FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 14154 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Zjawiska niewyjaśnione, nauka i historia
Napoleon i Hitler. Powtórna Inkarnacja 
[powiadom znajomego]    
Autor "Napoleon i Hitler. Powtórna Inkarnacja"   
 
xami
forumzn.katalogi.pl
 Wysłana - 17 wrzesień 2006 06:53       
 
Przeniesiona przez xami z działu 'Historia'. | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Napoleon i Hitler. Powtórna Inkarnacja


Niezwykłe podobieństwo losów Napoleona i Hitlera pozwala postawić tezę, że była to ta sama istota, która inkarnowała się próbując dwukrotnie zdobyć cały światCzy zdarzyło się Wam, że po raz pierwszy spotykacie człowieka i od razu czujecie, że jest to ktoś wyjątkowy? Ten człowiek nie musi nic mówić, nie musi być zabawny lub wyjątkowo oczytany, w zasadzie nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, a wszyscy wokół... są sparaliżowani jego obecnością. Taki człowiek elektryzuje, budzi zainteresowanie, przyciąga - to dowód, że macie do czynienia z niezwykłą "duszą". Są dwie postaci w historii świata, które w tym punkcie były bardzo do siebie podobne: Napoleon i Hitler. Osoby, które przebywały w pobliżu jednego z nich opowiadały potem, że była to istna magia, jak bardzo obecność w "jego" pobliżu paraliżowała ludzi. Tą sprawą zainteresował się nasz przyjaciel Norman, który w swojej książce "Jak złagodzić złe przeznaczenie?" postawił tezę, że mamy do czynienia z tą samą istotą, która inkarnowała się najpierw jako Napoleon, a potem Hitler. Norman wskazał na nieprawdopodobne zbieżności w życiorysach obu postaci. Pamiętajmy, że autor książki jest jednym z najlepszych w Polsce tarocistów i astrologów, więc mógł przyjrzeć się horoskopom Hitlera i Napoleona. Za jego zgodą przedrukowujemy fragment książki dotyczący tego fascynującego fenomenu.
Czyżby to był przypadek, że wielcy reformatorzy religii rodzą się w zbliżonych okresach historycznych? A przecież to samo można powiedzieć o wielkich filozofach, ludziach nauki czy sztuki. A może dusze ludzi genialnych przychodzą na Ziemię równolegle, wtedy kiedy ludzkość jest przygotowana na ich przyjęcie, a więc zrozumienie? Wtedy gwiazdy ukazują właściwą im porę. Stąd już tylko krok do postawienia tezy, że są to te same dusze, które wcielają się kolejno w ludzkie ciała, by móc kontynuować swoje dzieło.
Do panteonu postaci, o których można sądzić że są kolejnym wcieleniem tej samej istoty, pragnę dodać jedno ze swoich spostrzeżeń. Uważam że Napoleon Bonaparte i Adolf Hitler to ten sam duch i postaram się tego dowieść. Zgodnie z teorią reinkarnacji, każdy pobyt na Ziemi to jakieś cząstkowe zadanie. Ten, kto je wykona -w swoim rozwoju pójdzie dalej, a jeżeli nie, to urodzi się następnym razem w warunkach maksymalnie zbliżonych do poprzednich sytuacji w życiu, aby móc zmienić poprzednie postępowanie.
Na przykładzie życia Napoleona I, a później Hitlera, można wyraźnie sprawdzić, czy znaczące zdarzenia w ich losie, są rzeczywiście dziełem przypadku? Czy wydarzenia nie powtarzają się i czy nie są do siebie bardzo podobne?

Obaj wypłynęli na fali wielkich zmian rewolucyjnych.
Rewolucja Francuska r. 1789 Rewolucja w Niemczech r. 1918.

Różnica lat 129.

Lata 1790-1794 intensywna działalność polityczna Napoleona.
Jego czasowe aresztowanie i zawieszenie w czynnościach (1795).
Lata 1919-1924 intensywna działalność polityczna Hitlera i jego
aresztowanie (1924).

