FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 178804 razy ¬
 
ROZRYWKA | Filozofia, Psychologia, Religie
Bogowie - słownik 
[powiadom znajomego]    
Autor "Bogowie - słownik"   
 
Skaneer
 Wysłana - 24 marzec 2006 11:34      [zgłoszenie naruszenia]

Napisałem Methosowi pare miesięcy temu w mailu, że zrobie to na dniach, no ale lepiej późno niż wcale

Tłumaczenie postaci z religii Voodoo, które zostały wymienione po angielsku tutaj: [http://www.insomnia.pl/temat154889_strona7/#post8]

Mam znikomą wiedzę na temat bóstw Voodoo + jako-taką znajomośc języka ang., więc w tłumaczeniu mogą by błędy - zanim odpowiesz: "ooo, tutaj błąd", lepiej napisz mi na maila - a jeśli będe w stanie, to wyedytuje post (ofcoz z podziękowaniami dla osoby która mi napisała o błędzie). Przy tłumaczeniu korzystałem z serwisu [http://www.ling.pl] , jeśli w tłumaczeniu pojawi się znak zapytania, tzn, że nie było tam tłumaczenia, a przyjmuje za pewnik, że jeśli tam nie było jakiegoś słowa, to w żadnym polskim serwisie translatorskim go nie ma . Tłumaczenia przedstawiam pod angielskimi odpowiednikami, aby łatwiej było wyłapac błędy ;). K, enjoy...

The Haitian voodoo Loadess who protects the graves in cemeteries that are marked with the cross. Her masculine counterpart is Ghede (Baron Samedi).

Loa haitańskiego voodoo, opiekuje się grobami które są oznaczone krzyżem. Jego przeciwieństwem jest Ghede (Baron Samedi)

Marassa
The sacred twins, considered to have balance and be two parts of the same whole. Saluted at every ritual.

Uświęcone bliżnięta, uważa się je symbol równowagi, dwie części całości. Oddaje im się szacunek przy każdym rytuale.

Marinette
Powerful and violent loa of the Petro family.

Potężne i okrutne loa z rodziny Petro

Mombu
Mombu is a stammering loa who causes storms of torrential rain.

Mombu to jąkające się Loa, wywołujące ulewy & burze

Nago Shango
Nago Shango is one of the more powerful loa in Haitian religion.

Nago Shango jest jednym z potężniejszych loa religii Haitańskiej

Ogoun
In Haitian religion, a powerful warrior and the loa of all things male, including warfare, politics, fire, lightning, thunder, iron and metalworking. His symbol is the sword and his color is red. Sacrifices of red roosters, tobacco, and rum poured on the ground and set afire are made to him. He is the patron Loa of smiths' fire. The machete or sable is his attribute.

W Haitańskiej religii jest potężnym wojownikiem - loa wszystkiego co męskie, np. wojny, polityki, ognia, błyskawicy, grzmotu, żelaza i "kowalstwa". Jego symbol to miecz, a jego kolor to czerwony. Poświęca mu się czerwone koguty, tytoń i rum, który rozlewa się na ziemii, a nastepnie podpala. Jest patronem Loa ognia "kuzielniczego". Jego atrybutami są maczeta i szabla

Ogoun Badagris
Aspect of Ogoun who represents the phallus.

element Ogouna, reprezentujący fallusa

Ogoun Fer
Aspect of Ogoun who represents stability and order.

Element Ogouna reprezentujący stabilność i porządek

Ogoun Shango
Aspect of Ogoun who represents lightning. He is decended from the Nigerian Loa Shango, Loa of fire and lightning.

Element Ogouna, reprezentujący błyskawicę. Jego "prototypem" jest Nigeryjskie loa Shango, loa ognia i błyskawic.

