FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 254853 razy ¬
 
ROZRYWKA | Seks
CHOROBY przenoszone drog pciow (choroby weneryczne) 
[powiadom znajomego]    
Autor "CHOROBY przenoszone drog pciow (choroby weneryczne)"   
 
Andromedaa
 Wysana - 20 grudzie 2006 00:03        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd ile procent masz tuszczu

Choroby przenoszone drog pciow (ang. sexually transmitted diseases , STD i sexually transmitted infection , STI) dawniej zwane take chorobami wenerycznymi - grupa chorb zakanych i pasoytniczych, ktre przenoszone s na drodze kontaktu pciowego.

Nazwa "choroby weneryczne" pochodzi od imienia rzymskiej bogini mioci - Wenery, od ktrej te kobiecy wzgrek, i wskazuje na zwizek z miosnymi igraszkami. Wenera bya bogini mioci, ale choroby weneryczne kojarz si z czym wulgarnym i brudnym, tak wstydliwym, e utrudniao to ich zwalczanie. Z tego wzgldu wiatowa Organizacja Zdrowia zalecia stosowanie innej nazwy - choroby przenoszone drog pciow.

Chorobom wenerycznym powica si mao uwagi. Wyjtkiem jest AIDS. Nic dziwnego - rozpoznanie tej choroby, a nastpnie skala epidemii, przeraziy wszystkich, odnosi si jednak wraenie, e wikszo ludzi staa si ju gucha na naganianie problemu w rodkach masowego przekazu i po pocztkowej panice, nastao zobojtnienie a nawet lekcewaenie. Ale to nie AIDS wrd chorb wenerycznych jest najbardziej rozpowszechniony.


CHOROBY WIRUSOWE:


AIDS
[http://www.insomnia.pl/AIDS%2E-t206167.html]


OPRYSZCZKA
Opryszczka moe umiejscawia si take na narzdach pciowych (herpes genitalis). Wywoywana jest zwykle przez wirus HSV2, a zakaenie wystpuje w wieku dorosym poprzez kontakt seksualny (jedna z chorb przenoszonych drog pciow).

U mczyzn dotyczy odzi i napletka, czasem rwnie s zmiany w cewce moczowej, powodujc utrudnienie lub uniemoliwienie oddawania moczu.
U kobiet zmiany pojawiaj si na wargach sromowych, w pochwie, kroczu, czasami na wewntrznej powierzchni ud a take na szyjce macicy; niekiedy zajte s poladki.
Uwaa si, e zakaenie HSV2 u kobiet zwiksza ryzyko raka szyjki macicy. U homoseksualistw moe rozwin si opryszczkowe zapalenie odbytnicy. Powikaniem zakaenia HSV2 u tej ostatniej grupy jest zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych.

Zakaenie wrodzone
Zakaenia noworodkw najczciej s spowodowane przez HSV2 czyli wirusa pochodzcego z drg rodnych kobiety, ma to miejsce podczas porodu drog naturaln. Dlatego te zakaenie u kobiet w ciy jest wskazaniem do cicia cesarskiego. Skutkiem tych zakae mog by niegrone zmiany pcherzykowe rozsiane na skrze, ale take mog by cikie zakaenia mzgu, wtroby i innych narzdw prowadzce do mierci.


WIRUSOWE ZAPALENIE WTROBY TYPU B (HBV) i C (HCV)
Choroba szerzca si przez kontakty seksualne, kontakt z krwi oraz przez niesterylny sprzt uyty do zabiegw i zakaenie okooporodowe. Jest kilka rodzajw wirusa, najgroniejszy jest HCV (powodujcy zapalenie wtroby typu C), gdy tak jak w przypadku wirusa HIV, zaraenie przez wiele lat przebiega bezobjawowo, a przewleke zapalenie wtroby powoduje stopniowe jej niszczenie, u znacznej czci zaraonych - marsko i nowotwory wtroby i moe by miertelny. Zaraenie tym wirusem przez kontakty seksualne nie jest czste, ryzyko wzrasta przy kontaktach analnych i w czasie miesiczki.

Jeli organizm zosta zainfekowany innymi wirusami zapalenia wtroby, okres wylgania si choroby trwa od kilku dni do kilku miesicy, pojawiaj si objawy przypominajce gryp, odbarwione stolce, ciemny mocz, zacenie oczu, skry.
Wikszo (96%) zakaonych nie jest wiadoma swojego stanu poniewa zazwyczaj przewleka infekcja jest skpoobjawowa i trwa latami. redni czas trwania zakaenia HCV od momentu wniknicia wirusa do ustroju do powanych problemw zdrowotnych jest zazwyczaj duszy ni w przypadku HIV i trwa 5 do 35 lat. Choroba czsto koczy si marskoci i rakiem wtroby, poprzedzonymi powanymi komplikacjami uniemoliwiajcymi normalne funkcjonowanie (wodobrzusze, ylaki i krwawienia przeyku, taczka, problemy z krzepliwoci krwi, zaburzenia psychiczne do piczki wtrobowej wcznie). Zapaleniu wtroby wywoanym przez HCV czsto towarzysz choroby autoimmunologiczne, w tym autoimmunologiczne zapalenie wtroby (AIH), ktre znacznie pogarszaj rokowanie i czas przeycia.


