FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 2002 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Filozofia, Psychologia, Religie
Na szamańskich ścieżkach........ 
[powiadom znajomego]    
Autor "Na szamańskich ścieżkach........"   
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 8 grudzień 2006 16:45        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMIbuddyzm Bon

Do moich ulubionych tradycji buddyjskich, obok szkoły Karmapów i buddyzmu Zen, należy też buddyzm Bon. Buddyzm Bon ma swe korzenie też w przedbuddyjskich tradycjach szamańskich. Chciałbym - dla ciekawostki - przedstawić świat buddyzmu Bon (w następnych postach będzie też o innych tradycjach szamańskich)

Świat szamański tybetańskiej religii Jungdrung Bon.
Szamanizmu jako doświadczenie wewnętrzne jest ponadczasowym. Jest tak starym, jak starym jest ludzka świadomość- rozwijana od początku istnienia. Szaman jest tym, który wędruje z żywiołami, rozmawia z wiatrem, który podróżuje poprzez przestrzeń. Jest synem ziemi, potomkiem ognia- jest jak rzeka, dla przyjaciół łagodnym a dla wrogów zaś niebezpiecznym i gwałtownym.

Podczas tygodniowych medytacji poznałem Tenzina Wangyal Rinpocze oraz jego nauki odnośnie pięciu wojowniczych sylab, praktyki duchowe związane z pięcioma elementami i z boginią kochającej mądrości Szierab Cziammą, oraz jogę śnienia.

Celem praktyk szamańskich jest poprawienie jakości swojego życia między innymi poprzez usunięcie negatywnych śladów przeszłości w postaci doświadczeń uświadomionych i nieuświadomionych.

Kiedy ktoś opowiada o sytuacjach z dzieciństwa, na przykład o problemie z ojcem, z matką, krewnym, sąsiadem...- kimkolwiek- ma w sobie obraz tego problemu. Ten obraz jest kombinacją formy i światła. Kiedy patrzysz na obraz osoby, którą kochasz to taki obraz budzi doznania, prawda? Kiedy obraz jest gorszej jakości, deformuje tę osobę- to doznania są mniejsze lub wręcz się nie ukazują. Praktyki szamańskie uczą tego, jak zmienić zakotwiczenie obrazu z negatywnym uczuciem- na obraz wolny od uczucia. W mitologii szamańskiej praktyki te dążą do zniesienia związków karmicznych- przyczynowo skutkowych. Uwalniają od wpływów przeszłości na życie teraźniejsze. Uzdrawiają stare, kiedyś męczące, relacje. Zamieniają negatywne uczucia w uczucie miłości, współegzystencji, porozumienia...


Jungdrung Bon
Bon to zwyczajowa nazwa nadana przedbuddyjskiej religii starożytnego Tybetu, zawierająca wiele elementów kultury szamańskiej. Starożytne tradycje szamanizmu, wróżenia i leczenia, praktyki inwokowania i zjednywania sobie bogów i duchów natury, jakie istnieją są stosowane w bon, noszą nazwę ścieżek przyczyny bon (rgyu'i bon), podczas gdy nauki dotyczące duchowej ścieżki do oświecenia i wyzwolenia z nie mającego początku cyklu samsary, jakie znaleźć można w sutrach, tantrach i upadeśach, noszą nazwę ścieżek rezultatu bon ('bras bu'i bon). W kategoriach jego wyższych nauk oraz jako duchowa ścieżka do oświecenia, jungdrung bon najbardziej przypomina indyjskie formy buddyzmu sutr i tantr, wprowadzone do Tybetu w VIII w. naszej ery. Jednak podczas gdy buddyzm w Tybecie szuka swoich historycznych źródeł w starożytnych Indiach i u Buddy Siakjamuniego, to jungdrung bon czyni to w starożytnym Tagzig i odległej Azji Centralnej, a także u buddy Tonpy Szenraba, który według tradycji bon pojawił się tysiące lat przed lepie j znanym Buddą w Północnych Indiach, jaki żył tam 2500 lat temu.

