FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 26320 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA |
Materiały AWFu...może ktoś chce poczytać. 
Wyślij odpowiedź [powiadom znajomego]    
Autor "Materiały AWFu...może ktoś chce poczytać."   
 
krecik12
 Wysłana - 1 czerwiec 2007 16:26        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Witam. Mam tutaj materiały z krakowskiego AWFu z przedmiotu teoria i metodyka rekreacji. Może ktoś znajdzie cos przydatnego. Coś tylko tabelki nie wyszły.

Pojęcie metodyki rekreacji, proces rekreacji fizycznej, formy rekreacji fizycznej


Metodyka - zbiór zasad dotyczących sposobów postępowania, efektywnych ze względu na określony cel; omawia cele, środki i sposoby prowadzenia procesu.

Metodyka rekreacji jest to droga postępowania oparta na zbiorze praktycznych wskazówek, zasad diagnozowania i prognozowania potrzeb oraz sposobów kierowania procesem rekreacji z wykorzystaniem form, środków i metod pozwalających na uzyskanie optymalnego wykorzystania czasu wolnego dla utrzymania zdrowia, wypoczynku, rozrywki oraz samorealizacji.


Proces rekreacji
1. diagnoza - ocena aktualnego stanu (diagnoza osobnicza i środowiskowa)
2. prognoza - określenie możliwych do realizacji celów
3. programowanie - dobór treści, metod, form i środków realizacji zadań
4. realizacja - wykonanie zaprogramowanych zadań
5. ocena efektów - ocena skuteczności prowadzonych działań


Formy rekreacji fizycznej

1. Kryterium ilości uczestników i sposobu zorganizowania
. indywidualne formy rekreacji ruchowej
. grupowe (zespołowe) formy rekreacji ruchowej
. formy rekreacji rodzinnej
. formy masowe

2. Kryterium czasowe
. formy systematyczne: stałe zespoły ćwiczebne
. formy okresowe (okazjonalne): imprezy sportowo-rekreacyjne, wczasy sportowo-rekreacyjne, obozy, kursy i szkolenia, zawody i turnieje, zimowe i letnie formy rekreacji uprawiane doraźnie, aktywne formy wypoczynku weekendowego

3. Kryterium środowiska
. formy w miejscu zamieszkania
. formy w miejscu nauki
. formy w miejscu pracy
. formy w ośrodku wypoczynku urlopowego i weekendowego
Pojęcie sprawności fizycznej i zdolności motorycznych. Podstawy wysiłku fizycznego


Sprawność fizyczna to gotowość organizmu do realizacji zadań ruchowych, uwarunkowana rozwojem siły mięśniowej, szybkości ruchów i wydolności wysiłkowej oraz ogólnym stanem zdrowia

Zdolności motoryczne to pewien konstrukt teoretyczny określający zespół właściwości osobniczych uwarunkowanych strukturą ustroju, procesami energetycznymi oraz sterowania i regulacji ruchu, które wprost charakteryzują poziom możliwości efektywnego wykonania względnie ściśle określonego rodzaju czynności ruchowych.

Ogólny podział zdolności motorycznych
- zdolności kondycyjne - warunkowane głównie predyspozycjami strukturalnymi (wielkość, masa, proporcje i składniki ciała) oraz energetycznymi:
o siłowe
o szybkościowe
o wytrzymałościowe
- zdolności koordynacyjne - warunkowane przez funkcje sterowania i regulacji ruchu.


