FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 37457 razy ¬
 
ROZRYWKA | Języki Obce
CERTYFIKATY JĘZYKOWE - angielski 
[powiadom znajomego]    
Autor "CERTYFIKATY JĘZYKOWE - angielski"   
 
DISKOPOLO
 Wysłana - 23 czerwiec 2006 19:23        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

materiały pobrane ze strony: [http://www.ang.pl]


Egzaminy Cambridge
British Council jest instytucją kulturalno-edukacyjną, znaną na całym świecie. W ramach działalności edukacyjnej, Sekcja Egzaminacyjna przeprowadza brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Najpopularniejsze egzaminy to
-First Certificate in English (FCE),
-Certificate in Advanced English (CAE),
-Certificate of Proficiency in English (CPE),
-Business English Certificate (BEC)


Certyfikaty sa ważne bezterminowo.


Część ustna egzaminu jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.

Stąd też czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate

SKALA OCEN


oceny pozytywne
ocena A 80% i więcej
ocena B 75% do 79%
ocena C 60% do 74%
oceny negatywne
ocena D 55% do 59%
ocena E 54% i mniej

CENY
Ceny egzaminów w czasie ostatniej sesji.

FCE 510 zł
CAE 540 zł
CPE 570 zł

LISTA OŚRODKÓW
[http://www.ang.pl/gdziezapisy.html]

Egzaminy ETS
ETS (Educational Testing Service) jest największą organizacją na świecie, zajmującą się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających umiejętności językowe oraz badaniami w dziedzinie edukacji. O jakości oferowanych produktów świadczy międzynarodowa renoma egzaminów takich jak TOEIC, TOEFL, TOEFL ITP, GMAT, GRE czy SAT. Egzaminy oferowane przez ETS ułatwiają karierę akademicką (TOEFL jest wymagany przez najbardziej prestiżowe uczelnie na całym świecie) oraz karierą zawodową (ponad 8000 dużych firm na świecie honoruje TOEIC).


EGZAMIN FCE

- First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
- FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

KIEDY ODBYWA SIĘ FCE?

Polska - czerwiec, marzec, grudzień.


W sesji zimowej 2006 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

* 12 grudnia (tylko w Warszawie)
* 9 grudnia

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

* od 17 listopada do 17 grudnia


Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN

5 części tzw. Papers:

Reading - Czytanie
czas trwania: 1 godz. 15 min
punktacja: 40 punktów

Część ta składa się z 4 zadań. Zadania mogą być następujące:
multiple choice,
multiple matching
gap filling
Każdy z czterech występujących w tej części tekstów zawiera ok. 350 - 700 słów. Wykorzystywane są tu teksty o charakterze opisowym i narracyjnym, materiały informacyjne, opinie i komentarze, poradniki, urywki literackie, eseje i artykuły prasowe.

Writing - Pisanie
czas trwania: 1 godz. 30 min
punktacja: 40 punktów

Pisanie dzieli się na 2 części. W pierwszej części zdający wykonują jedno (lub więcej) obowiązkowe zadanie, w drugiej wybierają jeden z czterech proponowanych tematów wypracowań.

Use of English - Zastosowanie struktur językowych
czas trwania: 1 godz. 15 min
punktacja: 40 punktów

Ten komponent składa się z 5 części. Zadania obejmują:
multiple choice lexical cloze
open structural cloze
key word transformations
error correction
word formation

Listening - Słuchanie
czas trwania: ok. 40 min
punktacja: 40 punktów

Słuchanie składa się z 4 części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania obejmują wypełnianie formularza, robienie notatek, uzupełnianie zdań, wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice) lub dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching)


Speaking - Mówienie
czas trwania: ok. 14 min
punktacja: 40 punktów

Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z czterech części.
W części pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp.
W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.

------------------------------------
EGZAMIN CAE

-Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
- CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
- CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.KIEDY ODBYWA SIĘ CAE?

czerwiec, marzec, grudzień


W sesji zimowej 2006 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

* 13 grudnia

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

* od 17 listopada do 17 grudniaZ CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN

Egzamin CAE składa się z 5 części tzw. Papers:

* Reading - Czytanie
czas trwania: 1 godz. 15 min
punktacja: 40 punktów* Writing - Pisanie
czas trwania: 2 godz.
punktacja: 40 punktów* English in Use - Zastosowanie struktur językowych
czas trwania: 1 godz. 30 min
punktacja: 40 punktów

Ten komponent składa się z 6 części połączonych w 3 sekcje. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi (open gap filling) lub jedną z kilku podanych możliwości (multiple choice gap filling), korektę błędów (error correction), słowotwórstwo (word formation), zmianę stylu (rejestru) tekstu (register change gap filling) oraz uzupełnianie luk w zdaniach (gap filling in sentences).

