FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 34028 razy ¬
 
ROZRYWKA | Nasze Szkoły
Gdzie studiować? - państwowe 
[powiadom znajomego]    
Autor "Gdzie studiować? - państwowe"   
 
Skarbowy
 Wysłana - 23 marzec 2006 07:39        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Uniwersytety

Uniwersytet w Białymstoku [www.uwb.edu.pl]
Uniwersytet Gdański [www.univ.gda.pl]
Uniwersytet Śląski [www.us.edu.pl]
Uniwersytet Jagielloński [www.uj.edu.pl]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego [www.uksw.edu.pl]
Katolicki Uniwersytet Lubelski [www.kul.lublin.pl]
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [www.umcs.lublin.pl]
Uniwersytet Łódzki [www.uni.lodz.pl]
Uniwersytet Opolski [www.uni.opole.pl]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [www.amu.edu.pl]
Uniwersytet Mikołaja Kopernika [www.umk.pl]
Uniwersytet Rzeszowski [www.univ.rzeszow.pl]
Uniwersytet Szczeciński [www.us.szc.pl]
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [www.uwm.edu.pl]
Uniwersytet Warszawski [www.uw.edu.pl]
Uniwersytet Wrocławski [www.uni.wroc.pl]
Uniwersytet Zielonogórski [www.uz.zgora.pl]

Politechniki

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej [www.ath.bielsko.pl]
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica [www.agh.edu.pl]
Politechnika Białostocka [www.pb.bialystok.pl]
Politechnika Częstochowska [www.pcz.pl]
Politechnika Gdańska [www.pb.gda.pl]
Politechnika Koszalińska [www.tu.koszalin.pl]
Politechnika Krakowska [www.pk.edu.pl]
Politechnika Lubelska [www.pollub.pl]
Politechnika Łódzka [www.p.lodz.pl]
Politechnika Opolska [www.po.opole.pl]
Politechnika Poznańska [www.put.poznan.pl]
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego [www.pr.radom.pl]
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza [www.prz.rzeszow.pl]
Politechnika Szczecińska [www.tuniv.szczecin.pl]
Politechnika Śląska [www.polsl.pl]
Politechnika Świętokrzyska [www.tu.kielce.pl]
Politechnika Warszawska [www.pw.edu.pl]
Politechnika Wrocławska [www.pwr.wroc.pl]

Wyższe Szkoły Morskie

Akademia Morska w Gdyni [www.wsm.gdynia.pl]
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie [www.wsm.szczecin.pl]

Wyższe Szkoły Ekonomiczne

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach [www.ae.katowice.pl]
Akademia Ekonomiczna w Krakowie [www.ae.krakow.pl]
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu [www.ae.poznan.pl]
Szkoła Główna Handlowa [www.sgh.waw.pl]
Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu [www.ae.wroc.pl]

Wyższe Szkoły Rolnicze

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy [www.atr.bydgoszcz.pl]
Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie [www.rol.ar.krakow.pl]
Akademia Rolnicza w Lublinie [www.ar.lublin.pl]
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu [www.au.poznan.pl]
Akademia Rolnicza w Szczecinie [www.ar.szczecin.pl]
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [www.sggw.waw.pl]
Akademia Rolnicza we Wrocławiu [www.ar.wroc.pl]

Wyższe Szkoły Pedagogiczne

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego [www.ab-byd.edu.pl]
Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie [www.wsp.krakow.pl]
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [www.aps.edu.pl]
Akademia Podlaska w Siedlcach [www.ap.siedlce.pl]
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach [www.pu.kielce.pl]
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku [www.pap.edu.pl]
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie [www.ignatianum.edu.pl]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze [www.snhis.uz.zgora.pl]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie [www.ajd.czest.pl]

Wyższe Szkoły Medyczne

Akademia Medyczna w Białymstoku [www.amb.edu.pl]
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy [www.cm.umk.pl]
Akademia Medyczna w Gdańsku [www.amg.gda.pl]
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach [www.slam.katowice.pl]
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [www.cm-uj.krakow.pl]
Akademia Medyczna w Lublinie [www.am.lublin.pl]
Uniwersytet Medyczny w Łodzi [www.umed.lodz.pl]
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [www.usoms.poznan.pl]
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie [www.pam.szczecin.pl]
Akademia Medyczna w Warszawie [www.amwaw.edu.pl]
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich [www.am.wroc.pl]
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego [www.cmkp.edu.pl]

Wyższe Szkoły Teologiczne

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie [www.chat.edu.pl]
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie [www.pat.krakow.pl]
Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu [www.thfac.poznan.pl]
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu [www.pft.wroc.pl]
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie [www.bobolanum.edu.pl]
Sekcja św. Jana Chrzciciela [www.pwtw.mkw.pl]

Akademie Wojskowe i Wyższe Szkoły Oficerskie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte [www.amw.gdynia.pl]
Akademia Obrony Narodowej [www.aon.edu.pl]
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego [www.wat.edu.pl]
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki [www.wso.wroc.pl]
Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego [www.wsowp.poznan.pl]
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych [www.ikar.wsosp.deblin.pl]
Wyższa Szkoła Policji [www.wspol.edu.pl]
Szkoła Główna Służby Pożarniczej [www.sgsp.edu.pl]