Klasyfikacja wysiłków fizycznych ze względu na system dostarczania energii
System dostarczania energii Czas trwania Typy wysiłku fizycznego
Anaerobowy 0 - 90 s - każdy rodzaj wysiłku sprinterskiego
- krótki czas trwania, eksplozywna aktywność
Kombinowany 90 s - 4 min - aktywność na średnich dystansach
- przerywana aktywność fizyczna
Aerobowy > 4 min - wysiłki na dłuższych dystansach
- długo trwająca przerywana aktywność fizyczna


Elementy programu treningu
- forma ćwiczeń
- intensywność
- czas trwania
- częstotliwość treningów
- progresja ćwiczeń

Metody realizacji obciążeń treningowych
- metody ciągłe: jednostajna, zmienna
- metody przerywane: interwałowa, powtórzeniowa

Zasady realizacji programu treningu
- zasada specyficzności treningu
- zasada zwiększonego obciążenia
- zasada progresji w treningu
- zasada uwzględnienia początkowego poziomu
- zasada indywidualnego zróżnicowania
- zasada zmniejszania się efektów
- zasada odwracalności zmian

Obciążenia wysiłkowe stosowane w prowadzeniu zajęć rekreacyjnych

Obciążenie wysiłkowe ma bezpośredni wpływ na przebieg adaptacji organizmu do wysiłku

O skuteczności obciążenia wysiłkowego decyduje:
- objętość (ilość wykonanej pracy) - czas trwania ćwiczeń fizycznych
- ilość powtórzeń
- intensywność
(ilość pracy wykonanej w jednostce czasu) - szybkość wykonywanych ćwiczeń
- częstotliwość ruchów
- częstość tętna

Zalecenia, co do stosowania obciążeń wysiłkowych:
- obciążenie powinno być dostosowane do poziomu sprawności fizycznej oraz
indywidualnych możliwości wysiłkowych
- objętość i intensywność (bodźce wysiłkowe) powinny osiągać wielkość większą od
indywidualnych wielkości progowych
- zwiększanie obciążeń jest nieodzownym warunkiem skuteczności wysiłku


Metody realizacji obciążeń treningowych

1) metody ciągłe: - brak przerw wypoczynkowych
- jednostajna - intensywność stała (40-60%)
- zmienna - intensywność zmienna (30-90%)

efekty treningowe - wytrzymałość ogólna, siłowa, szybkościowa

2) metody przerywane - przerwy wypoczynkowe
- interwałowa
ściśle określone: - intensywność (50-90%)
- czas trwania bodźca (8-15 s)
- niepełna przerwa wypoczynkowa (1/3 pełnej przerwy, 120-130 HR)
- określona liczba powtórzeń

efekty treningowe: - wytrzymałość ogólna, siłowa, szybkościowa
- siła szybka i maksymalna

- powtórzeniowa
ściśle określone: - intensywność maksymalna (90-100%)
- krótki czas trwania wysiłku
- pełna przerwa wypoczynkowa (100 HR)

efekty treningowe: - wytrzymałość szybkościowa
- siła szybka i maksymalna
- szybkość

Kształtowanie wytrzymałości na zajęciach rekreacyjnych

wytrzymałość to odporność organizmu na zmęczenie wywołane wysiłkiem fizycznym o określonej intensywności, która ogranicza czas wykonywanej pracy; zależy od:
- czynników fizjologicznych (wydolność)
- czynników psychicznych (motywacja, odporność psychiczna, siła woli)
- czynników somatycznych (wysokość i masa ciała, zawartość włókien wolnokurczliwych)
- stopnia opanowania techniki, umiejętności taktycznych

Obciążenia treningowe zalecane w kształtowaniu wytrzymałości:
intensywność min. 40% HRR optymalna 70-85% HRR
czas trwania min. 10-15 min optymalna 30-50 min
częstotliwość tygodniu min 2 razy optymalna 3-5 razy

HRR (tętno rezerwowe) = HRmax - HRsp

Obliczanie tętna treningowego

Przykład dla osoby 40-letniej, o HRsp = 70 i planowanej intensywności wysiłku 65% HRR
HRtr = 65%HRR + HRsp
HRR = HRmax - HRsp
HRR = 180 - 70 = 110
HRtr = 65% * 110 + 70 = 72 + 70 = 142

Przykład dla osoby 50-letniej, o HRsp = 70 i HRtr = 130
HRtr = x%HRR + HRsp
HRR = HRmax - HRsp
HRR = 170 - 70 = 100
HRtr = x110 + 70 = 130
x110 = 130 - 70
x110 = 60
x = 60 / 110
x = 0,6 * 100% = 60%