Papa Legba
The Haitian voodoo Loa who acts as an intermediary between the loa and humans. He is also the Loa of the crossroads; he opens the road to the spirit world. He taught mankind the use of oracles and how to interpret them. Papa Legba is commonly depicted as an old man sprinkling water or an old man with a crutch, and is also known as Legba or Legba Ati-Bon. In any vodoun ceremony, Legba is the first loa invoked, so that he may "open the gate" for communication between the worlds.The dog is his symbolic animal.

Loa haitańskiego voodoo, które odgrywa rolę pośrednika między pozostałymi Loa a ludźmi. Jest to Loa skrzyżowania pomiędzy ludźmi a światem duchowym. Uczy ludzi używania wyroczni i interpretowania tego, co wyrocznie przekazują. Papa Legba jest zazwyczaj przedstawiany jako stary człowiek rozpryskujący () wodę lub jako stary człowiek z kulami (inwalidzkimi ) i jest znany rownież jako Legba albo Legba Ati-Bon. W każdej voodowskiej ceremonii, Legba jest przyzywany pierwszy, aby "otworzył" wrota między światami. Jego symbolem jest pies.

Petro
The Petro are a group of spirits which are easily annoyed. They are symbolized by a whip. Family of loa who represent the dark, agressive side of life. Many of the loa have an aspect in both the Petro and the Ranga family. These loa are often violent or angry, and can ask a high price for their services. They originated in Hati during the times of slavery.

Petro jest grupą łatwo irytujących się duchów. Ich symbolem jest bicz. Jest to cześc rodziny Loa która reprezentuje ciemnoś, agresywną częśc ludzkiej natury. Wiele Loa zawiera w sobie czesc Petro i rodziny Ranga. Te Loa są z reguły brutalne i agresywne, i mogą zażąda wysokiej ceny za swoje usługi. Powstały na Haiti, gdy te były niewolniczą kolonią (Nie znam się na historii Haiti, więc tłumacze to jak rozumiem %) - przypis Skaneera)

Pie
A loa which is held responsible for making floods. Pie, a grave soldier, lies at the bottom of ponds and rivers.

Loa które jest odpowiedzialne za powodzie. Pie (...?) najczęściej przebywa na dnie jezior (w tłumaczeniu dosłownym stawów, sadzawek, ale kompetnie mi to nie pasuje %))

Rada
The benevolent and gentle loa who originated in Africa. They are the protectors of the people and their worship follows the traditional African ries of the loa.

Są to życzliwe Loa, który wywodzą się z Afrykańskich wierzeń. Są protektorami ludzi i ich wierzen wywodzących się z Afryki.Simbi
Loa of rainfall and fresh water, he oversees the making of charms. Simbi is one of the three cosmic serpents of Haitian voodoo-religion, the water-snake loa. His color is green and his symbol is the water snake. Speckeled roosters are sacrificed to him.

Loa ulewy i świeżej wody, "zawiaduje" urokami dotyczącymi ludzi, Simbi jest jednym z trzech kosmicznych węży w Haitańskiej religii, jest wężem wodnym. Jego kolorem jest zieleń, a jego symbolem jest morski wąż. Poświęcane mu są cętkowane koguty (tylko nie pytajcie jak taki wygląda %))


Sobo
A voodoo spirit, particularly of thunder, one of the a loa. Sobo looks like a handsome soldier.

Haitański duch, bla bla piorunów (tu też nie wiem o co chodzi %)), jeden z Loa. Sobo wygląda jak przystojny żołnierz.Sousson-Pannan
In Haitian voodoo Sousson-Pannan is an evil and very ugly loa whose body is all covered with sores. He is known to drink liquor and blood.

W haitańskim voodoo S-P jest złym i brzydkim Loa, którego ciało jest pokryte krostami. W zwyczaju ma picie krwi i wódki (tudzież likierów %))

Ti Jean Quinto
In Haitian religion, Ti Jean Quinto is an insolent spirit who lives under bridges. He usually assumes the form of a policeman.

W haitańskiej religii, t-j-q jest bezczelnym duchem żyjącym pod mostami (lol%). Zazwyczaj przyjmuje forme policjanta (dabel lol )

Ti-Jean Petro
A Haitian snake deity, the son of Dan Petro.

