FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 29695 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Targowisko
Prezentacje maturalne. 
[powiadom znajomego]    
Autor "Prezentacje maturalne."   
 
leszczu123
 Wysłana - 5 październik 2009 16:03        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Witam serdecznie wszystkich maturzystów!

Już od trzech lat zajmuję się pisaniem prezentacji maturalnych z języka polskiego. Mam w swoim zbiorze ponad 200 gotowych prac, którymi mogę się podzielić. Tak duża ilość świadczy o tym, iż jestem osobą godną zaufania, umiejącą skutecznie pomagać w pisaniu prezentacji materialnych.

Wszystkie prace są napisane rzetelnie, merytorycznie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. W skład każdej z nich wchodzi:
1) bibliografia;
2) plan ramowy;
3) tekst właściwy - mniej więcej 4, 5 stron [czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 cm].

Spis prezentacji, które już napisałem, widnieje poniżej.

Jestem w stanie również napisać pracę od podstaw na dowolny, wybrany przez Ciebie temat (koszt - 100 zł).

Jeśli potrzebujesz pomocy, nie masz pojęcia, jak się zabrać do ustnej matury z języka polskiego, brak Ci na to czasu lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące tematu, skontaktuj się ze mną drogą mailową, a razem spróbujemy coś temu zaradzić

Cena każdej matury wynosi 70 zł .

Na życzenie wystawiam rachunek

kontakt : leszczu123@wp.pl
gg: 3571830

Zainteresowanych serdecznie zachęcam do kontaktu.


Oto spis prezentacji, które posiadam w swoim zbiorze:


1 Analizując wybrane przykłady, omów rolę literatury w walce o godność człowieka
2 Anioł, duch - goście zza światów z dzieł literackich. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów
3 Arkadia, Eden i inne krainy miodem i mlekiem płynące. Omów sposoby ich kreowania, odwołując się do wybranych utworów literackich
4 Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów, przywołując wybrane przykłady
5 Bohater literacki jako wzór dla współczesnego człowieka. Zaprezentuj wybrane postacie
6 Bohaterowie marzyciele - idealiści - straceńcy. Przedstaw sylwetki na podstawie wybranych utworów
7 Bohater w poszukiwaniu swojego miejsca w społeczeństwie. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów
8 Bohaterowie samotni z wyboru i konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok
9 Brzydota w literaturze i sztuce - przekora, nowa estetyka czy moda. Wskaż i omów przykłady
10 Cierpienie źródłem przemian wewnętrznych bohaterów literackich. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich
11 Cierpienie spowodowane miłością w literaturze romantycznej. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
12 Czarny charakter, negatywny bohater. Wskaż sposób i cel kreowania takich postaci w literaturze i filmie
13 Człowiek w systemie totalitarnym. Analizując wybrane teksty z literatury polskiej i obcej XX wieku porównaj sposoby realizacji tego motywu w różnych utworach
14 Człowiek walczący ze złem - ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową
15 Człowiek wobec śmierci. zaprezentuj stanowisko twórców literatury w oparciu o wybrane dzieła
16 Cztery pory roku w sztuce i literaturze. Ukaż sposób wykorzystywania motywu w różnych dziełach sztuki
17 Czy warto przenosić lektury szkolne na ekrany. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł kinematografii polskiej
18 Diabeł, anioł, duch, czyli goście z zaświatów. Przedstaw sposoby ich kreacji oraz wpływ na postępowanie bohaterów wybranych dzieł literackich
19 Duchy i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Przedstaw ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów
20 Duchy, czary, magia, moce nadprzyrodzone w literaturze. Omów i oceń rolę zjawiska, posługując się odpowiednimi przykładami z różnych epok i kultur
21 Duchy, diabły i upiory - różne sposoby ich przedstawiania w tekstach kultury
22 Duchy, zjawy, wizje... Omów funkcje świata pozazmysłowego w wybranych utworach literackich
23 Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego ujęcia na przykładach wybranych dzieł
24 Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach
25 Filozofia św. Franciszka z Asyżu jako inspiracja pisarzy różnych epok
26 Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane tematy
27 Funkcje i ujęcia motywu tańca w utworach literackich. Omów temat na wybranych przykładach
28 Funkcjonowanie motywu drzewa w literaturze
29 Funkcje postaci mitologicznych i sposoby ich kreowania w literaturze różnych epok
30 Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykład
31 Holocaust w literaturze polskiej
32 Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok
33 Idealiści i marzyciele. Scharakteryzuj kreacje takich bohaterów w dwóch wybranych epokach
34 Impresjonizm jako sposób widzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów
35 Jednostka a władza absolutna. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów literackich
36 Język sprawozdań sportowych. Scharakteryzuj na zebranych przykładach
37 Język środowisk sportowych. Zanalizuj i omów na wybranych przykładach
38 Język wybranego środowiska. Zanalizuj leksykę, frazeologię, składnię w wypowiedziach tej grupy i omów na wybranych przykładach
39 Kobieta, błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny; przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
40 Kochanowski - poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia opierając sie na wybranych tekstach renesansowego twórcy
41 Komedie Fredry a komedie Moliera. Dokonaj porównania budowy i treści utworów
42 Konflikt pokoleń zapisany w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj jego oceny
43 Kwiaty w literaturze i sztuce. Omów motyw na wybranych przykładach
44 Literacki motyw matki i córki. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji bohaterów
45 Literacki motyw ojca i syna. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji bohaterów
46 Literacki portret despoty. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok
47 Literacki portret poetów romantycznych - na przykładzie wybranych utworów lirycznych polskich i europejskich twórców porównaj ich biografię
48 Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Źródła radości w życiu człowieka
49 Literackie portrety kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł
50 Literackie portrety ojców. Omów na wybranych przykładach
51 Literatura faktu. Dokonaj analizy tego zjawiska literackiego XX wieku na wybranych przykładach
52 Literatura polska wobec Holokaustu - omów temat, analizując wybrane utwory
53 Ludowość i chłopomania. Omów zagadnienie na podstawie literatury Romantyzmu i Młodej Polski
54 Ludzie pracy w literaturze i sztuce
55 Małe ojczyzny Polaków - omów problem na przykładzie wybranych utworów
56 Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach utworów
57 Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich z różnych epok
58 Metamorfozy bohaterów romantycznych, czyli rzecz o dorastaniu - do czego
59 Miasto - synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji. Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich
60 Miłość - złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpień. Do jakich refleksji na ten temat skłoniła Cię lektura wybranych dzieł literackich
61 Miłość gubi, miłość ocala. Omów różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych utworach różnych epok
62 Miłość macierzyńska jako motyw w literaturze i sztuce
63 Miłość romantyczna w późniejszych epokach. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
64 Miłość tragiczna w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok
65 Mit o Prometeuszu i jego literackie warianty. Omów problem odwołując się do wybranych utworów
66 Młodości, orla twych lotów potęga... bohater młodzieńczy i jego ideały w konfrontacji z rzeczywistością w wybranych utworach literackich
67 Mordercy, kanalie, tyrani. Różne oblicza zła w dziełach Szekspira
68 Motyw buntu przeciwko Bogu z wybranych utworów literackich
69 Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw na wybranych tematach
70 Motyw gangstera w literaturze i filmie XX wieku
71 Motyw herosa supermena w różnych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując celowo dobrane przykłady
72 Motyw Ikara w literaturze i sztuce
73 Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce
74 Motyw miłości macierzyńskiej w literaturze i sztuce
75 Motyw miłość w literaturze romantycznej i modernistycznej. Przedstaw temat na wybranych utworach
76 Motyw ojca w literaturze. Omów na przykładzie wybranej literatury polskiej i obcej
77 Motyw pielgrzyma przewijający sie przez literaturę. Zaprezentuj różnorodność funkcjonowania tego motywu analizując wybrane przykłady
78 Motyw pożegnania w literaturze dawnej i współczesnej. Omów temat analizując wybrane dzieła
79 Motyw przyjaźni w kreacji wybranych bohaterów literackich
80 Motyw samotności w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów
81 Motyw śmierci i cierpienia w literaturze średniowiecznej. Co ludzie z tamtej epoki maja do powiedzenia ludziom z naszej epoki
82 Motyw śmierci w literaturze i malarstwie średniowiecza. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych dzieł
83 Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Różne sposoby kreacji tematu omów na wybranych przykładach
84 Motyw wędrówki w literaturze różnych epok literackich
85 Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w literaturze
86 Motyw władzy i władcy ukazany w wybranych utworach różnych epok. Omów w oparciu o analizę wybranych utworów literackich
87 Motyw wojny w literaturze różnych epok
88 Motyw zagłady w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach
89 Motyw zbrodni i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w literaturze
80 Motyw zdrady w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów
91 Motywy horacjańskie w poezji polskiej. Omów na wybranych przykładach
92 Motywy i funkcje diabła w literaturze różnych epok
93 Motywy i funkcje diabła w literaturze różnych epok
94 Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania wybranych przykładów
95 Na podstawie celowo wybranych utworów przedstaw wpływ fascynacji lekturą na życie bohatera literackiego
96 Na przykładzie celowo dobranych utworów literackich trzech epok wykaż związek ich dydaktyzmu z programem epoki. Porównaj sposób oddziaływania utworów dydaktycznych na odbiorcę w wybranych epokach
97 Na przykładzie utworów renesansowych, barokowych, oświeceniowych scharakteryzuj wzory osobowe poznanych epok
98 Na wybranych przykładach literackich zanalizuj, jak w literaturze prezentowany jest problem prawdy i kłamstwa
99 Na wybranych przykładach omów zmaganie człowieka z własnymi słabościami
100 Najciekawsze postaci kobiece w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego
101 Najciekawsze postaci kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z trzech dowolnych epok
102 Nas nauczono. Nie ma miłości (K.K. Baczyński). Wyjaśnij znaczenie słów w oparciu o wybrane utwory wojenne i okupacyjne
103 Nawiązania do tradycji rycerskiej. Omów, analizując wybrane utwory różnych epok
104 Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w dziełach literackich i filmowych
105 Niszcząca cywilizacja - przedstaw i omów zagadnienie, odwołując sie do utworów literackich i filmów
106 Nurt chłopski w literaturze polskiej XX wieku. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
107 Obraz herosa w literaturze i kulturze masowej
108 Obraz miłości macierzyńskiej w literaturze i sztuce
109 Obraz życia młodych Polaków w okresie drugiej wojny światowej odbity w literaturze
110 Obrazy kobiety w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
111 Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych
112 Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby przedstawiania i funkcje w wybranych utworach dowolnych epok literackich
113 Odwieczna walka dobra ze złem. Omów problem na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena
114 Odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich, zaprezentuj różne wizerunki anioła i funkcje tego motywu
115 Omów funkcje miłości w wybranych utworach 3 różnych epok literackich
116 Omów funkcjonowanie motywu rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach literackich różnych epok
117 Omów na wybranych przykładach literackich sposoby kreowania bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować swój świat wartości
118 Omów nurt franciszkański w literaturze i sztuce wybranych epok
119 Omów symbolikę dzieł sztuki w "Weselu" S. Żeromskiego i "Ludziach bezdomnych" S. Wyspiańskiego
120 Pieta w literaturze i malarstwie. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, opracowania tego motywu
121 Pokonali los czy pokonani przez los. Omów problem na wybranych utworach literackich
122 Pokonali los czy pokonani przez los. Przedstaw swój punkt widzenia na ten temat
123 Pokonali los, pokonani przez los. Bezcelowa walka z losem i przeznaczeniem wybranych bohaterów literackich różnych epok
124 Polska wieś w malarstwie i literaturze Młodej Polski. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach
125 Polskie obyczaje szlacheckie w wybranych utworach literackich. Zanalizuj zgromadzony materiał
126 Porównaj różne koncepcje szczęścia zaprezentowane w literaturze. Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów literackich
127 Porównaj współczesne adaptacje filmowe z ich literackim pierwowzorem
128 Portret inteligenta w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów
129 Portret kobiety w literaturze romantycznej, pozytywizmu i Młodej Polski. Omawiając zagadnienie, zastanów się, co jest przyczyną zróżnicowań wyobrażeń kobiety w kolejnych epokach
130 Portret kochanków w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach
131 Portrety kobiece w twórczości Gabrieli Zapolskiej. Scharakteryzuj w oparciu o wybrane przykłady
132 Powieść sensacyjna (kryminalna) a jej filmowa adaptacja. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranego przykładu
133 Powstania narodowe jako tematy literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach
134 Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem i oceń adaptacje
135 Przedstaw funkcje komizmu w wybranych utworach literackich epoki oświecenia
136 Przedstaw i ocen wpływ kłamstwa na życie wybranych bohaterów literackich
137 Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywy diabła w literaturze i sztuce
138 Przedstaw i porównaj sposoby kreowania postaci ojca w literaturze
139 Przedstaw najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki
140 Przedstaw różnorodne kreacje postaci Żydów w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, interpretując wybrane dzieła sztuki
141 Przedstaw różnorodność tematyczną poezji polskiej z okresu II wojny światowej na wybranych przykładach
142 Przedstaw sposoby mówienia o ludzkim cierpieniu w literaturze wybranych epok
143 Przyroda jako tło wydarzeń. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów natury w literaturze polskiej
144 Pytania o sens cierpienia. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
145 Pytanie o sens cierpienia w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do 3-4 utworów z różnych epok
146 Realia życia w PRL w literaturze i filmie. Omów zagadnienia na wybranych przykładach
147 Rodzice i dzieci jako bohaterowie literaccy. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując sie do wybranych utworów z różnych epok
148 Rodzice i dzieci w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory, zwróć uwagę na wpływ rodziny na kształtowanie postaw moralnych bohaterów literackich
149 Rodzina - portret plastyczny i literacki. Zaprezentuj przykłady
150 Rola pieniądza i jego wpływ na człowieka w wybranych utworach literackich
151 Romantyczny straceniec z miłości. Przedstaw portrety bohaterów literackich, którym nieszczęśliwa miłość zrujnowała życie lub podniosła z upadku
152 Rosja w oczach polskich pisarzy różnych epok. Porównaj jak, opisują i oceniają kraj i społeczeństwo wybrani autorzy w swoich dziełach
153 Różne koncepcje patriotyczne. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej
154 Różne koncepcje szczęścia w literaturze. Analizując wybrane utwory literackie, dokonaj porównania na trzech wybranych przykładach
155 Różne kreacje i wizje Boga w literaturze chrześcijańskiej. Omów na wybranych przykładach różnych epok
156 Różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie wybranej epoki, zanalizuj wybrane teksty kultury
157 Różne portrety kobiet w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania w dwóch różnych epokach
158 Różne postawy człowieka wobec śmierci. Zaprezentuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
159 Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu faszystowskiego i stalinowskiego. Omów problem na wybranych przykładach literatury XX wieku
160 Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach
161 Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach odmienność form artystycznych, konwencji i nastrojów
162 Różne sposoby mówienia o miłości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich i malarskich
163 Różne sposoby osiągania komizmu w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literackich
164 Różne sposoby prezentacji kobiety w literaturze i malarstwie XX wieku
165 Różne sposoby przedstawienia matki cierpiącej w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach
166 Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
167 Różne ujęcia września 1939 w literaturze polskiej
168 Różne ujęcia motywu samotności w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej różnych epok
169 Różnorodne sposoby ukazania cierpienia w życiu człowieka. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literackich
170 Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze różnych epok. Omów na przykładach
171 Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów
172 Samotność i jej wpływ na postępowanie bohaterów. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literackich
173 Słynni kochankowie w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj ich w oparciu o wybrane utwory
174 Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
175 Sposoby kreowania świata obozów koncentracyjnych w literaturze i filmie. Zbadaj problem, analizując i porównując wybrane przykłady
176 Sposoby mówienia o miłości. Przedstaw je, odwołując się do przykładów różnych epok
177 Sposoby przedstawiania II wojny światowej w literaturze i filmie. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła
178 Sposoby ujęcia motywu ojca i syna w literaturze. Omów na wybranych przykładach
179 Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach
180 Sposoby ujęcia motywu tęsknoty w różnych utworach literackich
181 Sposoby ukazywania wpływu prawdy i kłamstwa na życie bohaterów w wybranych utworach literackich
182 Sposoby wyrażania tęsknoty w literaturze wybranych epok
183 Sposób wykorzystania mitów i legend średniowiecza w literaturze współczesnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów
184 Stworzenie świata w róznych tekstach kultury światowej. Omów na wybranych przykładach
185 Sylwetki Żydów i sposoby ich kreowania w literaturze XIX lub(i) XX wieku. Omów na wybranych przykładach
186 Symbolika stroju. Omów temat, analizując wybrane dzieła różnych dziedzin sztuki
187 Śmierć, sąd, piekło w literaturze i malarstwie - omów na wybranych przykładach
188 Świat postrzegany oczyma dziecka. Omawiając wybrane przykłady, zwróć uwagę na specyfikę narracji i sposoby przedstawiania rzeczywistości
189 Tragedia jednostek jako jeden z głównych motywów literatury romantyzmu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
190 Tragizm bohaterów literatury 2 wojny światowej. Omów zagadnienia na przykładach literatury polskiej i obcej
191 Tęsknota za domem rodzinnym jako motyw literacki
192 Ucieczki bohaterów literackich - przed karą, przed sobą, przed rzeczywistością. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów
193 Wielka literatura nie wstydzi się humoru. Zanalizuj na przykładach różne typy i funkcje komizmu
194 Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów literackich
195 Wierność i zdrada w decyzjach życiowych bohaterów literackich i filmowych. Porównaj sposoby ukazywania tych zagadnień w wybranych utworach
196 Wizerunek kobiety w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach literackich i tekstach kultury
197 Wizerunek matki w literaturze. Omów na kilku przykładach sposoby jego ukazania
198 Wizerunek śmierci w literaturze i jej funkcje w wybranych utworach literackich
199 Wizerunek śmierci w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych dzieł literackich
200 Wizerunek żony w literaturze. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci w utworach z różnych epok
201 Wizje apokalipsy w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, porównaj sposoby przedstawiania motywu i oceń
202 Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
203 Wpływ rodziny na postawy bohaterów. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów
204 Współczesny anglicyzm w języku handlu i reklamy
205 Wybrane powieści a ich filmowe adaptacje. Przedstaw na wybranych przykładach
206 Wykaż, że biografia to klucz do odczytania twórczości pisarza
207 Zaprezentuj funkcjonowanie motywu rozstania na wybranych przykładach literackich
208 Zaprezentuj i porównaj odmienne zdania na temat przeszłości narodowej w twórczości dwóch wybranych pisarzy
209 Zaprezentuj i porównaj różne koncepcje szczęścia ukazane w literaturze
210 Zaprezentuj i porównaj różne sposoby przedstawiania motywu ojca w literaturze i innych dziedzinach sztuki
211 Zaprezentuj zmagania bohaterów literackich, którzy odnieśli zwycięstwo. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach
212 Zestaw i porównaj sielankowy charakter renesansowych opisów życia na wsi z obrazem realiów wiejskich w literaturze polskiej XIX wieku i początku XX wieku
213 Zinterpretuj, jak ukazany jest wizerunek matki w wybranych utworach literatury
214 Zjawy i upiory oraz ich funkcja w wybranych utworach literatury romantycznej i modernistycznej
215 Zjawy, duchy, widzenia - ich wpływ na życie bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach literackich
216 Zło, które pociąga...czyli literackie i filmowe obrazy bohaterów budzących ambiwalentne uczucia.

