FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 32052 razy ¬
 
ROZRYWKA | Zjawiska niewyjaśnione, nauka i historia
Końce świata 
[powiadom znajomego]    
Autor "Końce świata"   
 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 10:32       
 
Przeniesiona przez xami z działu 'Zjawiska niewyjaśnione'. | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Daty końca świata

Koniec świata przepowiadany był bardzo często. Jak do tej pory, żadna przepowiednia nie sprawdziła się, niektóre dopiero czekają na weryfikację.

Obecnie rozpowszechniona jest wersja, że ma on nastąpić 21 grudnia 2012, wraz z końcem kalendarza Majów. Według przepowiedni na miejsce obecnej cywilizacji, która zostanie zgładzona, ma przybyć nowa.Końce świata zapowiadane były na początki tysiącleci:

31 grudnia 999 - ze względu na powszechnie uznawany millenaryzm uważano, że koniec świata nastąpi 31 grudnia w roku 1000. Gdy nie nastąpił, lud w Rzymie zaczął świętować, co zapoczątkowało tradycję zabaw sylwestrowych, nazwanych tak od imienia aktualnie panującego papieża Sylwestra II. Przepowiednia końca świata na ten rok nie była jednak oficjalnym nauczaniem Kościoła.


31 grudnia 1999 - według Kasjopejan miał pojawić się kosmiczny krzyż z zaćmieniem słońca. Według Świadków Jehowy, miał to być rok graniczny [1]. Wiele osób obawiało się ogólnoświatowego chaosu na skutek błędu roku 2000 (zwanego Y2K) obecnego w starszym oprogramowaniu, który miał rzekomo doprowadzić do awarii większości komputerów na świecie i spowodować awarię komunikacji, systemów bankowych, elektrowni atomowych itp.

Inne "końce świata" to:

1874 - w tym roku miał, według Adwentystów przyjść Chrystus.
1878 - Badacze Pisma Świętego uważali, że zostaną zaniesieni do Nieba
1925 - Joseph Franklin Rutherford zapowiedział zmartwychwstanie proroków biblijnych.
1975 - N.H Knorr w książce Prawda was wyzwoli (1943) wskazał na rok 1972, w którym ma upłynąć 6 tys. lat istnienia człowieka na ziemi (Russell nauczał, że było to w 1874 r.). Po kilku latach zmienił stanowisko i datę końca ustalił na rok 1975.

Koniec świata naukowo
Jeśli gęstość Wszechświata jest równa dokładnie wartości krytycznej oddzielającej te dwie drogi od siebie to szybkość ekspansji Wszechświata będzie spadać do zera, lecz Wszechświat nigdy się nie skurczy. Jeśli jednak, co przy obecnym stanie wiedzy jest najmniej prawdopodobne, ilość materii jest różna od gęstości krytycznej, to pozostają jeszcze dwie inne koncepcje ewolucji Wszechświata:

Wielki Chłód
Jeśli ilość materii jest zbyt mała, by siły grawitacyjne mogły powstrzymać ekspansję. Wszechświat będzie w takiej sytuacji rozszerzać się wiecznie a jego temperatura spadać.

Wielki Kres
Jeśli ilość materii jest na tyle duża, by powstrzymać ekspansję i następnie pod wpływem sił grawitacyjnych dojdzie do zapadnięcia się wszechświata i odwrócenia wszystkich etapów dotychczasowej jego ewolucji, aż do momentu, gdy wszystkie siły władające kosmosem będą znów połączone w jedną wielkość a materia i energia będą stanowić jedność Temperatura będzie wzrastać wraz ze wzrostem gęstości - powrót do osobliwości.

Uwolnienie energii próżni
Wiele obserwacji wskazuje, że nasz Wszechświat posiada niezerową energię próżni. Jeżeli istnieje stan próżni o niższej energii, to Wszechświat jest w stanie próżni fałszywej i może dojść do tunelowania do niższego stanu. Będzie się to wiązać ze zmianą niektórych "stałych" fizycznych, np. mas wielu cząstek. Nastąpi też koniec takiego Wszechświata, jaki znamy, ponieważ np. atomy mogą stać się nietrwałe.


Koniec świata w religiach

Judaizm
Ze względu na swoją specyfikę, Tora niewiele wspomina o końcu świata. Ten bowiem implikuje zajęcie się sprawami ostatecznymi w kontekście poszczególnych ludzi, zaś judaizm zajęty jest raczej historią narodu wybranego. Są jednak fragmenty, które opisują ten proces, choć to tradycja talmudyczna nadała wyobrażeniu Żydów o końcu świata, dzisiejszy wymiar. Księga Amosa zastrzega by nie oczekiwać końca świata: "Cóż wam po dniu Pańskim? On jest ciemnością a nie światłem" (5:18). Gdy już ów koniec świata nadejdzie, Mesjasz będzie musiał stoczyć walkę z armią Goga i Magoga. Wódz tej armii zostanie sprowadzony na górę Synaj i osądzony a następnie stracony. Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zła i dokona się budowa "czystego i świętego" domu dla Pana i jego poddanych (Ez 38 i 39).