* Listening - Słuchanie
czas trwania: ok. 45 min
punktacja: 40 punktów

Słuchanie składa się z 4 części. Tekst w części 2 odtwarzany jest tylko raz, w pozostałych częściach dwukrotnie. Zadania obejmują wypełnianie formularza, robienie notatek, uzupełnianie zdań, wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice) lub dopasowanie prawidłowej odpowiedzi ( multiple matching) Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, audycje radiowe, wykłady, komunikaty, przemówienia, itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.

* Speaking - Mówienie
czas trwania: ok. 14 min
punktacja: 40 punktów

------------------------------------

EGZAMIN CPE

- Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej.
- CPE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako domument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
- CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
- CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.KIEDY ODBYWA SIĘ CPE?

czerwiec i grudzien.

W sesji wiosennej 2006 egzamin CPE nie odbywa się.

W sesji zimowej 2006 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

* 14 grudnia

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

* od 17 listopada do 17 grudnia

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN

Egzamin CPE składa się z 5 części tzw. Papers:

- Reading - Czytanie
czas trwania: 1 godz. 30 min
punktacja: 40 punktów

Część ta składa się z 4 zadań. Zadania mogą być typu "multiple choice", "lexical cloze" and "gapped text".

- Writing - Pisanie
czas trwania: 2 godz.
punktacja: 40 punktów

Pisanie dzieli się na 2 części. W pierwszej części zdający wykonują jedno (lub więcej) obowiązkowe zadanie, w drugiej wybierają jeden z czterech proponowanych tematów wypracowań. Każde wypracowanie powinno zawierać się w 300-350 słowach. Zadania obejmują listy urzędowe i prywatne, notatki, raporty, instrukcje, wskazówki, recenzje i artykuły prasowe.


- English in Use - Zastosowanie struktur językowych
czas trwania: 1 godz. 30 min
punktacja: 40 punktów

Ten komponent składa się z 5 części. Zadania są następującego typu: open cloze, word formation cloze, gapped sentences, sentence transformations, open-ended comprehension questions and summary task.

- Listening - Słuchanie
czas trwania: ok. 40 min
punktacja: 40 punktów

Słuchanie składa się z 3 lub 4 części. Nagrania w każdej części odtwarzane są dwukrotnie. Zadania obejmują uzupełnianie zdań, wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice) lub dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching), pytania typu prawda/fałsz. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wywiady radiowe, pogadanki i wykłady, komunikaty, nieformalne rozmowy, itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.

* Speaking - Mówienie
czas trwania: ok. 19 min
punktacja: 40 punktów

Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów.

--------------------EGZAMINY ETS

TOEIC (Test Of English for International Communication)

Ponad 3.400.000 zdających w 2003 roku!
Uznany przez ponad 8000 dużych firm i instytucji na całym świecie!


TOEIC jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, przeznaczonym dla osób chcących sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku.

TOEIC jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie. Wybierają go menadżerowie ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmach, specjaliści ds. rekrutacji, uczelnie państwowe i prywatne oraz klienci indywidualni


Format egzaminu

Egzamin TOEIC ma format testu wyboru i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:
Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)
Reading Comprehension (czytanie).
Egzamin trwa 2 godziny.

Pytania egzaminu bazują na autentycznych próbkach języka, sytuacjach, które mają miejsce w codziennym życiu osób pracujących w firmach, gdzie wykorzystywany jest język angielski - rozmowy, negocjacje, spotkania, podróże służbowe, przyjęcia i uroczystości, dokumentacja wewnętrzna, procedury itp.

Wyniki egzaminu obrazuje
skala ocen 5-495 punktów za każdą jego część,
co łącznie daje punktację na skali 10-990 punktów.

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych , która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała egzamin oraz interpretuje wynik punktowy.

Zastosowanie egzaminu

Klienci indywidualni
Posiadanie Certyfikatu TOEIC pozwala uzyskać pracę w tysiącach międzynarodowych firm, awans jest uzależniony od uzyskania odpowiedniej ilości punktów, które odzwierciedlają praktyczne umiejętności językowe.
Zaletą jest fakt, iż wynik egzaminu ma postać punktacji - nie można go "oblać"!