Haitański wąż, syn Dan Pedro
Zmieniony przez - Skaneer w dniu 2006-03-24 11:38:20
_______________________________
 
Jesli chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszlość...
Only solution is total destruction...

 
Methos
 Wysłana - 24 marzec 2006 12:29      [zgłoszenie naruszenia]

Dzięki

Ekspert -
 
Skaneer
 Wysłana - 24 marzec 2006 15:41      [zgłoszenie naruszenia]

Omfg, wiedziałem, że coś tu nie gra jak to wrzucałem ;0 Wcięło gdzieś początek

Oto on:

Adjassou-Linguetor
Loa of spring water. She has eyes that bulge out and a terrible temper.

Żeńskie Loa źródlanej wody. Ma wyłupiaste oczy i strasznie cięty charakter

Agoué
Loa of the sea and patron of fishermen and sailors. His symbol is the drawing of a boat. Sacrifices to him are loaded onto small rafts and set adrift at sea. If the raft sinks, the sacrifice has been accepted.

Loa morza, patron rybaków i żeglarzy. Jego symbolem jest rysunek łódki. Rzeczy mu poświęcone ładuje się na małe tratwy i puszcza na morze aby dryfowały, jeśli tratwa zatonie, oznacza to, że ofiara została przyjęta.

Agwe
Haitian Loa of fish and sea plants, the patron of fishermen and sailors.

Haitański Loa ryb i roślin morskich, patron rybaków i żeglarzy

Aida-Wedo
Loa of fertility and new life, especially conception and childbirth. Wife of Damballa. Known as the Rainbow Snake, she takes a snake form. Her symbol is the rainbow, and her color is white. Sacrifices of white chickens and white eggs are often made to her.

Loa płodności i nowego życia, zwłaszcza poczęcia i urodzin. Żona Damballi. Znana również jako Tęczowy Wąż i taką tez niekiedy przybiera formę. Jej symbolem jest tęcza, a jej kolorem - biały. Najcżęsciej poświęca się jej białe jajka i białe kurczęta.

Aizan
Loa of the marketplace and herbal healing. She is also the protector of the houngan (temple) and religious ceremonies, who never possesses anyone during ritual. Her symbol is the palm leaf and her colors are white and silver.

Żenska Loa targowisk i zielarstwa. Jest także stróżem houngan (świątyń) i ceremonii religijnych, nikt nigdy nie jest przez nią opętywany podczas rytuałów. Jej symbolem jest liść palmy a jej kolory to biały i srebrny.

Azaca-Tonnerre
Loa of thunder and Loa of agriculture and protector of the crops. He is pictured as a peasant carrying a straw bag. His color is blue and cornmeal or corn cakes are sacrificed to him.

Loa błyskawic i rolnictwa, obrońca plonów. Przedstawiany jest jako rolnik dźwigający worek. Jego kolorem jest niebieski, poświęca mu się owsianke lub ciastka kukurydziane.

Baron Cimetičre
Loa of the cemetary in the family of Guédé, a group of loas associated with Guédé, the Loa of the Dead.

Loa cmentarzy, jest w rodzinie Guede - grupie loa związanych z Guede (loa śmierci)

Baron Samedi
Most powerful of the Guédé, he is the loa of death and controls the passageway between the world of the living and the world of the dead. He often has information about the dead. He is one of the Guédé family which associate with the Loa of the dead, Guédé. His color is black and he prefers a top hat and dark glasses. He likes cigarettes, food, and rum in which 21 hot peppers have been steeped.

Najpotężniejszy z rodziny Guede, jest loa śmierci i kontroluje przejście pomiędzy światem żywych i światem umarłych. Często posiada informacje na temat umarłych. Jego kolor to czarny, z elementów ubioru preferuje cylinder i ciemne okulary. Lubi papierosy, jedzenie i rum, w którym moczyło się 21 ostrych papryczek.