Nauki bon od Tonpy Szenraba wiele mówią o związkach pomiędzy naturą duchów, szczególnie nagów, a ludzkością. Zgodnie z wierzeniami Tybetańczycy powstali z jaja nagów. Starożytny tekst bonpo Lubum [Sto tysięcy nagów ] opisuje relacje człowieka z chtonicznymi bóstwami podziemnych wód we wczesnym okresie rozwoju człowieka. Tekst zawiera wiele opowieści o duchach i ludziach niszczących ich środowisko. Wszystkie działania związane z cywilizacją, jak budowa tam i grobli, wycinka lasów, zanieczyszczanie wód, oranie ziemi, budowa domów zmieniały otoczenie ingerując w światy duchów. Rozwścieczone duchy rewanżowały się zsyłając na ludzi choroby. Wzywano wtedy eksperta bon zwanego jel, który diagnozował i odprawiał stosowny rytuał uleczenia. Uzdrawiająca energia była przywoływana poprzez medytację i śpiewanie mantry. Poprzez rytuał jel potrafił nadać tej energii strukturę czy formę, kanalizując ją w konkretnym celu i kierunku, w tym przypadku - aby uleczyć konkretną chorobę.


Joga śnienia
Joga śnienia rozwija zdolność, którą wszyscy posiadamy, zdolność do pozostawania świadomym w czasie snu. Świadomy sen oznacza w tym kontekście sen, podczas którego śniący jest świadomy tego, że śni. Większość ludzi ma za sobą przynajmniej jedno doświadczenie świadomego snu. Mógł to być na przykład koszmar - stwierdziłeś, że śnisz i obudziłeś się, aby od koszmaru uciec. Mogło to też być jakieś inne niezwykłe doświadczenie. Niektórzy ludzie często miewają świadome sny, całkiem niezamierzenie. W miarę praktyki jogi śnienia, świadome sny zaczną tobie pojawiać się coraz częściej. Nie są te sny celem praktyki samym w sobie, ale ważnym etapem rozwoju na ścieżce rozwoju samoświadomości. Istnieje wiele różnych poziomów świadomego śnienia. Na wstępnym etapie możesz zdawać sobie sprawę, że jesteś we śnie, ale będziesz miał słabą przejrzystość umysłu i żadnej mocy, aby jakoś wpłynąć na pojawiające się we śnie sytuacje. Będziesz odnajdywał świadomość, a potem ją tracił, a logika snu weźmie górę nad twoją świadomą intencją, aby utrzymać przytomność umysłu. Na drugim etapie osiągniesz poziom, gdzie świadome sny są niezwykle żywe. W miarę jak doświadczenie w praktyce stanie się coraz większe, rozwiniesz większą swobodę we śnie i przekroczysz ograniczenia umysłu, aż wreszcie zaczniesz we śnie robić to, co jest istotą najważniejszą tej praktyki- zaczniesz wpływać na swoją nieświadomość tak skutecznie, jak nigdy dotąd

Bóstwa i duchy

Podczas poznawania szamanizmu nauczysz się dostrzegać te aspekty świata duchowego, które nazywane są w starych kulturach bóstwami. Jest to personifikacja sił natury, której jesteś częścią. Dzięki technikom szamańskim zyskujesz nowy sposób na radzenie sobie ze swoją nieuświadomioną wcześniej częścią świadomości.

Tradycja bon posiada różnego rodzaju ochronne bóstwa i duchy, które strzegą zarówno jej nauk i doktryn, jak również świątyń i świętych miejsc oraz praktykujących takich jak ty. Chociaż podobne są one w charakterze i wyglądzie do ochronnych bóstw buddyzmu (srung-ma, chos-skyong), te z tradycji bon nie są indyjskiego pochodzenia ale wywodzą się z przedbuddyjskich, "pogańskich" bóstw Tybetu i Siang-Siung. Każdy z tych strażników posiada swoje własne symbole i atrybuty, jak również mitologię i kult, w którym się je przywołuje i obłaskawia. W języku tybetańskim ci strażnicy (srung-ma) lub inaczej Obrońcy Bon, ich zasady (bka`), nauki lub doktryny (btsan-pa) są różnie nazywane: bon-srung, bon-skyong, bka`-srung, bka`-skyong, bstan-srung i bstan-skyong.

W bon są dwa rodzaje strażników. Mogą oni być światowi ze swej natury (`jig-rten-pa`i srung-ma). Te istoty, pomniejsze bóstwa lub duchy zostały nawrócone na ścieżkę dharmy przez Buddę lub innych wielkich mistrzów. Są one czującymi istotami tak jak my, ciągle krążącymi w samsarze. Chociaż mogą być bardzo potężne i wiele wiedzące w pewnych dziedzinach, nie są one ani wszechpotężne ani wszechwiedzące. Ich moc i wiedza mają swoje ograniczenia.