PYTANIA:

1) W jaki sposób otrzymam prezentację?
Najpierw przesyłam bibliografię, potem proszę o dokonanie wpłaty na wskazane przeze mnie konto, a po zaksięgowaniu pieniędzy niezwłocznie dostarczam resztę pracy, czyli tekst właściwy oraz plan ramowy. Mogę również przesłać pracę pocztą, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami za przesyłkę.

2) Jaką mam pewność, że nie zostanę oszukany/oszukana?
Sądzę, że opcja przesłania pracy pocztą sprawia, iż można czuć się spokojnym o moją uczciwość. Poza tym ilość napisanych przeze mnie prac powinna świadczyć, że jestem w pełni uczciwym człowiekiem, który woli swoją pracą zarobić więcej pieniędzy, niż raz ukraść marne 70 zł.

3) Jak długo trwa dostarczenie prezentacji?
Jeżeli praca znajduje się w spisie, długość oczekiwania zależy od tego, kiedy dokonasz przelewu, gdyż w momencie zaksięgowania pieniędzy niezwłocznie przesyłam prezentację. Jeśli chodzi o prace pisane od podstaw, to maksymalny czas oczekiwania wynosi 7 dni.

4) Czy możesz napisać tylko bibliografię lub sam plan ramowy?
Tak, mogę. Koszt bibliografii wynosi 15 zł, natomiast planu ramowego 20.

5) Chcę kupić więcej niż jedną pracę, ponieważ koleżanka/kolega również jest zainteresowany pomocą. Czy mogę liczyć na upust?
Tak, możesz liczyć na upust. Wartość rabatu zależy od ilości kupionych prac.

6) Jaką mogę mieć pewność, że praca jest dobrze napisana?
Jeżeli nie przemawia do Ciebie ilość napisanych przeze mnie prac i moje doświadczenie, jestem w stanie wysłać część jednej z moich prezentacji. Dzięki temu będziesz mógł/mogła zobaczyć, czy odpowiada Ci styl, w jakim pisze prezentacje maturalne.

Zmieniony przez - leszczu123 w dniu 2010-10-18 23:18:12

 
mariodi
 Wysłana - 3 grudzień 2010 12:54      [zgłoszenie naruszenia]Prezentacje maturalne 2011, 2012, prezentacja maturalna
Witaj

Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 1.200 Prezentacji Maturalnych z języka polskiego.

Prace są bardzo dobrej jakości, Wszystkie zostały ocenione na 20 pkt.


Cena 45zł za komplet czyli prezentacje z planem oraz bibliografią.


Nasi Wykwalifikowani eksperci napiszą również dla Ciebie prezentacje na bardzo wysokim poziomie!

Podaj tylko temat jaki Cie interesuje, my zajmiemy się resztą.

KONTAKT z konsultantem:
info@prezentacjamaturalna.com.pl

Więcej na
[www.prezentacjamaturalna.com.pl]


Jak wyszukać swojego tematu w naszej bazie.
Kliknij na naszej stronie klawisz F3, na dole przeglądarki z lewej strony pojawi się małe okno z możliwością wpisania słowa. Wpis tam słowa kluczowe twojego tematu,
np. Motyw dziecka w literaturze. Wpisz DZIECK a wyszukiwarka znajdzie Ci wszystkie tematy z tym słowem.


Adaptacje filmowe - porównanie
1. Adaptacja filmowa dzieła literackiego [Przedwiośnie]
2. Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna
3. Bohater literacki i jego kreacja filmowa.
4. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi.
5. Dwie ekranizacje jednego dzieła literackiego [Szekspir]
6. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów temat na wybranych przykładach. [Szekspir]
7. Dzieło literackie a jego związek z wybranymi systemami filozoficznymi. Poddaj analizie zagadnienie. Uwzględnij kontekst epok.
8. Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
9. Film, jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserska.
10. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru.
11. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego różne filmowe adaptacje
12. Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.
13. Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej.
14. Omów na przykładzie filmu i książki Diabeł ubiera się u Prady stosunek adaptacji do tekstu literackiego.
15. Porównaj wybrane dzieła literackie z ich filmową ekranizacją.
16. Porównanie dzieła literackiego z adaptacją filmową na podst. "Pianista"
17. Przedstaw filmowe ekranizacje A. Wajdy i porównaj je z dziełami literackimi.
18. Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie. [Władca pierścieni].

Arcydzieła:
19. Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Ferdydurke Gombrowicza.
20. Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Pan Tadeusz Mickiewicza.
21. Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - poezja Szymborskiej
22. Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Szewcy Witkacego
23. Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Treny Kochanowskiego.
24. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Faust Johana Wolfganga Goethego )
25. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Hamlet Szekspira).
26. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Lalka" Bolesława Prusa).
27. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Początek" Andrzeja Szczypiorskiego).
28. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Sto lat samotności" Gabriela Garcii Márqueza).
29. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano.("Dolina Issy" Czesława Miłosza).
30. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Ferdydurke" Witolda Gombrowicza ).
31. To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Wieża" i "Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego ).