Chrześcijaństwo

Obraz przedstawiający Sąd Ostateczny w interpretacji Hansa Memlinga Chrześcijańską wersję końca świata opisuje Apokalipsa św. Jana. Polega ona na ostatecznej walce dobra i zła, zwycięskiej dla tej pierwszej siły. Wtedy to zacznie panować niepodzielnie przez 1000 lat Jezus Chrystus, który zwoła następnie Sąd Ostateczny.

Sąd przedadwentowy

Pierwsza faza sądu, podobnie jak izraelski Yom Kippur obejmuje tylko wyznawców Boga (Kpł.16:16). Sąd Boży zawsze rozpoczyna się od domu Bożego (1P.4:17). W czasie jego trwania, tak jak w Dniu Pojednania, usunięty zostaje zapis wyznanych przez lud Boży grzechów.


Sąd Ostateczny w interpretacji Michała AniołaW tym samym czasie z ksiąg Bożych usuwane są imiona formalnych wyznawców Boga uosobionych w Małym Rogu (Dn.7:10; Ap.3:5; Wj.32:32-33). Ta faza sądu służy głównie mieszkańcom pozaziemskich światów. Dzięki niej mają pełny wgląd w księgi Boże, aby przekonać się o sprawiedliwości Bożej (Ap.20:15), i upewnić, że ludzie, którzy znajdą się z nimi w bezgrzesznym kosmosie, nie będą dlań zagrożeniem.

Sąd milenijny
Druga faza sądu ma miejsce podczas milenium. Zbawieni otrzymają wgląd w księgi Boże. Dzięki temu zapisowi zobaczą sprawiedliwość wyroków Bożych wobec ludzi i upadłych aniołów. Apostoł Paweł napisał: "Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata?... Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? (1Kor.6:2-3). Fakt, że zbawieni "będą sędziami tego świata" dowodzi, że oni sami zostali osądzeni przed tysiącleciem (dzięki czemu znaleźli się w niebie), bo inaczej musieliby sądzić samych siebie.

Sąd wykonawczy

Trzecia faza sądu odbędzie się już po tysiącleciu, kiedy wskrzeszeni zostaną niesprawiedliwi. Także oni przekonają się o sprawiedliwości wyroków Bożych (Ap.20:11-15), zanim zapadnie wyrok i ogień wieczny strawi wszystko, co skorumpowane przez grzech.


Islam
Koniec świata, według muzułmanów zwiastować będzie Antychryst przybyły na ziemię z jednym okiem i znakiem na czole, którego rozpoznają jedynie wierzący. Następnie Gog i Magog (Jadżudż i Madżudż), okropne stworzenia zaczną niszczyć zapasy pożywienia i wody. Wszystkich ludzi porażą pioruny, z wyjątkiem wybranych przez Boga. Każda dusza zostanie sprawiedliwie oceniona: "Wiec kto wierzy i czyni dobro, tego nie przejmie żaden strach ani nie będzie zasmucony. A tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, dotknie kara za to, ze szerzyli zepsucie." (6:48-49). Niewierni zostaną zapędzeni do Gehenny, skąd nie będzie już odwrotu. Ci natomiast, którzy byli wierni, zaprowadzeni zostaną do Dżannah - ogrodu Boga, by tam chwalić go na wieki i kontemplować prawdę o nim. Stany piekła i nieba będą też miały charakter fizyczny, doświadczalny nie tylko duszą ale też ciałem: "na łożach ozdobnie wyszywanych, wyciągnięci, podparci na łokciach, zwróceni do siebie twarzami. Pośród nich krążą młodzieńcy nieśmiertelni z czaszami, dzbanami i kielichami, napełnionymi napojem z płynącego źródła, od którego nie cierpią na ból głowy ani nie doznają upojenia (...)" (56:15-19) oraz: "będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzeźwiającego, ani dobroczynnego" (56, 42-46).


Buddyzm
Buddyzm skłania się ku wersji, że koniec świata jest indywidualny. Koniec świata jest wtedy, gdy ktoś umiera. Budda odrzucił ideę Boga-stwórcy, a zatem niemożliwe jest - jak w religiach omawianych wyżej - by koniec oznaczał złączenie się w nim. Według Buddy człowiek w chwili śmierci spotyka mitologicznych bogów, mieszkających w niebie i innych rejonach kosmosu.