Różnica lat 129.

Koronacja Napoleona (1804). Hitler zostaje kanclerzem (1933).

Różnica lat 129.

Napoleon zdobywa Wiedeń (1809). Anschluss Austrii (1938).

Różnica lat 129.

Napaść Napoleona na Rosję (1812). Napaść na ZSRR (1941).

Różnica lat 129.

Waterloo (1815). inwazja Aliancka (1944).

Różnica lat 129.

Czyżby to wszystko były przypadki? Co może oznaczać ta tajemnicza
cyfra 129?

Hitler miał hipnotyczny wpływ na tysiące ludzi
Takich zbieżności można wyliczyć więcej, ale jest rzeczą znamienną, że dotyczą one przede wszystkim wielkich wydarzeń politycznych, pomijając życie osobiste dyktatorów, w tym daty ich urodzenia i śmierci.
Przyjrzyjmy się planetom;
129 lat, to w przybliżeniu połowa pełnego cyklu Plutona w jego obrocie wokół Słońca. To również tyle czasu ile potrzeba, aby Pluton znalazł się w VIII domu horoskopowym Hitlera, był w ścisłej koniunkcji z Neptunem, a Saturn, tak samo jak u Napoleona, mógł z góry nieba uśmiechać się złowróżbnie.
Domeną Plutona są wielkie wydarzenia, masowe ruchy społeczne, klęski żywiołowe, kataklizmy. Pluton to planeta śmierci i odrodzenia. Wybranym ludziom Pluton daje ogromną energię wewnętrzną, wyzwala zdolności paranormalne mogące służyć dobru, lub złu, nawracaniu ku wierze, lub niszczeniu. Z Plutonem w IC przyszli na świat zarówno Stalin jak i Mahariszi. Z negatywnym działaniem Plutona jest związana przemoc, bezwzględność, okrucieństwo i zbrodnia. Pluton jest w znaczący sposób aspektowany w horoskopie Napoleona, a ponad to już sama III dekada Lwa horoskopu urodzeniowego Napoleona wskazuje, że jest on pod dodatkowym wpływem tej planety. Hitler przyszedł na świat z Plutonem w VIII Domu, domu Skorpiona, gdzie Pluton jest u siebie i rządzi przy udziale Marsa. Jest to dom śmierci, dóbr uzyskanych od innych, dom namiętności, a co najważniejsze - dom transformacji w kierunku dobra, lub zła.

U Napoleona -Pluton, korzystnie aspektowany z Marsem i Uranem, prowadzi do wielkich podbojów, ogromnych zmian, oryginalnych rozwiązań, a nade wszystko -do przemocy.
U Hitlera -Pluton w Bliźniętach niesie wielkie zdolności krasomówcze, umiejętność oddziaływania na psychikę ludzi i porywanie mas. W koniunkcji z Neptunem niesie wszystko, co nie normalne, a w tym również podboje, klęski i kataklizmy.
Uran -planeta dominująca w obu horoskopach skłaniała do realizacji istotnych przemian społecznych, wielkich, nowatorskich rozwiązań. I tak początkowo było. Warto wspomnieć do dziś aktualny Kodeks Napoleona, czy też zreformowanie przez Hitlera XIX-wiecznego kapitalizmu, poprzez stworzenie silnych związków zawodowych, a także nadanie właściwej, dużej rangi drobnej wytwórczości.
W świetle podanych wyżej dat i faktów nie sposób nie zauważyć, że los narzucał Hitlerowi okoliczności bardzo zbliżone do tych, z którymi spotkał się Napoleon, choć w realiach innej epoki.
Nie jest przypadkiem, że Pluton Hitlera zagościł w domu transformacji. W każdym z przytoczonych tu przełomowych wydarzeń, powtórzonych po 129 latach, była możliwość działania w kierunku dobra, lub chociaż odwrotu od zła. Na przykład kapitulacja po inwazji w Normandii, kiedy już było
jasne, że wojna jest przegrana, oszczędziłaby życie wielu milionom ludzi, podobnie jak i tak zwane 100-dniowe rządy Napoleona po jego powrocie z Elby kosztowały życie setek tysięcy ludzi. Jednak Szatan zwyciężał i nie dopuszczał do naprawy poprzedniego życia.