Autorzy i ich twórczość.
32. "Artysta nie może oddzielić się od niedoli świata. Rozwiń myśl A. Camusa odwołując się do XX-wiecznych utworów literatury polskiej i obcej.
33. "Cały świat to teatr"- William Szekspir. Zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach.
34. Andrzej Wajda i jego filmowe widzenie polskiej literatury.
35. Charakterystyczne cechy pisarstwa Olgi Tokarczuk
36. Conrad i Camus dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. Cyprian Kamil Norwid - nietypowy romantyk. Udowodnij tezę na podstawie "Promethidionu" i wybranych wierszy poety.
37. Cyprian Kamil Norwid nietypowy romantyk.
38. Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza - na przykładzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw założenia tej koncepcji i jej realizację.
39. Fenomen popularności pisarza. Wyjaśnij , na czym polega wyjątkowość wybranego przez ciebie twórcy.
40. Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj postawę poety na przykładzie celowo dobranych utworów poety.
41. Kim jest Pan Cogito. Scharakteryzuj i określ funkcję bohatera wierszy Herberta.
42. Laura i Filon" Karpińskiego jako przykład sielanki sentymentalnej.
43. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór.
44. Myśl Aleksandra Świętochowskiego uczyń mottem rozważań nad rolą literatury. wykorzystaj znane ci dzieła.
45. Obraz świata w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw na wybranych przykładach.
46. Omów koncepcję bohatera tragicznego na przykładzie utworów jednego autora [Szekspir].
47. Pokaż indywidualność twórczą Wisławy Szymborskiej jako poetki współczesnej. Odwołaj się do wybranych utworów.
48. Polubić, to znaczy "zrozumieć poezję - interpretacja wiersza T. Różewicza " Włosek poety".
49. Rej i Kochanowski ocen postawy twórcze.
50. Skomentuj przesłanie twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta odwołując się do wybranych utworów literackich.
51. Sylwetka poetycka Juliana Tuwima, omów na podstawie wybranych wierszy.
52. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
53. Szekspir jako inspiracja dla literatury i filmu +PPT
54. Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
55. Wyjaśnij na czym polega fenomen powieści Sienkiewicza.
56. Wyspiański, jako artysta wszechstronny - omów temat na wybranych przykładach plastycznych i literackich.
57. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Cyprian Kamil Norwid.
58. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Poezja Tadeusza Różewicza.
59. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Julian Tuwim.
60. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Wisława Szymborska.
61. Poeta osobny- Cyprian Kamil Norwid. Przedstaw sylwetkę poety i dorobek artystyczny i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
62. Twórca osobny- William Szekspir. Przedstaw sylwetkę pisarza i dorobek twórczy i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
63. Znaczenie poezji Czesława Miłosza. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.
64. Znaczenie poezji Juliusza Słowackiego. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.

Biografie
65. Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza Mickiewicz.
66. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza - Jan Kochanowski.
67. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranym przykładzie Baczyński.
68. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, opierając się na dziełach wybranych.
69. Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie (Maria Konopnicka).
70. Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Borowski
71. Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Kochanowski.
72. Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do pisarstwa - A. Mickiewicz.
73. Omów twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki.
74. Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów danego autora, czy biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do interpretacji jego dzieł

Czarny charakter -negatywny bohater
75. Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.
76. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
77. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera negatywnego na wybranych przykładach.
78. Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, podaj powód kreowania takich postaci.
79. Kreacja bohatera negatywnego (czarnego charakteru). Przedstaw różne typy postaci, odnosząc się do kontekstu historyczno-literackiego. Sformułuj wnioski.
80. Negatywny bohater, czarny charakter. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok określ sposób i cel ich kreowania.

Epoki literackie
81. Cechy stylu barokowego.
82. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
83. Ekspresjonizm w literaturze i sztuce.
84. Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
85. Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
86. Każda epoka ma swe własne cele.
87. Klasyczne wzorce w literaturze renesansu.
88. Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX lecia międzywojennego.
89. Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
90. Obraz człowieka i natury w liryce sentymentalnej.
91. Omów cechy pejzażu romantycznego Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
92. Omów światopogląd człowieka baroku na przykładzie wybranych utworów literackich.
93. Porównaj estetykę renesansu i baroku na przykładzie dzieł literackich i plastycznych.
94. Przedstaw barok w literaturze, rzeźbie, malarstwie i architekturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
95. Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.
96. Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego Jako wyraz charakteru epoki.
97. Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
98. Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.
99. Udowodnij, że każda epoka ma swe cele, odwołując się do założeń filozoficznych, estetycznych oraz przykładów literackich wybranych epok.
100. Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na literaturę Młodej Polski.
101. Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury.
102. Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
103. Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
104. Żywotność tradycji antycznej w literaturze i w wybranej dziedzinie sztuki. Przedstaw temat analizując różne przykłady.
105. Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.
106. Dwudziestolecie międzywojenne wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
107. Literatura i sztuka powojenna oraz współczesność wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
108. Młoda Polska wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
109. Pozytywizm wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
110. Wiek XX - wiek autobiografii. Omów temat na wybranych utworach literackich XX wieku.
111. Zadania stawiane literaturze. Omów temat na wybranych przykładach historycznej biografii epok.

Gatunek, kierunek, nurt
112. Awangarda w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady.
113. Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich.
114. Ewolucja wybranego gatunku literackiego na przełomie epok.
115. Felieton w literaturze polskiej - przedstaw historię oraz zanalizuj przykładowe realizacje gatunku.
116. Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.
117. Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady, określ ich znaczenie.
118. Grecka tragedia - przedstaw, na wybranych przykładach, genezę, charakter oraz funkcje gatunku.
119. Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku Omów na wybranych przykładach.
120. Komedia jako gatunek literacki. przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów różnych epok.
121. Komedia w literaturze polskiej. Analizując wybrane komedie omów ich cechy i pełnione funkcje.
122. Komedia źródłem wiedzy o człowieku. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
123. Komiks - "papka dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego.
124. Naturalistyczna wizja losu biedaka. Omów zagadnienie.
125. Omów, odwołując się do przykładów, klasycyzm w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze.
126. Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
127. Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego.
128. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
129. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się do wybranych utworów.
130. Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
131. Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu.
132. Tendencje naturalistyczne w literaturze XX i XIX wieku. Wyjaśnij pojęcie przytaczając wybrane utwory.
133. Tren jako gatunek literacki.

Historia
134. Historia inspiruje twórców literatury.
135. Historia jako czynnik determinujący ludzki los.
136. Historia, jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
137. Omów sposoby odwoływania się do historii we współczesnych powieściach.
138. Portrety postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
139. Postacie historyczne bohaterami utworów literackich.
140. Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w utworach z różnych epok.
141. Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
142. Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej w wybranych utworach H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego.
143. Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego.
144. Wydarzenia historyczne inspiracją dla polskich twórców. XIX i XX w.
145. Człowiek a historia. Jak historia rujnuje i zmienia życie jednostek? Omów na wybranych przykładach.
146. Emigracja po drugiej wojnie światowej jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
147. Historia jest "godziną próby", "doświadczeniem" ujawniającym wielkość, ale i obnażającym ułomność człowieczeństwa. Omów temat na wybranych przykładach.
148. Jaki był wiek XX? Opisz i omów minione stulecie według historycznej biografii wieku, podpartej przykładami literackimi.
149. Wyzwanie historyczne może spowodować pozytywną przemianę człowieka? Omów na wybranych przykładach.


Humor, żart, groteska
150. Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów na wybranych przykładach.
151. Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
152. Przykłady parodii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
153. Śmiech - uczy, bawi, piętnuje. Omów na wybranych przykładach dzieł Moliera.
154. Śmiejmy się z siebie - Polacy w krzywym zwierciadle. Omów na wybranych przykładach z literatury współczesnej.

Język
155. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
156. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stad się narzędziem manipulacji.
157. Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
158. Błąd a innowacja językowa. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.
159. Błąd językowy jako źródło komizmu +PPT
160. Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.
161. Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.
162. Ekspresja i impresja. Analizując celowo zgromadzony materiałach językowych określ właściwości wypowiedzi.
163. Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.
164. Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
165. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
166. Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów.
167. Funkcje tekstów językowych. Omów na wybranych przykładach.
168. Język i jego działanie - wyjaśnij pojęcie aktu mowy.
169. Język jako system znaków - zdefiniuj, na czym może polegać systemowość języka, określ charakter znaku językowego oraz zastanów się nad możliwościami komunikacyjnymi mowy.
170. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Na przykładzie literatury XX w.
171. Język kazań i jego funkcje - dokonaj analizy wybranych przykładów.
172. Język miłosnych wyznań dawniej i dziś.
173. Język mówiony współczesnej młodzieży. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.
174. Język prasy. Ocen stopień komunikatywności wybranych nagłówków z gazet.
175. Jęz Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.
176. Język zakochanych w literaturze.
177. Język, jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
178. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
179. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
180. Literatura faktu a powieść reportażowa. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
181. Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguły i problemy ortograficzne spotykane przez piszącego po polsku.
182. Mechanizmy powstawania błędów językowych w sprawozdaniach sportowych.
183. Na podstawie analizy narracji utworów literackich (np. M. Hłaski, S. Mrożka, M. Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
184. Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze.
185. Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
186. Odmiana polszczyzny pisana oraz mówiona - scharakteryzuj ich właściwości na podstawie przykładów.
187. Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim-B. Prus Lalka.
188. Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów.
189. Poezja jako wyraz nieufności do języka. Omów zjawisko na przykładzie twórczości Stanisława Barańczaka.
190. Poprawność tekstów w Internecie ocen zgromadzony materiałów w kontekście obowiązujących kryteriów poprawności językowej.
191. Porównaj pod względem językowym mowy słynnych mówców i przemówienia współczesnych polityków.
192. Przedstaw analizę artystycznych funkcji języka mówionego w poezji współczesnej.
193. Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.
194. Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.
195. Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę, odwołując się do wybranych przykładów.
196. Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwóch przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
197. Scharakteryzuj na przykładach język poetycki (styl artystyczny).
198. Scharakteryzuj wybrana gwarę środowiskowa na przykładzie zebranego przez Ciebie materiału językowego.
199. Specyfika języka smsów i poczty elektronicznej.
200. Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różny.
201. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
202. Utwór literacki jako ścisła, językowa konstrukcja. Zanalizuj projekty teoretyczne oraz same wiersze T. Peipera i J. Przybosia jako przykład awangardy w literaturze.
203. W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną Zbadaj zróżnicowanie oraz jego przyczyny we współczesnym języku.
204. Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności.
205. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.
206. Zanalizuj język tekstów przyśpiewek polskich kibiców piłkarskich.
207. Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.
208. Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej gwary środowiskowej - gwara myśliwych.
209. Zanalizuj zjawisko akcentu w języku polskim.
210. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim + PPT
211. Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich.
212. Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski)
213. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach.
214. Oryginalność języka w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego.

Język nowomowy
215. Język na usługach propagandy. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.
216. Język współczesnej publicystyki- nowomowa czy poprawna polszczyzna Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
217. Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych przykładów.
218. Nowomowa czyli język władzy w ustroju totalitarnym.
219. Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę w wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50. XX.

Język piosenek
220. Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek rapowych Dokonaj analizy kilku przykładów.
221. Językowy obraz pokolenia w tekstach piosenek hip-hopowych.
222. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.
223. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako komunikat językowy.

Język reklamy
224. Bawi , mami perswaduje... Zanalizuj język reklamy.
225. Cechy języka i stylu reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej.
226. Język i obraz filmu reklamowego.
227. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy.
228. Literackie inspiracje w języku reklamy Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
229. Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe o funkcji perswazyjnej.
230. Na przykładzie wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji perswazyjnej.
231. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka reklam i wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
232. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam.
233. Rola aluzji i komizmu w tytułach prasowych.
234. Związki frazeologiczne we współczesnej reklamie, zanalizuj zebrany materiał językowy.

Kicz językowy
235. Kicz językowy a piosenki disco polo. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
236. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu "disco polo".
237. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych tekstów piosenek nurtu hip -hop.

Koniec i początek
238. Koniec i początek - wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie.
239. Koniec i początek, biblijne i literackie wizje stworzenia i końca świata. Porównaj wizje analizują wybrane teksty.

Kultura ziemiańska
240. Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej literatury różnych.
241. Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej literatury różnych.

