwi dodatkowo obciążają układ krażenia. Bogate unaczynienie tkanki tłuszczowej leży u podstaw tych zjawisk. W dodatku znaczne otłuszczenie samego serca utrudnia jego normalną pracę. Dotychczas nie udowodniono jednoznacznie, by otyłość miała sprzyjać rozwojowi nadciśnienia tętniczego oraz zmianom miażdżycowym, szczególnie naczyń wieńcowych. Otyłość skojarzona z nadciśnieniem krwi, cukrzycą lub skazą dnawą wpływa pogarszająco na rozwój zmian miażdżycowych naczyń krwionośnych, a szczególnie naczyń serca. Badania ostatnich lat sugerują wpływ rozmieszczenia nadmiaru tkanki tłuszczowej na częstość występowania niedokrwienia mięśnia sercowego i wylewów krwi do mózgu. Częstość ta jest szczególnie duża wtedy , kiedy nadmierna ilość tkanki tłuszczowej znajduje się w okolicy śród- i nadbrzusza, natomiast mniejsza przy lokalizacji pośladkowo-biodrowej.

b. Dużego stopnia otyłość wywołuje utrudnienie wentylacji płuc wskutek: 1 ) usztywnienia i obciążenia klatki piersiowej tkanka tłuszczową, 2) uniesienia przepony przez rozrosłą tkankę tłuszczową w jamie brzusznej oraz 3) powiększenia naturalnej kifozy piersiowej. Spadek wentylacji płuc, wywołując hipoksemię i hiperkapnię, pobudza szpik do wzmożonego wytwarzania krwinek czerwonych. Powstałe w ten sposób poliglobulia wtórna, obciążająca w znacznym stopniu serce, szczególnie komorę prawą. Zmniejszona ruchomość klatki piersiowej oraz poliglobulia stanowią przyczynę powstawania zespołu sercowo-płucnego, który w krańcowej swojej postaci daje obraz zespołu Pickwicka. Charakteryzuje się on otyłością, wybitną sennością, sinicą, objawami przeciążenia prawego serca, poliglobulią oraz okresowo pojawiającym się powierzchownym oddechem. Występująca hiperkapnia ma być przyczyną występowania zaburzeń rytmu serca, kończących się czasem nagłym zgonem.

c. Otyłość ma szkodliwy wpływ na czynność wątroby. Stwierdzone badaniem biopsyjnym zmiany anatomopatologiczne (cechy stłuszczenia), a badaniem biochemicznym - patologicznie zmienione próby czynnościowe wątroby , zależą nie tyle od stopnia otyłości, ile od czasu jej trwania. Poza tym otyli chorują znacznie częściej niż nieotyli na różne dyskinezy dróg żółciowych i kamicę żółciową, marskość wątroby oraz zapalenie trzustki.

d. Częstość występowania zapalenia nerek oraz kamicy moczanowej u otyłych jest znacznie większa niż u szczupłych. Hemodynamika nerek nie ulega u otyłych istotnym zmianom. Czasami stwierdza się wzrost frakcji filtracyjnej. Nie wyjaśniono dotychczas, w jakim stopniu obserwowane w otyłości zaburzenia wodno-elektrolitowe zależne są od zmienionej funkcji nerek.

e. Długotrwałe obciążenie układu ruchu nadmierną masą wywołuje często płaską stopę oraz wczesne powstawanie często rozległych zmian zwyrodnieniowych w dużych stawach kończyn dolnych oraz w stawach kręgosłupa. U dzieci jest ona przyczyną częstego występowaniu kolan koślawych lub szpotawych oraz. płaskiej stopy. Na uwagę zasługuje poza tym mniejsza częstość występowania próchnicy zębów u dzieci otyłych. u dorosłych otyłych tego zjawiska się nie obserwuje.

f. Otyłość może być następstwem różnych procesów zapalnych, zwyrodnieniowych lub nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego. Jak już o tym była mowa przy omawianiu etiologii otyłości, może ona być następstwem stanu reaktywnego na różne stresy lub niepowodzenia życiowe. z drugiej strony już rozwinięta otyłość może być przyczyną wtórnych zmian psychicznych, wywołanych utratą przyjemnych dla oka kształtów ciała lub awersją otoczenia dla osoby otyłej.

g. Osłabiony popęd płciowy u obu płci, oligospermia, zahamowanie owulacji oraz zmniejszenie płodności często towarzyszą otyłości. Miesiączkowanie jest najczęściej prawidłowe, czasami jednak nieregularne. Pomniejszeniu masy ciała do wartości normalnej obserwuje sil: często cofanie wymienionych objawów.

h. Częstość występowania chorób grzybiczych skóry, czyraczności oraz różnych wyprysków skóry u osób otyłych jest znacznie większa niż u osób szczupłych. i. u osób otyłych krzepliwość krwi jest wzmożona. Równocześnie stwierdza się zmniejszoną aktywność układu fibrynolitycznego. Wymienione odchylenia warunkują zmianę właściwości serologicznych krwi, sprzyjających powstawaniu złogów.

j. Wzmożone stężenie kwasu moczowego, częste występowanie napadów skazy dnawej oraz kamica moczanowa nierzadko towarzyszą otyłości.

k. Elektroforegram białek surowicy ani stężenie ogólne białek u otyłych zwykle nie różnią się od wartości spotykanych u osób nieotyłych. Wzrost frakcji alfa- i beta-g1obulin stwierdza się najczęściej tylko u osób wykazujących wzrost frakcji f3- i pre-f3-1ipoprotein;

l. u pewnej liczby otyłych stwierdza się wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, triglicerydów, cholesterolu ogólnego oraz frakcji f3- i pre-f3-1ipoprotein, natomiast zmniejszenie zawartości cholesterolu we frakcji HDL.

m. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w otyłości są często spotykane.
Abstrahując od tzw. otyłości gąbczastej ( obesitas sponglosa ) , w której stwierdza się wyjątkowo wodochłonność tkanek, w zwykłej otyłości nie stwierdza się wbrew powszechnej odmiennej opinii, większej retencji wody i NaCl. W odróżnieniu od tkanki mięśniowej, zawierającej do 75% H2O, tkanka tłuszczowa zawiera jej zaledwie 150;0. Często jednak próba obciążenia wodą lub NaCl wskazuje na duże opóźnienie wydalaniu tych składników, szczególnie w pozycji stojącej. Wzmożone wydalanie aldosteronu i ADH mogłoby tłumaczyć to zjawisko. Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie retencji wody i sodu po spożyciu pokarmów bogato-węglowodanowych.Copyright - ***************** - 2006
_______________________________
 
Wiec kimze w koncu jestes?
Jam czescia tej sily, ktora wiecznie zla pragnac,
wiecznie czyni dobro
Noctua Summe Farmosa Parvula

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

[art] O otyłości