Firmy i instytucje
TOEIC jest integralnym elementem w zarządzaniu zasobami ludzkimi na całym świecie. Jego podstawowe zastosowania to:

* Rekrutacja pracowników i testowanie znajomości języka angielskiego pod kątem pracy w biurze i kontaktów z obcokrajowcami,
* Monitoring efektywności szkoleń, badanie postępów szkolonych osób jak i jakości oferowanych szkoleń,
* Pomoc w budowie opisów kompetencji potrzebnych na danym stanowisku pod względem znajomości języka angielskiego,
* Pomoc w ustalaniu progów punktowych potrzebnych do otrzymania awansu w firmie.


Uniwersytety i szkoły wyższe
Dzisiejszy rynek pracy poszukuje zdolnych i wykwalifikowanych pracowników. Studenci na całym świecie, kończąc swoją naukę zdają TOEIC, aby wejść na rynek pracy z dyplomem uczelni oraz uznawanym międzynarodowo certyfikatem znajomości języka angielskiego. Uczelnie wyższe na całym świecie stosują TOEIC jako część "pakietu absolwenta", zbioru umiejętności i wiedzy, z jaką opuszczają oni mury uczelni.
Dodatkowo, perspektywa egzaminu kończącego naukę języka obcego motywuje do poświęcenia temu przedmiotowi więcej uwagi.

Szkoły językowe
Szkoły, które nawiązują współpracę z ETS, stają się częścią ogólnopolskiej i ogólnoświatowej sieci ośrodków egzaminacyjnych oferujących egzaminy językowe najwyższej jakości.

Przygotowanie do egzaminu

Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji. W ofercie ETS Europe-Poland znajdują się oficjalne podręczniki przygotowujące do egzaminu. Są to:

* Official TOEIC Test Preparation Guide
* 30 Days to the TOEIC Test


Poza wymienionymi podręcznikami, istnieje cała lista podręczników rekomendowanych do przygotowania do egzaminu. Są to różnorodne podręczniki, ogólnodostępne na rynku.

Organizacja egzaminu

Egzamin TOEIC, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.

Ponadto, polski oddział ETS Europe w Warszawie prowadzi regularne sesje egzaminacyjne w swoim Centrum Egzaminacyjnym.

Egzamin TOEIC jest również dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych ETS w całej Polsce.


Egzamin TOEFL

TOEFL & TOEFL ITP - dwa różne egzaminy, dwa różne zastosowania

Egzamin TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 4.400 uniwersytetów i innych szkół wyższych na całym świecie.

Egzamin TOEFL ITP jest instytucjonalną wersją egzaminu TOEFL, przeznaczoną dla uczelni, szkół wyższych i innych instytucji do wewnętrznego testowania studentów. Zdanie tego egzaminu służy sprawdzeniu swojej wiedzy i określenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem wyniku podczas tajnej sesji egzaminu TOEFL.

Egzamin jest także wykorzystywany przez studentów jako egzamin próbny przed zdaniem TOEFL-a. Zdanie egzaminu TOEFL ITP nie daje jednak takich samych uprawnień jak zdanie egzaminu TOEFL . Dlatego też, ITP jest tańszy i może być stosowany na większą skalę i zdawany wielokrotnie. Każdego roku około 1500 instytucji na całym świecie przeprowadza ponad 300 000 egzaminów.

WAŻNA INFORMACJA: Rejestracja na egzamin TOEFL odbywa się za pomocą Internetu na stronie: [www.ets.org/toefl] Tam również znajdują się szczegółowe informacje na temat terminów sesji egzaminacyjnych, ośrodków egzaminacyjnych i opłat. Zapraszamy!

Egzamin TOEFL - format egzaminu

W Polsce, egzamin TOEFL można zdawać w wersji 'papierowej' (Paper-Based TOEFL) i komputerowej (TOEFL CBT = Computer-Based Test). W drugiej połowie roku 2006, w Polsce zacznie być dostępna internetowa wersja egzaminu TOEFL - TOEFL iBT. Poprzednie wersje egzaminu: PBT oraz CBT zostaną wycofane.


Osoby planujące zaliczenie egzaminu TOEFL w drugiej połowie 2006 zdawać już będą nową wersję egzaminu. Egzamin będzie można zdawać jedynie na komputerze, wersja papierowa (PBT) oraz komputerowa (CBT) zostaną wycofane.