Literatura
242. "Szary człowiek też jest bohaterem - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.
243. Analizując kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej, wyrastające z tradycji franciszkańskiej.
244. Choroba, jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.
245. Córki bohaterki literatury pięknej. Co je łączy a co dzieli?
246. Czary zjawy i rusałki w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
247. Czas i przestrzeń w "Sklepach cynamonowych i "Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.
248. Człowiek w labiryncie świata. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane utwory F.Kafki.
249. Człowiek wobec dekalogu. Rozważ różne ujęcia tego problemu w literaturze i filmie.
250. Czym jest tolerancja Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń.
251. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
252. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych przykładów utworów XIX wieku.
253. Doświadczenie Sybiru, jako temat i problem w literaturze polskiej.
254. Franciszkańska wizja świata.
255. Happyend, kompozycja otwarta, katastrofa. Na wybranych przykładach omów rolę, jaką może odegrać zakończenie.
256. Harcerstwo w literaturze polskiej XX wieku.
257. Humor w literaturze - rozwiń temat, analizując wybrane dzieła z kilku epok.
258. Inny w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory literackie określ zakres pojęcia.
259. Jak romantycy rozumieli wolność Omów problem na podstawie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
260. Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku- (K.P-T.). przedstaw twoje podróże po kartach literatury poszukiwaniu wartości życiowych.
261. Jaką prawdę o współczesnym świecie przekazują powstające obecnie dzieła kultury.
262. Jan Paweł II - przedstaw jego portret przywołując i interpretując różne teksty kultury.
263. Jednostki niezwykłe, inne niż wszyscy... Przedstaw zagadnienie, zwracając uwagę na kreacje bohaterów i ich rolę.
264. Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj funkcjonowanie tego motywu w utworach XIX i XX wieku.
265. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
266. Koniec kultury europejskiej zobrazowany w przykładach literackich.
267. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu .
268. Literacki i filmowy obraz PRL.
269. Literacki wizerunek chłopa. Omów różne ujęcia i funkcje tego motywu na wybranych utworach lit.
270. Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.
271. Literackie prowokacje i skandale.
272. Literackie zabiegi z czasem. Interpretując różne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną.
273. Literatura faktu - przedstaw to zjawisko na przykładzie współczesnej literatury polskiej.
274. Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranego autora lub autorów.
275. Los prawdziwej sztuki i los prawdziwego artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
276. Ludowość w literaturze i sztuce.
277. Makbet i Raskolnikow- analiza i porównanie bohaterów.
278. Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem- od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku.
279. Motyw mezaliansu w literaturze. Przedstaw na wybranych dziełach literackich.
280. Motyw odmienności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach i omów jego funkcję.
281. Motyw piekła w literaturze.
282. Motyw sensu życia na podstawie literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego.
283. Motyw sporów sąsiedzkich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu.
284. Motyw sztuki kulinarnej w tekstach literatury różnych epok.
285. Motyw wolności w literaturze.
286. Motywy autotematyczne w liryce współczesnej.
287. Na wybranych przykładach tekstów kultury omów funkcjonowanie motywu błazna.
288. Największym szczęściem jest mieć wielką pasję- Rozważ tę myśl, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
289. Nieznośny dar wolności. Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
290. Obłuda, podstęp i zdrada, jako sposób osiągnięcia życiowych celów. Odwołaj się do literatury z rożnych epok.
291. Obraz Sybiru w literaturze romantyzmu i współczesnej. W oparciu o wybrane utwory literackie, przedstaw czym Syberia była dla romantyków, a czym dla ludzi XX wieku.
292. Ocena moralności mieszczańskiej w utworach Młodej Polski i dwudziestoleciu międzywojennym.
293. Odwołując się do dowolnych tekstów literackich, scharakteryzuj różne warstwy społeczne.
294. Omów funkcje komizmu w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
295. Omów rolę poety i poezji odwołując się do przykładów literackich kilku epok.
296. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literackiego.
297. Pojazd jako motyw literacki, malarski, filmowy.
298. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
299. Porównaj literackie wizje Kresów w wybranych utworach literackich.
300. Portrety Psychologiczne bohaterów Szekspirowskich.
301. Postać bohatera tragicznego. Przedstaw na przykładzie różnych epok.
302. Postać i rekwizyt w różnych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film).
303. Powrót do przeszłości bohaterów literackich i filmowych.
304. Problem kłamstwa, prawdy i zakłamania w życiu człowieka.
305. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
306. Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX w.
307. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
308. Przedstaw wielkie kreacje psychologiczne w dziełach Williama Szekspira na wybranych przykładach.
309. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
310. Publicystyka polityczna okresu staropolskiego.
311. Relacja Mistrz - uczeń. Przedstaw różnorodność literackich ujęć tematu.
312. Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.
313. Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
314. Rola muzyki w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
315. Rola poety w literaturze różnych epok.
316. Różne oblicza inteligentów w literaturze wybranych epok.
317. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.
318. Różne postawy i dylematy bohaterów literackich w sytuacji wyboru. Omów na wybranych przykładach.
319. Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce.
320. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich.
321. Różne ujęcia motywu tęsknoty do kraju rodzinnego. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.
322. Różne wizje powstania świata utrwalone w literaturze.
323. Ruiny, mogiły, opuszczone zamki - przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce.
324. Scharakteryzuj czucie i wiarę oraz mędrca szkiełko i oko, jako różne sposoby poznania.
325. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości trzech wybranych autorów różnych epok.
326. Spisek i konspiracja jako tematy dzieł literackich XIX i XX wieku.
327. Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.
328. Sukcesy życiowe i porażki wybranych bohaterów literackich.
329. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie przedstaw bogactwo znaczeń.
330. Testamenty literackie. Porównaj i omów na wybranych przykładach.
331. To się czyta dzisiaj-modni pisarze, modne książki.
332. Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych utworów.
333. Wielcy pisarze intelektualiści naszych czasów. Przedstaw wybraną sylwetkę ,uzasadnij opinię, analizując wybrane utwory literackie.
334. Wielka literatura mówi i moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie.
335. Wpływ Cenzury na Kształtowanie się dzieł literackich.
336. Współczesne interpretacje dramatów Szekspira - teatr żywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe.
337. Współistnienie miłości i śmierci ( Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych tekstów kultury.
338. Wyjaśnij na wybranych przykładach literackich na czym polega czyn bohaterski. Dokonaj rozróżnienia na czyn fizyczny i duchowy.
339. Wyższość racji serca nad rozumem. Omów problem, analizując losy wybranych bohaterów literackich.
340. Wzorce i antywzorce w literaturze.
341. Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na wybranych przykładach.
342. Zanalizuj zjawisko metafory, odwołując się do wybranych przykładów.
343. Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady z różnych epok.
344. Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
345. Zmaganie człowieka z czasem. Omów rożne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach literackich.
346. Zwyczaje i obyczaje związane z tradycją ludową. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
347. Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw je i omów, odwołując się do wybranych utworów.
348. Żart i refleksja. Stosunek do świata w utworach Jana Kochanowskiego.
349. Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze.
350. "Aby człowiek mógł być zadowolony z życia, jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, ze ma ono jakiś sens, jakaś wartość". Rozwiń tę złota myśl w oparciu o wybrane teksty literackie.
351. "Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi"- Matka Teresa z Kalkuty. Omów funkcjonowanie motywu modlitwy w literaturze różnych epok.
352. Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
353. Artysta- wizjoner, prorok? Omów na wybranych przykładach różne ujęcia artystów.
354. Co uderza, gdy obserwujemy stare dzieje? Obyczaje, tradycje, kultura utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach, omawiając poszczególne zwyczaje.
355. Grzech- świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach.
356. Ironia tragiczna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
357. Jak książka może zmienić życie człowieka? Omów na wybranych przykładach.
358. Jak poezja ocenia wiek XX? Omów na wybranych przykładach.
359. Katastroficzne wizje świata na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady z literatury różnych epok.
360. Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj temat uwzględniają chronologię epok.
361. Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
362. Literackie wizerunki idealistów. Omów na wybranych przykładach.
363. Ludzki los zależy od... Na podstawie wybranych przykładów literackich omów od czego zależy los człowieka.
364. Lustro świata czy najwyższy sędzia?. Omów zadania , funkcje literatury odwołując się do wybranych przykładów.
365. Mija sto lat od ustanowienia Nagrody Nobla. Omów wartości i idee, które znajdujesz w twórczości polskich pisarzy ukoronowanych tym wyróżnieniem.
366. Motyw "Exegi mnumentum" w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
367. Motyw cnoty. Omów na wybranych przykładach.
368. Motyw idealizmu w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie
369. Motyw moralności w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
370. Motyw nieśmiertelności. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
371. Motyw poezji i poety w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
372. Motyw przyjaźni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
373. Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
374. Motyw vanitas w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
375. Motyw wieży Babel w literaturze. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
376. Motyw wyboru. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
377. Motyw żołnierza. Omów na wybranych przykładach literackich.
378. Nadzieja nieśmiertelności sławy i poezji. Omów na wybranych przykładach.
379. Najsłynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
380. Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji . Omów na wybranych przykładach.
381. Obecność motywu córki w utworach różnych epok literackich. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
382. Różne wizerunki Polaków w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
383. Różne wizje młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
384. Różne wizje świata utrwalone na kartach literatury i filozofii. Omów temat ukazując na wybranych przykładach, jak widzieli świat twórcy i filozofowie różnych epok.
385. Społecznicy- idealiści utrwaleni na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
386. Uniwersalne wartości literatury dawnej. Zanalizuj temat, wskaż wartości oraz ich obecność w myśli twórczości późniejszej i współczesnej.
387. W każdej epoce, znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli tworzyć według ogólnie przyjętych kanonów artystycznych i ideologicznych, którzy będą szukali jakiś nowych technik i pomysłów na dzieło. Omów na wybranej epoce.
388. Wizerunek pokolenia Kolumbów na przykładzie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
389. Wybrane dzieło/ dzieła literackie i ich związek z epoką. Omów na wybranych przykładach.
390. Wyobrażenia poetów o sławie i swojej spuściźnie literackiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
391. Załamanie wiary i nadziei w porządek świata- Treny Jana Kochanowskiego. Omów na wybranych utworach pisarza.
392. Obrazy rewolucji i poglądy twórców zawarte w dziełach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.
393. Omów zjawisko sentymentalizmu w poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
394. Outsiderzy, odmieńcy, jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
395. Poezja i poeta w literaturze romantycznej. Omów w oparciu o wybrane przykłady tego okresu.
396. Polaków portret zdemitologizowany. Omów na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
397. Polskość i europejskość w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach zachowując chronologie epok.
398. Przed czym uciekają bohaterowie literaccy? Zanalizuj motyw ucieczki w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok.
399. Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
400. Różne wizerunki artystów słowa. Omów na wybranych przykładach.

Mity
401. Jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
402. Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.
403. Lot jako motyw literacki, malarski, filmowy, muzyczny. Omów jego funkcje w różnych tekstach kultury.
404. Mit i archetyp. Omów te pojęcia i wskaż zachodzące pomiędzy nimi związki. Dokonaj interpretacji wybranego mitu z mitologii greckiej.
405. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia.
406. Mitologia inspiracją współczesnych poetów.
407. Mitologia jako źródło motywów, postaw, wzorców osobowych późniejszych epok. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
408. Mitologia natchnieniem poetów. Wybrane motywy mitologiczne w twórczości.
409. Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Porównaj postawy odwołując się do wybranych .
410. Mity jako żródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych w wybranych tekstach literackich.
411. Mity kiedyś i dziś. Porównanie mitologii starożytnych Greków z mitologią wykreowaną przez Tolkiena.
412. Motyw Dedala i Ikara w literaturze i malarstwie, rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
413. Motyw ikaryjski w literaturze.
414. Motywy mitologiczne w poezji.
415. Na podstawie wybranych tekstów kultury zaprezentuj, jak literatura i malarstwo interpretują motyw Ikara.
416. Poeci przeklęci-fakty i mity. zaprezentuj sylwetki twórcze wybranych artystów, analizując mechanizm ich legendy.
417. Portrety Prometeuszy w literaturze XIX i XX wieku.
418. Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje i polemiki z nimi - w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

Motyw Afryki
419. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk.
420. Afryka i jej mieszkańcy w tekstach kultury.

Motyw ambicji
421. Ambicja grzech próżności, czy pragnienie doskonałości Odpowiedz na pytanie odwołując się do wybranych przykładów.
422. Ambicja siła twórcza czy niszczycielska.

Motyw anioła, diabła
423. Motyw anioła i diabła w walce o duszę człowieka w literaturze.
424. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach sposoby jego kreacji i funkcje.
425. Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
426. Postać diabla w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
427. Książę Ciemności w dobie romantyzmu. Omów na wybranych przykładach literackich tej epoki.
428. Motyw anioła w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów literatury.
429. Motyw diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
430. Nietypowe wizerunki diabłów i szatanów w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
431. Wizerunek anioła w literaturze. Porównaj sposoby ujęcia postaci zestawiając wybrane teksty literackie.

Motyw apokalipsy
432. Apokalipsa w różnych tekstach kultury.
433. Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia.
434. Różne ujęcia motywu Apokalipsy w literaturze i sztuce.
435. Różne ujęcia motywu apokalipsy w poezji na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane utwory.

Motyw arkadii
436. Arkadia i jej obraz. Przedstaw jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok
437. Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.
438. Motyw arkadii.
439. Raj na ziemi. Omów różne obrazy arkadii w oparciu o utwory literackie różnych epok.

Motyw autobiograficzny
440. Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych utworów z różnych epok.
441. Omów funkcje wątków autobiograficznych w twórczości wybranych autorów.