KYKCINY KOCZYSTE
Kykciny koczyste (ac. Condylomata acuminata), brodawki weneryczne, brodawki pciowe nale do grupy schorze wywoywanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego (ang. human papillomavirus - HPV).
Infekcje wirusem HPV s jednym z najczstszych schorze przekazywanych drog pciow. Do dnia dzisiejszego naukowcy zidentyfikowali ponad 100 typw wirusa HPV, z czego okoo 30 jest przekazywana poprzez kontakty seksualne. Niektre z tych wirusw stanowi powany czynnik mogcy prowadzi do rozwoju raka narzdw pciowych, a zwaszcza raka szyjki macicy.

Drogi zakaenia wirusami HPV majcymi predylekcj do okolic pciowych: Przenoszenie zakaenia wirusem HPV moe nastpi przez kady typ kontaktu seksualnego. U ponad 75% osb, ktre miay kontakt seksualny z partnerem, u ktrego wystpoway brodawki narzdw pciowych, rozwin si objawy choroby w przecigu 3 miesicy.
Stosowanie prezerwatyw zmniejsza ryzyko infekcji o okoo 75%. Czste s rwnie przypadki autoinfekcji wirusem, z innych okolic ciaa (HPV 2).
Wiele zakae wirusami HPV, przebiega zupenie bezobjawowo (wg niektrych bada a do okoo 50% wszystkich zakae).
U kobiet zazwyczaj wystpuj w okolicy krocza, na wargach sromowych, mog rwnie wystpowa w okolicach odbytu.
U mczyzn lokalizuj si na wewntrznej stronie napletka, co czsto prowadzi do powika w postaci stulejki lub zaupka lub na powierzchni odzi (najczciej w rowku zaodnym). W rzadkich przypadkach mog pojawi si na jzyku, bonie luzowej garda, wargach, krtani. Nasilenie zmian jest bardzo rne. Od niewielkich zmian brodawkowych do olbrzymich kalafiarowatych tworw (zwaszcza u kobiet), ktre mog obejmowa ca okolic krocza, a do odbytu.
Ekstremalnym przykadem brodawek pciowych jest posta dugo nieleczonych, zaniedbanych, przerosych kykcin. Choroba cechuje si wieloletnim przebiegiem, niszczeniem i naciekaniem okolicznych tkanek.


BAKTERYJNE CHOROBY PRZENOSZONE DROG PCIOW:


RZECZKA
Rzeczka (tryper) jest jedn z najbardziej rozpowszechnionych chorb, wywoywan przez dwoinki rzeczki (gonokoki) - najczciej dwoink Neissera (od nazwiska odkrywcy).

Pierwsze symptomy choroby daj si zauway po 2-5 dniach po wspyciu z nosicielem. Osoba zakaona odczuwa swdzenie i pieczenie cewki moczowej, czsto oddaje mocz.
U mczyzn nieco pniej z ujcia cewki zaczyna wycieka gsta ropna wydzielina. Jest brzowo-ta i nieprzyjemnie pachnie. Ujcie cewki robi si czerwone i obrzknite. Po kilku tygodniach objawy agodniej i zakaenie przechodzi gbiej, wywoujc objawy zapalenia najdrzy, gruczou krokowego itd. Jeli kochankowie odbyli stosunek analny lub oralny, rzeczka moe zaatakowa odbytnic albo gardo i tam naley szuka symptomw choroby (obfita luzowa wydzielina, bl garda, wid odbytu i wydzielina). Czciej jednak zakaenie tych miejsc przebiega bezobjawowo i dopiero badanie krwi pozwala wykry rzeczk.
U kobiet oznaki zakaenia wystpuj zdecydowanie rzadziej ni u mczyzn. Jeli si pojawiaj, s krtkotrwae i mao dokuczliwe. Zakaenie moe by bezobjawowe lub pojawiaj si: pieczenie cewki, upawy z pochwy, zapalenie pochwy, pniej zakaenie rozszerza si na cay ukad moczowo - pciowy, czasem drog naczy krwiononych.
Pno stwierdzona i nie leczona prowadzi do dalszych cikich powika, takich jak zapalenie wsierdzia, staww i bezpodno. Leczy si j penicylin.


KIA
Kia (ac. Lues), dawne nazwy to: syfilis, "choroba francuska", "franca", "choroba dworska", "choroba sekretna", "choroba hiszpaska", "przymiot", to choroba zakana przenoszona drog pciow (weneryczna) , wywoywana przez bakteri - krtka bladego (Treponema pallidum).

Choroba wylga si okoo 3 tygodnie. Pierwszymi objawami s niebolesne owrzodzenia na zewntrznych narzdach pciowych, rzadziej w innych miejscach, np. na wardze, na jzyku - pojawiaj si niewielkie czerwone krostki, ktre wysychaj i odpadaj, odsaniajc owrzodzenie. Rana goi si sama i znika. Po upywie tygodnia powikszeniu ulegaj wzy chonne. Pniej owrzodzenia pojawiajce si w rnych miejscach ciaa (na skrze i bonach luzowych) rosn, obfituj w krtki blade i s bardzo zakane.
Owrzodzenie u kobiet moe by niewidoczne. Po 8-10 tygodniach pojawiaj si oglne objawy choroby: stany podgorczkowe, ble koci i mini, wysypka skrna - chory czuje si jakby mia gryp. Take te symptomy mijaj samoistnie.