TOEFL iBT będzie odbywał się w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych, których każdego roku ma być 30-40, zależnie od ilości zdających i możliwości ośrodków egzaminacyjnych. W ten sposób, egzamin będzie dostępny przez cały rok w całym kraju.Najważniejsze zmiany:

Po raz pierwszy w historii egzaminu TOEFL, będzie on zawierał element Speaking, gdzie zdający będzie miał za zadanie odpowiedzieć na 6 pytań. TOEFL iBT będzie testem wszystkich czterech umiejętności językowych. Ilość pytań w całym egzaminie i czas trwania będą przedstawiały się następująco:

Sekcje egzaminu/Czas trwania/ Liczba pytań
Czytanie/------ 60-100 minut/ 36-70
Słuchanie/----- 60-90 minut/ 34-51
Przerwa/------- 10 minut/ -
Mówienie/------ 20 minut/ 6 zadań
Pisanie/------- 50 minut/ 2 zadania

Zmianie ulegnie też skala punktacji egzaminu:

Sekcje egzaminu Skala punktacji
Czytanie 0-30
Słuchanie 0-30
Mówienie 0-30
Pisanie 0-30
SUMA 0-120


Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: [www.ets.org/toefl]


TOEFL PBT (Paper-Based)
'papierowa wersja egzaminu'

Paper-based TOEFL rozwiązuje się ołówkiem na karcie odpowiedzi, która jest później wysyłana do oceny. Egzamin ma format testu wyboru i składa się ze 140 pytań testowych podzielonych na 4 sekcje:

* Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)
* Structure and Written Expression (poprawna interpretacja różnych typów tekstów)
* Reading (rozumienie tekstu pisanego)
* Writing (pisanie eseju na podany temat)
Każda sekcja jest punktowana osobno. Ma to na celu wskazanie elementów, nad którymi zdający powinien bardziej popracować, zmotywować go do większego zaangażowania w naukę a także pozwala określić potrzeby szkoleniowe osoby podchodzącej do egzaminu. Wynik łączny podany jest na skali 310-677 punktów.


TOEFL CBT (Computer-Based)
'komputerowa wersja egzaminu'

Ta wersja egzaminu TOEFL składa się z 4 sekcji

Informacje dodatkowe:

* Rozumienie ze słuchu (Listening)

Czas jest mierzony podczas udzielania odpowiedzi, nie jest mierzony podczas słuchania dialogów i konwersacji.

* Rozumienie tekstu czytanego (Reading)

Czas jest mierzony podczas czytania tekstów i udzielania odpowiedzi.

* Pisanie (Writing)

Punktacja za esej podawana jest na skali 0 - 6.6 punktów. Punktacja za esej jest także włączona do ogólnej punktacji za cały egzamin i stanowi 1/6 ogólnego wyniku egzaminu. Zdający pisze wypowiedź na zadany temat.Przygotowanie do egzaminu


TOEFL ITP ma identyczną strukturę jak TOEFL i z bardzo dużą precyzją pozwala określić wynik, który zdający otrzyma z egzaminu TOEFL.

Koszt TOEFL ITP to tylko 175 złotych. Do egzaminu można podejść w sesjach egzaminacyjnych organizowanych regularnie przez biuro ETS oraz na żądanie.

Na oficjalnej stronie ETS: [toeflpractice.ets.org] można rozwiązać cały test TOEFL w jego nowej wersji TOEFL iBT - internet Based Test, wymagana jest rejestracja.

Koszt egzaminu

Egzamin TOEFL kosztuje 140 USD bez względu na swój format.

Aby zarejestrować się na egzamin, zapraszamy na stronę [www.ets.org/toefl]

TOEFL CBT można zdawać w jednym miejscu w Polsce, jest to:

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
budynek A, pokój nr 13
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa
tel.: (+48 22) 58 44 579 (9:00-16:00)
e-mail: [email protected]
[www.pjwstk.edu.pl]
---------------------------
O FCE NA NASZYM FORUM: [http://www.insomnia.pl/temat195297/]

Zmieniony przez - DISKOPOLO w dniu 2006-06-23 19:31:06
______________________________
 
tera mie to wali bo jestem na fali

 
no.name
 Wysłana - 23 czerwiec 2006 19:46      [zgłoszenie naruszenia]

Cennik z ostatniej sesji:
- KET - 280 zł
- PET - 295 zł
- FCE - 530 zł
- CAE - 560 zł
- CPE - 590 zł
- BEC Preliminary - 300 zł
- BEC Vantage - 535 zł
- BEC Higher - 625 zł

Możliwa jest zmiana terminów jedynie części listening i speaking w przypadku:
- choroby;
- ważnych uroczystości rodzinnych;
- wyjazdów służbowych;
- wypadków losowych.