Podsumowanie
Wszystkie religie monoteistyczne widzą sprawy ostateczne podobnie. Pomimo, że opisy uciech i mąk, nieznacznie różnią się od siebie (pewnie miały tutaj znaczenie pewne drobne różnice kulturowe), to można powiedzieć, że eschatologia ma się we wszystkich religiach wyznających jednobóstwo podobnie. Zwraca też uwagę podobieństwo w opisach przyjścia Boga. Toczą się walki dobra i zła (wszędzie zwycięża dobro), a absolut sprawiedliwie ocenia występki grzeszników i zasługi wiernych. Ciekawostką jest fakt, że zarówno w tradycji judaistycznej, jak i muzułmańskiej występują stwory Gog i Magog.


źródło : wikipdia


 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 10:34      [zgłoszenie naruszenia]

i cos nt 21 grudnia 2012 - ostatni dzień, miesiąc i rok podany w kalendarzu Majów. Według nich, właśnie 21 grudnia 2012 (piątek) ma być datą końca świata czy też aktualnej cywilizacji i początkiem nowej.

Fakt ten stał się podstawą do katastroficznych przepowiedni.

Ci, którzy uznają 2012 rok za datę zakończenia naszej cywilizacji, zauważyli potwierdzenie swoich teorii w innych zabytkach, m.in. w Zodiaku z Dendery i wyciągnęli zaskakujące wnioski. Wg ich relacji, starożytni kapłani głosili, że co ok. 11 500 lat powtarza się specyficzny układ planet i gwiazd (Wenus, Mars, Orion i in.).

Podobno powoduje on poważne perturbacje w skali co najmniej Układu Słonecznego, np. zniszczenie niektórych planet, przemieszczenie biegunów magnetycznych Ziemi, ogromne nasilenie aktywności Słońca (szczególnie jego magnetyzmu), a nawet odwrócenie kierunku ruchu Ziemi.

Ostatnie takie zdarzenie miało mieć miejsce w roku 9792 p.n.e., a kolejne ma przypaść na 21 grudnia 2012 r.

Według zwolenników ruchu New Age w tym czasie ma nastąpić nowa Era Wodnika. Wszystko ma się zmienić na lepsze. Według New Age od roku 2012, ludzie mają między innymi: pobierać pokarm przez skórę, inaczej postrzegać wiele rzeczy (na przykład czas), szybko zdrowieć w razie choroby oraz spotkać się z istotami pozaziemskimi.


Związek daty z teorią spiskową
Data ta stała się również pretekstem do zbudowania jednej ze współczesnych teorii spiskowych 1. Kompletny Kalendarz Majów, rzekomo wywieziony z Berlina w 1945 przez wojska radzieckie, został przetłumaczony dopiero krótko przed rokiem 1968. Twórcy teorii spiskowej związanej z tym kalendarzem twierdzą, że Rosjanie znaleźli w tym dokumencie informacje, które następnie sami zweryfikowali, a z których wynikało, że w dniu 21 grudnia 2012 r. na drodze Ziemi znajdzie się planetoida olbrzymich rozmiarów. Rzekomo planetoida ta jest opisana w Kalendarzu Majów jako obiekt kosmiczny o średnicy 100 km. Ma ona zderzyć się z Ziemią tego dnia, czym doprowadzi do całkowitego zniszczenia naszej planety. Dlatego Majowie nie widzieli sensu tworzenia kalendarza o datach późniejszych, sięgających poza zagładę kuli ziemskiej. Wiarygodność takiego wnioskowania miała wynikać z faktu, że kalendarz Majów opisywał ruchy ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego (w tym zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca) nawet sprzed 500.000 lat z dokładnością do kilku sekund. Opisał również ruch ostatni - kolizję Ziemi ze 100-kilometrową planetoidą.

Teoria spiskowa wokół kalendarza Majów dokonała powiązania w całość następujących elementów:

Sowieci poinformowali przed rokiem 1968 przywódców kilku krajów świata o treści tłumaczenia kalendarza Majów, w tym prezydentów USA, Francji oraz RFN, aby zaczerpnąć ich opinii, czy należy informować społeczeństwa swoich krajów o fakcie zbliżającego się kresu Ziemi.
Rewolucja seksualna, która zapanowała w 1968 r. w wielu państwach Europy i w USA, była efektem decyzji polityków, aby przed końcem dziejów społeczeństwa zaznały wolności, których do tej pory nie było dane im zażywać (stąd późniejsze prawa gejów i lesbijek do rejestracji swoich związków, stosunkowo niskie ceny biletów lotniczych i dzięki temu swobodne podróżowanie po całym świecie, otwarcie granic nawet dla najmniej cywilizowanych narodów).
Artyści, filmowcy, pisarze i inni twórcy kultury otrzymali zadanie przygotowania społeczeństw na Ziemi do godziny zero (stąd seria np. filmów o zagładzie Ziemi niesionej z kosmosu przez różne asteroidy i meteory, np. film Armageddon).