Nie leczona choroba po 2-3 latach prowadzi do powanych zmian w wielu narzdach (tzw. kilaki skry i narzdw wewntrznych), moe obj orodkowy ukad nerwowy, a take ukad sercowo - naczyniowy. Aby rozpozna ki, niezbdne s badania mikroskopowe, na podstawie materiau pobranego ze zmian skrnych i luzowych, stwierdzenie dodatnich kiowych odczynw serologicznych w wyniku badania krwi. Kia jest zaliczana do cikich chorb, wymaga dugiego leczenia, dlatego te wczesna diagnoza jest niezwykle istotna.

We wszystkich stadiach leczy si j penicylin. Mczyni choruj na ni czciej ni kobiety.

W przebiegu kiy mona wyrni 3 okresy:
I - okres kiy pierwotnej z wytworzeniem objawu pierwotnego
Krtek blady wnika do organizmu przez nienaruszon bon luzow lub niewielkie uszkodzenia skry. W cigu kilku godzin powoduje uoglnion bakteriemi. Pierwszym objawem choroby jest pojawienie si niebolesnej zmiany pierwotnej (affectio primaria), ktrej czsto towarzyszy powikszenie okolicznych wzw chonnych. Pojawia si ona rednio okoo 3 tygodnie od wniknicia patogenu i utrzymuje si okoo 2 do 6 tygodni. Nastpnie goi si samoistnie w cigu 3-4 tygodni. Typowa zmiana pierwotna powstaje jako bezbolesna grudka, ktra w krtkim czasie ulega owrzodzeniu, z charakterystycznym podminowaniem jej brzegw.

II - okres kiy wtrnej z pojawieniem si charakterystycznej osutki kiowej (skrnej - exanthema i bon luzowych - enanthema)
Niestaym objawem tego okresu kiy jest umiejscowiona lub uoglniona wysypka luzowo- skrna lub bezbolesne uoglnione powikszenie wzw chonnych. U okoo 15% z objawami kiy drugorzdowej stwierdza si jeszcze obecno zmiany pierwotnej. Zmiany skrne maj charakter plamkowy (lues maculosa), grudkowy (lues papulosa), grudkowo-uskowy lub rzadziej krostkowy (lues pustulosa). Wysypka moe mie bardzo niewielkie nasilenie, tak, e u 25% chorych nie obserwuje si zmian dermatologicznych. Zmiany skrne maj pocztkowo wygld blado-czerwonych lub rowych nieswdzcych plamek o rednicy 5-10 milimetrw. Zlokalizowane s na tuowiu oraz bliszych odcinkach koczyn. Po kilku tygodniach pojawiaj si take czerwone zmiany grudkowe, ktre mog wystpi na caym ciele, ale najczciej pojawiaj si na doniach i stopach oraz twarzy i owosionej skrze gowy. Czsto ulegaj martwicy, co naje im wygld krost. W wilgotnych czciach ciaa ( okolice odbytu, sromu, worka mosznowego, wewntrznej powierzchni ud, pod piersiami grudki z czasem mog si powiksza ulegajc powierzchownej erozji. Prowadzi to to powstania szarawo-biaych, szerokich u podstawy i wilgotnej powierzchni zmian zwanych kykcinami paskimi (condylomata lata). Wydzielina tych zmian jest wysoce zakana.
Zmianom skrnym towarzysz objawy oglne, ktre mog wystpowa rwnolegle lub je wyprzedza. Nale do nich: ble garda ( 5 - 30% chorych) , gorczka (5 -8%), utrata masy ciaa ( 2-20%), ze samopoczucie (25%), utrata aknienia (2 - 10%), bl gowy (10%), podranienie opon mzgowych (5%) lub ich zapalenie (1 - 2 %). Brak leczenia w tym okresie doprowadza do powstania objaww kiy pnej zwanej te trzeciorzdow lub te wystpienie kiy utajonej.

III - okres kiy pnej wystpujcy po kilku latach od zakaenia Przebieg w tym okresie czsto jest utajony, a na skrze wystpuj zmiany guzkowate (kilaki).


CHLAMYDIOZA
Chlamydioza - inaczej zwana nierzeczkowym zapaleniem cewki moczowej. Wywouj j bakterie zwane chlamydiami. Objawy chlamydiozy s mniej nasilone ni przy rzeczce i pojawiaj si pniej, na og w 2 tygodnie po zakaeniu: wydzielina luzowo-ropna z cewki moczowej, bl przy oddawaniu moczu oraz pieczenie.

U kobiet stan zapalny rozwija si najczciej w szyjce macicy, dlatego pieczenie przy oddawaniu moczu jest ledwo wyczuwalne, a wydzielina skpa. Kobieta, nie odczuwajc adnych dolegliwoci, niewiadomie zaraa partnera.
Take wrd mczyzn jest wielu bezobjawowych nosicieli. Niektrzy odczuwaj jedynie parcie w pcherzu. Najczstszym powikaniem nie leczonej choroby bywa u mczyzn zapalenie najdrzy, u kobiet zapalenie jajnikw, choroba moe take doprowadzi do chronicznych stanw zapalnych spojwek i staww. Leczeni musz by take partnerzy seksualni zakaonej osoby.