Baron-La-Croix
Loa of the cross in the family of Guédé, a group of loas associated with Guédé, the Loa of the Dead.

Loa krzyża, jest w rodzinie Guede

Brigitte
Loa of money, who has special influence over black magic and ill-gotten fortune. Similar to the Catholic St. Brigid. Her color is purple and black chickens are sacrificed to her.

Loa pieniędzy, posiada specjalne wpływy w kwestii czarnej magii i nieuczciwie zdobytych bogactw. Jest podobna do św.Brygidy z kościoła katolickiego. Jej kolorem jest purpura (taki odcień fioletu :-p) a poświęca się jej czarne kury.

Bugid Y Aiba
The Loa of war on Haiti and Puerto Rico.

Haitański i Portorykański Loa wojny

Damballah-Wedo
Father of the loa, he represents the ancestral knowledge that forms the foundation of Vodou. He is the loa of new life and fertility. A snake Loa who lives in trees near springs. On Haiti he is called Bon Dieu ("good Loa"). His symbols are the snake and the asson, and his color is white. White chickens and eggs are sacrificed to him.

Ojciec wszystkich Loa, reprezentuje starożytną wiedzę, która uformowała Voodoo. Jest Loa nowego życia i płodności. Ma postać węża który zamieszkuje drzewa w pobliżu źródeł. Na Haiti jest nazywany "Dobrym Loa". Jego symbole to wąż i (?), jego kolorem jest biały. Poświęca się mu białe kury i białe jajka.

Dan Petro
The Haitian loa of farmers. He originated from the African Loa Danh.

Haitański Loa rolników. Jego pierwowzorem był Afrykański Loa Danh

Diable Tonnere
Loa of thunder in Haiti.

Haitański Loa piorunów

Erzulie
Loadess of Love. Loa of love, beauty, purity and romance, elemental forces, dancing, flowers, jewels, and pretty clothes. On her fingers she wears three wedding rings, her three husbands being Damballa, the serpent Loa, Agwe, Loa of the sea and Ogoun the warrior hero. She is the most-loved of the loa, and can influence romance, marriage, good fortune and artistic endeavors. Her symbol is the heart and her colors are pink and blue. Sweets, perfumes, desserts and white doves are sacrificed to her.

Loa Miłości, piękna, czystości i romansu, podstawowych sił natury, tańca, kwiatów, klejnotów i pięknych ubrań. Na palcach nosi 3 obrączki ślubne - jej 3 mężów to: Damballa (wąż Loa), Agwe (Loa mórz) i Ogoun, bohaterski wojownik. Jest najbardziej kochana ze wszystkich Loa i może wpływać na romanse, małżeństwa, szczęście i natchnienie artystów. Jej symbolem jest serce, a jej kolory to różowy i niebieski. Poświęca się jej słodzycze, perfumy, desery i białe gołębie.

Erzulie Dantor
The dark aspect of Erzuile. She is the loa of jealousy and vengance, and is often cruel. Her symbol is the heart pierced by a dagger and her colors are red and black.

Mroczna strona Erzuile. Jest to loa zazdrości i (?), często jest okrutna. Jej symbolem jest serce przebite sztyletem, a jej kolory to czerwony i czarny.

Grand Bois
Loa of the forest. Represents the forces of nature in Haitian religion.

Loa lasów. Na Haiti reprezentuje siły natury.

Grand Maître
The original supreme being of Haitian religion. Practitioners of Vodou consider him too remote for personal worship.

Potężny byt haitańskiej religii. Jego wyznawcy uważają, że może z łatwością kierowa ludzkimi poczynianiami.

Guédé
The Loa of the Dead. Also refers to a Group of loa that associate with Guédé and are considered members of his family. He is a very wise man for his knowledge is an accumulation of the knowledge of all the deceased. He stands on the center of all the roads that lead to Guinee, the afterworld. Guédé is represented as an undertaker, dressed completely in black wearing dark glasses.