Władze wielu krajów na Ziemi postanowiły tak kierować polityką społeczną i gospodarczą, aby do grudnia 2012 r. wyczerpać wszystkie posiadane rezerwy (stąd wiele projektów i planów rozwojowych np. agend rządowych USA koncentruje się na rozwoju do roku 2012, późniejsze okresy opisując tylko ogólnikowo).
Władcy krajów muzułmańskich zareagowali radykalizacją swojej polityki religijnej, bojąc się utraty kontroli nad swoimi społecznościami na długo przed rokiem 2012.

Łagodzenie obyczajów czy rezygnacja z wielu przeżytków historycznych (np. z segregacji rasowej) w USA i Afryce - przeciwnie niż w krajach muzułmańskich - mają ułatwić dożycie do godziny zero.
Jednocześnie naukowcy otrzymali za zadanie tak informować społeczeństwa o zjawiskach kosmicznych w sąsiedztwie Ziemi, aby, jeżeli jawnie będą one sugerowały możliwość zderzenia jakiegoś meteorytu z Ziemią, posługiwać się w nich datami potencjalnej kolizji sięgającymi daleko poza rok 2012. Celem tego jest, aby ludzie na Ziemi nie popadli zbyt wcześnie w panikę, w depresję czy zniechęcenie i aby jeszcze w dniu 21 grudnia 2012 r. w kranach płynęła woda, elektrownie dostarczały prąd, a ludzie planowali następne dni spędzać przy choince z lampkami.
Przekonanie o nieuchronności zagłady Ziemi tego właśnie dnia ma zapobiegać tworzeniu programów rządowych ewakuacji kogokolwiek dokądkolwiek. Zakłada się bowiem, że nikt na Ziemi nie przeżyje kolizji z ciałem niebieskim o średnicy 100 km. Kolizja taka spowodować musi rozłupanie kuli ziemskiej, podobnie jak to dzieje się przy uderzeniu kuli karabinowej w pomidor.

Anomalie pól magnetycznych występujących w niektórych miejscach na Ziemi (np. w Afryce Środkowej jest dosyć rozległe miejsce, gdzie igła kompasu wskazuje bieguny odwrotnie!) oraz ich wyraźne słabnięcie w większości miejsc.

W 2012 roku podczas pełni księżyca 21 grudnia na ziemi pojawią się znaki z apokalipsy św. Jana. 7 pieczęci które zbliżają nas do końca świata zostaną złamane (m.in. Zniszczenie Babilonu - teraźniejszy Bagdad).

 
xami
forumzn.katalogi.pl
 Wysłana - 2 maj 2007 11:09      [zgłoszenie naruszenia]

judaistycznej, jak i muzułmańskiej występują stwory Gog i Magog

1. Nic dziwnego. Mohamet starał się pozyskać Żydów do swojego proroctwa ( monoteizm, przestrzeganie żydowskiego szabasu, modlitwa w kierunku Jerozolimy, powoływaniu się na Abrahama, adoptowaniu niektórych zwyczajów kulinarnych żydowskich).
Dużo czerpał od Żydów a jego nauki zaczęły zdobywać popularność z chwilą zdobycia przychylności w Medynie ale właśnie w Medynie byli już wyznawcy monoteistycznej wiary ... Żydzi.
Dużo czerpał też z chrześcijaństwa. Chciał być prorokiem także wśród Żydów i chrześcijan.

2. bo może to prawda.
_______________________________
 
Yonaguni [http://www.insomnia.pl/Yonaguni-t192003.html]
Ładne dziewczyny z orkiestr dętych robią dobrze partiom politycznym.
Mój ojciec jeździł na wielbłądzie. Ja jeżdżę samochodem.
Mój syn lata samolotem. A jego syn będzie jeździł na wielbłądzie.

Specjalista -
 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 11:17      [zgłoszenie naruszenia]

ogólnie wiekszość aktualnie istniejących systemów religijych przejawiało praktyki "zapozyczeń".

jedną z najciekawszych jest zapozyczenie kilku fundamentów chrzescijaństwa z perskiego zaratustranizmu

m.in :
duch święty,
Bóg stwórca,
Oponent Boga (chrzesc.szatan),
dusza,
mesjasz
itp

 
Marshall_8
Marsh
 Wysłana - 2 maj 2007 13:50      [zgłoszenie naruszenia]

dla mnie fejk z każdym z końców świata:

przecież np. napisane jest:

Mateusz 24:36: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec."

ale z drugiej strony znalazłem ciekawą stronę:

Zasadnicze pytanie

1. O co uczniowie zapytali Jezusa? Dlaczego postawili Mu oni takie pytanie?

Mateusz 24:1-3 "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?"