Motyw biblijny
442. Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
443. Motyw pokory w biblii i w wybranych utworach literackich.
444. Początek i koniec biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
445. Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.
446. Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w literaturze polskiej.
447. Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
448. Watki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok.
449. Wątki i motywy biblijne w literaturze różnych epok. Potwierdź przykładami ich obecność i omów funkcje.

Motyw biesiady, balu
450. Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.
451. Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury polskiej.
452. Biesiady, wesela, bale - przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej 2.
453. Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu w wybranych utworach literackich.
454. Motyw karczmy, baru, kawiarni.
455. Motyw zabawy, balu, wesela w literaturze. Omów wybrane realizacje motywu.
456. Omów funkcje motywu biesiady w literaturze.
457. Przedstaw funkcję motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
458. Motyw balu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw Boga
459. Bóg i człowiek, zaprezentuj ich wizerunki w epoce renesansu i baroku.
460. Jestem Bogiem. Zaprezentuj sylwetki bluźnierców utrwalone na kartach literatury.
461. Literackie rozmowy z Bogiem - omów zagadnienie na wybranych przykładach.
462. Modlitwa Pielgrzyma. Ukaż różnorodność treści i formy zwrotów do Boga.
463. Motyw Męki Pańskiej w średniowiecznych kazaniach i twórczości apokryficznej.
464. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.
465. Przedstaw i omów różne oblicza Boga w literaturze( Bóg radosny, Bóg miłosierny, Bóg sędzia, Bóg artysta).
466. Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze dwóch epok.
467. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.
468. Rozważ na przykładach literackich jak pojmowano Boga w różnych epokach.
469. Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.
470. Wizerunek Boga w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
471. Wizerunek Boga w literaturze różnych epok.
472. Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach.

Motyw bohatera
473. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
474. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok.
475. Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
476. Bohater literacki w konflikcie z prawem.
477. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
478. Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
479. Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.
480. Bohaterowie historii w dziełach literatury.
481. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.
482. Bohaterowie literaccy wobec trudnych wyborów.
483. Bohaterowie romantyczni, zwycięzcy czy zwyciężeni, scharakteryzuj i oceń wybrane przez siebie postać (2)
484. Scharakteryzuj różne typy bohaterów Henryka Sienkiewicza. Odwołaj się do wybranych dzieł pisarza.
485. Scharakteryzuj wzorzec bohatera romantycznego odwołując się do różnych bohaterów.
486. Scharakteryzuj, odwołując się do różnych utworów, wzorzec bohatera romantycznego.
487. Bohater- everyman w literaturze. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
488. Bohater - karierowicz. Omów na wybranych przykładach.
489. Bohater - szaleniec. Omów na wybranych przykładach.
490. Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.
491. Bohater - niemoralny. Omów na wybranych przykładach.
492. Bohaterowie realizujący amerykański mit "od pucybuta do milionera"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
493. Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
494. Bohaterowie w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
495. Bohaterowie wpisani w schemat "z chłopa król"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
496. Galeria postaci tragicznych. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
497. Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.

Motyw buntu
498. Bohater- buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
499. Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
500. Bohater zbuntowany2. Przedstaw różne przyczyny buntu wybranych bohaterów literackich.
501. Bunt i ofiara. Omów dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.
502. Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
503. Literacki portret bohatera skłóconego ze światem. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory .
504. Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.
505. Młodzi zbuntowani. Omów ich postawę na wybranych przykładach z literatury.
506. Motyw niezrozumienia przez otaczający świat.
507. Różne ujęcia motywu buntu w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw problem dokonując analizy wybranych dzieł.
508. Scharakteryzuj motyw buntu, analizując celowo wybrane utwory z literatury starożytnej i współczesnej.
509. Źródło i sens buntu. Przedstaw na wybranych postaciach literackich.
510. "Aby istnieć, człowiek musi się buntować"- Albert Camus. Ukaż różne ujęcia motywu buntu utrwalone na kartach literatury.
511. "Powołał mnie Pan na bunt" (Stanisław Grochowiak) - gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
512. Bunt przeciw Bogu. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej.
513. Bunt przeciw konwencji. Omów temat na wybranych przykładach.
514. Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi Omów na wybranych przykładach.
515. Poetyckie bunty. Omów na wybranych przykładach z poezji polskiej.
516. Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka). Zanalizuj temat na wybranych przykładach.
517. Różne wizerunki buntowników utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.

Motyw cierpienia
518. Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcje.
519. Omów motyw cierpienia i jego funkcję w wybranych utworach literackich.
520. Różne aspekty cierpienia w literaturze wybranych epok.
521. Różne oblicza cierpienia. Przedstaw na wybranych przykładach literatury obcej i polskiej.
522. Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.
523. Zaprezentuj sposoby ukazywania cierpienia ducha i ciała w dziełach literackich i wybranych dziełach dziedzin sztuki.
524. Zrealizuj motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu w wybranych utworach literackich.
525. Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.
526. Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
527. Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze wojny i okupacji.
528. Motyw cierpienia - pytanie o jego sens w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

Motyw codzienności
529. Codzienność jako temat dzieła literackiego.
530. Codzienność w literaturze i sztuce. Pokaż różnorodność w ujęciu motywu na podstawie wybranych dzieł.
531. "Należy uwierzyć, że w tym powszednim krzątaniu są też jakieś rzeczy wiekuiste, powszechne"- (Maria Dąbrowska). Odwołując się do literatury omów znaczenie codzienności w życiu człowieka.

Motyw Człowieka
532. Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest. Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie znanych ci utworów literackich.
533. Kim jest człowiek? Omów w oparciu o znane ci koncepcje filozoficzne.
534. Poetycki portret człowieka. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
535. Życie ludzie i los człowieka. Omów na wybranych przykładach.

Motyw dobra i zła
536. Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
537. Motyw walki dobra ze złem w literaturze 2 .Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
538. Motyw walki dobra ze złem w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
539. Motyw zła w literaturze. Przedstaw i zanalizuj na wybranych przykładach literackich.
540. Na wybranych przykładach omów motyw walki dobra i zła.
541. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej dawnej i współczesnej.
542. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
543. Walka człowieka ze złem. przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
544. Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
545. Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
546. Walka dobra ze złem w świecie fantasy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
547. Walka dobra ze złem.
548. Zło rodzi zło.
549. Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu w oparciu o wybrane przykłady.
550. Nadzieja na stworzenie lepszego świata i pokonanie zła. Omów na wybranych przykładach.

Motyw domu
551. Dom i rodzina jako tematy dzieł literackich i filmowych.
552. Dom rodzinny, jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
553. Motyw domu, jako przestrzeni realnej i magicznej.
554. Motyw domu. Przedstaw różne jego ujęcia na wybranych przykładach literackich.
555. Zaprezentuj różne obrazy domu i omów funkcje w różnych działach literackich.
556. Zaprezentuj topos domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok.
557. Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
558. Motyw domu w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej.
559. Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

Motyw ducha
560. Duchy zjawy wizje. Omów jakie funkcje pełnią w wybranych przez ciebie utworach.
561. Duchy, upiory, mary i ich funkcje w literaturze polskiego romantyzmu.
562. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
563. Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok.
564. Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
565. Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych przykładach.

Motyw duchowny
566. Bohater w sutannie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
567. Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z literatury polskiej.
568. Duchowni, jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
569. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów.
570. Motyw cudu w literaturze.
571. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
572. Obrazy Matki Bożej utrwalone w literaturze i sztuce.
573. Święci w literaturze i innych dziedzinach sztuki, omów na wybranych przykładach.
574. Wykorzystanie motywu maryjnego w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.

Motyw dworu
575. "Jam jest dwór polski - różne obrazy polskich dworów (na przykładzie utworów A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego).
576. Dwór szlachecki w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.
577. Obraz dworu szlacheckiego i ziemiańskiego w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

Motyw dziecka
578. Dzieciństwo w czasach PRLu. Omów na wybranych przykładach literackich.
579. Dziecko w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne kreacje postaci dziecięcej w literaturze.
580. Dziecko w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
581. Motyw dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
582. Obraz dziecka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
583. Obraz dziecka w literaturze.
584. Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.
585. Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane teksty.
586. Przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. Na podst literatury i filmu.
587. Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia.
588. Rola Dzieciństwa w kształtowaniu się osobowości człowieka.
589. Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok.
590. Świat widziany oczami dziecka w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
591. Świat widziany oczami dziecka XIX i XX wieku.
592. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach literackich.
593. Dziecko- bohater idealny. Omów na wybranych przykładach.
594. Krzywda małego bohatera utrwalona na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach nowel pozytywistycznych i dzieł okresu wojennego.
595. Literackie obrazy dzieci okrutnych. Omów na wybranych przykładach.


Motyw emigracji
596. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ujęcia tematu emigracji.
597. Emigracja jako jeden z wielkich tematów literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
598. Polscy emigranci i ich problemy w literaturze i filmie XX wieku.
599. Tułaczka emigracyjna. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
600. Wielka emigracja jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.

Motyw erotyzmu
601. Liryka erotyczna-porównaj odmienne ujęcia motywu miłości w twórczości dwóch wybranych poetów polskich.
602. Przedstaw i zanalizuj wybrane wiersze erotyczne

Motyw fantasy
603. Kreacje świata przedstawionego w Trylogii Henryka Sienkiewicza wobec prawdy historycznej.
604. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów i porównaj na wybranych przykładach.
605. Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy.
606. Motywy średniowieczne w literaturze fantasy.
607. Na dwóch wybranych przykładach zanalizuj i porównaj sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze.
608. Odwieczny motyw walki dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
609. Określ rolę świata fantastycznego w trylogii R.R. Tolkiena.
610. Omów alternatywne wizje historii w ujęciu literatury fantastycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
611. Powieść science-fiction- przedstaw ewolucję gatunku w oparciu o wybrane przykłady.
612. Realizm magiczny w literaturze.
613. Rola świata nadprzyrodzonego w dziele literackim.
614. Różne sposoby nawiązywania do mitów w literaturze i filmie fantasy. Omów na podstawie wybranych tekstów.
615. Sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze "fantasy". Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
616. Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
617. Świat nadprzyrodzony i jego funkcje. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
618. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę fantasy.
619. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę science fiction i fantasy.

Motyw Holocaustu
620. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
621. Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
622. Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
623. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
624. Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie z XX wieku, przedstaw różne postawy bohaterów , ich wybory , decyzje.
625. Obóz jako autonomiczny system społeczny- jego reguły i obyczaje.
626. Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
627. Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
628. Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
629. Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku.
630. Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze, współczesnej. Omów na wybranych przykładach +PPT
631. Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawili problem holokaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
632. Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
633. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
634. Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
635. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
636. Motyw totalitaryzmu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim jest totalitaryzm i postawy człowieka i pisarzy wobec niego.
637. Problem "człowieka złagrowanego" i "człowieka zlagrowanego" w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.

Motyw Kata i Ofiary
638. Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
639. Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o w
_______________________________
 
Profesjonalna pomoc dla maturzystów, studentów.

 
mariodi
 Wysłana - 3 grudzień 2010 12:56      [zgłoszenie naruszenia]

Pisanie prac, prezentacje maturalne z języka polskiego 2011, 2012, prezentacja

KONTAKT z konsultantem:
info@prezentacjamaturalna.com.pl


670. Rola kobiety w życiu bohaterów literackich.
671. Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. zaprezentuj na wybranych przykładach.
672. Różne kreacje kobiety w literaturze romantycznej.
673. Różne portrety kobiet. Omów na przykładzie dowolnej epoki.
674. Różnorodność kreacji kobiet w Biblii lub mitologii. Omów temat na wybranych przykładach.
675. Wizerunek kobiety w romantyzmie.
676. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.
677. Wizerunki kobiet w literaturze pisanej przez kobiety.
678. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
679. Zakochana kobieta i rola tego motywu w literaturze różnych epok.
680. Kobieta antyczna. Omów wizerunki kobiet tego okresu na wybranych przez siebie przykładach.
681. Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
682. Kobieta- święta czy grzesznica? Omów na wybranych przykładach rożne ujęcia kobiet w literaturze i sztuce.

683. Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach z tego okresu.
684. Motyw kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw konfliktu
685. Konflikt pokoleń przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
686. Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok.
687. Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.

Motyw kryminalny
688. Mafijny świat w literaturze i filmie.
689. Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej.
690. Portrety genialnych detektywów.
691. Rola mafii w życiu człowieka.
692. Sceny batalistyczne i sceny pojedynków w literaturze, malarstwie i filmie +power point.
693. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

Motyw lekarza
694. Literackie prezentacje lekarzy i ich etyki zawodowej.
695. Naukowcy i ich odkrycia. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach literackich i innych tekstów.
696. O lekarzach i nauczycielach oraz ich powołaniach - przedstaw temat na wybranych dziełach literackich.