CHOROBY PRZENOSZONE DROG PCIOW WYWOANE PRZEZ PIERWOTNIAKI I GRZYBY:


RZSISTKOWICA

Rzsistek pochwowy Trichomonas vaginalis to pierwotniak, czyli mikroskopijny jednokomrkowiec zdolny do wykonywania wszystkich czynnoci yciowych. Jego miejscem bytowania jest najczciej u kobiet pochwa, kana szyjki macicy i pcherz moczowy, a u mczyzn - cewka moczowa, gruczo krokowy i pcherzyki nasienne.

Rzsistek pochwowy to pierwotniak pasoytujcy w organizmie czowieka. Powoduje rzsistkowic - chorob drg moczowo - pciowych o ostrym bd przewlekym przebiegu.

Do zaraenia dochodzi najczciej drog pciow. Moliwe jest te zakaenie porednie - poprzez uywanie wsplnych rcznikw, przyborw toaletowych, bielizny pocielowej, urzdze sanitarnych. Rzsistek pochwowy przeywa w kroplach nie wyschnitej wydzieliny chorej osoby i stanowi rdo zaraenia. Wyposaony w znakomite narzdy ruchu, szybko przedostaje si do pochwy, nastpnie do szyjki macicy. W niektrych przypadkach moe kolonizowa macic, a nawet jajowody. Dociera rwnie przez cewk moczow do pcherza moczowego.

U mczyzn pierwotniak ten przenika do gruczou krokowego i pcherzykw nasiennych z worka napletkowego przez cewk moczow. Moe te dosta si do pcherza moczowego.

Poniewa rzsistek pochwowy jest pierwotniakiem aktywnie si poruszajcym, rzsistkowica ograniczona tylko do jednego narzdu wystpuje rzadziej ni rzsistkowica wieloogniskowa - zajmujca np. pochw, cewk moczow oraz szyjk macicy.
Rzsistek pochwowy moe bytowa w sposb bezobjawowy np. w gruczole krokowym mczyzny i stanowi rdo zakaenia dla kobiet.
Do zaraenia partnerki dochodzi przez wydzielin gruczou krokowego i zainfekowane nasienie. U kobiet w stadium utajonym przewlekym rwnie brak jest klinicznych objaww infekcji. Trichomonas vaginalis moe znajdowa si w pochwie przez wiele lat bez objaww chorobowych. Jednak taki stan utajenia moe w kadej chwili ulec zaostrzeniu. Wie si to z moliwoci zaraenia partnera seksualnego.
Zakaeniom rzsistkiem towarzysz zazwyczaj zakaenia bakteryjne i grzybicze (np. Candida albicans). Przewleka nie leczona rzsistkowica moe powodowa niepodno oraz by przyczyn powika ciowych.

U mczyzn dochodzi do zapalenia napletka i odzi, a nastpnie cewki moczowej. Zakaenie cewki przebiega zwykle agodnie. Moe jednak przej w stan ostry z obfitym ropnym wyciekiem z cewki moczowej. Towarzyszy mu wid, bl cewki moczowej, czstomocz i pieczenie podczas oddawania moczu. Czasami do ostrego stanu zapalnego cewki moczowej docza si ostre zapalenie gruczou krokowego z bolesnym czstomoczem oraz blami w kroczu.


DRODYCA
Drodyca, kandydoza, bielnica (ac. Candidiosis) to grzybicza, oportunistyczna infekcja skry, bon luzowych, paznokci i wyjtkowo rzadko infekcja uoglniona. Choroba ta najczciej jest wywoana drodakami chorobotwrczymi z rodzaju Candida. Drodyc rozpoznaje si gwnie poprzez badania mikroskopowe i hodowlane.
Umiejscawia si najczciej w pochwie, sromie, przewodzie pokarmowym, jamie ustnej (np. jako zajady lub zapalenie jzyka).
W przypadku zajcia narzdw pciowych kobiet , charakterystyczne objawy choroby to: obrzk, zaczerwienienie bon luzowych i ropne upawy. Przy poyciu pciowym mczyzna zostaje zakaony.
Objawy drodycy mczyzn to : podranienie i stan zapalny odzi i wewntrznej powierzchni napletka ze widem i pieczeniem.
U dzieci wystpuje czsto pod postaci pleniawek. Drodyca pochwy i przewodu pokarmowego jest najczciej skutkiem ubocznym dugotrwaej antybiotykoterapii.


ZAPOBIEGANIE:
- uywanie zabezpieczenia (prezerwatywy),
- seks ze sprawdzonym, najlepiej staym partnerem,
- okresowe badania: cytologia, badanie krwi (zwaszcza przy czstych zmianach partnera seksualnego).

LECZENIE:
Wszystkie choroby wymagaj konsultacji z lekarzem, ktry to przepisze odpowiednie leki. Na niektre np. WZW s szczepienia ochronne.


[www.wikipedia.org]
[www.resmedia.pl]Zmieniony przez - Andromedaa w dniu 2006-12-20 23:09:25

Ekspert -
 
hallucyon
 Wysana - 20 grudzie 2006 10:48      [zgoszenie naruszenia]

Tyle tego napisaa, Andziu, e czyta mi si wszystkiego nie chce .

Od siebie dodabym jedynie, e w dzisiejszych czasach objawy STD o podou bakteryjnym (np. rzeczka, kia) s najczciej nietypowe i sabo wyraone, co naley przypisa powszechnoci stosowania antybiotykw w leczeniu innych zakae.