Tylko writing piszemy długopisem, reszta ołówkiem. Można się jednak podpisać zarówno długopisem, jak i ołówkiem.
Na speakingu nie ma możliwości samemu dobrać się w pary.

Źródło: informacje z British Council z regulaminu egzaminów na lato 2006 r.

cdn.
_______________________________
 
[http://www.angielski.nauczaj.com] - język angielski
[http://www.e-korepetycje.net] - ogłoszenia korepetycji
[http://www.angielski.e-matura.net] - matura 2018

 
no.name
 Wysłana - 1 lipiec 2006 11:07      [zgłoszenie naruszenia]

Opiszę mniej więcej co było w sesji letniej 2006 r.

Paper 1 - Reading:
1) Wstawienie nagłówków do fragmentów tekstu.
2) Pytania do dość długiego tekstu, było ich chyba 15, a do każdego pytania po 3 odpowiedzi.
3) Wstawianie wyciętych fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności - z tego co pamiętam to punkty za odpowiedzi w tym zadaniu są podwajane, a w sumie odpowiedzi jest około 6.
4) Na podstawie kilku tekstów na ten sam temat należy wstawić odpowiedni numerek do odpowiedzi. Ta część wydaje się najłatwiejsza.

Rady - ćwiczyć jak najwięcej, robić ile testów się da, najlepiej wypożyczać je z biblioteki językowej. Przykładowe testy najlepiej robić z zegarkiem w ręku, ponieważ w tej części niektórzy nie wyrabiają się czasowo. Dlatego też najlepiej sobie wyliczyć ile czasu potrzebujemy na którą część, ewentualnie zacząć od tej, za którą jest najwięcej punktów, albo odwrotnie - zacząć od najłatwiejszych aby zdążyć zrobić jak najwięcej. Wszystko wyjdzie w praniu, jak będziecie ćwiczyć. Najważniejsze to znaleźć odpowiednią technikę, aby zdążyć.

____________________________________________________________

Paper 2 - Writing
1) Zwykle pierwsza część to list, nieformalny bądź formalny. Póki co nie spotkałam się z innym obowiązkowym zadaniem na FCE, ale nie jest wykluczone, że może to być inny rodzaj wypracowania. W tym zadaniu mamy pewne wytyczne, których musimy się trzymać. Z jednej strony dzięki temu łatwiej się go pisze, bo czasem z nerwów na egzaminie nie przychodzą pomysły na ciekawe wypracowanie. W sesji letniej 2006 obowiązkowy był list do koleżanki, która pytała mnie o pracę. Ja pracowałam jakiś czas temu w International Water Centre i miałam przed sobą ulotkę z notatkami, a koleżanka mnie pytała jak tam było, bo też jest tą pracą zainteresowana.

2) 2 zadanie to do wyboru 4 różne wypracowania. Mogą to być m.in.: list formalny (często są podania o pracę), list nieformalny, recenzja, raport, opowiadanie, rozprawka, artykuł, a ostatnie wypracowanie dotyczy jednej z nieobowiązkowych lektur.

Rady - pisz jak najwięcej w ramach ćwiczeń, przyzwyczajaj się do pisania na max 180 słów. Limit ten można przekroczyć o 10%, a reszta jest odkreślania i nie jest sprawdzana, przez co traci się kilka istotnych elementów jak spójność pracy, brak zakończenia, a tym samym zawarcia jednej z wymaganych informacji. Pisz na temat, dobierz odpowiedni styl, nie kombinuj z długimi zakręconymi zdaniami, bo czasem czytając końcówkę zdania nie pamięta się jego początku Lepiej pisać krótszymi zdaniami ale na pewno poprawnymi gramatycznie.

____________________________________________________________

Paper 3 - Use of English
1) To zadanie jest podchwytliwe, polega na wybraniu w lukę poprawnej odpowiedzi spośród 4.
2) Uzupełnienie luk odpowiednimi wyrazami. W tym przypadku nie mamy jednak niczego do wyboru, ale nie dopatrujcie się tutaj żadnych ciężkich słówek. To są zwykle słówka takie jak: a, an, the, at, on, in, under, above, near, such, and, more, than, could itp.
3) Transformacje zdań - należy przekształcić zdania dopisując od 2 do 5 słówek.
4) Wykreślanie błędów - z tego co pamiętam poprawnych jest max 5 linijek.
5) Słowotwórstwo - 10 słówek do wstawienia.