W rozdziale 23 Jezus miał utarczkę z uczonymi w Piśmie i Faryzeuszami. Na końcu z rozdziału opłakuje On Jerozolimę i przewiduje że ich świątynia będzie spustoszona. Następnie, gdy On wychodził z świątyni uwagę uczniów przykuwają wspaniałe bloki kamienne, z których zbudowana była świątynia. W odpowiedzi Jezus przepowiada jej całkowite zburzenie.
To spowodowało, że uczniowie zapragnęli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych wydarzeń, które miały mieć miejsce. To dla nich było oczywiste, że tak wielka katastrofa jak zburzenie świątyni może być związana jedynie z końcem świata.

Odpowiedź Jezusa

Odpowiedź, którą Jezus udzielił swoim uczniom, jest zapisana w Ew. Mateusza 24-25. Jezus szkicuje w niej pewne znaki identyfikacyjne, dzięki którym ludzie mogą poznać to jak blisko jest koniec świata.
Te dane przez Jezusa znaki można podzielić na cztery grupy.

* Znaki dotyczące świata polityki.
* Znaki dotyczące stosunków międzyludzkich.
* Znaki dotyczące świata natury.
* Znaki dotyczące świata religii.


Ostrzeżenie

2. Czy jest możliwe poznanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa?

Mateusz 24:36: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec."

W Dziejach Ap. 1:7 Jezus w podobny sposób ucina wszelką dyskusję na temat dokładnego czasu Jego powrotu. Nie naszą sprawa jest znać to, czego Bóg nam nie objawił. Dlatego nie powinniśmy doszukiwać się w Biblii tego, czego w niej nie ma.

3. Skąd możemy wiedzieć jak blisko jest powtórne przyjście Jezusa?

Mateusz 24:32-35: "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach!"

W Łukaszu 21:28 Jezus zachęca swoich naśladowców do tego, aby podnieśli swe głowy gdy ujrzą wokół siebie wypełniające się znaki, ponieważ są one dowodem tego, że ich wybawienie jest bliskie.
Chociaż dnia i godziny końca nikt nie zna, to jednak Bóg w swoim słowie mówi o tym jak możemy rozpoznać czas końca.

4. Jaka ilość znaków jest dostateczną gwarancją bliskiego przyjścia Jezusa?

Mateusz 24:33 "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. ."

5. Jak Bóg chce abyśmy patrzyli na znaki zwiastujące rychłe przyjście Jezusa?

Mateusz 24:8: "Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści."

Najbardziej wierne tłumaczenie tego tekstu spotykamy w Biblii RSV i brzmi ono tak: "wszystkie te rzeczy są jedynie początkiem bólów porodowych. " Jezus przyrównuje czasy końca do porodu. Tak jak bóle u kobiety nasilają się w miarę tego jak zbliża się poród, tak też znaki czasu coraz bardziej intensywnie się wypełniają im bliżej jesteśmy końca. Paweł używa tej samej metafory w 1 Tesaloniczan 5:2
Niektórzy utrzymują, że wymienione przez Jezusa znaki czasu były od zawsze. Trudno jest się z tym nie zgodzić, jednak tym co odróżnia czasy końca od innych czasów jest intensywność i częstotliwość występowania tychże znaków. To tak jak z bólami porodowymi. Im bliżej porodu, tym są one intensywniejsze i częstsze.

1. Znaki w świecie politycznym.

6. Jakie Znaki w świecie politycznym zwiastują rychły koniec?

Mateusz 24:6, 7: "Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu."

Jak trafnie został oddany w tych słowach stan naszego świata. Wojny i pogłoski o wojnach. Konflikty, które przeradzają się w otwarte działania wojenne i te, które potencjalnie grożą wybuchem wojny. Jezus opisuje czas końca jako czas w którym groźba wojny spędza ludziom sen z powiek.
W wierszu 7 Jezus wyróżnia dwie kategorie konfliktów, które będą miały miejsce. "Państwo powstanie przeciw państwu". Słowo przetłumaczone jako państwo jest greckim 'ethnos', z którego pochodzi nasze słowo: etniczny. Tutaj Jezus odnosi się do do wojen na tle etnicznym. Druga kategoria to wojny pomiędzy nacjami. "Królestwo powstanie przeciwko królestwu".
Żaden wiek w historii świata nie wsławił się tyloma wojnami i zniszczeniami co wiek XX. I tendencja ta z pewnością będzie się pogłębiać w wieku XXI. Można domniemywać, że im bliżej końca, tym bardziej straszne rzeczy będą się na świecie działy.

1 Tesaloniczan 5:3: "Kiedy bowiem będą mówić: 'Pokój i bezpieczeństwo' - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada."

