FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 8246 razy ¬
 
ROZRYWKA | Zjawiska niewyjanione, nauka i historia
Bitwa pod cedyni - pamitne wydarzenie w historii Polski 
[powiadom znajomego]    
Autor "Bitwa pod cedyni - pamitne wydarzenie w historii Polski"   
 
HRworker
 Wysana - 13 grudzie 2012 21:35       
 
Przeniesiona przez Banan z dziau 'HYDEPARK'. | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd ile procent masz tuszczu

Bitwa pod Cedyni stoczona zostaa 24 czerwca 972 roku midzy wojskami pierwszego chrzecijaskiego wadcy Polski ksicia Mieszka I a armi wadcy Marchii uyckiej margrabiego Hodona,wspomaganymi przez wojska hrabiego Zygfryda. Byo to pierwsze w historii starcie polsko-niemieckie. Ale po kolei.


W 966 roku Mieszko I wraz z cym narodem przyj chrzest. Od tego czasu liczy si czas istnienia Polski. Polska nawizaa stosunki z cesarzem Niemiec (dokadniej witego Cesarstwa Rzymskiego). Cesarz zgodzi si nie atakowa Polski bez powanej przyczyny. Warto doda, e przed przyjciem chrztu przez Polsk wadcy chrzecijaskich krajw mogli atakowa tereny pastwa Polan pod pretekstem nawracania miejscowych na wiar chrzecijask.

Mieszko dy do opanowania atwego do obrony i wanego w celach gospodarczych terenu ujcia Odry. Margrabia Hodon, ktry take chcia opanowa ten teren, zebra armi i wyruszy na wojn przeciwko Mieszkowi. Jednoczenie naruszy wszystkie ustalenie midzy Mieszkiem a Cesarzem.

Hodon prowadzi ze sob okoo 4000 ludzi, gwnie cikiej jazdy zoonej z rycerstwa. Mieszko zebra mniej wicej tyle samo onierzy. Na polskie wojsko skadaa si jazda (pancerni) i piechota (tarczownicy). Przebieg bitwy udao si odtworzy dziki kronikom niemieckich duchownych: biskupa Thietmara i arcybiskupa Brunona z Kwerfurtu.

Obie armie spotkay si przy brodzie na Odrze, niedaleko polskiego grodu Cedynia. Celowo wybrano miejsce bitwy. Po jednej stronie rzeka tworzya bagna, a z drugiej strony drogi znajdowaa si zalesiona skarpa. Teren sprzyja obronie, trzeba tylko byo go dobrze wykorzysta. Mieszko ustawi cz wojsk przy brodzie. Drug grup wojw pod dowdztwem brata Mieszka, Czcibora, ustawi na skarpie gdzie byli ukryci przez drzewa. Dawao to wic spor szans zaskoczenia. Trzeci grup wojw ustawi na trakcie wiodcym do grodu Cedynia.

Niemcy przeprawiajc si przez brd zostali zaatakowani przez pierwsz grup wojsk polskich (najprawdopodobniej przez jazd).Niemcy osignli przewag, wi
c polscy wojowie zaczli si wycofywa.Jednak nie bya to chaotyczna ucieczka. Wedug uoonego przez Mieszka planu Polacy mieli si wycofa wprost na pozycj zajt przez ksicych wojw. Pdzcy za pierwszym oddziaem zostali niespodziewanie zaatakowani przez drug grup ksicych wojsk. Jednoczenie do ataku ruszya trzecia, blokujca trakt wiodcy do grodu
Cedynia grupa wojw. Szybki i energiczny atak,wpomagany ostrzaem z ukw, pozwoli zepchn Niemcw na odrzaskie bagna.

Wedug biskupa Thietmara w bitwie polegli wszyscy najlepsi rycerze. Udao si uciec jedynie nielicznym, midzy innymi Hodonowi i Zygfrydowi. Po powrocie do Niemiec natychmiast zostali wezwani na dwr cesarski. Cesarz Otton I surowo ich upomnia, jednak obu monowadcw nie spotkay adne inne przykroci.

Dla modego pastwa polskiego bitwa ta miaa wielkie znaczenie. Pozwolia utrzyma w polskich rkach Pomorze Zachodnie i ujawnia moliwoci militarne Polski. Jednak wkrtce po tym zdarzeniu, stosunki midzy Polsk a Cesarstwem zaczy si psu. W 973 roku Mieszko musia przysa na cesarski dwr swojego syna i nastpc - Bolesawa, pniejszego krla Polski. Oficjalnie jako gocia - faktycznie jako zakadnika. Sytuacja zaognia si po
wstpieniu na tron cesarski Ottona II. W 979 zorganizowa on wypraw przeciwko Mieszkowi i Polsce. Jednak i tym razem atak zosta odparty. Kolejny raz Niemcom nie udao si wtargn na polskie ziemie.