Szacowanie wydatku energetycznego na podstawie ilości pobranego tlenu

1 litr pochłanianego tlenu = 5 kcal

Przykład dla osoby 55-letniej
VO2 max wynosi 45 ml/kg/min
masa ciała 73 kg

obliczenie wydatku energetycznego
czas wysiłku 30 min, intensywność 75% VO2 max
45 ml/kg/min x 73 kg = 3,3 l/min
75 % z 3,3 l = 2,5 l
2,5 l x 5 kcal =12,5 kcal/min
12,5 kcal x 30 min = 375 kcal
Metody treningowe zalecane w kształtowaniu wytrzymałości:
1) metody ciągłe: jednostajna, zmienna
2) metody interwałowe

Pośrednie sposoby oceny poziomu wydolności fizycznej

Step-test (McArdle i wsp., 1972)

Przeznaczenie - kobiety i mężczyźni
Wysokość stopnia: - 41 cm
Rytm wchodzenia - 24 wejść/min mężczyźni
- 22 wejścia/ min kobiety
Czas wchodzenia - 3 min

VO2max (ml/kg/min) = 111,33 - /0,42 x HR/ kobiety
= 65,81 - /0,1847 x HR/ mężczyźni


Bieg 12-minutowy (test Coopera)

Poziom VO2max (ml/kg/min) oszacowany z wyników biegu 12-minutowego
Dystans VO2max Dystans VO2max Dystans VO2max
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600 12,0
14,6
16,3
18,0
19,7
21,4
23,1
24,8
26,5
28,2
29,9 1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700 31,6
33,3
35,0
36,7
38,4
40,1
41,7
43,4
45,1
47,2
48,6 2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800 50,4
52,1
53,8
55,5
57,2
58,9
60,6
62,3
64,0
65,7
67,4

Minimalne, pożądane ze względu na korzystne związki ze zdrowiem, wartości VO2max:

dla mężczyzn 20-39 lat 36 ml/kg/min
40-49 lat 32 ml/kg/min
50-59 lat 28 ml/kg/min
> 60 lat 24 ml/kg/min
dla kobiet 20-39 lat 26 ml/kg/min
40-49 lat 23 ml/kg/min
50-59 lat 21 ml/kg/min
> 60 lat 19 ml/kg/min
Kształtowanie siły na zajęciach rekreacyjnych

Siła mięśniowa, będąca efektem napięcia mięśni, jest cechą pozwalającą na pokonywanie oporu zewnętrznego lub na przeciwdziałanie mu kosztem wysiłku mięśniowego; zależy od:
- powierzchni fizjologicznego przekroju mięśnia (siła wzrasta 1,5-2 razy więcej niż masa)
- liczby i synchronizacji aktywnych jednostek motorycznych
- prędkości skracania się mięśni
- techniki (stopień rozciągnięcia mięśnia przed skurczem, ustawienie kątowe części ciała w stawach, pozycja wyjściowa)

Zdolności siłowe rozwija się wyłącznie dla lepszego opanowania różnorodnych podstawowych zadań ruchowych występujących w codziennym życiu, pracy, rekreacji fizycznej.

Opory stosowane w kształtowaniu siły:
1) wielkość obliczana w % ciężaru maksymalnego
- min. 35-40% (dla początkujących),
- dzieci: do 10 r.ż. max. 1/3 masy ciała, do 13 r.ż. max. 1/2 masy ciała,
- max. i intensywnych obciążeń siłowych nie należy rozpoczynać przed 17-18 r.ż.