Kiedykolwiek lama lub praktykujący wzywa je, odprawiając Rytuał Strażników, musi uważać, aby odpowiednio dobrać w medytacji właściwą formę czy też manifestację mocy bóstwa i złożyć ofiary, rzeczywiste lub zwizualizowane w umyśle, przygotowane uprzednio w celu ich przywołania. Strażnik lub inaczej sungma jest związany przysięgą (dam-can) aby ochraniać nauki i ich praktykujących, ale w orszaku każdego Sungmy jest wiele Dregpa, agresywnych i aroganckich duchów, które łatwo wpadają w gniew i atakują, gdy są niewłaściwie traktowane. Dlatego w szczególności ci "poddani" muszą być obłaskawieni, a nawet przekupieni poprzez ofiary (mchod-pa, skt. pudża). Dopiero po przyjęciu tych ofiar z zadowoleniem i satysfakcją, są one znowu zmobilizowane (`chol-ba) przez praktykujących do wykonywania ochronnych zadań, do których się wcześniej zobowiązały. Modlitwy pojedynczych praktykujących nie są wystarczające. Ci strażnicy i duchy im podległe nie są oświeconymi istotami, dlatego muszą być przekupywane i nakłaniane do podtrzymyw ania swoich przyrzeczeń nawet poprzez groźbę. Jest to wymiana energii pomiędzy praktykującym i światem duchów - dawanie darów i ofiar ze strony praktykującego, skutkujące wykonywaniem zadań ze strony strażników. Znajduje to swoje odbicie w słowach Liturgii Rytu Strażników.

Innym rodzajem strażnika jest typ pozaziemski lub istniejący poza światem (`jig-rten las `das-pa`i srung-ma). Taki strażnik nie jest jakimś gorszym bogiem lub duchem pokonanym i nawróconym na dharmę i związanym pod przymusem przysięgą ale manifestacją lub duchem (sprul-pa) oświeconej istoty.Taka istota nie potrzebuje być przekupywana ofiarami aby zachowywać się odpowiednio i dla pożytku ludzkości, ponieważ od niepamiętnych czasów jest ona aktywną manifestacją oświeconego współczucia. Wszyscy Buddowie i wielcy bodhisattwowie posiedli zdolność stwarzania i emanowania takich, mających duchową naturę, strażników. Jednak w związku z taką manifestacją oświeconej świadomości, praktykujący czyni ofiary w ten sam sposób jak wobec światowych Strażników. Praktyka ta jest dla własnego pożytku w okresie rozwoju duchowego. Budda lub oświecony strażnik nie potrzebuje ofiar. Szczodrość (sbyin-pa) jest pierwszą spośród Dziesięciu Doskonałości (phar phyin bcu) i nie ma lepszej drogi do nagromadzenia zasługi karmicznej niż popr zez hojność.


Sześć światów
Sześć światów cyklicznej egzystencji w których odradzają się istoty czujące.
1. Światy piekielne
2. Świat głodnych duchów
3. Świat zwierząt
4. Świat ludzi
5. Świat półbogów
6. Świat bogów


Popularnie zwane "sześcioma światami" lub "sześcioma lokami". Oznaczają one sześć kategorii istot: bogów, półbogów, ludzi, zwierząt, głodnych duchów i istot piekielnych. Istoty zamieszkujące sześć światów podlegają cierpieniu. Światy egzystencji istnieją w dosłownym tego słowa znaczeniu a istoty odradzają się w nich, ale również w szerszym znaczeniu, są to płaszczyzny potencjalnego doświadczenia, które kształtują i ograniczają doświadczenie nawet w naszym obecnym świecie

ze strony: neurolingwistyka.com/art9.htm

______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 10 grudzień 2006 17:11      [zgłoszenie naruszenia]

Szamańskie Inspiracje
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne


Warsztaty szamańskie
Celem warsztatu jest wejście na drogę szamana - drogę, na której każda przeciwność, każda trudność i wyzwanie stają się (szansą poznania, rozumienia i doświadczenia tego co było nieświadome) sprzymierzeńcami. Jest to droga na której każde pytanie zawiera w sobie odpowiedź. Będziemy z niezwykłą dociekliwością odkrywać i badać sygnały pojawiające się w ciele, w snach i w otaczającym nas świecie. Będziemy śnili o nich, pytając o ich znaczenie i wiedzę, jakie w sobie kryją.

Stosując szamańskie techniki poznamy i będziemy mogli rozwijać nowe, inne od dotychczasowych, metody, które możemy wykorzystać w codziennym życiu - w relacjach z innymi ludźmi, w twórczej pracy czy w kontaktach ze światem.