Ekspert -
 
XXwielkiXX
 Wysana - 22 grudzie 2006 23:45      [zgoszenie naruszenia]

j/w ale sogala dostaniesz za wysilek


oj cos nie chce wejsc, ale masz duchowego swiatecznego sogacza

Zmieniony przez - XXwielkiXX w dniu 2006-12-22 23:46:36

Znawca -
 
Consing
 Wysana - 12 stycze 2007 15:03      [zgoszenie naruszenia]

Hej
Chcialbym przesdstawic wam moja sytuacje i zadac pare pytan pozniej.Tak wiec od roku czasu jestem z dziewczyna.W wakacje zrobilem testy na hiva i syfa,bowiem mialem przypadkowe stosunki z dziewczynami ktore widzialem raz w zyciu ,nie wykazalo nic,okazalem sie zdrowy.Wspolzylismy z dziewczyna i wszytko bylo okey do konca roku.W styczniu moja dziewczyna zauwazyla pieczenie narzadow oraz grudki czerwone w srodku,po paru dniach ja zaobserwowalem to samo.I tak teraz pare pytan.w swieta te w grudniu zaczelismy sie kochac tez analnie bez zabiezpieczenia,czy tam mogly byc jakies bakterie? smarowalem tez swojego czasami jakims balsamem,moze to to wywolalo infekcje?.Kochalismy sie prawie rok i nie mielismy zadnych objawow,a tu nagle takie cos? Do lekarza pojdziemy ale chcialbym sie zapytac juz co o tym sadzicie.

 
Andromedaa
 Wysana - 12 stycze 2007 23:18      [zgoszenie naruszenia]

Consing ja bym "odstawia" seks na czas, a lekarz nie ustali co Wam jest
Powinnicie oboje podda si badaniu.

Ekspert -
 
cooqka
 Wysana - 3 luty 2007 14:50      [zgoszenie naruszenia]

Dobry artyku,ale mae sprostowanie - wirusa zapalenia wtroby typu C nie uznaje si za czynnik zakany przenoszon drog pciow (WZW B jak najbardziej). Poniej 2 artykuy ze strony [www.hcv.pl]. Bezporedni link: [http://www.hcv.pl/artykul.php?kat=3&dzial=&id=18]


"Rodzina, ycie rodzinne i seksualne


Zaraz po uzyskaniu diagnozy pojawia si, jako logiczna jej konsekwencja, pytanie o bezpieczestwo rodziny, wzgldnie bliskich, z ktrymi ma si bezporedni kontakt, a wic domownikw, dzieci, a przede wszystkim partnera.

Troska o ich bezpieczestwo nie jest nieuzasadniona, gdy HCV jawi si, zwaszcza osobom, ktre konfrontowane s z tym problemem nagle i po raz pierwszy, jako wirus w najwyszym stopniu atwy w transmisji. Po to aby zda sobie spraw, e tak nie jest, naley go pozna, i pozna fakty dotyczce stopnia zagroenia jakim poddani s domownicy yjcy pod jednym dachem z osoba zaraona HCV.

W pierwszej kolejnoci naley uwiadomi sobie, e transmisja HCV dokonuje si na drodze kontaktu krwi osoby zaraonej z krwiobiegiem osoby niezarazonej. Inne pyny ustrojowe, jak pot, lina, zy, mleko matki, sperma, wydzielina waginalna, nie zawieraj RNA HCV, lub zawieraj go w stopniu pozwalajcym ignorowa ten fakt. Fakt istnienia RNA HCV w tych pynach jest zreszt cigle jeszcze sporny i tylko nieliczni badacze potwierdzaj go, zwaszcza w odniesieniu do liny.

W zwizku z powyszym naley unika przede wszystkim wszelkich sytuacji, bd zachowa, na skutek ktrych mogoby doj do kontaktu z zaraon krwi, a tym samym do ekspozycji HCV. Osoba bdca nosicielem HCV powinna, w miar moliwoci, opatrywa sobie rany i skaleczenia sama. Take nie powinno si wsplnie uywa przyborw kosmetycznych lub sucych do higieny osobistej, takich jak maszynki do golenia, depilatory, cki i inne przybory do manicure. Ze wzgldu na moliwo krwawie z dzise przy wystpowaniu parodontozy zaleca si unikanie uywania wsplnej szczoteczki do zbw.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie by prowadzi wraz z rodzina i innymi domownikami normalny tryb ycia, bez zmiany przyzwyczaje, zachowa spowodowanych faktem obecnoci HCV.

ycie seksualne take nie musi by poddane radykalnym zmianom. Jak zostao wspomniane powyej, transmisja HCV dokonuje si wycznie na drodze kontaktu krwi zaraonej z krwiobiegiem osoby zdrowej. Nie wolno wic w praktykach seksualnych dopuszcza, by taki kontakt mi miejsce. Naley wic unika poycia seksualnego jeli moe doj do krwawie w okolicach narzdw pciowych, w wyniku skalecze, zranie, bd krwawienia menstruacyjnego.

Nauka jak dotd nie dostarczya jednak ani jednego wyniku wiarygodnych bada, ktre by potwierdzay niebezpieczestwo przeniesienia HCV na drodze kontaktw seksualnych wrd osb utrzymujcych stabilne, monogamiczne stosunki ze swoimi partnerami.