2) wielkośćokreślającą możliwą liczbę powtórzeń ćwiczenia w jednym podejściu:
ciężar max. liczba powtórzeń 1
submax. 2 - 3
duży 4 - 7
umiarkowanie duży 8 - 12
średni 13 - 18
mały 19 - 25
bardzo mały ponad 25

Sposoby osiągania maksymalnych napięć mięśniowych
1. maksymalny opór, mała liczba powtórzeń
2. duży opór, liczba powtórzeń do zmęczenia mięśnia
3. dowolny opór, maksymalna szybkość wykonywania ćwiczenia

metody kształtowania siły:
1. maksymalnych obciążeń (max. i submax. opory zew., liczba powtórzeń mała, szybkość mała i średnia, wzrost siły absolutnej)
2. body-building (50-60% oporu max., wszechstronny rozwój masy mięśni)
3. trening obwodowy (opory zew. małe, duża szybkość, eliminacja przerw wypoczynkowych)
4. metoda izometryczna (napinanie mięśni bez wykonywania ruchów, szybki przyrost siły)


Kształtowanie szybkości na zajęciach rekreacyjnych

Szybkość jest cechą pozwalającą na wykonywanie ruchów w jak najkrótszym czasie; składowe:
- czas reakcji - czas pojedynczego ruchu - częstotliwość ruchów

uwagi dotyczące kształtowania szybkości:
1) musi uwzględniać przyrost szybkości lokomocyjnej (przemieszczanie ciała w przestrzeni) oraz szybkości ruchowej poszczególnych części ciała (kończyny, tułów) w różnych pozycjach, płaszczyznach i kierunkach,
2) ćwiczenia stosowane w kształtowaniu szybkości powinny być opanowane pod względem technicznym (koordynacyjnym),
3) kształtowanie szybkości powinno być wspomagane przez ćwiczenia siłowe,
4) metoda powtórzeniowa:
- maksymalna lub submaksymalna intensywność wykonywanych ćwiczeń,
- krótki czas wykonywania ćwiczenia (6-20 s.),
- pełna przerwa wypoczynkowa,
- niezbyt duża liczba powtórzeń ćwiczenia (ostanie powtórzenie powinno być wykonane z szybkością zbliżoną do szybkości pierwszego powtórzenia).


Trening zdrowotny osób dorosłych

Zdrowie
poddająca się zmianom zdolność człowieka do osiągania pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych; zdrowie to nie tylko brak choroby, ale również charakteryzowanie się określonymi wartościami wskaźników, które wpływają na jego stan (zdrowie pozytywne):
- wydolność fizyczna tlenowa (VO2max)
- spoczynkowa częstość skurczów serca (HR)
- wielkość ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku
- stężenie hemoglobiny we krwi
- sprawność wentylacji płuc
- wskaźnik masy ciała lub procent tłuszczu podskórnego
- poziom lipidów we krwi
- siła mięśni stabilizujących kręgosłup
Czynniki warunkujące zdrowie
- styl życia
- genetyczne
- środowiskowe
- opieka medyczna


Rolę integrującą w budowaniu i realizacji modelu zdrowego stylu życia spełnia aktywność fizyczna


Właściwe odżywianie Nienadużywanie używek

Kontrola masy ciała Aktywność fizyczna Niepalenie tytoniu

Radzenie sobie ze stresem Dostateczna ilość snuSPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Wytrzymałość krążeniowo- oddechowa Koordynacja
Siła Szybkość
Wytrzymałość mięśniowa
Gibkość
Skład ciała

ZDROWIE UMIEJĘTNOŚCI

Ryc. Związki między składowymi sprawności fizycznej i zdrowiem
Związki sprawności fizycznej ze zdrowiem

- wytrzymałość
o wydolność,
o przyspieszenie procesu restytucji,
o obniżenie ryzyka choroby wieńcowej i innych chorób układu krążenia,
o redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej.
- siła
o podnoszenie funkcjonalnych możliwości,
o redukcja bólu dolnej części kręgosłupa.
- gibkość
o podniesienie funkcjonalnych możliwości (skręty, skłony),
o redukcja ryzyka bólu "krzyża".
- skład ciała
o redukcja ryzyka nadciśnienia, choroby wieńcowej, cukrzycy.