Loa śmierci. Przewodzi grupą o nazwie "Rodzina Guede". Jest bardzo mądrym mężczyzną, a jego wiedza to skumulowana wiedza wszystkich "zarażonych"(?). Stoi na środku wszystkich dróg prowadzących do Guinee - zaświatów. Guede prezentuje się jako grabarz, ubrany cały na czarno i w okularach przeciwsłonacznych ()


La Sirčne
An aspect of Erzuile who represents the sea. She is seen as a mermaid.

Element Erzuile reprezentujący morze. Widywana jest jako syrena

Legba

The most powerful of all the loa and the guardian of the gate between the material world and the world of the loas. He also has great wisdom and knowledge of the past and future. Every ritual begins with a sacrifice to Legba. He is the guardian of the sun and his color is black.

Najpotężniejszy z Loa, strażnik przejścia pomiędzy światem materialnym a światem Loa. Posiada również olbrzymią wiedze na temat przeszłości i przyszłości. Każdy rytuał rozpoczyna się od poświęcenia czegoś Legbie. Jest strażnikiem słońca, a jego kolor to czarny.


Lemba
A deity, of Congo religion, worshipped in the African cults of Haiti and Brazil.

Reprezentuje religię Kongo, jest wyznawany w kultach o Afrykańskim pochodzeniu na Haiti i w Brazylii

Limba
One of the Haitian loa, believed to live among the rocks. He has an insatiable appetite and persecutes and kills people. He then eats them. Even his own devotees are not safe from his hunger.

Jeden z haitańskich Loa, żyje wśród skał. Ma niepochamowany apetyt - zabija ludzi a potem ich zjada. Nawet jego najżarliwsi wyznawcy nie są bezpieczni przed jego głodem

L'inglesou
A Haitian loa who lives among rocks and ravines. He is said to kill those who offend him.

Haitańskie Loa żyjące wśród skał i (?). Podobna zabija ludzi, którzy go obrażą.

Loco
A tree Loa, and patron of plants and healers. He is one of the loa in the Caribbean voodoo-religion. An aspect of Legba, he is the master of the hounfort (temple) and loa of medicine and the healing arts.

"Drzewny" Loa, patron roślin i uzdrowicieli (zielarzy). Jest jednym z Loa Karaibskiego Voodoo. Jest jednym z elementów Legby, mistrzem świątyń i mistrzem Loa uprawiających medycynę.

Mait' Carrefour
Loa of magicians. The Haitian lord of crossroads. Loa who stands in balance to Legba. He is the loa of night and misfortune, who brings bad luck and illness to the world. His symbol is the crossroads and his color is black.

Loa magów (magików). haitański władca "skrzyżowań". Jest Loa stojącym w równowadze do Legby. Jest również Loa nocy i pecha, przynosi pecha i chorobę światu. Jego symbolem jest skrzyżowanie, a jego kolor to czarny.

Maman Brigitte
The Haitian voodoo Loadess who protects the graves in cemeteries that are marked with the cross. Her masculine counterpart is Ghede (Baron Samedi).

Loa haitańskiego voodoo, opiekuje się grobami które są oznaczone krzyżem. Jego przeciwieństwem jest Ghede (Baron Samedi)Zmieniony przez - Skaneer w dniu 2006-03-24 15:42:25
_______________________________
 
Jesli chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszlość...
Only solution is total destruction...

 
Methos
 Wysłana - 14 kwiecień 2006 11:52      [zgłoszenie naruszenia]

21 REWELACYJNYCH linków!!!!!, w większości oprócz opisów poszczególnych Bóstw ułożonych alfabetycznie (opisy w języku angielskim) są też zdjęcia.

POLECAM!!!!!!!!