Mao informacji pochodzcych ze rde, pozwolio na dowolne interpretowanie poszczeglnych zda, co z kolei prowadzio do powstawania rnych teorii na temat przebiegu bitwy.

B. Mikiewicz doszed do wniosku, e oddziaem pod osobistym dowdztwem Mieszka bya piechota (cao jazdy bya pod wodz Czcibora); piechurzy stanowili rwnie cao zaogi grodu cedyskiego, ktra pniej wspara walczcych towarzyszy broni.

W.Filipowiak uzna, e Mieszko dowodzi jazd, natomiast Czcibor - piechot. Filipowiak jest rwnie zdania, i zasadzka pod Cedyni zostaa zaplanowana wczeniej ni w przeddzie bitwy.

Najdalej w swych dywagacjach posun si L. Ratajczyk, ktry do wszelkich hipotez na temat batalii, doda teori o walkach w samym grodzie. Ratajczyk uargumentowa swoje stanowisko tym, e walka o grd moga przyczyni si do dezorganizacji szykw wojska Hodona, a w dalszej perspektywie - jego klski.

Wydarzenie to po niemal tysicu latach stao si wane dla historii najnowszej pastwa polskiego. Po 1945 roku bitwa pod Cedyni traktowana bya jako jedno z historycznych symboli wicych Polsk z Ziemiami Odzyskanymi. Znaczenie propagandowe byo na tyle due, e jak zauwaa prof. Jan M. Piskorski "w nowej powojennej rzeczywistoci polskiej mit Cedyni, gdzie Mieszko I i jego brat bronili rzekomo Polski przed niemieckim Drang nach Osten, okaza si na tyle uyteczny, e zacz, jak to czsto bywa, y wasnym yciem, odrywajc si od podstawy rdowej".

Na znajdujcym si na zachd od Cedyni wzniesieniu nazwanym gr Czcibora odsonity zosta w dniu 24 czerwca 1972 r. "Pomnik Polskiego Zwycistwa nad Odr" upamitniajcy 1000-lecie Bitwy Cedyskiej. Pomnik przedstawia stylizowanego ora i wykonany zosta przez szczeciskich rzebiarzy Czesawa Wronka i Stanisawa Bika. Miejsce to stao si atrakcj turystyczn, bowiem poza pomnikiem szczyt wzgrza stanowi punkt widokowy na dolin Odry. U podna wzgrza, przy drodze wojewdzkiej nr 124 urzdzono parking, ustawiono plansze informujce o bitwie, od lat funkcjonuje tam te punkt gastronomiczny i niewielki sklepik obsugujcy w sezonie turystw. W kolejne rocznice Bitwy Cedyskiej u podna wzgrza organizowane s inscenizacje tego wydarzenia.

______________________________
 
Szanowni Bejzy!
Ta oferta pracy to mistyfikacja, nie pytajcie o ni.

 
bread
CHAM I KUTAS
 Wysana - 13 grudzie 2012 22:45      [zgoszenie naruszenia]

Jaciepyerdol!
_______________________________
 
MIER FRAJEROM!

 
herbu3
 Wysana - 15 grudzie 2012 20:58      [zgoszenie naruszenia]

a wydaje si jakby to byo wczoraj !

Zmieniony przez - herbu3 w dniu 2012-12-15 20:58:17
_______________________________
 
Gwno jeste nie Siara! Ja Siar znam!

 
xami
forumzn.katalogi.pl
 Wysana - 4 stycze 2013 02:39       [zgoszenie naruszenia]

ciekawe ale opinie polskich historykw to tylko dywagacje :)
_______________________________
 
Yonaguni [http://www.insomnia.pl/Yonaguni-t192003.html]
adne dziewczyny z orkiestr dtych robi dobrze partiom politycznym.
Mj ojciec jedzi na wielbdzie. Ja jed samochodem.
Mj syn lata samolotem. A jego syn bdzie jedzi na wielbdzie.

Specjalista -
[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.] 
Przegld tygodnia

Bitwa pod cedyni - pamitne wydarzenie w historii Polski