Deklaracja austriackich lekarzy hepatologw z roku 2001 gosi:
"HCV jest przenoszony wycznie z krwi. Fakt obecnoci wirusa w innych pynach ustrojowych jest sporny. Transmisja HCV na drodze kontaktw intymnych zachodzi ekstremalnie rzadko. Ryzyko przeniesienia infekcji na drodze stosunkw pciowych zwiksza si podczas krwawie okresowych oraz podczas pocaunkw, jeli ma miejsce parodontoza".

Natomiast broszura Roch skierowana na rynek niemiecki deklaruje: "Take podczas normalnego stosunku pciowego nie istnieje z reguy niebezpieczestwo zaraenia", natomiast podobna publikacja na rynku austriackim tej samej firmy gosi, e "hepatitis C przenoszony jest praktycznie tylko na drodze kontaktu krwi" i naley zakada, e wypowiedzi takie dokonywane przez wiatowe koncerny, dokonywane s nie bez uprzedniego zabezpieczenia i to zarwno pod wzgldem medycznym jak i prawnym.

Podobnie wypowiada si prof. Zeuzem (niem) piszc: "w przeciwiestwie do HBV, wewntrzrodzinne przenoszenie HCV praktycznie jest bez znaczenia". Kiedy indziej z kolei ten sam naukowiec twierdzi: "niezalenie od tego nie naley traktowa wewntrzrodzinnego przenoszenia HCV jako nieistniejce. Istniej pojedyncze przekazy potwierdzajce transmisj HCV w nastpstwie wsplnego uywania maszynek do golenia czy szczoteczek do zbw. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, a przede wszystkim unikaniu sytuacji, w ktrych krew osoby zaraonej naraona jest na ekspozycj, wewntrzrodzinna transmisja HCV jest ekstremalnie nieprawdopodobna".

Na podstawie wielu bada, ktrych wyniki dostarczy w ostatnich latach wiat nauki, mona wysnu wrcz przeciwny wniosek. Take wasne dowiadczenia wikszoci osb zaraonych pozwalaj skania si do opinii, e na drodze kontaktw seksualnych nie dochodzi do zarae. Wiele osb bdcych nosicielami HCV nie zwyko ucieka si do stosowania w yciu seksualnym adnych zabezpiecze, co najczciej wynika z niewiadomoci faktu choroby. Do zarae partnera dochodzi za nadzwyczaj rzadko.
Czsto cytowany jest w tym kontekcie przypadek zaistniay w b NRD, kiedy podczas zastosowania szczepie (tzw.Anty-D-Prophylaxe) zaraono HCV wiele tysicy kobiet. Nie zanotowano jednake ani jednego przypadku przeniesienia wirusa na partnera, ktrejkolwiek z tych kobiet, mimo, e po latach niemiecki wiat nauki bardzo szczegowo zaj si tym gronem poszkodowanych.
Nie mniej jednak, niektrzy eksperci mimo to zalecaj dla podwyszenia bezpieczestwa, uywanie prezerwatyw.

Inaczej przedstawia si sytuacja wrd osb odznaczajcych si w kontaktach seksualnych zachowaniami ryzykownymi. Do takich zachowa naley zaliczy czsta zmian partnerw lub kontakty z nieznanymi sobie partnerami, co do ktrych nie ma gwarancji pod wzgldem monogamicznoci.
Paradoksalnym naley uzna fakt, e mimo braku potwierdzenia transmisji HCV na drodze kontaktw seksualnych, odsetek osb zaraonych, wrd tych, ktre czsto zmieniaj partnerw, np. w rodowisku prostytutek, jest nadzwyczaj wysoki. (rda japoskie podaj, e stopie wystpowania HCV wrd prostytutek w tym kraju siga 11%)

Powracajc do ycia rodzinnego naley z ca pewnoci stwierdzi, e takie zachowania, jak pocaunki, przytulanie, obejmowanie, korzystanie ze wsplnej toalety, azienki, uywanie tych samych sztucw, talerzy i szklanek, spanie w jednym ku itp. nie niesie ze sob niebezpieczestwa przeniesienia HCV. Transmisja infekcji nie nastpuje take poprzez kaszel czy kichanie. Wicej informacji na temat drg przenoszenia i profilaktyki znale mona w podstronach powiconych tym tematom."

I jeszcze jeden artyku dotyczcy bada nad moliwoci transmisji HCV drog pciow: [http://www.hcv.pl/artykul.php?kat=3&dzial=Artyku%B3y&id=75]


"Studia nie dostarczaj dowodw na przenoszenie HCV drog seksualn.

rdo:
The corresponding author for this study is J.R. Robertson, Muirhouse Medical
Group, 1 Muirhouse Avenue, Edinburgh EH4 4PL, United Kingdom
- by Salynn Boyles, Senior Editor
AIDS Weekly Plus, November 10, 1997, News Section, pp. 30-31.

Studia przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dostarczyy dalszych dowodw na to, e HCV nie jest przenoszony poprzez stosunki seksualne (w zwizkach heteroseksualnych).
Badacze R.Wyld ze wsppracownikami wnioskuj, e przenoszenie HCV w zwizkach heteroseksualnych wystpuje tylko rzadko, o ile dochodzi do niego w ogle i e infekcja HIV nie jest czynnikiem towarzyszcym dla przenoszenia HCV.