Za Napoleona żołnierze byli gotowi oddać życie
Człowiek jest taki, jakie są jego myśli, a te wraz z uczuciami, pragnieniami, namiętnościami nie giną, ale powracają w następnym wcieleniu. Przy założeniu, że Napoleon i Hitler to ten sam duch, należy się spodziewać znacznego podobieństwa charakterów, oczywiście z uwzględnieniem rozwoju, jaki nastąpił w trakcie życia Napoleona. Ogromne podobieństwo pomiędzy charakterem Napoleona i Hitlera było już przedmiotem badań historyków. Dane do niniejszego zestawienia podaję za
Lange Eichbaumem, oraz Wernerem Maserem z tym tylko, że w formie bardzo skondensowanej.
Na uderzające podobieństwo charakterów wskazuje również analiza astrologiczna, w tym też analiza węzłów księżycowych.

W dzieciństwie
Cechy identyczne:
Duże trudności wychowawcze, niecierpliwi, porywczy, zdecydowani egoiści. Spontaniczne, ale skalkulowane na efekt wybuchy złości, obaj zimni i wyobcowani, przekonani, że wszystko im wolno, ale o twórczej fantazji i olbrzymiej pasji w realizacji swoich zachcianek.

W młodości
Cechy identyczne:
Duże uzdolnienia, nieprawdopodobnie chłonna pamięć, uzdolnienia w kierunku podzielności uwagi. Obaj byli nieznośni dla najbliższego otoczenia, płakali przy wzruszeniach, skrytość przy zewnętrznie okazywanej koleżeńskości. Głównym motorem -ambicja i poczucie własnej wyższości.
Niechęć do uczenia się nie lubianych przedmiotów, szczególnie wyraźna u Hitlera.

W wieku dojrzałym
Cechy identyczne:
Własne poczucie moralności, wielka pycha i przekonanie o nieomylności. Niechęć wobec problemów finansowych. Obaj byli twardzi do okrucieństwa, terroryzowali otoczenie. Obaj byli wielkimi aktorami, o fascynującym spojrzeniu i uśmiechu. Byli mistrzami w manipulacji ludzi i ich wykorzystaniu. Obu cechowała nieprawdopodobna pracowitość, nie znosili rywalizacji. Mieli wielkie zdolności, umiejętność syntetycznego myślenia.

Te cechy podaję przykładowo. Autorzy, jak wyżej, wyliczają ich bardzo dużo. Tak dużo, że trudno jest mówić o przypadku. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca charakterystyka ta jest bardzo skrócona, ale i tak komentarz wydaje się zbyteczny. Nawet z bardzo skondensowanego materiału widać wyraźnie rzadkie podobieństwo charakterów obu dyktatorów, oraz u Hitlera -modyfikację niektórych cech w kierunku głębszego odczucia kultury, a także sztuki. Patrząc jednak na to zjawisko przez pryzmat innych niż w epoce Napoleona stosunków społeczno-kulturalnych w XX wieku, zmiany te są niewielkie. Trudno się więc oprzeć wrażeniu, że mamy do czynienia z tą samą istotą ludzką.Napoleon na wyspie św. Heleny miał dużo czasu na przemyślenie swojego postępowania, ale prawdopodobnie nie wykorzystał tego właściwie. Hitler już tego czasu prawdopodobnie miał dużo mniej, jakkolwiek z astrologicznego punktu widzenia nie można stwierdzić, żeby umarł 30 kwietnia 1945 roku o godz. 15.30. Również analiza spalonych szczątków, początkowo uznanych za zwłoki Hitlera wykluczyła, że są one pozostałością jego ciała. To był sobowtór Hitlera. Według mnie Hitler umarł później, ale to już zupełnie inne zagadnienie. Z podanego przykładu widać wyraźnie, jak modyfikują się cechy charakteru, oraz ile możliwości los podsuwa każdemu człowiekowi, ażeby mógł odmieniać swoje działania w kierunku doskonalenia ducha. Dobry historyk mógłby znaleźć jeszcze nie jeden przykład takich dwojga ludzi. Każdy z nas może podświadomie wyczuć obecność doświadczeń z poprzedniego wcielania. Jeżeli tak się stanie, to będzie to bardzo ważny znak na drodze stopniowego osiągania doskonałości. Nie lekceważmy go.