Trening zdrowotny jest świadomie kierowanym procesem, polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych dla uzyskania efektów fizycznych i psychicznych, przeciwdziałających obniżaniu się, związanych z wiekiem, zdolności przystosowawczych organizmu do wysiłku fizycznego; uzyskane efekty fizjologiczne mogą być też ważnymi czynnikami umacniania zdrowia, na drodze jego kreacji i zapobiegania lub zmniejszania dynamiki rozwoju szeregu chorób.

Etapowość treningu zdrowotnego osób dorosłych:
- etap ćwiczeń początkowych
o wymaga przekonania samego siebie o celowości i konieczności rozpoczęcia systematycznych ćwiczeń,
o nasilenie treningu jest małe,
o trwa od 10 do 16 tygodni w zależności od systematyczności ćwiczeń, stanu zdrowia i uprzednio nabytych cech sprawnościowo-wydolnościowych;
- etap ćwiczeń entuzjastycznych
o błędy związane ze zbyt małymi lub zbyt dużymi obciążeniami,
o bieg ciągły, o największej tolerowanej szybkości, nie powinien stanowić więcej niż 10% objętości w cyklu tygodniowym;
- etap ćwiczeń racjonalnych

Kryteria skuteczności treningu zdrowotnego
- uzyskanie przynajmniej dobrego poziomu wydolności fizycznej wg ogólnie przyznanych klasyfikacji; współcześnie uważa się, że jest to taka wydolność fizyczna, która pozwala dla 40-letniego mężczyzny przebiec dystans 10 km w czasie 45 minut, dla 50-latka w czasie 50 minut, dla osoby 60-letniej w czasie 60 minut; dla kobit, odpowiedni, w czasie 50, 60, 70 minut
- ustabilizowanie spoczynkowej częstości skurczów serca w przedziale 50-60 na minutę
- ustabilizowanie sprawności fizjologicznej mięśni; ich siły i gibkości decydujących o możliwości utrzymania prawidłowej postawy ciała w spoczynku i w ruchu.
Programowanie treningu zdrowotnego
o dominująca rola ćwiczeń wytrzymałościowych
o intensywność wysiłku 40/50%-85% rezerwy maksymalnej częstości skurczów serca
o optymalny czas trwania głównej części treningu - 30-50 minut (minimum 20 min.)
- częstotliwość 3-5 razy w tygodniu (minimum 2 razy)
- uzupełniające ćwiczenia mięśni (siłowe i rozciągające) - 10 minut dziennie

Tabela. Minimalna liczba punktów tygodniowego obciążenia wysiłkami wytrzymałościowymi dla osób o przeciętnym poziomie wydolności fizycznej
Wiek (lata) Punkty
mężczyźni kobiety
< 30
31 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 59
60 - 69
70 i > -
< 30
31 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 50
50 - 59
60 i > 40
30
25
20
17
15
12
10


Intensywność wysiłku około 80% HRmax:
bieg 1 km = 1 pkt
pływanie 1 km = 4 pkt
jazda na rowerze 1 km = ˝ pkt
bieg na nartach 1 km = 1 pkt
marsz 1km = ˝ pkt


inne formy 35 ud./min więcej od częstości spoczynkowej = 0,07 pkt/min
lub
inne formy 5 ud./min powyżej 50% HRmax = 0,015 pkt/min.
Ocena tolerancji wysiłku fizycznego