Motyw marzeń, marzyciela
697. Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizują wybrane utwory.
698. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia. Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
699. Idealiści i marzyciele. Przedstaw portrety bohaterów wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.
700. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
701. Na celowo wybranych przykładach z różnych epok przedstaw różne kreacje marzycieli. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki.
702. Różne sposoby realizacji marzeń przez bohaterów literackich. Na podstawie literatury polskiej i obcej.

Motyw matki
703. Dokonaj analizy literackich obrazów relacji między matką i córką. Odwołaj się do wybranych tekstów podejmujących to zagadnienie, pochodzących z różnych epok.
704. Literackie portrety matek + PPT.
705. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok.
706. Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
707. Porównaj portrety matek i sposoby ich funkcjonowania na wybranych.
708. Różne portrety matki. Omów Problem, odnosząc się do wybranych utworów+ PPT.
709. Funkcjonowanie motywu matki w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
710. Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
711. Literackie portrety matek dobrych. Omów na wybranych przykładach.
712. Omów funkcjonowanie motywu "mater dolorosa" w utworach literackich różnych epok.

Motyw metamorfozy
713. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze Omów na przykładach wybranych utworów.
714. Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera.
715. Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich z różnych epok.
716. Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.

Motyw mężczyzny
717. Apollo, Achilles, Superman- ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z różnych epok.
718. Męska przyjaźń w literaturze. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
719. Portrety mężczyzn .Omów motyw na podstawie przykładów literackich z różnych epok i porównaj sposoby jego kreowania.
720. Od herosa do pantoflarza - różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.

Motyw miasta, miejscowości
721. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji.
722. Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków - Śląsk.
723. Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków Śląsk.
724. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej człowieka w literaturze XIX wieku.
725. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w wybranych felietonach Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie wybranych felietonów.
726. Obraz Warszawy w ,,Lalce'' Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego.
727. Obrazy miasta Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, porównaj różne obrazy miasta.
728. Obrazy Warszawy przedstawione w literaturze XIX, XX i XXI wieku Porównanie.
729. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu Warszawa. Dokonaj charakterystyki na wybranych przykładach.
730. Omów pochodzenie nazw miejscowych Wrocławia i okolic.
731. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych twojego regionu Lubelszczyzny.
732. Porównaj obraz prowincji z opowiadań Brunona Schulza i malarstwa Marca Chagalla. Odwołaj się do wybranych przykładów.
733. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce B Prusa z dowolnie wybranym utworem literackim XX w.
734. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa z dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku.
735. Porównaj Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX w.
736. Porównaj obrazy Petersburga widzianego oczami Mickiewicza i Dostojewskiego.
737. Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze na przestrzenie lat.
738. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych XIX i XX wieku.
739. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych dzieł lit.
740. Zaprezentuj genezę nazw historycznych dzielnic Warszawy Mokotów, Wilanów, Ursynów, Marymont.
741. Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
742. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Zanalizuj temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.
743. Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści wybranych utworów.
744. Różne wizje miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw miłości
745. "Nie ma większej miłości'' Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na Wybranych przykładach literackich.
746. Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
747. Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi utworami literackimi z trzech wybranych epok.
748. Literacki obraz ludzi zakochanych.
749. Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
750. Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
751. Miłość - żywioł niszczący czy budujący. Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
752. Miłość jako temat kultury popularnej. (literatura i film).
753. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach.
754. Miłość nie jedno ma imię - przedstaw różnorodne ujęcia miłości.
755. Miłość przekleństwo czy błogosławieństwo omów, do jakich refleksji na ten temat skłania się lektura wybranych utworów.
756. Miłość w czasach odwróconego dekalogu. Omów na wybranych przykładach literatury XX wieku.
757. Miłość w poezji barokowej i lirykach Grochowiaka - podobieństwa i różnice w sposobie obrazowania. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
758. Motyw miłości w literaturze. Przeanalizuj przykłady z różnych epok.
759. Motyw wierności w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
760. Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów na postawie wybranych przykładów.
761. Nie ma większej miłości... Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na wybranych przykładach literackich.
762. Obraz miłości nieszczęśliwej. Przedstaw na wybranych epokach literackich.
763. Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
764. Obraz miłości w literaturze dwóch wybranych epok. Omów i porównaj różne koncepcje miłości.
765. Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich.
766. Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
767. Pierwiastki romantyczne w wybranych balladach Mickiewicza.
768. Problematyka miłości przedstawiona na wybranych dziełach literackich.
769. Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
770. Przedstaw wątki miłosne w wybranych utworach lit. i wykaz ich związek z epoką.
771. Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów.
772. Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.
773. Różne ujęcia miłości w literaturze polskiej.
774. Różne ujęcie miłości i różne sposoby mówienia o niej w piosence polskiej.
775. Słynne historie miłosne. Omów analizując dzieła literatury polskiej i obcej.
776. Słynne pary kochanków W literaturze na podstawie dzieł.
777. Słynni kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
778. Stereotypy romantyczne. Omów i poddaj ocenie, na podstawie wybranych utworów epoki.
779. Trudna miłość i jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
780. Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka.
781. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienia, odnosząc się do wybranych utworów.
782. Uczucie miłości jako źródło cierpienia. Zanalizuj w literaturze i tekstach kultury motyw traumatycznej miłości w życiu bohaterów dziecięcych i dorosłych ludzi.
783. Wielcy kochankowie. Scharakteryzuj ich kreacje literackie i filmowe.
784. Wizerunek ukochanej wykreowany w listach romantycznych poetów.
785. Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady literatury z różnych epok.
786. Zaprezentuj i porównaj wizerunki par małżeńskich ukazane w literaturze różnych epok.
787. Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
788. "Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość - w przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków". Rozwiń myśl w oparciu funkcjonowanie zagadnienia wierności w literaturze dowolnie wybranych epok.
789. Etos miłości w literaturze romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach tego okresu.
790. Miłość i najsłynniejsze pary literatury światowej i polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.
791. Motyw miłości w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
792. Motyw miłości w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach.
793. Omów funkcję wątku romansowego w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z wybranej przez siebie epoki literackiej.
794. Romantyczny- buntownik. Omów różne kreacje buntowników w literaturze romantyzmu.
795. Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.

Motyw młodzieży
796. Literatura o dojrzewaniu bohaterów. Zbadaj problem wykorzystując interpretacje wybranych dzieł polskich.
797. Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich.
798. Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problemy na wybranych przykładach.
799. Wizerunki młodzieży XIX i XX w w literaturze.
800. Współczesna młodzież i jej problemy-przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

Motyw narcyzmu
801. Motyw narcystyczny w literaturze.

Motyw nocy
802. Motyw nocy w literaturze i malarstwie.
803. "Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy"- Phil Bosmans. Różne wizje nocy utrwalone na kartach literatury i obrazach malarskich.

Motyw obrzędów i tradycji
804. Polskie Obrzędy ludowe w literaturze i filmie.
805. Tradycja i obyczaj przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
806. Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Tradycja)
807. Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Awangarda)
808. Obrzędy i święta w naszej literaturze. Omów na wybranych przykładach.
809. Obyczaj w literaturze średniowiecznej i staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.

Motyw ojca
810. Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
811. Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok.

Motyw ojczyzny
812. Bóg, honor, ojczyzna specyfika polskiego patriotyzmu.
813. Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok.
814. Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością od idealizacji do negacji. Różne epoki
815. Kreatorzy narodowej wyobraźni Którzy polscy twórcy zasługują na to miano. Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
816. Literackie obrazy Małych Ojczyzn.
817. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia.
818. Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj problem odwołując się do utworu lirycznego, epickiego i dramatycznego.
819. Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej.
820. Motyw ojczyzny w wybranych utworach literackich.
821. Polska pieśń narodów jej funkcje oraz związki z dziejami narodu
822. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
823. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów.
824. Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
825. Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje.
826. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
827. "Kto mi powiada, ze moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (Cyprian Kamil Norwid). Obrazy małych ojczyzn w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy. Omów na wybranych przykładach.
828. Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
829. Motyw ojczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
830. Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.

Motyw patriotyzmu
831. Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
832. Jakie wzorce patriotyzmu prezentowała literatura polska. Dokonaj analizy porównawczej utworów literackich.
833. Obraz patriotyzmu w dwóch wybranych epokach, pozytywizm i romantyzm.
834. Patriotyzm Polaków- mit czy cecha narodowa. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.
835. Postawy patriotyczne ukazane w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu.
836. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.
837. Przedstaw treść patriotyczne ujęte w tematyce porozbiorowej.
838. Wizerunek Polaka patrioty w literaturze XIX wieku.
839. Patriotyzm i bohater- patriota. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw państwa
840. Motyw naprawy państwa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
841. Motyw Państwa w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw piękna
842. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
843. Zachwyt pięknem ludzkiego ciała w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej

Motyw pieniądza
844. Motyw pieniądza w literaturze od antyku po czasy współczesne. Omów na wybranych przykładach.
845. Pieniądz jako czynnik sprawczy człowieka.
846. Pieniądz narzędziem dobra i zła. Na przykładzie różnych epok.
847. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
848. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj 2problem na wybranych przykładach.
849. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
850. Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów.

Motyw Polaków
851. Literacki wizerunek własny Polaków - prześledź jego charakter od renesansu do współczesności.
852. Oscary dla Polaków. Przedstaw laureatów i uzasadnij słuszność przyznania im tej nagrody.
853. Polacy o sobie. Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj, jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. + PPT
854. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok.
855. Scharakteryzuj "Polaków portret własny" ukazany w wybranych utworach literackich.
856. Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich.

Motyw pory roku
857. Cztery pory roku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i z innych dziedzin sztuki.
858. Motyw burzy w literaturze i sztuce.
859. Omów sposoby ukazywania piękna natury, odwołując się do przykładów literackich.
860. Pora roku jako temat literacki. Omów ich funkcje analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
861. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł.
862. Pory roku, jako temat literacki. Omów zagadnienie na podstawie ubranych utworów literackich rożnych epok.
863. Różne ujęcia motywu wiosny w literaturze.

Motyw powstania
864. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
865. Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
866. Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce.
867. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej - nadzieje, mity, rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
868. Motyw powstania w literaturze.
869. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
870. Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu.
871. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki.
872. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie.
873. Powstanie w getcie, jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw sposób realizacji tego tematu w wybranych dziełach.
874. Problem zrywu narodowego Polaków w literaturze.
875. Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i sztukach plastycznych
876. Tragizm i wielkość powstań narodowo.
877. Powstanie listopadowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
878. Powstanie styczniowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
879. Powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.

Motyw pracy
880. Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX w.
881. Blaski i cienie kariery. Rozważ temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
882. Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
883. Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
884. Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów.
885. Praca miarą wartości człowieka.
886. Praca, jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy.
887. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok.
888. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie.
889. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Omów temat uwzględniając chronologie epok.
890. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.

Motyw przemijania, przemiany
891. Motyw przemijania w literaturze polskiej. Omów na podstawie literatury romantycznej i barokowej.
892. Motyw przemijania w literaturze różnych epok.
893. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem odnosząc się do kreacji wybranych postaci.
894. Rola przemiany w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat na wybranych utworach dwóch epok.
895. Zanalizuj sposoby przedstawienia motywu przemijania na podstawie wybranych utworów literackich.
896. Motyw przemiany w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
897. Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw przyrody, ogrodu
898. Drzewo - świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw na wybranych przykładach.
899. Interpretując wybrane teksty literackie, omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda, powietrze.
900. Motyw ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach z trzech epok.
901. Motyw wody i jego rola w literaturze i kulturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
902. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach.
903. Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
904. Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.
905. "Patrzę na gwiazdy górne i kwiaty polne..." (Leopold Staff). Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza...? Rozważ, odwołując się do utworów literackich różnych epok.

Motyw rodziny
906. Literacki portrety rodziny.
907. Małżeńskie dramaty w utworach literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
908. Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów.
909. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach literackich.
910. Przedstaw konflikty rodzinne. Odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
911. Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
912. Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata , zachowania i poglądy dzieci.
913. Rola rodziny w literaturze polskiej, jej blaski i cienie. Analiza na podstawie wybranych utworów.
914. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
915. Motyw rodziny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
916. Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.

Motyw Rosji
917. Obraz Rosji utrwalony w wybranych tekstach literackich.

Motyw rozstania
918. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce.
919. Motyw rozstania kochanków w literaturze i w filmie.
920. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
921. Różne ujęcia motywu rozstania. Rozważ temat na wybranych przykładach.
922. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.