Od redakcji:

Hitler był człowiekiem, który jest uważany za najgorszego w historii świata (znawcy przedmiotu twierdzą, że mógłby on w okrucieństwie "terminować u Stalina", choć temu ostatniemu wyraźnie - zwłaszcza wśród zachodnich historyków - "się upiekło"). Napoleon także często oskarżany jest o wyprowadzenie milionów ludzi na pewną śmierć, choć był bez dwóch zdań postacią wybitną. Ciekawe, że wierzył w reinkarnację i powtarzał, że jego wcześniejszym wcieleniem był... Karol Wielki. Czy to możliwe, aby ta istota obdarzona gigantyczną siłą oddziaływania na ludzi powróciła ponownie, tym razem w ciele Adolfa Hitlera? Fascynująca teoria, podobnie jak cała książka Normana, którą serdecznie polecamy.


Tekst: Fundacja NAUTILUS

art z [http://www.nautilus.org.pl/]To, że Hitler wybrał dzień 22 czerwca 1941 r. jako datę napaści na ZSRR nie było przypadkiem. Tego samego dnia - tyle, że 129 lat wcześniej, kampanię przeciwko największemu mocarstwu świata rozpoczął jeden z największych wodzów, jakich znała historia - cesarz Francuzów, Napoleon I Bonaparte. Fuhrer III Rzeszy nie wyciągnął jednak wniosków, jakie płynęły z losu rosyjskiej kampanii jego poprzednika. Wyprawa na Rosję była największym przedsięwzięciem Napoleona - i zarazem przyczyną jego końca. W przypadku Hitlera, historia - co do istoty - powtórzyła się.Zmieniony przez - xami w dniu 2006-09-17 08:59:57
______________________________
 
Yonaguni [http://www.insomnia.pl/Yonaguni-t192003.html]
Ładne dziewczyny z orkiestr dętych robią dobrze partiom politycznym.
Mój ojciec jeździł na wielbłądzie. Ja jeżdżę samochodem.
Mój syn lata samolotem. A jego syn będzie jeździł na wielbłądzie.

Specjalista -
 
roberto 55
Outsider
 Wysłana - 17 wrzesień 2006 14:56      [zgłoszenie naruszenia]

Bardzo ciekawy temat. reszta również
SOG niestety nie wchodzi.

Zmieniony przez - roberto 55 w dniu 2006-09-17 14:57:03
_______________________________
 
"A teraz pytanie z dziedziny savoir vivre'u - kiedy Cię mijam,
mam się odwrócić dupą czy jajami?"

 
vogue
 Wysłana - 21 wrzesień 2006 17:51      [zgłoszenie naruszenia]

ciekawe ciekawe
_______________________________
 
.

 
Methos
 Wysłana - 9 październik 2006 11:29      [zgłoszenie naruszenia]

te 129 to tak jak z ta data smierci JPII... bzdura jakas..


a co do reszty... a mało to na świecie było/jest/bedzie osób które mają podobne poglady, i gdyby tylko przypadkiem dostały władze w swe ręce to byłyby kopiami Adolfa...


poza tym To co robił Adolf, a Napoleon, wyglądało jdnak troche inaczej..