1. Tolerancja fizjologiczna
- w czasie treningu
chęć do wysiłku
łatwa realizacja założonej intensywności
uczucie zmęczenia mięśniowego
- natychmiast po treningu
dobre samopoczucie
restytucja HR w 3 min. po głównej części treningu poniżej 120/min.
uczucie zmęczenia mięśniowego kończyn pracujących
- w czasie wypoczynku między treningami
odczucie ogólnego znużenia mijającego w 2 godz. po treningu
przyspieszona do 80 skurczów/min. czynność serca (do 2 godz.)
lokalne zmęczenie mięśniowe (nie dłużej niż 12 godz.)
2. Tolerancja wątpliwa
- w czasie treningu
okresowe załamania psychiczne (niechęć do kontynuowania treningu)
kłopoty z utrzymaniem intensywności wysiłku
niewielkie bóle pozamięśniowe
- natychmiast po treningu
obojętność psychiczna
restytucja HR w 3 min. po głównej części treningu - 120-140/min.
niewielkie bóle pozamięśniowe
- w czasie wypoczynku między treningami
ogólne znużenie utrzymujące się ponad 2 godziny
trudności w zasypianiu, budzenie się w nocy, osłabienie apetytu
przyspieszenie czynności serca powyżej 80/min. do 12 godz.
bóle pozamięśniowe utrzymujące się przy każdym ruchu
lokalne zmęczenie mięśniowe utrzymujące się ponad 24 godz.
3. Tolerancja patologiczna
- w czasie treningu
zaburzenia koordynacji ruchowej
zawroty głowy
mroczki przed oczyma
zblednięcie
bóle w klatce piersiowej
zaburzenia rytmu serca
ostre bóle pozamięśniowe
- natychmiast po treningu
mdłości lub wymioty
podniecenie psychiczne
restytucja HR w 3 min. po głównej części treningu powyżej 140/min.
utrzymujący się ból w klatce piersiowej
ostre objawy przeciążeń różnych części narządu ruchu
- w czasie wypoczynku między treningami
niechęć do treningu i innych ćwiczeń
bezsenność
objawy psycho-nerwicowe
brak apetytu, spadek ciężaru ciała
ogólne znużenie utrzymujące się ponad 12 godz. po treningu
przyspieszenie czynności serca powyżej 80/min. powyżej 12 godz.
uczucie zadyszki przy intensywniejszej pracy
utrzymujące się bóle w klatce piersiowej
utrzymujące się ostre objawy obciążeń różnych części układu ruchu

Testy sprawności fizycznej - Profil sprawności prozdrowotnej

Zestaw testów oceniających poszczególne składowe wydolności prozdrowotnej:
A. Test kwalifikacyjny (przesiewowy),
B. 2km chód / 12 min. Bieg,
C. Skok w dal z miejsca,
D. Siady z leżenia,
E. W siadzie skłon dosiężny w przód,
F. Określenie wskaźnika masy ciała (BMI.
Test kwalifikacyjny
- powinien być obowiązkowo wykonany przed przystąpieniem do testów podstawowych (B, C, D, F)
- ocena tolerancji w czasie i po 3-minutowym żwawym chodzie
- pojawienie się objawów tolerancji wątpliwej i patologicznej dyskwalifikuje badanego do testów podstawowych
Test 2 km chodu / biegu 12 min.
Test chodu
- dokładnie zmierzyć odcinek 2 km trasy o utwardzonej nawierzchni
- po lekkiej 5-7 min. Rozgrzewce własnym tempem należy przejść dystans 2 km (jak najszybciej)
- odnotować czas przejścia z dokładnością do ½ min., wynik zaokrąglić do pełnych minut
Test 12 min. Biegu wg Coopera
- przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w czasie 12 min.
- Raczej dla osób doświadczonych w ćwiczeniach biegowych, znających przedział własnych możliwości
Skok w dal z miejsca
- skok wykonuje się z pozycji w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią
- długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez skaczącego
- trzy próby ćwiczenia
Siady z leżenia
- pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 900, stopy rozstawione na odległość około 30 cm, ręce splecione palcami na karku; partner przyciska stopy tak, aby dotykały cała podeszwą podłoża
- próba: przejście do siadu, dotknięcie łokciami kolan i natychmiastowy powrót do leżenia
- czas trwania - 1 minuta, próbę wykonuje się tylko raz
- - modyfikacja: półskłony z leżenia (po uniesieniu tułowia dłonie przesuwają się wzdłuż ud aż czubkami palców dotkną kolan)
W siadzie skłon dosiężny w przód
- pozycja wyjściowa: siad prosty , stopy złączone ( nie szerzej niż 20 cm) opirają się całymi podeszwami o ściankę stopnia(taborecika, skrzyni o wymiarach: dł. 35 cm, szer. 45 cm, wys. 32 cm z blatem o wymiarach: dł. 55 cm, szer 45 cm), kolana złączone i wyprostowane (pomocnik lekko dociska)
- próba: powolny skłon w przód, ręce skierowane w przód, dłonie nałożone na siebie
- centymetrowa skala linijki jest przesunięta na brzegu stopnia o 15 cm ku tyłowi
- trzy próby ćwiczenia
Określenie wskaźnika masy ciała (BMI)
(Body Mass Index - BMI)
- iloraz masy wyrażonej w kilogramach i kwadratu wzrostu wyrażonego w metrach