Motyw rycerza
923. Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
924. Etos Rycerski - serio i parodystycznie.
925. Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych.
926. Etos rycerski w epoce średniowiecza i później.
927. Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach literackich różnych epok.
928. Etos rycerza, powstańca, bojownika o wolność rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
929. Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach.
930. Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów.
931. Motyw rycerza w literaturze i sztuce.
932. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym.
933. Obraz rycerza w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
934. Obraz wojny i walki w literaturze, malarstwie i filmie.
935. Obraz żołnierza w literaturze.
936. Od Achillesa przez Wołodyjowskiego, aż do człowieka z żelaza Udowodnij uniwersalizm ideału rycerza.
937. Od antycznego herosa do współczesnego bojownika. Omów i porównaj różne kreacje rycerza i żołnierza w literaturze.
938. Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych tekstach literatury średniowiecznej i współczesnej.
939. Omów motyw rycerza i rycerskiej walki na wybranych przykładach.
940. Rycerz średniowieczny jako zdrajca kodeksu rycerskiego w oparciu książek Konrad Wallenrod, Makbet oraz Tristan i Izolda.
941. Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
942. Toposy żołnierza tułacza i żołnierza powstańca.
943. Motyw rycerza w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.

Motyw sądu
944. Dies irae, dies illa. Omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.
945. Motyw Sadu Ostatecznego. Przedstaw wizje ukazywania motywu w literaturze i malarstwie.
946. Motyw sądu i procesu.
947. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej.
948. Motyw Sądu Ostatecznego. Porównaj jakie funkcje pełni w utworach literackich różnych epok.

Motyw samobójstwa
949. Motyw śmierci samobójczej.
950. Motyw samobójstwa w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach i wskaż z jakich przyczyn bohaterowie literaccy decydują się na ten desperacki krok.

Motyw samotności
951. Bohater samotny, wyobcowany. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady bohaterów literatury polskiej.
952. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich.
953. Przedstaw motyw samotności ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.
954. Różne przyczyny samotności.
955. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.
956. Samotność bohatera romantycznego i współczesnego.
957. Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku.
958. Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu.
959. Motyw samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
960. Motyw samotności w literaturze. Omów zachowując chronologie epok.
961. Różne wizje samotności w literaturze. Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i powszechnej.

Motyw sarmatyzmu
962. Kultura sarmacka. omów na wybranych przykładach literackich.
963. Motyw sarmatyzmu w literaturze.
964. Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność na przykładzie wybranych dzieł
965. Sarmatyzm jako zjawisko kulturowe.
966. Sarmatyzm w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Motyw snu
967. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
968. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
969. Motyw snu i widzenia. Omów na wybranych przykładach.
970. Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze.
971. Motyw snu w utworach romantyzmu i Młodej Polski. Omów jego znaczenia i sposoby ujęcia.
972. Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
973. Sen-druga rzeczywistość. Omów w oparciu o wybrane przykłady.

Motyw starości
974. Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu.
975. Motyw starości i różne jego ujęcia przedstaw analizując wybrane utwory.
976. Motyw starości w literaturze.
977. Portret ludzi starszych w literaturze.
978. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
979. Opozycja młodość/starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.

Motyw stroju
980. Funkcje stroju w literaturze i sztuce.
981. Strój odkrywa znaczenie ale i nagość jest pełna sensów. Przedstaw symbolikę stroju i nagości, wykorzystując przykłady nie tylko literackie.
982. Symbolika stroju w literaturze i sztuce.
983. Symbolika stroju w literaturze polskiej.

Motyw szaleńców
984. Motyw szaleństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych.
985. Obłęd i szaleństwo na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie na podstawie różnych tekstów kultury.
986. Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła
987. Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
988. Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich.
989. Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok.
990. Motyw szaleństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw szatana
991. Diabeł, szatan. Lucyfer... przedstaw rożne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
992. Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
993. Scharakteryzuj trzy wybrane postacie szatańskie i omów wpływ na losy bohaterów i konstrukcje utworu.
994. Zmienność oblicz szatana na przestrzeni epok i nurtów literackich

Motyw szczęścia
995. Poszukiwanie radości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
996. Rożne sposoby poszukiwania szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich średniowiecza i odrodzenia.
997. Różne oblicza szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
998. Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok.
999. Topos Wysp Szczęśliwych, Edenu i Krain Dostatku.
1000. Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
1001. Literatura o szczęściu. Omów na wybranych przykładach.

Motyw szkoły
1002. Motyw szkoły w literaturze. Przedstaw na przykładzie pozytywnych i negatywnych przykładów.
1003. Nauczyciel i uczeń w literaturze i sztuce. Przedstaw relacje.
1004. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
1005. Obraz szkoły w utworach literackich. Opisz i porównaj na wybranych przykładach.

Motyw szlachty
1006. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
1007. Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
1008. Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.
1009. Wizerunek szlachty polskiej w literaturze wybranych epok.
1010. Zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.

Motyw śmierci
1011. Bohaterska śmierć w literaturze.
1012. Literackie wyobrażenia o krainie zmarłych. Omów na wybranych przykładach.
1013. Motyw śmierci heroicznej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
1014. Motyw śmierci i przemijania w literaturze.
1015. Motyw śmierci w literaturze i sztuce, omów na wybranych przykładach.
1016. Motyw śmierci w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
1017. Piękno i brzydota śmierci. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok.
1018. Pogrzeb, jako temat literacki i malarski. Zaprezentowanych dzieł wydobądź bogactwo znaczeń symbolicznych.
1019. Porównaj rożne sposoby przedstawienia śmierci w dziełach literackich i innych tekstach kultury.
1020. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich.
1021. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
1022. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
1023. Wizerunek śmierci w literaturze i malarstwie.
1024. Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach , zachowując chronologię epok.
1025. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
1026. Różne ujęcia śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1027. Śmierć- koniec czy początek? Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki .

Motyw tańca
1028. Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując przykłady wybranych tekstów literackich.
1029. Motyw tańca.
1030. Motyw tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i w malarstwie.
1031. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
1032. Różnorodność funkcji motywu tańca w wybranych tekstach literackich.
1033. Motyw tańca w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

Motyw Tatr
1034. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze.
1035. Tatry w polskiej literaturze - omów, odwołując się do wybranych przykładów, różne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu.

Motyw Teatr
1036. Funkcjonowanie motywu teatru w dziełach literackich na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
1037. Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw utopii
1038. Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.
1039. Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje.
1040. Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
1041. Utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.

Motyw wampira
1042. Motyw wampira w literaturze i sztuce - przedstaw jego kreacje w dziełach różnych epok.
1043. Motyw Wampira w literaturze różnych epok.
1044. Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
1045. Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
1046. Zjawy, wampiry, upiory.

Motyw wędrówki, podróży
1047. Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach.
1048. Motyw pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca).
1049. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiąż zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
1050. Motyw podroży w literaturze.
1051. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
1052. Motyw żeglarza- wędrowca w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.
1053. Prześledź i oceń, jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego, antycznego i współczesnego.
1054. Rola motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów wykorzystując wybrane dzieła literackie i filmowe.
1055. Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.
1056. Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach.
1057. Motyw wędrówki utrwalony na kartach literatury. Omów na wybranych dziełach.
1058. Podróże edukacyjne (wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia). Omów na wybranych przykładach.
1059. Wędrówka w zaświaty. Omów temat na wybranych dziełach literackich.
1060. Wędrówki fantastyczne utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
1061. Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1062. Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.

Motyw winy i kary
1063. Motyw winy i kary na wybranych przykładach literackich.
1064. Wina zawsze pociąga za sobą karę.

Motyw wojny
1065. Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
1066. Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
1067. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Nałkowskiej w oparciu o literaturę wojny i okupacji.
1068. Motyw tyrtejski w literaturze.
1069. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1070. Motyw wojny w literaturze. Przedstaw na wybranych dzieła literackich.
1071. Obrazy wojen, powstań walk w literaturze i sztuce omów na wybranych przykładach.
1072. Omów obrazy bitew i pojedynków zawarte w literaturze.
1073. Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
1074. Pojedynek, jako temat literacki i filmowy.
1075. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
1076. Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
1077. Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
1078. Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
1079. Różnorodność postaw człowieka wobec wojny.
1080. Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
1081. Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
1082. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
1083. Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.
1084. Wpływ wojny i okupacji na psychikę człowieka.
1085. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
1086. Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów maturalnych.
1087. Literatura II wojny światowej wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
1088. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologie epok.
1089. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1090. Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
1091. Terror i terroryzm w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim są te dwa zjawiska XX wieku i postawy człowieka i pisarzy wobec nich.
1092. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
1093. Wojna- widmo śmierci i cierpienia. Omów na wybranych przykładach.
1094. Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw wsi
1095. Krajobraz wsi polskiej w literaturze.
1096. Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.
1097. Obraz wsi w literaturze i sztuce XIX w.
1098. Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
1099. Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach jednej epoki.
1100. Wieś i chłopi w dziełach Twórców Młodej Polski.
1101. Wieś w literaturze.
1102. Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.
1103. Wieś w twórczości poetów i pisarzy różnych epok.
1104. Motyw wsi w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
1105. Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
1106. " Wieś nie jest prosta jakby się zdawało " (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze różnych epok.
1107. Wieś- od Arkadii po groteskę. Omów na wybranych przykładach.

Motyw władcy
1108. Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
1109. Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
1110. Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady na przestrzeni wieków.
1111. Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
1112. Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1113. Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj , odwołując się do różnych epok.
1114. Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego funkcje.
1115. Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
1116. Władza i jej wpływ na człowieka.
1117. Literackie wizerunki władców. Omów w oparciu o wybrane lektury.
1118. Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1119. Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.

Motyw zaświatów
1120. Obraz zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykład z literatury polskiej i powszechnej.
1121. Obraz zaświatów w literaturze.

Motyw zbrodni i kary
1122. Motyw Zbrodni i kary jako konsekwencji złego czynu.
1123. Od Makbeta do Zbrodni i kary literackie odbicia mrocznej strony duszy człowieka. Ukaż różnorodne sposoby kreowania wnętrza bohaterów w wybranych utworach.
1124. Zbrodnia i kara Wina i kara Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.

Motyw zbrodni
1125. Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1126. Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
1127. Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
1128. Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
1129. Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i kinie. Na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok, porównaj.
1130. Porównaj literackie portrety zbrodniarzy odwołując się do wybranych przykładów.
1131. Postawy człowieka wobec zbrodni. omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie powstałe w XIX i XX w.
1132. Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
1133. Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
1134. Zabił się młody. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
1135. Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
1136. Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
1137. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
1138. Różne ujęcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
1139. Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.

Motyw zdrady
1140. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne ujęcia motywu zdrady w literaturze.
1141. Problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
1142. Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
1143. Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów. Omów na wybranych przykładach.
1144. Motyw zdrady w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.

Motyw zwierząt
1145. Motyw ptaka w literaturze.
1146. Zwierzęta jako bohaterowie i alegorie ludzkich postaw.

Motyw Żyda
1147. Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
1148. Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1149. Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
1150. Sposoby przedstawiania bohaterów- Żydów i kultury żydowskiej w literaturze oraz innych dziedzinach sztuk.
1151. Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
1152. Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
1153. Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej.

Mroczna strona
1154. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj postawy psychologiczne wybranych bohaterów i sposoby ich kreacji.
1155. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złotość psychiki wybranych bohaterów literackich

Świat
1156. Świat jako labirynt. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości Brunona Schulza i innych pisarzy.
1157. Świat jest teatrem, aktorami ludzie. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
1158. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł.
1159. Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?
1160. Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora.
1161. Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów.

Utwory muzyczne
1162. Refleksyjny charakter twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
1163. Teksty polskich piosenek rockowych jako obraz naszej rzeczywistości.
1164. Wiersze poetów przeklętych a teksty piosenek hiphopowych. Rozwiąż zagadnienie, wskazując różnice i podobieństwa.

Zjawisko kultury masowej
1165. Scharakteryzuj zjawisko kultury masowej, odwołując się do różnorodnych tekstów kultury.

_______________________________
 
Profesjonalna pomoc dla maturzystów, studentów.

 
mariodi
 Wysłana - 11 styczeń 2011 10:37      [zgłoszenie naruszenia]NOWE TEMATY, PREZENTACJE MATURALNE

Prace są bardzo dobrej jakości, Wszystkie zostały ocenione na 20 pkt.

Cena 45zł za komplet czyli prezentacje z planem oraz bibliografią.

Nasi Wykwalifikowani redaktorzy napiszą również dla Ciebie prezentacje na bardzo wysokim poziomie!

Podaj tylko temat jaki Cie interesuje, my zajmiemy się resztą.
Każda prezentacja maturalna z języka polskiego jest wyjątkowa.