Podczas wyjazdu będziemy starali stworzyć się atmosferę szacunku dla własnej indywidualności, wewnętrznej prawdy i mądrości każdego z nas. Atmosferę, w której "dawanie dobrych rad" postaramy się zastąpić empatycznym zrozumieniem, autentycznością i akceptacją.

Warsztaty szamańskie
Podczas warsztatów zajmiemy się następującymi aspektami:

Śmierć jako nauczycielka życia - duchowe doświadczenie śmierci, które pozwala uwolnić się od dotychczasowej identyfikacji z osobistą historią czy ograniczającymi uwarunkowaniami.

Sen - posłaniec nieświadomości. Spojrzymy na sny jako na część rzeczywistości. Spróbujemy odkryć ich znaczenie i mądrość.

Odkrycie źródła mocy - wejście w kontakt ze swoim sprzymierzeńcem, skonfrontowanie się z energią, która może być destrukcyjna lub wspomagająca. Siłą, której okiełznanie prowadzi do uaktywnienia w nas mocy dotychczas nie wykorzystywanych.

Ciało - poznanie i doświadczanie własnego ciała oraz poszukiwanie zawartej w nim mądrości.

Oddech - Rebirthing - technika oddechowa, mająca na celu wejście w odmienne, szamańskie stany świadomości.

Świat jako nasze lustro. To, co postrzegamy w otaczającym nas świecie jest tylko pozornie oddzielone od nas. Uważne obserwowanie świata jest źródłem wiedzy o nas, naszej nieświadomości i toczących się w nas procesach.

Warsztaty szamańskieStosując szamańskie techniki poznamy i będziemy mogli rozwijać nowe, inne od dotychczasowych, metody, które możemy wykorzystać w codziennym życiu - w relacjach z innymi ludźmi, w twórczej pracy czy w kontaktach ze światem.

Podczas wyjazdu będziemy starali stworzyć się atmosferę szacunku dla własnej indywidualności, wewnętrznej prawdy i mądrości każdego z nas. Atmosferę, w której "dawanie dobrych rad" postaramy się zastąpić empatycznym zrozumieniem, autentycznością i akceptacją.

Ceremonia budowania szałasu pary

Centralnym elementem warsztatu będzie ceremonia szałasu pary, która powoduje oczyszczenie fizyczne i psychiczne. Szamani wierzą, iż otwiera ona nas na duchowe energie i siły, z którymi wchodzimy w bliższy kontakt. Pocenie się i śpiewy są rodzajem ofiary dla Matki Ziemi. Podczas ceremonii nasze wewnętrzne energie powracają do stanu równowagi, przez co my sami doświadczamy harmonii. Stajemy się gotowi do wykonania ważnych kroków na naszej drodze.


Ceremonię Szałasu Pary poprowadzi Andreas Jackisch
- Autor książki "Szałas Pary"
[[www.artmesa.de]]

Andreas Jackisch urodził się w Niemczech w 1954 r. Nauczyciel historii sztuki.
Od 40 lat zajmuje się tradycjami Indian. Od 1990 podróżuje po Ameryce, Kanadzie i Meksyku, ucząc się od indiańskich szamanów, poznając indiańskie praktyki, ceremonie, pieśni i obyczaje. W Górach Skalistych odbywał wielodniowe wędrówki w poszukiwaniu wizji (Visionquest).
Otrzymał oficjalną licencję na praktykowanie ceremonii szałasu pary od szamana Bruca Starlite.

[[http://www.rebirthing.xtr.pl/wyjazdy/wyjazdy.htm]]


_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 12 grudzień 2006 09:25       [zgłoszenie naruszenia]

Huna

Huna to wiedza tajemna, głównie z polinezji, ale kto wie gdzie sięga swoimi korzeniami, jak dawnych czasów..... W zasadzie jest to niby wiedza szamańska, aczkolwiek poprzez swoje nastawienie do rzeczywistości i swoją filozofie, dzięki niej można osiągnąć raczej to co osiąga jogin, niż to co osiąga szaman. Ze względu że huna dzieli człowieka na Niższe Ja (czyli podświadomość - dziś psychologia odkrywa dopiero to co huna wiedziała o podświadomości już przed wiekami), Średnie Ja (świadomość) i Wyższe Ja (nadświadomość), kahuna osiąga lub dąży do zjednoczenia z Wyższym Ja, co jest tym samym do czego zmierza jogin - złączenia woli ludzkiej z boską.

