FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 9697 razy ¬
 
ROZRYWKA | Polityka
Panika w PO czyli kim jest Stonoga i kto nim steruje? 
[powiadom znajomego]    
Autor "Panika w PO czyli kim jest Stonoga i kto nim steruje?"   
 
max-scifi
 Wysłana - 11 czerwiec 2015 14:51        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Stonoga zrobił sie mega popularny, chwile po tym jak okazało się że nie dadzą rady okantować wyborców platformą bis(nowoczesna), tymochowicz natychmiast przystąpił do uruchamiania planu C.

Plan C, to wczesniej przygotowywany "partyzant", bezpiecznik, zapalnik ktory akurat dziś wysadza rząd: stonoga.

Będzie to próba zabrania zmęczonych rządami PO wyborców Kukiza i Korwina. Oczywiście nie chodzi o trorzenie partii politycznej, tylko utrącenie, rozwodnienie Kukiza, tak jak palikmiot był wcześniej rozwadniaczem Korwina.

Wszystko zagrywka tymochowicza - politycznego ojca Andrzeja Leppera.

Poniżej wyciąg z KRS spółki tych dwóch cwaniaków. Swoją jacy to *****e żeby formalną robić spółkę.

[http://www.krs-online.com.pl/msig-3966-72083.html]


Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) - Pozycja 72083

Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000419443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14338/12/772]
W dniu 30.04.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod która spółka działa TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedziba kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adres miejscowość WARSZAWA ulica MODLIŃSKA nr domu 335A kod pocztowy 01-151 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki 03.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ OLBRYT, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 723/2012
Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółka CZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko / Nazwa lub firma TYMOCHOWICZ
2. Imiona PIOTR TOMASZ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? NIE
2

1. Nazwisko / Nazwa lub firma STONOGA
2. Imiona ZBIGNIEW RYSZARD
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? NIE
Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego 5000, 00 ZŁ
Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko / Nazwa lub Firma TYMOCHOWICZ
2. Imiona PIOTR TOMASZ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE
2

1. Nazwisko / Nazwa lub Firma STONOGA
2. Imiona ZBIGNIEW RYSZARD
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE
Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
3

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 03 RYBACTWO
4

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
5

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 07 GÓRNICTWO RUD METALI
6

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
7

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
8

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
9

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
10

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
11

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 14 PRODUKCJA ODZIEŻY
12

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
13

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
14

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
15

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
16

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
17

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
18

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
19

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 24 PRODUKCJA METALI
20

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
21

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
22

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
23

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
24

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
25

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
26

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 31 PRODUKCJA MEBLI
27

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
28

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
29

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
30

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
31

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
32

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
33

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
34

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
35

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
36

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
37

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
38

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
39

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
40

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
41

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 55 ZAKWATEROWANIE
42

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
43

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
44

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
45

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
46

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
47

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
48

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 64 91 Z LEASING FINANSOWY
49

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
50

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
51

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
52

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
53

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
54

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
55

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
56

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
57

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
58

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
59

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
60

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
61

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
62

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
63

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
64

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
65

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
66

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
67

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
68

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
69

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Źródłowa treść:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MODLIŃSKA nr domu 335A kod pocztowy 01-151 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ OLBRYT, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 723/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TYMOCHOWICZ 2. PIOTR TOMASZ 3. xxxxxxxxxx 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STONOGA 2. ZBIGNIEW RYSZARD 3. xxxxxxxxxx 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000, 00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TYMOCHOWICZ 2. PIOTR TOMASZ 3. xxxxxxxxxx 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STONOGA 2. ZBIGNIEW RYSZARD 3. xxxxxxxxxx 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 3 1. 03 RYBACTWO 4 1. 05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 5 1. 07 GÓRNICTWO RUD METALI 6 1. 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 7 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 9 1. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 11 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 12 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 13 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 14 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 15 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 16 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 17 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 18 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 19 1. 24 PRODUKCJA METALI 20 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 21 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 22 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 23 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 25 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 26 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 27 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 28 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 29 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 30 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 31 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 32 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 33 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 34 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 35 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 36 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 37 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 38 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 39 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 40 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 41 1. 55 ZAKWATEROWANIE 42 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 43 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 44 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 45 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 46 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 47 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 48 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 49 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 50 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 51 1. 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 52 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 53 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 54 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 55 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 56 1. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 57 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 58 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 59 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 60 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 61 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 62 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 63 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 64 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 65 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 66 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 67 1. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 68 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 69 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 
pelikan19
 Wysłana - 12 czerwiec 2015 20:07      [zgłoszenie naruszenia]

Będzie to próba zabrania zmęczonych rządami PO wyborców Kukiza i Korwina
Gdzie tu jest jakieś uzasadnienie do tej tezy?

 
GB
 Wysłana - 12 czerwiec 2015 20:50      [zgłoszenie naruszenia]

Będzie to próba zabrania zmęczonych rządami PO wyborców Kukiza i Korwina

Myślisz? Wg mnie byłaby to raczej samobójcza taktyka. Rewelacje Stonogi co najwyżej zachęcą jeszcze kilka % z tych co byli niezdecydowani na ruszenie się z domu i zagłosowanie przeciw PO. Natomiast raczej nie zabierze nikomu głosów... zresztą nawet na forum widzisz że o ile prawie wszyscy cieszą się z ujawnienia akt aferałów z PO, to i tak większość uważa Stonogę za podobnego do nich szuję.

 
mlkv
 Wysłana - 12 czerwiec 2015 21:21      [zgłoszenie naruszenia]

Czego dowodem ma być ctrl-c/ctrl-v z KRS?

To sobie dziecko może sprawdzić jak zna choćby nazwę spółki ( rejestr jest jawny, to żadna tajemnica ), a takie tematy od ręki ( zarejestrowane ) można kupić za parę złotych.
_______________________________
 
"Real niggers do what they wanna do, bitch niggers do what they can do"

Znawca -
 
GB
 Wysłana - 14 czerwiec 2015 13:49      [zgłoszenie naruszenia]

No to już zdążyli się obrazić na siebie z Kukizem... fakt, taka wojna w piaskownicy może mu (Kukizowi) odebrać nieco głosów, ale i tak ujawnienie akt i dymisje w rządzie więcej ucięły PO. A niezadowolenie społeczne z rządu jest takie że ludzie wybraliby kogokolwiek spoza PO... a najlepiej w ogóle spoza "zaklętego układu" PO-PiS, bo spora część wyborców głosuje na "mniejsze zło" (nieważne czy mając na myśli jedną czy drugą partię).

 
max-scifi
 Wysłana - 29 styczeń 2016 12:04      [zgłoszenie naruszenia]

No i się niedługo dowiemy. Jeśli wyjdzie z pierdla, to agentura uesej wspierająca PiS, jesli nie wyjdzie to agentura niemiecka albo rosyjska.

po tym wszystkim mam jeszcze większe wrażenie, że osobowość stonogi była policzona na konkretny efekt. za duża dynamika.

w nagrodę za spjer*olenie zadania demontażu opozycji, poszedł siedzieć.

 
max-scifi
 Wysłana - 4 kwiecień 2017 10:55      [zgłoszenie naruszenia]

polecam pare słów sumlińskiego (pisze sporo o WSI) i michalkiewicza na temat stonogi.

 
BukMaster
 Wysłana - 20 kwiecień 2017 23:01       [zgłoszenie naruszenia]

To ja polecę [http://www.facebook.com/Stonoga-Cala-Prawda-2-1820197961590365]
_______________________________
 
[foxbet.pl] bukmacherzy forum

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Panika w PO czyli kim jest Stonoga i kto nim steruje?