Z jednej strony Jezus wskazuje na fakt, że przed swoim końcem świat będzie uwikłany w wojny. Z drugiej strony Paweł zdaje się opisywać coś odwrotnego, a mianowicie powszechne dążenie do pokoju i bezpieczeństwa.
Po drugiej wojnie światowej powołano do życia Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała czuwać nad bezpieczeństwem i zapewnić światu pokój. Czy ta organizacja spełniła pokładane w niej nadzieje? Bardziej niż przedtem przywódcy świata szukają i próbują zaprowadzić pokój, tylko że za każdym razem gdy wydają się być bliscy realizacji swego celu, ten ni stąd ni zowąd oddala się od nich.

2. Znaki w świecie naturalnym.

7. Jakie znaki w świecie naturalnym zwiastują rychły końca świata?

Mateusz 24:7 "Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.."

Tego typu klęski zawsze miały miejsce w historii, ale czy zdarzały się one z taką częstotliwością i intensywnością jak obecnie?
Słowo zaraza odnosi się do chorób. W naszym świecie choroby są na porządku dziennym. Niezliczone choroby są zmorą ludzi świata zachodu. Całemu afrykańskiemu kontynentowi grozi wymarcie z powodu AIDS. Pomyślmy o wirusie Eboli, chorobach zwierząt itd. Nasz świat jest chorym światem.
A co jeśli chodzi o trzęsienia ziemi? Ich niszczycielska siła i częstotliwość występowania nie ma swego odpowiednika w przeszłości. Od IX wieku do XIX zanotowano jedynie 12 trzęsień ziemi powyżej 7 w skali Richtera. W samym wieku XX takich trzęsień ziemi było co najmniej 600. Ponad 1.5 milionów Ludzi zginęło w minionym wieku z powodu trzęsień ziemi.

Łukasz 21:11: "Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie."

Biblia przedstawia świat natury w stanie chaosu. W ostatnim dziesięcioleciu towarzystwa ubezpieczeniowe w stosunku do naturalnych katastrof używają określenia "zabójcza pogoda". To wygląda tak, jakby natura oszalała. Nie tylko mamy do czynienia z coraz bardziej groźnymi katastrofami, ale są one również coraz częstsze.

Mateusz 24:29: " Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte "

W ks. Apokalipsy św. Jana 6:12: również znajdujemy opis tych samych zjawisk przyrody i co ciekawe kolejność ich występowania jest również taka sama, z tym tylko że jest tu dodane jeszcze jedno zjawisko: potężne trzęsienie ziemi. Zauważmy, że to wszystko ma miejsce po otwarciu szóstej pieczęci. W proroctwie otwarcie szóstej pieczęci oznacza początek czasu końca, który zaczyna się w r. 1798. Tak więc mniej więcej w tym czasie powinniśmy spodziewać się pojawienia się tych naturalnych znaków. Te znaki znaczą początek ery końca, czyli tego czasu, który kończy się powrotem Jezusa.
Czy te znaki pojawiły się tak, jak to zostało przepowiedziane? Rzeczywiście tak było. Biblia nigdy nie zawodzi.

* Trzęsienie ziemi: Wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 Listopada 1755.
* Zaćmienie słońca: ciemny dzień 19 Maj 1780.
* Księżyc przybiera barwę krwi: ciemny dzień 19 Maj 1780.

"Słońce wzeszło czyste i jasne. O około dziewiątej ciemność stopniowo stawała się coraz większa. Tego wieczora księżyc miał barwę krwi, a ziemia była spowita nieprzeniknioną ciemnością.. Religijne osoby widziały w tym wydarzeniu wypełnienie się biblijnego proroctwa. (R.M.Devens, "Nasz Pierwszy Wiek").
* Gwiazdy spadają z nieba: Meteorowy deszcz 13 November 1833.

"Prawdopodobny najbardziej niezwykły ze wszystkich deszcz meteorytów ... były to Leonidy, Listopad 12, 1833. Szacuje się że w przeciągu tylko jednej godziny spadło ich około dwa miliony, a w sumie zjawisko to trwało od pięciu do sześciu godzin." (Karol A. Young, Podręcznik Astronomii, str. 469).

Objawienie 11:18: "i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię."

Prorokom Biblijnym było objawione to, że w dniach ostatecznych ludzie będą niszczyć ziemię. Czy dziś to proroctwo nie wypełnia się na naszych oczach? Ten globalny proces niszczenia ziemi, jaki obserwujemy od ostatniego wieku, nie ma swego odpowiednika w historii. Aż do XX w. ludzkość nie dysponowała odpowiednią potęgą, aby uczynić dzieło niszczenia ziemi w ogóle możliwym. Dziś można zniszczyć ziemię nie tylko środkami militarnymi. Wystarczy ją źle eksploatować. Wystarczy, że ludzie nie postępują zgodnie ze wskazówkami Boga i zamiast dobrze szafować Jego własnością, ponad miarę zaspokajają swoje nienasycone żądze.