Wprawdzie wiadomo, e infekcja HCV atwo moe si przenosi poprzez kontakt z zaraon krwi, to inne drogi przenoszenia nie s jeszcze dostatecznie zbadane.
Dotychczasowe studia baday wystpowanie HCV u osb, ktre poddane byy transfuzjom krwi, w mskich zwizkach homoseksualnych i u cierpicych na hemofili. Mniej studiw zajmowao si przenoszeniem wirusa poprzez aktywno seksualn w zwizkach heteroseksualnych.

Wyld prowadzi grup nosicieli HIV, bdcych narkomanami (zaraonymi przez niesterylne strzykawki) w ramach dugoterminowych studiw w celu badania przenoszenia HIV w zwizkach heteroseksualnych, bdcymi w wikszoci dugotrwaymi i stabilnymi zwizkami. Wyniki studiw zostay opublikowane w Journal of Infection, wrzesie 1997;35 163-166, pod tytuem: "Nieobecno przenoszenia HCV i jednoczesne czste przenoszenie HIV-1 poprzez kontakt seksualny z podwjnie zaraonymi osobami".
Prospektywne studia rozpoczto w roku 1987. Retrospektywne dane zebrano poczwszy od roku 1983. Oba okresy studiw obejmoway te dane dotyczce aktywnoci seksualnej. Prbki krwi byy pobierane w celach badawczych raz do roku od kadego nosiciela HIV i co 6 miesicy take od ich seksualnych partnerw przez cay okres studiw albo przynajmniej do koca istnienia zwizku.
Dane zbierane byy za pomoc dokadnych, specjalnie sformuowanych ankiet, ktre byy tak uoone, by moliwe byo badanie przenoszenia HIV w zwizkach heteroseksualnych. Obie strony zwizkw seksualnych byy poddane take specjalnym wywiadom przez kwalifikowany personel. Wywiady te odnosiy si do zastosowania rodkw antykoncepcyjnych, poczcia, praktyk seksualnych, transfuzji krwi, doylnej aplikacji medykamentw i innych moliwych drg przenoszenia. Metody zapobiegania wcznie z uywaniem prezerwatyw i abstynencj seksualn zostay rejestrowane w miesicznych odstpach.

Badanych podzielono na dwie grupy, pierwsza skadaa si z osb yjcych w dugotrwaych, stabilnych zwizkach, w ktrych wsplne uywanie igie do zastrzykw nigdy nie miao miejsca. Druga grupa obejmowaa partnerw uywajcych tych samych igie z partnerem lub inn osob, przynajmniej w okresie przeprowadzania studiw.

W 30 przypadkach na 61 par poddanych analizie stwierdzono, e jedynym zagroeniem infekcj byby kontakt seksualny. Seksualni partnerzy nosicieli HIV zostali poddawani w 6-cio miesicznych interwaach testom na przeciwciaa HIV podczas caego czasu trwania studiw. W pierwszej grupie zarazio si HIV 12 osb z 30 poddanych analizie (tj.40%) w rnych fazach przeprowadzanych studiw. Wrd drugiej grupy, tzn. osb uywajcych strzykawek, zarazio HIV si 16 na 31 badanych (tj.52%).

Wrd osb nalecych do grupy, w ktrej jedynym potencjalnym zagroeniem infekcj byy heteroseksualne kontakty, nie stwierdzono ani jednego przypadku przeniesienia wirusa, podczas gdy w drugiej grupie, tzn. grupie uywajcych injekcyjnie lekw/narkotykw, stwierdzono 25 przypadkw przeniesienia HCV na 31 analizowanych.

"Studia te dostarczaj bezporedniego porwnania wzgldnego odsetka przenoszenia HCV i HIV poprzez podwjnie zaraonych pacjentw"- stwierdza Wyld i wsppracownicy. "Rzucajcym si w oczy rezultatem tych studiw bya pena nieobecno przenoszenia HCV w grupie, w ktrej miay miejsce kontakty heteroseksualne w okresie 11 lat trwania studiw, podczas gdy w tej samej grupie 12 pacjentw zarazio si HIV-1. Jest to bezporedni dowd na to, e HCV jest (przynajmniej) wielokrotnie mniej zaraliwy ni HIV-1 na tej drodze potencjalnego przenoszenia i nawet czste, pozbawione zabezpiecze stosunki seksualne zawieraj nike ryzyko zaraenia.

"Interesujce jest take, jak niepena jest transmisja HIV w tej grupie wsrd partnerw seksualnych w cigu dugiego okresu bada. Wyniki te potwierdzaj zgodnie rezultaty innych europejskich i amerykaskich studiw, ktre skaniaj do stwierdzenia, e HCV rzadko tylko moe by przenoszony na drodze kontaktu seksualnego i e w przeciwiestwie do wczeniejszych stwierdze, HIV nie moe by czynnikiem wspomagajcym takie przenoszenie."_______________________________
 
Do czytajcych moje posty,ktrych zmyli nick: JESTEM FACETEM! Wic nie podbija do mnie panowie %-)
---------------------
Zawsze si znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi - Albert Camus

Znawca -
 
hallucyon
 Wysana - 3 luty 2007 15:14      [zgoszenie naruszenia]

@ cooqka:
ycie seksualne take nie musi by poddane radykalnym zmianom. Jak zostao wspomniane powyej, transmisja HCV dokonuje si wycznie na drodze kontaktu krwi zaraonej z krwiobiegiem osoby zdrowej. Nie wolno wic w praktykach seksualnych dopuszcza, by taki kontakt mi miejsce. Naley wic unika poycia seksualnego jeli moe doj do krwawie w okolicach narzdw pciowych, w wyniku skalecze, zranie, bd krwawienia menstruacyjnego.