Interpretacja profilu wydolności prozdrowotnej
Modele profilu wydolności prozdrowotnej
KLASA Wydolność aerobowa
(test B) Siła
(test D lub/i C) Gibkoæ
(test E) Wskaźnik masy ciała (test F)
DOBRA * # # ^ *
Zadowalająca
(średnia) ^ + + * + +
ZŁA # * ^ # ^
B. ZŁA
1) model biegacza (*) (wysoka klasa wydolności tlenowej, niska klasa siły i średnia gibkości, niski wskaźnik masy ciała)
2) model gimnastyka (#) (niska klasa wydolności tlenowej, wysokie klasy siły i gibkości, wysoki wskaźnik masy ciała)
3) model gracza (^) (średnia klasa wydolności fizycznej, niska klasa siły, wysoka gibkości, wysoki wskaźnik masy ciała)
4) model wszechstronnej zadowalającej lub dobrej sprawności (+)

Akceptowalna masa ciała
- do 40 r.ż. - norma wskaźnika masy ciała (BMI) 20 - 24,9
- po 40 r.ż - norma wskaźnika masy ciała (BMI) 25 - 26,9
- wyższe wskaźniki wskazują na nadwagę, powyżej 30 - otyłość
- wskaźnik stosunku obwodu talii do obwodu bioder - prawidłowy zakres wartości 0.8 - 0.9 (wyższe wartości wskazują na znaczący stopień zagrożenia chorobami matabolicznymi, w tym miażdżycą i cukrzycą)

Zmieniony przez - krecik12 w dniu 2007-06-01 16:27:43

 
yupie_girl
 Wysłana - 3 czerwiec 2007 22:28      [zgłoszenie naruszenia]

z turystyki czy wf to jest?
_______________________________
  
Seewy
 Wysłana - 3 czerwiec 2007 23:01      [zgłoszenie naruszenia]

wf
_______________________________
 
"Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będe duży, dzisiaj jestem mały..."

 
yupie_girl
 Wysłana - 4 czerwiec 2007 00:38      [zgłoszenie naruszenia]

z ktorego roku?
_______________________________
  
Seewy
 Wysłana - 4 czerwiec 2007 00:44      [zgłoszenie naruszenia]

yyyyy
2 albo 3
nie wiem
_______________________________
 
"Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będe duży, dzisiaj jestem mały..."

 
yupie_girl
 Wysłana - 4 czerwiec 2007 14:14       [zgłoszenie naruszenia]

musze sie przygotowac psychicznie:)

_______________________________
 [Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia | Wyślij odpowiedź

Materiały AWFu...może ktoś chce poczytać.

Warto przeczytać: Hantelki | Oczyszczanie organizmu | nie moge scydnac | Jak myślicie? | Materiały AWFu...może ktoś chce poczytać. | Pas neoprenowy | Spalanie kalorii podczas różnych czynności | Jestem nudna głupia tępa | Hiundaij i40 | sea dogs | starszy pan | nadgarstek | problem psychologiczny | perfumy na zimę | mariola pornolia | pasje | klucze | linda mertens | ewa dee | lola | namietna ewa 40 | namietna ewa 40 odloty | Jądra brak | Jądra jądra | pała przed stosunkiem | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0