Rady:
Do 1 zadania polecam książki w stylu: "Najczęstsze błedy w języku angielskim... i jak ich unikać" - Philip Wilson i inne tego typu. Są w niej opisane różnice między podobnymi znaczeniowo słowami. Poza tym należy robić masę testów z tej części i zapisywać najważniejsze zwroty.
Do pozostałych zadań - ćwiczyć jak najwięcej. Jeśli chodzi o transformacje zdań i słowotwórstwo to radziłabym je ćwiczyć nawet na wyższym poziomie, bo wtedy te z FCE idą łatwiej. Wykreślanie błędów lepiej robić na poziomie FCE, bo na CAE są trochę inne zasady, tzn. dochodzi interpunkcja i zły zapis słówka. Na FCE należy tylko wykreślić słówka, które są niepotrzebne. W słowotwórstwie pamiętajcie, że niektóre słówka oprócz utworzenia z nich odpowiedniej formy mogą potrzebować zaprzeczenia, więc w sumie mogą być 2 zmiany jednego słówka. Przydają się także phrasal verbs.

____________________________________________________________

Paper 4 - Listening
1) 8 różnych niepowiązanych ze sobą scenek i 3 odpowiedzi do wyboru. Najpierw czytane jest pierwsze pytanie, odpowiedzi, puszczana scenka i to x 2, a potem przechodzimy do następnego pytania.
2) Uzupełnianie luk - jest już początek zdania, a na podstawie słuchanego tekstu należy je uzupełnić.
3) Dopasowanie o czym opowiadana dana osoba. Jest to zwykle 5 osób a obok są do wyboru odpowiedzi, oczywiście o jedną za dużo.
4) W tej części mogą być np. rozmowy kilku osób i trzeba dopasować kto co powiedział itp. W tej sesji zadanie było podobne do zadania 1. Był jednak tekst na ten sam temat a do niego odpowiedzi, a nie teksty na inny temat. Poza tym nie było powtarzania po każdym jednym pytaniu, jak w zadaniu 1, tylko został przeczytany cały tekst, a później powtórzony.

Rady:
Przede wszystkim skup się. Robiąc wiele testów można zauważyć istotną sprawę - jeśli w odpowiedziach masz np. słówko "joke" i w usłyszanym tekście też je usłyszysz, nie sugeruj się, że odpowiedź z tym słówkiem będzie prawidłowa, bo prawdopodobnie będzie dotyczyć innej osoby niż ta, o którą w zadaniu pytają. Zawsze są takie zmyłki, dlatego trzeba uważnie słuchać Tu bardzo przydatna jest znajomość phrasal verbs. W tej sesji był np. tekst o tym czy stare ciuchy należy zatrzymywać czy wyrzucać. Kobieta w scence cały czas mówiła o tym, że kobiety narzekają na to, że nie mają ładnych ubrań a całe szafy mają pełne, bo nie chcą ich wyrzucać. Jednak odpowiedź na pytanie w zadaniu padła na końcu, kiedy ona powiedziała coś w stylu: "If you don't wear something for two years, just get rid of it".

____________________________________________________________

Paper 5 - Speaking
1) Krótka i luźna rozmowa o tym gdzie mieszkasz, co lubisz w swoim mieście, jak spędzasz wolny czas itp.
2) Każda z osób w parze dostaje obrazki do porównania. Należy podać kilka różnic i podobieństw, czasem mogą nas spytać o to co jeszcze byśmy powiedzieli poza tym co powiedział już nasz partner.
3) Obrazki, które mamy omówić w parze. Ja miałam np. obrazki z różnymi zdjęciami i mieliśmy omówić na ich podstawie, jak ważne jest robienie zdjęć i które z nich wydają nam się być najważniejsze.
4) Kontynuacja rozmowy na temat poruszony w części 3. Możemy dostać dodatkowe pytania, np. dlaczego lubimy oglądać zdjęcia znanych ludzi, czy zawsze na wakacje zabieramy ze sobą aparat itp.