Jest jednak jedno "ale". Podczas spkowania dochodzi do powstania tzw. mikrouszkodze nabonka pochwy i odzia penisa, co wydatnie zwiksza szans zakaenia w wyniku, jakby na to nie patrze, przerwania cigoci powok. Zreszt w tym samym artykule cytowani lekarze przyznaj, e transmisja HCV na drodze kontaktw intymnych zachodzi ekstremalnie rzadko, a i w broszurze, na ktr powouje si artyku, stoi, e podczas normalnego stosunku pciowego nie istnieje z reguy niebezpieczestwo zaraenia.

Podsumowujc, zawarta implicite w artykule teza o braku koniecznoci stosowania prezerwatyw jest bdna .

OSOBY ZAKAZONE WIRUSEM ZAPALENIA WATROBY TYPU C POWINNY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC PREZERWATYWE PODCZAS WSPOLZYCIA!!!

Zmieniony przez - hallucyon w dniu 2007-02-03 15:14:50

Ekspert -
 
cooqka
 Wysana - 3 luty 2007 15:39      [zgoszenie naruszenia]

Tak, oczywicie, e dla penego bezpieczestwa naley stosowa prezerwatywy i ta kwestia jest bezsporna . Chodzio mi jedynie o ciso - nie naley stawia w jednym rzdzie moliwoci zakaenia np. HIV czy opryszczk i moliwoci zakaenia HCV. W przypadku HIV prawdopodobiestwo zaraenia przez mczyzn HIV (+) zdrowej kobiety jest niemal 100% - kobieta zaraona HIV zaraa rednio co czwartego mczyzn, a wic prawdopodobiestwo 25%. Tak due ryzyko ma si nijak do ryzyka przeniesienia HCV. Znam osobicie pary, w ktrych jeden z partnerw jest wieloletnim nosicielem HCV, bdce ze sob wiele lat (w tym maenstwo z 30-letnim staem), normalnie ze sob wspyjc i mimo tego nie doszo do zakaenia partnera.

Przyznasz wic chyba, e skala zjawiska jest nieporwnywalna

Zmieniony przez - cooqka w dniu 2007-02-03 15:39:28
_______________________________
 
Do czytajcych moje posty,ktrych zmyli nick: JESTEM FACETEM! Wic nie podbija do mnie panowie %-)
---------------------
Zawsze si znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi - Albert Camus

Znawca -
 
hallucyon
 Wysana - 3 luty 2007 15:57      [zgoszenie naruszenia]

Nie zaprzeczam, e odsetek zakaonych przemawia na korzy HCV a nie HIV. Nie widz jednak powodu, eby zaraenia tym wirusem nie zalicza do chorb przenoszonych drog pciow, bo jest to -- jak sam przyznae -- moliwe.

Ekspert -
 
cooqka
 Wysana - 3 luty 2007 17:02      [zgoszenie naruszenia]

To zaley jakie przyjmiemy kryterium zaliczenia transmisji danego patogenu do kategorii: "przenoszony drog pciow". Jeli pod tym pojciem rozumie wycznie transmisj w wyniku obecnoci czynnika zakanego w spermie, wydzielinie pochwy bd tkankach wchodzcych w skad ukadu rozrodczego to HCV nie kwalifikuje si do kategorii "przenoszony drog pciow". Jeli dooy do tego moliwo zakaenia w wyniku mikrouszkodze nabonka powstajcych w trakcie ruchw frykcyjnych to wtedy mona HCV zaliczy do takiej kategorii . Tak czy siak badania wskazuj, e zakaenie drog pciow jest mao prawdopodobne


Zmieniony przez - cooqka w dniu 2007-02-03 17:04:57
_______________________________
 
Do czytajcych moje posty,ktrych zmyli nick: JESTEM FACETEM! Wic nie podbija do mnie panowie %-)
---------------------
Zawsze si znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi - Albert Camus

Znawca -
 
Deidi
 Wysana - 9 sierpie 2007 12:57      [zgoszenie naruszenia]

Witam mama taki problem, i jestem nosicielem Wirusowego Zapalenia Wtroby Typu, B i chciaem si dowiedzia o moliwo zaraenia partnerki tym (caowanie / sex) czy prezerwatywy zabezpieczaj w 100%? Czy Ona moe zarazi si przez sex oralny? I w sumie najwaniejsze pytanie jak powinienem jej o tym powiedzie, poniewa nie chce jej straci a wiem ze ludzie rnie na to reaguj. Kocham j i nie wiem jak powinienem dokadnie postpi.

[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.]

Odpowiedzi jest na 8 stron.   | nastpn
 
Wybierz stron:  
Przegld tygodnia

CHOROBY przenoszone drog pciow (choroby weneryczne)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8