 
M_A_D
 Wysłana - 30 październik 2006 22:39      [zgłoszenie naruszenia]

hhhmmmm cos w tym jest.....

sog poszedł:)
_______________________________
 
Dura lex, sed lex...

 
kruchy5
 Wysłana - 25 listopad 2006 22:29      [zgłoszenie naruszenia]

A co z podstawową rzeczą jaką są owoce i metody działania.Jaki był Hitler mówić nie trzeba natomiast Napoleon nie stosował terroru,nie pozwalał krzywdzić cywilów,no w ogóle ani razu nie wypowiedział wojny nikomu.My Polacy powinniśmy mu dziękowac bo on jeden obiecał wolność za pomooc militarną i dotrzymał.I jeszcze kodeks napoleoński , zbór praw na których fundamencie ufundowano współczesną demokrację.Także jakieś analogie między Napoleonem a Hitlerem to zwykłe gusła.

 
INSOMNIA
 Wysłana - 25 listopad 2006 23:11      [zgłoszenie naruszenia]

no w ogóle ani razu nie wypowiedział wojny nikomu

chyba jednak wypowiedzial...

 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 26 listopad 2006 14:49      [zgłoszenie naruszenia]

To czy ktoś pochwala Napolena czy Hitlera czy ich potępia to rzecz gustu i swiatopoglądu - więc trudno tu się, kruchy, autrytatwynie wypowiadać
_______________________________
 
Namaste!

 
kruchy5
 Wysłana - 26 listopad 2006 19:31      [zgłoszenie naruszenia]

1.Komu wypowiedział Napoleon wojnę?
2.Proszę podać co Napoleon zrobił haniebnego.
3.Nie wolno porównywać Napoleona i Hitlera . To tak jakby porównać (odniosę sie do postaci literackich ale myślę że każdy kto czytał lub oglądał załapie) Gandalfa i Sarumana ,obaj czarodzieje , obaj walczyli na czela armii posyłając na śmierć żołnierzy, ale chyba nikt nie oceni ich tak samo.

 
Picnic
SKRINER
 Wysłana - 29 listopad 2006 21:44      [zgłoszenie naruszenia]

zupełnei sie nie zgadzam z tym artykułem
_______________________________
 
zwyciezca typerów: OE 06/07 na insomni [*******/fqf4]
MŚ 2006 na insomni [*******/fqfk] i na sfd [*******/fqf2]

 
Jokerr
 Wysłana - 2 grudzień 2006 14:49      [zgłoszenie naruszenia]

inkarnacja hahaha dobre
Zwykłe szukanie sensacji, ale charakterystyka obu panów ciekawa.

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 3 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Napoleon i Hitler. Powtórna Inkarnacja

Strony: 1 2 3
 
Warto przeczytać: Deszcz Krwi | Asteroida leci na Ziemie. | Prośby, uwagi, skargi | Przeznaczenie | Co to moze oznaczac? | 14-latka płacze krwią. "Ja nie jestem opętana" | Oobe i LD - Pytanie | Wasze niewyjaśnione zdarzenia (PRAWDZIWE) | 2012 czy naprawde jest sie czego bac | Szkielety gigantów | Wyszłem z ciała? | Bestia w Kukurykach. | Kontakt | Gwiazda | Tajemniczy obiekt w kosmosie; "dla niektórych to znak końca świata" | Psy wyczuwają duchy | fotkapl | fotka | Amatorki | cialo | wywiad | Śmierć to mój zawód | zwłok | Wywiad z technikiem sekcyjnym | zawody | ubezpieczenie malucha | technik sekcji zwłok | prosektorium | wywiad z technikiem sekcji zwlok | buzz | sekcyjny | wywiady | hobby | wywiad z technikiem sekcji zwłok | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0