Przekupienie kompleksów niższego ja, odblokowanie ściezki dostępu (Rytuał Kala) oraz nawiązanie intymnego kontaktu z nadświadomością umozliwa różne cudowne rzeczy - od chodzenia po rozżażonych węglach, niezastygłej lawie lub wodzie, poprzez natychmiastowe uzdrowienia (znane np relacje ze zrośnięcia złamanej kości w kilka sekund), egzorcyzmowanie (egzorcyzmy w/g huny), uzdrawianie przez nałożenie rąk, aż po panowanie nad umysłem i swiadomą kreacje warunków własnego Życia.


FLOZOFIA ALOHA

1.Swiat jest tym, za co go uwazasz,
2.Nie istnieja granice,
3.Energia podaza tam, gdzie kierujesz swoja uwage,
4.Teraz jest chwila, w ktorej dysponujesz moca,
5.Kochac - znaczy byc szczesliwym z....,
6.Wszelka moc pochodzi z wewnatrz,
7.Skutecznosc jest miara prawdy,


Duch Aloha reprezentuje postawe duchowa, odznaczajaca się przyjazna akceptacja, z ktorej tak slynne sa wyspy Archipelagu Hawajskiego. Ponadto reprezentuje on pelna mocy droge, dzieki ktorej mozna rozwiazac kazdy problem, spelnic kazdy cel i uzyskac kazdy stan swiadomosci i ciala.

W jezyku hawajskim ALOHA oznacza wiecej niz tylko pozdrowienie przy powitaniu i pozegnaniu oraz "milosc. Jego glebsze znaczenie to radosne (oha) dzielenie sie (alo) energia zyciowa (ha) w terazniejszosci (alo).

Kiedy dzielimy sie nia, harmonizujemy sie z energia boska, ktora Hawajczycy nazywaja MANA. A korzystanie z miloscia z tej nieprzebranej energii jest tajemnica prawdziwego zdrowia, szczescia, pomyslnosci i sukcesu.

Zharmonizowanie sie z ta energia i pozwolenie jej aby dla ciebie pracowala jest tak proste, ze byc moze zechcesz zbyc to slowami: za latwe, by moglo byc prawdziwe. Nie daj sie zwiesc pozorom.

Chodzi tu o najskuteczniejsza technike swiata. Choc jest ona rzeczywiscie prosta, moze sie okazac, ze sukcesow nie da sie tak latwo zrealizowac, gdyz zalezy to od tego w jakim stopniu stosujesz te technike i jak czesto cwiczysz. Technika ta jest tajemnica, ktora ciagle przekazywana była ludziom. Prezentuje ja tu jeszcze raz w innej formie.

Tajemnica owa brzmi: blogoslaw wszystko, co reprezentuje to, czego pragniesz.

A, ala, uważna czujność
L, lokahi, praca w jedności
O, oiaio, prawdziwa uczciwość
H, haahaa, pokora
A, ahonui, cierpliwa wytrwałość
David Kaonohiokala Bray

ALOHA - kochac, znaczy byc szczesliwym z...

W jezyku hawajskim Aloha oznacza cos wiecej anizeli tylko "hallo", "do
widzenia" lub "milosc".Glebsze znaczenie tego slowa to "radosne (alo)
dzielenie (alo) energii zyciowej (ha) w terazniejszosci".
Serge "Kahili" King

Po hawajsku aloha oznacza milosc, przyjazn, wspólczucie i
dobroczynnosc. Slówka rdzenne tego wyrazu oddaja takie znaczenie jak
radosne dzielenie energii milosci w terazniejszosci. Dlatego tez
Hawajczycy uzywaja tego slowa na powitanie i pozegnanie.
Christina Viol

[[http://www.republika.pl/mr_all/misiek/aloha.htm]] ;

[[http://www.huna.net.pl/]]A więc:
ALOHA drodzy przyjaciele!
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Na szamańskich ścieżkach........

Warto przeczytać: jak rozumiecie to pojęcie??? | DDA | Leszek Kołakowski | Patriarchat? | Dlaczego ludzie nie umieją się cieszyć? | W stanie nirwany tęsknił za miłością | Nie wiem czy sie smiać czy płakać %-) | Święte tajemnice.... | historia religii w pigułce | Filozoficzne zagadnienia we wspolczesnej psychologii i pedagogice | ciekawe artykuły na temat islamu | NIEZROZUMIAŁY BEŁKOT II: Dzień sądu | Okiełznać agresję | Biblia | droga życiowa | Masz wiadomość ;-) | btg | sewioło | mercilon | mier | dziurawe opony | achoris | randkowy | flex 2000r | magazyn flex | rape lay | 147 | tiger bonzo | bonzo | rise against | golenie dupy | mariannap1101 | kuj pom | legia cudzoziemska | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0