Wyższe Szkoły Muzyczne

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy [www.amuz.bydgoszcz.pl]
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku [www.amuz.gda.pl]
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach [www.am.katowice.pl]
Akademia Muzyczna w Krakowie [www.amuz.krakow.pl]
Akademia Muzyczna w Łodzi [www.amuz.lodz.pl]
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu [www.paderewski-am.poznan.pl]
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie [www.chopin.edu.pl]
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu [www.amuz.wroc.pl]

Wyższe Szkoły Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku [www.asp.gda.pl]
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [www.asp.krakow.pl]
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi [www.asp.lodz.pl]
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu [www.asp.poznan.pl]
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie [www.asp.waw.pl]
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu [www.asp.wroc.pl]

Wyższe Szkoły Teatralne

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie [www.pwst.krakow.pl]
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi [www.filmschool.lodz.pl]
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie [www.at.edu.pl]

Akademie Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędzrzeja Śniadeckiego w Gdańsku [www.awf.gda.pl]
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach [www.awf.katowice.pl]
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie [www.awf.krakow.pl]
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [www.awf.poznan.pl]
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudsiego w Warszawie [www.awf.edu.pl]
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu [www.awf.wroc.pl]


15 najlepszych uczelni akademickich wg czasopisma "Perspektywy"

1 Uniwersytet Warszawski
2 Uniwersytet Jagielloński
3 Politechnika Warszawska
4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
7 Uniwersytet Wrocławski
8 Akademia Medyczna w Warszawie
9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10 Politechnika Wrocławska
11 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
14 Politechnika Śląska w Gliwicach
15 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu


Do Moda - można podwiesić?

Można już wpisywać ewentualne poprawki i komentarze.
pozdro


Zmieniony przez - Skarbowy w dniu 2006-03-23 10:35:31
______________________________
 
Ciężko być zaje*istym, ale staram się to znosić z podniesionym czołem.

Specjalista -
 
pawiel
 Wysłana - 23 marzec 2006 21:01     
 Usunięta przez vogue za naruszenie Pkt4 regulaminu forum.
[zgłoszenie naruszenia]

 
 
Skarbowy
 Wysłana - 24 marzec 2006 00:34     
 Usunięta przez vogue za naruszenie Pkt1 regulaminu forum.
[zgłoszenie naruszenia]

 
Specjalista -
 
pawiel
 Wysłana - 24 marzec 2006 14:30      [zgłoszenie naruszenia]

Politechnika Gdańska
[http://www.pg.gda.pl/]

Akademia Rolnicza w Krakowie
[http://www.ar.krakow.pl/]

Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ
[http://www.snhs.uz.zgora.pl/]

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
[http://www.wsosp.deblin.pl/]

 
JasiekP
 Wysłana - 24 marzec 2006 19:46      [zgłoszenie naruszenia]

WAT to w sumie teraz tylko z nazwy jest Akademia Wojskowa
juz blizej jej do politechnik...

 
Jaronir
 Wysłana - 15 czerwiec 2006 18:10      [zgłoszenie naruszenia]

Update
Było:
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego [http://www.ab-byd.edu.pl]
teraz jest:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego [http://www.ukw.edu.pl]Zmieniony przez - jaronir w dniu 2006-06-15 18:11:02

 
Veritatis
 Wysłana - 6 luty 2007 16:52      [zgłoszenie naruszenia]

A myślałóem że we Wrocławiu jest Akademia Medyczna...
_______________________________
 
"Prawda nas wyswobodzi"
"Una salus victus nullam sperare salutem."
Nieść pomoc i dawać radość, Semper fidelis...
"W takich potyczkach najgłośniej zawsze rozprawiają ci, co w ogniu bitewnym miast rapierem robić

 
hallucyon
 Wysłana - 6 luty 2007 17:11      [zgłoszenie naruszenia]

Zajrzyj jeszcze raz wyżej: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich [[www.am.wroc.pl]]

Przy okazji, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego [[www.cmkp.edu.pl]] nie kształci osób chcących dopiero uzyskać dyplom wyższej uczelni.

 
Justiine
 Wysłana - 17 marzec 2007 17:57      [zgłoszenie naruszenia]

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
[http://www.aspkat.edu.pl/]

_______________________________
 
"Róże miłości najchętniej przyjmuja się na grobach"

 
[email protected]
 Wysłana - 12 luty 2009 21:24      [zgłoszenie naruszenia]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie:Pp. .
[http://www.pwsz.nysa.pl/index.php]
_______________________________
 
Lock me up or let me Go. .

 
rozmyty
 Wysłana - 6 wrzesień 2009 00:43      [zgłoszenie naruszenia]

Nie ma już politechniki szczecińskiej. Połączyła się wraz z akademią rolniczą i powstał zachodniopomorski uniwersytet technologiczny: [http://www.zut.edu.pl/]

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Gdzie studiować? - państwowe

Strony: 1 2