3. Znaki w świecie społecznym.

8. Jakie znaki w świecie socjalnym świadczą o bliskim końcu świata?

Mateusz 24:7: " Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi."

Dziś większa część świata żyje poniżej minimum socjalnego. Na początku lat 90 ubiegłego stulecia z powodu głodu dziennie umierało przeciętnie 156 tys. ludzi i około 57 milionów rocznie.

Łukasz 21:25-26: "a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi."
Nie można było podać lepszej charakterystyki ludzi żyjących tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Ludzie nie rozumiejąc tego, dlaczego świat pogrąża się w coraz większym chaosie są skonsternowani, żyją w ciągłym niepokoju i strachu.

Daniel 12:4: "Wielu będzie przemieszczać się to tu to tam i pomnoży się wiedza"

Co za trafny opis naszych dni! Nigdy w historii ludzie nie byli w stanie podróżować po świecie tak jak obecnie. A co ze wzrostem wiedzy? Dokonuje się on w dwóch różnych obszarach: wiedza ogólna i wiedza o Słowie Boga. W obydwu przypadkach, od 1798 mamy do czynienia z eksplozją wiedzy. Pomyślmy tylko o ilości wiedzy, która jest dostępna dla ludzi. Niemal w każdej dziedzinie nauki postęp jest tak wielki, że istnieje zapotrzebowanie na coraz węższe specjalizacje, tak aby być w miarę na bieżąco ze znajomością danego tematu.
Jeszcze 120 lat temu głównym środkiem transportu był wóz konny. I tak było przez tysiące lat. Dziś latamy na Księżyc, wysyłamy statki kosmiczne na Marsa, mamy super szybkie pociągi, samoloty itd. Proroctwo Daniela dokładnie się wypełniło.

Mateusz 24:37-39: " A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego."

Jezus mówi nam, że stan świata u progu Jego powrotu będzie odzwierciedlał stan świata, w jakim ten znajdował się tuż przed potopem. W Księdze Rodzaju 6:5, 11-13 znajdujemy opis tych, którzy zginęli w potopie:

* Ludzie stali się źli i niegodziwi, byli wyzuci ze wszelkich zasad moralnych.
* Ich myśli były ustawicznie złe.
* Ziemia była wypełniona przemocą.
* Jezus również mówi nam w wersetach 38-39 że ludzie, którzy żyli przed potopem żyli tak jak gdyby potop nigdy nie miał nadejść, a kiedy nadszedł zniszczył ich wszystkich, ponieważ nie poczynili odpowiednich przygotowań.

Czy świat, w którym żyjemy jest bezpiecznym światem, czy są w nim respektowane wartości moralne, czy nie ma w nim miejsca na gwałt czy przemoc? Czy ludzie przygotowują się na Powtórne Przyjście Jezusa? Czy zdają sobie sprawę z tego, że wkrótce ten świat dojdzie do swego końca? Odpowiedź brzmi, nie. Jeśli chodzi o moralność, to świat bardziej niż kiedykolwiek jest podobny do tych, którzy żyli przed potopem.

Jakub 5:1-7: "Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów."

4. Znaki w świecie religijnym.

9. Jakie znaki w świecie religijnym świadczą o tym, że nadchodzi koniec?

Mateusz 24:4: "Na to Jezus im odpowiedział: 'Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł' ."

Powszechne zwiedzenie, przed którym Jezus ostrzegał swych uczniów, jest znakiem końca. Wielu twierdzi, że przychodzi w imieniu Jezusa i że są Jego reprezentantami. To powoduje, że ludzie są zdezorientowani. Spójrzmy tylko na chrześcijaństwo. Jak wiele jest w nim różnych denominacji i każde z nich uważa, że jest kościołem Boga. Rozprzestrzenia się ruch New Age, spirytyzm. Całe rzesze ludzi padają ofiarą fałszywych nauk. W takiej sytuacji jedyną bezpieczną rzeczą jest przyjąć Biblię jako Słowo Boże i w oparciu o nią sprawdzać czy coś jest prawdą czy nie.

Mateusz 24:23-26: "Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych...".

Mateusz 24: 9-12:

*

""Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia."
*

"Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą"
*

"a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu."

10. Co jest ostatnim znakiem końca świata?

Mateusz 24: 14: "A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec."

