FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 4165 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Uzależnienia i Używki
Prawo a nakrotyki 
[powiadom znajomego]    
Autor "Prawo a nakrotyki"   
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:45        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Wybór z Ustawy z dn. 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
znowelizowanej 26 października 2000 r.


Nowy przepis (wszedł w życie 12 grudnia 2000 r.)
Uchylono dotychczasowy art. 48 ust. 4, według którego nie podlegał karze ten, kto posiadał na własny użytek środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej.


Przepisy ogólne
Artykuł 2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do:

1. środków farmaceutycznych, które są środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, w zakresie nie uregulowanym w przepisach o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym,

2. trucizn i środków szkodliwych, które są prekursorami*, w zakresie nie uregulowanym w przepisach o substancjach trujących.

*prekursor (wg. art. 6. ustawy) oznacza każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która może być przetworzona na środek odurzający lub substancję psychotropową albo może służyć do ich wytworzenia, określoną w wykazie prekursorów stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.


Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:45      [zgłoszenie naruszenia]

Produkcja (!!!)
Artykuł 40

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza mleczko makowe lub smołę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:46      [zgłoszenie naruszenia]

Przyrządy do produkcji (to tez cieakwe)
Artykuł 41

1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto:

przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 40 ust. 2.


Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:46      [zgłoszenie naruszenia]

Na granicy
Artykuł 42

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę lub przewozi w tranzycie środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:47      [zgłoszenie naruszenia]

Wprowadzanie do obrotu
Artykuł 43

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. (...)
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:47      [zgłoszenie naruszenia]

Przygotowania do przemytu bądź dystrybucji
Artykuł 44

1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 42 ust. 1 lub art.43. ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:48      [zgłoszenie naruszenia]

Częstowanie
Artykuł 45

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:49      [zgłoszenie naruszenia]

Dla właścicieli pubów, dyskotek, salonów gier itp.
Artykuł 46a

1. Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 43, 45 lub 46 na terenie tego lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:49      [zgłoszenie naruszenia]

Posiadanie
Artykuł 48

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:49      [zgłoszenie naruszenia]

Uprawa
Artykuł 49

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Zmieniony przez - bunchet w dniu 2004-08-30 13:49:48

Specjalista -
 
bunchet
 Wysłana - 30 sierpień 2004 13:50      [zgłoszenie naruszenia]

Kary dodatkowe
Artykuł 55

1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 40-49, sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50.000 zł.


To wszytko , mysle ze sie przyda
Celowo dałem nie w iednej czesci , mysle ze lepiej sie bedzie tak czytac

Specjalista -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]

Odpowiedzi jest na 4 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Prawo a nakrotyki

Strony: 1 2 3 4
 
Warto przeczytać: wciąganie TUSSI | Wykrycie thc we krwi. | Zioło | Względnie bezpieczne dawki alkoholu | Przyczyny uzależnień-Uzależnienie – choroba umysłu czy mózgu? | Dopalacze ,fun shopy i smart shopy we Wrocławiu | Pierwszy raz z ziolem. | Podejrzenie substrancji narkotycznej | Dopalacze ,fun shopy i smart shopy we Wrocławiu 2 | Jak wychodziliście z nałogu ? | Linki do ważnych stron | Miau miau m-cat | smileshop czy smartszop?? | Otwarcie sklepu | Oczy Narkomana | jak sobie radzić z alkoholem (towarzystwem) | planking | gangster | Aids | Burdel | Siphia Loren | renta zus | śmiechowicz | jak sobie wyobrażam pracę w policji | spalacz tłuszczu | maximus-rex | maximus rex | shia labeouf | logistyka | logistyka i transport | illuminaci | nwo | hagan | volvo v40 16 | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0