1) 194 bóstwa AFRYKAŃSKIE

- [http://www.godchecker.com/pantheon/african-mythology.php?_gods-list]


2) 78 bóstw AUSTRALII

- [http://www.godchecker.com/pantheon/australian-mythology.php?_gods-list]


3) 98 bóstw AZTEKÓW

- [http://www.godchecker.com/pantheon/aztec-mythology.php]


4)57 bóstw ludów rejonu KARAIBÓW

- [http://www.godchecker.com/pantheon/caribbean-mythology.php]


5) 120 Bóstw CELTÓW

- [http://www.godchecker.com/pantheon/celtic-mythology.php]


6) 154 bóstwa CHIN

- [http://www.godchecker.com/pantheon/chinese-mythology.php]


7) 173 bóstwa EGIPSKIE

- [http://www.godchecker.com/pantheon/egyptian-mythology.php]

i jeszcze inna dobra strona bóstw egipskich

- [http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/1egypt/index.htm]


8) 64 bóstwa FIŃSKIE

- [http://www.godchecker.com/pantheon/finnish-mythology.php]9) 371 bóstw GREKÓW!!!!!

- [http://www.godchecker.com/pantheon/greek-mythology.php]


10)52 bóstwa INKÓW

- [http://www.godchecker.com/pantheon/incan-mythology.php]


11) 126 bóstw JAPONI

- [http://www.godchecker.com/pantheon/japanese-mythology.php]


12) 117 bóstw MAJÓW

- [http://www.godchecker.com/pantheon/mayan-mythology.php]13) 76 bóstw MEZOPOTAMII

- [http://www.godchecker.com/pantheon/mesopotamian-mythology.php]14) 74 bóstwa regionu ŚRODKOWEGO - WSCHODU - m.in. narodu żydowskiego.

- [http://www.godchecker.com/pantheon/middle-eastern-mythology.php]15) 206 bóstw ludów rdzennych AMERYKI POŁNOCNEJ - Indian Am.Płn,


- [http://www.godchecker.com/pantheon/native_american-mythology.php]16) 192 bóstwa NORDYCKIE

- [http://www.godchecker.com/pantheon/norse-mythology.php]


17) 220 bóstw ludów OCEANI

- [http://www.godchecker.com/pantheon/oceanic-mythology.php]


18) 204 bóstwa RZYMIAN

- [http://www.godchecker.com/pantheon/roman-mythology.php]


19) 151 bóstw SŁOWIAŃSKICH - m.in.z terytoriów Polski, Czech, Słowacji

- [http://www.godchecker.com/pantheon/slavic_baltic-mythology.php]20) 61 bóstw POŁUDNIOWEJ AMERYKI

- [http://www.godchecker.com/pantheon/south_american-mythology.php]


21) 64 bóstwa POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ AZJI

- [http://www.godchecker.com/pantheon/south-east_asian-mythology.php]
zanim coś dokleisz tutaj, prosze o kontakt na mail

dzięki


Zmieniony przez - Methos w dniu 2006-04-14 11:53:21

Ekspert -
 
Revan17
Jedi
 Wysłana - 15 lipiec 2007 21:59      [zgłoszenie naruszenia]

SOG za profesjonalny zbior Methos
szczegolnie zainteresowaly mnie 2 artykuly: o bogach słowiańskich i Lilith, pozdr
_______________________________
 
Assassins may stalk me, Time may mock thee, But one thing you don't see is Death Upon Me- Revan (As of today)

 
Redx
 Wysłana - 21 styczeń 2008 15:26      [zgłoszenie naruszenia]

Świetne artykuły. sog

 
ARDETHE
 Wysłana - 6 sierpień 2008 20:47      [zgłoszenie naruszenia]

WOW super sprawa, kawał dobrej roboty jak znajdę chwilkę to bardziej się zagłębię

 
mamakopta
 Wysłana - 25 marzec 2010 20:50      [zgłoszenie naruszenia]

pija psia sperme

 
ssiepsie
 Wysłana - 25 marzec 2010 20:55      [zgłoszenie naruszenia]

true

 
foojary
 Wysłana - 25 marzec 2010 21:00      [zgłoszenie naruszenia]

ah

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 12 stron.   poprzednia | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Bogowie - słownik

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12