Przed powrotem Jezusa Bóg da każdemu człowiekowi sposobność poznania Ewangelii i dokonania ostatecznego wyboru: przyjęcia jej lub jej odrzucenia. Ten znak jak żaden inny pokazuje nam to, że koniec jest naprawdę bliski. Ewangelia, która przedstawia Jezusa jako naszego Zbawiciela i przygotowuje ludzi do Jego przyjęcia wówczas gdy On przyjdzie, jest dziś głoszona całemu światu. Jeszcze nie tak dawno istnienie Związku Radzieckiego było wielką przeszkodą w głoszeniu ewangelii. Jednak komunizm został obalony i dziś tysiące ludzi oddaje swe serca Jezusowi w rezultacie głoszenia ewangelii. Bóg znajdzie sposób na to, aby otworzyć drogę do głoszenia ewangelii w tych nielicznych krajach, gdzie te drzwi wciąż jeszcze pozostają zamknięte.

Podsumowanie

Podsumujmy krótko to wszystko, co Biblia mówi na temat znaków końca. Te znaki w rzeczywistości są opisem tego jak świat będzie wyglądał tuż przed przyjściem Jezusa.
Biblia przedstawia świat w czasach końca jako świat pogrążony w chaosie spowodowanym przez wojny, choroby, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe i inne kataklizmy np. głód. Jest to świat, w którym wiele mówi się o pokoju, ale ten wciąż jest nieosiągalny. Jest to świat, w którym wartości moralne zanikają, świat w którym zło się panoszy, dochodzi do niesłychanych aktów przemocy i korupcji na niespotykaną skalę. Jest to świat, w którym ludzie żyją tak, jakby ten nie miał mieć końca, i Jezus nigdy nie miał powrócić. Świat, w którym bogaci wyzyskują biednych. Świat, w którym zwiedzenia są na porządku dziennym. Miliony idą za tymi, którzy mienią się być wysłannikami Boga, a nawet samymi Chrystusami, i którzy udowadniają swe roszczenia za pomocą wielkich znaków i cudów. Jest to świat, w którym łatwo o nietolerancję religijną i prześladowania. Świat, w którym Ewangelia Jezusa jest głoszona i jest podana do wiadomości każdej ludzkiej istocie po to, aby każda z nich mogła podjąć odpowiednią decyzję.
Czy nie jest to dokładny opis sytuacji współczesnego świata?
Co według Jezusa powinniśmy zrobić po tym, jak dojdziemy do wniosku że wszystkie przepowiedziane znaki wypełniają się na naszych oczach? Powinniśmy podnieść nasze głowy, ponieważ przyjście Jezusa jest bardzo bliskie.
Tak przyjacielu, Jezus przychodzi wkrótce. Znaki czasu mówią nam o tym.

Gdyby Jezus wrócił dziś wieczorem, to czy wyszedłbyś na Jego spotkanie? Czy jest twoim pragnieniem być gotowym na tą chwilę, kiedy On przyjdzie aby zabrać cię do twego wiecznego domu?

źródło: [apokalipsa.8p.pl/lekcja4.html]
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

 
Klejcun
Win Dizel
 Wysłana - 2 maj 2007 13:52      [zgłoszenie naruszenia]

Obecnie rozpowszechniona jest wersja, że ma on nastąpić 21 grudnia 2012, wraz z końcem kalendarza Majów. Według przepowiedni na miejsce obecnej cywilizacji, która zostanie zgładzona, ma przybyć nowa.

oczywiscie ze przyjdzie nowa era, skonczy sie era cywilizacji Majow, a zacznie Czerwcow A na powaznie, nawet sami potomkowie majow nic nie wiedza na temat 2012.

_______________________________
 
Nie piszczie do mnie nic na PW bo nie sprawdzam tego maila.

 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 13:56      [zgłoszenie naruszenia]

ogólnie same sprzeczności

 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 13:56      [zgłoszenie naruszenia]

dubel

Zmieniony przez - Methos w dniu 2007-05-02 13:56:33

 
Marshall_8
Marsh
 Wysłana - 2 maj 2007 13:56      [zgłoszenie naruszenia]

oke.

A teraz niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego cały koniec świata bazowany jest na kalendarzu Majów?

Przecież równie dobrze można znaleźć inną cywilizację, której kalendarz już się skończył .
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

 
Methos
 Wysłana - 2 maj 2007 13:59      [zgłoszenie naruszenia]

ale to jest tylko 1 z teorii końców świata... jakby dobrze poszukac to pewnie jest ich od cholery... i pewnie jakas zakłądała ze miało to byc wczoraj, a moze dziś, a moze i jutro

 
Marshall_8
Marsh
 Wysłana - 2 maj 2007 14:05      [zgłoszenie naruszenia]

tak, masz rację.

Ale dlaczego głównym tematem/rzekłbym nawet że "na czasie" jest koniec akurat kalendarza majów?


e: czy poprostu ktoś sobie wymyślił?

Zmieniony przez - Marshall_8 w dniu 2007-05-02 14:05:41
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 8 stron.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Końce świata

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8