Rady:
Przede wszystkim nie denerwować się, bo z tego co słyszę to komisja jest zawsze przemiła Nie ma żadnych podchwytliwych pytań, a co do części z obrazkami, należy śledzić fora językowe i sprawdzać co już było, bo z tego co wiem to jest 20 zestawów obrazków i 10 tematów do dyskusji.
Bardzo ważne jest, aby w tematach do dyskusji rozmawiać mniej więcej po tyle samo. Nie dominuj w rozmowie, bo oceniana jest zdolność komunikacji. Jeśli Twój partner jest nieśmiały i sobie nie radzi, nawiązuj rozmowę, a za to dostaniesz punkty Używaj zwrotów, w których zgadzasz się, nie zgadzasz się (lepiej się nie zgodzić, bo przynajmniej jest o czym porozmawiać), podajesz kolejne wady czy zalety itp. To jest wysoko punktowane.

____________________________________________________________

Robiąc jak najwięcej testów można łatwo opanować technikę. Tu nie chodzi o samą znajomość języka angielskiego tylko o umiejętność rozwiązywania tego typu testów. Co do przygotowań to dla osoby z motywacją nie sprawi problemu samodzielne przygotowanie. Konieczna jest nauka systematyczna i to, aby sprawiała ona przyjemność, a nie była przymusem Jeśli chodzi o egzamin ustny, wystarczy znaleźć kogoś znajomego z kim można poćwiczyć. Dobrze jest oglądać filmy angielskie bez napisów, słuchać angielskiego radia i starać się mieć styczność z językiem jak najwięcej. Warto czytać książki angielskie, które wzbogacają słownictwo i utrwalają struktury gramatyczne.

I jeszcze jedna rada - wyśpij się porządnie przed egzaminem, weź ze sobą jedzenie i picie, bo będą przerwy między poszczególnymi częściami. Dobrze jest ze znajomymi porozmawiać o tym co często pojawiało się na testach, bo może to być coś co Ci się przyda. Jedna z koleżanek np. wspomniała coś o tym, że "to postpone" = "to put off" - i akurat to było na egzaminie

Ponieważ z wklejaniem linków jest problem, bo są one za długie, podaję linka do forum, na którym jest baza linków do różnych części egzaminu, a także do całych testów: [www.forumjezykowe.kom.pl/viewtopic.php?p=486#486]

Zmieniony przez - no.name w dniu 2006-07-01 11:12:57
_______________________________
 
[http://www.angielski.nauczaj.com] - język angielski
[http://www.e-korepetycje.net] - ogłoszenia korepetycji
[http://www.angielski.e-matura.net] - matura 2018

 
molmat
 Wysłana - 1 lipiec 2006 15:23      [zgłoszenie naruszenia]

no.name widzę że ciężką artylerię wytaczasz, rady dość poważne. A tak na prawdę to rada jest jedna - jeżeli uczysz się angielskiego dość długo, czytasz angielską prasę, ew. ksiązki to poradzisz sobie. Wystarczy poćwiczyć "zdawanie" na próbnych teścikach, a potem to już tylko lecisz. W mojej edukacji do FCE używałem tylko FCE Use of english (expres publishing; virginia evans) i Gold FCE maximiser. Wystarczyło (chyba , jeszcze wyników nie było,ale sądzę, że zdałem ). Nie wiem czy jakieś specjalne metody uczenia się słówek czy struktur, wypisywania itd. są potrzebne. Zależy to od indywidualnych predyspozycji - jedne zagadnienia przychodzą łatwiej, inne trudniej. jak podchodzicie, potrzebne jest jedno:
myśl "TAK, WIEM, ŻE ZDAM, BO JESTEM NA TYLE PRZYGOTOWANY". nie ma nic lepszego na stres, jak dobre przygotowanie

 
no.name
 Wysłana - 1 lipiec 2006 16:16      [zgłoszenie naruszenia]

molmat, ja przed każdym egzaminem strasznie panikuję (jak większość kobiet), bo zwykle jest to czego się nie zdążę douczyć na takim poziomie jaki bym chciała Wczoraj miałam test próbny i rozmowę kwalifikacyjną na kurs do CAE i egzaminator powiedział, że rozmowa jest na poziomie CAE (chyba trochę zawyżył, bo dałabym sobie mniej) a gramatyka pomiędzy CAE a CPE, więc widać, że intensywna nauka dała efekty. Nie potrafię jednak przed egzaminem być na tyle pewna, że wiem, że zdam Nie jestem nawet pewna wyniku sierpniowego, chociaż nie uważam, żeby egzamin był trudniejszy od próbnych testów, z których miałam dobre wyniki. Sporo osób uważa, że FCE się do niczego nie przydaje i żeby od razu przystępować do CAE. Ja jednak wolałam po kolei zrobić i przeżyć ten stres na trochę niższym poziomie Poza tym nie patrzę na to co mi da FCE, uczę się głównie dla siebie ale potrzebowałam sprawdzenia siebie i udowodnienia na jakim poziomie znam angielski.
_______________________________
 
[http://www.angielski.nauczaj.com] - język angielski
[http://www.e-korepetycje.net] - ogłoszenia korepetycji
[http://www.angielski.e-matura.net] - matura 2018

 
molmat
 Wysłana - 1 lipiec 2006 17:54      [zgłoszenie naruszenia]

fce to dobra rozgrzewka przed CAE, ja licze że w 3 liceum uda mi sie CPE zrobić... potem żadnych problemów ze studiami zagranicznymi

 
stodolar
 Wysłana - 31 lipiec 2006 11:24      [zgłoszenie naruszenia]

Powiem wam cos.
Pracuje w amerykanskiej firmie i angielski mam na co dzien.
Z moich doswiadczen wynika ze wszystkie te papierki mozna sobie w tylek wsadzic. Sam na studiach zrobilem FC i myslalem o CAE, ale od kiedy pracuje dla Amrykanow przestalem o tym myslec, strata czasu.
Jezyk "zywy" rozni sie diametralnie od tego jaki trzeba zdawac na certyfikatach. Poza tym poznalem wiele osob ktore maja papiery na jezyk, a jak pogadaja troche, to az zal. Sumujac uwazam, ze zaden papier nie pokaze co umiesz, a nie majac papierka mozesz byc fantastic, co zycie udowadnia.
Ktos kto ma talent i wyjedzie na rok do GB lub USA bedzie duzo lepszy od kogos z CAE zrobionym w szkole.

Pozdrawiam!

 
pafiel_007
B O M B E K
 Wysłana - 18 sierpień 2006 19:13      [zgłoszenie naruszenia]

a czy po dostaniu sie na studia warto jest jeszcze robic takie kursy? jak w praktyce wyglada szukanie pracy z takim kurdem? jest latwiej czy pracodawcy raczej nie zwracaja na to uwagi?
_______________________________
 
Zapraszam do gotowania [http://www.insomnia.pl/-t670340.html]
Sprzedam MSI Dominator GT70 [http://www.insomnia.pl/-t685017.html]

 
no.name
 Wysłana - 18 sierpień 2006 19:58      [zgłoszenie naruszenia]

Chodzi Ci o kursy przygotowujące do certyfikatów i studia filologiczne?
_______________________________
 
[http://www.angielski.nauczaj.com] - język angielski
[http://www.e-korepetycje.net] - ogłoszenia korepetycji
[http://www.angielski.e-matura.net] - matura 2018

 
pafiel_007
B O M B E K
 Wysłana - 19 sierpień 2006 02:08      [zgłoszenie naruszenia]

nie, chodzi mi o to czy jak juz jestem na studiach i zrobie jakis taki kurs/certyfikat to czy ulatwi mi on znalezienie pracy czy moze wtedy juz nikt na to uwagi nie zwraca?
_______________________________
 
Zapraszam do gotowania [http://www.insomnia.pl/-t670340.html]
Sprzedam MSI Dominator GT70 [http://www.insomnia.pl/-t685017.html]

 
no.name
 Wysłana - 19 sierpień 2006 02:13      [zgłoszenie naruszenia]

Jeśli jesteś na studiach filologicznych to tam uzyskasz odpowiednie kwalifikacje językowe. Każde inne nie mają wpływu na Twoją znajomość języka obcego, bo co ma np. Gospodarka Przestrzenna do angielskiego? Studia dają wykształcenie wyższe, kursy - przygotowanie do certyfikatów, chociaż sam też możesz się uczyć, certyfikaty dają potwierdzenie znajomości języka na danym poziomie, a to czy w praktyce dobrze sobie radzisz to już inna sprawa. Wiadomo, że najlepiej mieć papierki dokumentujące umiejętności. Ale nie ma powiązania między studiami a językami, chyba że studiujesz w obcym języku, tak jak np. na geodezji na jednej ze specjalizacji.
_______________________________
 
[http://www.angielski.nauczaj.com] - język angielski
[http://www.e-korepetycje.net] - ogłoszenia korepetycji
[http://www.angielski.e-matura.net] - matura 2018

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 13 stron.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

CERTYFIKATY JĘZYKOWE - angielski

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13