KONTAKT z konsultantem:
info@prezentacjamaturalna.com.pl

Więcej na
[www.prezentacjamaturalna.com.pl]1. ,,Kochać to nie znaczy zawsze to samo...-przedstaw różne ujęcia motywu miłości funkcjonujące w literaturze.
2. Analizując postawy buntowników literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.
3. Analizując wybrane tematy omów bogactwo gatunków literatury antyku.
4. Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
5. Błąd językowy jako źródło komizmu.
6. Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
7. Bohater zdeterminowany przez otoczenie. Analizując celowo wybrane utwory od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego.
8. Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
9. Bohaterowie z kainowym piętnem.
10. Ból, rozpacz, cierpienie jako uczucia nierozerwalne związane z życiem człowieka.
11. Co śmieszyło dawniej, co nas śmieszy obecnie. Przedstaw to zagadnienie uwzględniając wybrane teksty
12. Człowiek wobec dylematu wiary. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.
13. Człowiek wobec śmierci. Przedstaw temat analizując postępowanie wybranych bohaterów literatury polskiej i powszechnej różnych epok.
14. Czy istnieje granica normalności - dociekania psychologiczne powieściach F. Dostojewskiego i Krzysztonia.
15. Dekalog bohaterów wierszy Z. Herberta. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.
16. Droga bohatera do kariery. Omów funkcje motywu w kreacji wybranych bohaterów.
17. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
18. Dziecko w obliczu holokaustu.
19. Erotyka w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby jej kreowania w oparciu o wybrane teksty kultury z różnych epok.
20. Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
21. Funkcje świata metafizycznego w cyklu powieści o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling i w trylogii Władca Pierścieni J.J.R. Tolkiena.
22. Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych. + PPT
23. Hymny - ich problematyka i forma. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
24. Jacy jesteśmy W jaki sposób romantycy oceniali Polaków w swoich utworach.
25. Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery.
26. Jak literatura romantyzmu i pozytywizmu ujmowała problem powinności obywatela wobec narodu. Przeanalizuj wybrane przykłady.
27. Jak się buduje nastrój grozy. Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane w wybranych dziełach literackich i filmowych.
28. Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów wypowiedzi polityków.
29. Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów zagadnienie, przywołując teksty polskie powstałe po 1945 roku.
30. Kamienny, Zadżumiony, Inny - Świat przedstawiony w literaturze XX wieku.
31. Kobieta w literaturze, jako postać drugoplanowa. Przedstaw różne sposoby realizacji i funkcje na wybranych przykładach literatury polskiej i lub obcej.
32. Koncepcja grozy w literaturze i sztuce.
33. Literackie obrazy Afryki. Omów zagadnienie porównując wyobrażenia Josepha Conrada i Johna Maxwella Coetzee.
34. Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.
35. Literatura i film Fantasy, jako sposób wypowiadania się na temat rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
36. Ludzie godni i nikczemni. Scharakteryzuj i oceń bohaterów odwołując się do wybranych utworów F. Dostojewskiego, A. Camus i Z. Nałkowskiej.
37. Ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha- omów zagadnienie odwołując się do utworów wybranych epok.
38. Maski - ich rola i znaczenie w życiu człowieka.
39. Matka i córka - przedstaw różnorodność rodzinnych relacji między bohaterkami i funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
40. Miłość w czasach wojny. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
41. Miłość, jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie przywołując wybrane utwory literackie.
42. Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.
43. Motyw Apokalipsy. Przedstaw rożne sposoby jego wykorzystania, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
44. Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.
45. Motyw pielgrzyma w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
46. Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
47. Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
48. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w literaturze. Wyjaśnij jego dosłowny i przenośny sens odwołując się do wybranych tekstów.
49. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich.
50. Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.
51. Motyw zdrady i zdrajcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
52. Motywy biblijne w sztuce na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i innych tekstów kultury.
53. Na podstawie zgromadzonego materiału dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.
54. Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i porównaj literackie przedstawienia polskiego dworu.
55. Nazwy restauracji i kawiarni warszawskich. Omów ich etymologię i poprawność językową.
56. Obraz funkcjonowania miasta w literaturze i sztuce na przykładzie Warszawy.
57. Obraz Litwy w twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na wybranych przykładach.
58. Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
59. Obraz Śląska w literaturze i filmie. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
60. Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze. Omów odwołując się do wybranych utworów.
61. Obrazy Boga. Zaprezentuj rożne sposoby ukazywania stwórcy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
62. Obrazy polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów rożne sposoby ich kreowania.
63. Omów funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach.
64. Omów i porównaj językowy sposób wyrażania uczuć w piosenkach.
65. Omów motyw zbrodni w wybranych książkach Stephena Kinga.
66. Omów różne ujęcia tematu dojrzewania bohatera na przykładzie wybranych postaci z literatury polskiej i obcej.
67. Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro narodu. Omów ich postawę i poglądy analizując wybrane teksty.
68. Polak w Paryżu, jak na ową stolicę patrzy przybysz.
69. Polskie wady narodowe, jako temat utworów literackich. Omów zagadnienia, analizując wybrane teksty.
70. Portret córki w literaturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
71. Portret polskiej kobiety współczesnej w twórczości A. Osieckiej. + PPT
72. Portret psychologiczny kobiety.
73. Portret zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
74. Portrety kobiet upadłych w literaturze. Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu na przykładzie wybranych utworów w literaturze wsp.
75. Postać wampira w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane przykłady.
76. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane utwory.
77. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.
78. Praca jako kryterium oceny wartości człowieka. Zajmij stanowisko wobec tego poglądu wykorzystując wybrane przykłady literackie.
79. Praca źródło radości czy smutna konieczność. Przedstaw swoje przemyślenia po lekturze wybranych dzieł literackich.
80. Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
81. Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej.
82. Przedstaw twórczość poetycka Skamandrytów i oceń ja z perspektywy człowieka XXI wieku.
83. Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
84. Różne oblicza szczęścia. Przedstaw na podstawie utworów z literatury polskiej i obcej.
85. Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
86. Różnorodność ludzkich postaw wobec choroby i związanego z nią cierpienia. Omów na wybranych przykładach literackich.
87. Scharakteryzuj styl i język wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej pisarzy (romantyzm).
88. Science Fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej.
89. Sens i cel cierpienia w życiu bohaterów literackich XIX i XX wieku. Porównaj postawy wobec cierpienia na przykładzie wybranych utworów.
90. Spisek i zdrada, jako motywy literackie. Scharakteryzuj zjawisko, analizując teksty z różnych epok.
91. Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Zanalizuj wybrane przykłady.
92. Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów temat...
93. Śląsk w oczach twórców literatury, malarstwa i filmu. Wykorzystaj różne sposoby ujęcia tematu.
94. To się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie kilku twórców spoza szkolnego kanonu.
95. Tradycje weselne w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej.
96. Wiek XX triumf czy klęska człowieka.
97. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w literaturze różnych epok.
98. Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
99. Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epokPREZENTACJE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011, 2012, PREZENTACJA MATURALNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011, 2012, PISANIE PRAC, MATURA USTNA Z POLSKIEGO, PREZENTACJE 2011
GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE 2011, DARMOWE PREZENTACJE MATURALNE, GOTOWA PREZENTACJA MATURALNA, MOTYWY LITERACKIE, Matura 2011, Matura ustna, Matury Z POLSKIEGO
_______________________________
 
Profesjonalna pomoc dla maturzystów, studentów.

 
gothic666
Elfen Lied
 Wysłana - 11 styczeń 2011 10:44      [zgłoszenie naruszenia]

trzeba być idiotą żeby sobie prezentacji nie napisać
poświęciłem godzine i zdałem na 20/20
_______________________________
 
<3<3 Revy <3<3

 
mariodi
 Wysłana - 11 marzec 2011 10:31      [zgłoszenie naruszenia]

Prezentacje maturalne z języka polskiego

KONTAKT z konsultantem:
info@prezentacjamaturalna.com.pl

Gadu Gadu: 5048104
Cena 49zł


Nowe tematy 02,11

1. Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie na przykładach bohaterów Króla Edypa i Antygony Sofoklesa
2. Biografia - kluczem do odczytania dorobku literackiego Stanisława Staszica
3. Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.
4. Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego
5. Bohaterowie bezdomni różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
6. Bohaterowie Drugoplanowi i ich rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok
7. Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu tematu wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego
8. Cechy stylu ulubionego pisarza. Omów poddając analizie wybrane utwory.
9. Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich
10. Człowiek w poszukiwaniu wolności. Omów na przykładzie wybranych tekstów literatury.
11. Czy tolerancyjność jest cechą Polaków Zaprezentuj swoją opinię na podstawie literatury polskiej i filmu
12. Czym jest tolerancja Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury
13. Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach
14. Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej
15. Funkcja narratora w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach
16. Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury polskiej
17. Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
18. Inteligencja i stawiane przed nią zadania.
19. Jak literatura na przestrzeni XVI-XIX wieku przedstawiała relacje szlachcic-chłop Przedstaw to zagadnienie na odpowiednio dobranym materiale literackim
20. Jak twórcy Młodej Polski Realizowali postulat syntezy sztuk Omów na przykładzie Wesela oraz innych wybranych tekstów z epoki.
21. Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
22. Język piosenek hiphopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
23. Język poezji modernistycznej. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane wiersze tej epoki
24. Język współczesnego życia politycznego. Przedstaw i omów zjawisko nowomowy na wybranych przykładach
25. Kara jako Konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu , odwołując się do wybranych utworów literackich
26. Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
27. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach Moliera. Omów temat sięgając do dzieł wspomnianego mistrza.
28. Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych
29. Konstanty Ildefons Gałczyński jako poeta szarlatan. Przedstaw twórczość tego artystycznego indywidualisty.
30. Korzystając z dzieł wybranych pisarzy współczesnych, scharakteryzuj bohatera poszukującego swej postawy wobec życia i świata
31. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach
32. Leśmianowskie światy i zaświaty. Scharakteryzuj sposoby kreacji świata przedstawionego w twórczości tego poety
33. Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności .Przedstaw temat analizując wybrane utwory
34. Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, odwołując się do trzech utworów z różnych epok
35. Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła
36. Magiczny świat baśni. Zainteresuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów oraz funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach
37. Miłość siłą destrukcyjną Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu
38. Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładzie wybranych utworów
39. Motyw dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw jego funkcje i sposoby kreacji
40. Motywy maryjne w literaturze. Przywołaj i omów przykłady
41. Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.
42. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy, oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich
43. Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku
44. Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
45. Obraz Afryki i jej mieszkańców. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów kultury.
46. Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze
47. Odwołując się do utworów współczesnych, scharakteryzuj poezję lingwistyczną
48. Ogłoszenie, plakat, reklama. Omów ich istotę, funkcje i perswazyjność.
49. Omów motywy biblijne i sposób ich funkcjonowania w wybranych tekstach literackich
50. Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców ukazany w literaturze
51. Pary małżeńskie w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na
52. Polszczyzna twoich rówieśników. Omów to zjawisko wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy. Spostrzeżenia odnieś do kryteriów poprawności językowej
53. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
54. Portret anioła w literaturze i sztuce.
55. Portret zbrodniarza . Przedstaw na wybranych przykładach , ilustracjach proces degradacji jednostki
56. Portrety nauczycieli w utworach różnych epok. Przywołaj i scharakteryzuj wybrane kreacje.
57. Portrety Sarmatów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok
58. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
59. Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.
60. Przedstaw formy zniewolenia człowieka obecne w wybranych utworach literatury polskiej i powszechnej.
61. Przedstaw portret kobiety w literaturze różnych epok na wybranych
62. Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach
63. PRZEMIANA BOHATERA W LITERATURZE, OMÓW PROBLEM, WYKORZYSTUJĄC PRZYKŁADY Z ROŻNYCH EPOK.
64. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich
65. Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach Woody Allena. Omów na przykładach.
66. Przywołując przykłady literackie i filmowe, przedstaw poetykę kryminału oraz wskaż przyczyny jego popularności.
67. Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę literatury fantasy w edukacji czytelniczej młodego człowieka
68. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów
69. Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski
70. Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach literackich
71. Różne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła sztuki
72. Różne obrazy rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
73. Różne rodzaje miłości romantycznej w literaturze XIX w
74. Różne rodzaje miłości romantycznej.
75. Różne spojrzenia na dwór szlachecki. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
76. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
77. Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw je , odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych
78. Różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
79. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki... Przedstaw na wybranych przykładach
80. Różne ujęcia portretu chłopa w literaturze. Omów problem odwołując się do literatury różnych epok.
81. Różny stosunek do polskości w dziełach literackich. Na podstawie wybranych utworów opisz typy postaw wobec Polski i Polaków
82. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego - przedstaw temat , analizując wybrane przykłady literackie i filmowe
83. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
84. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.
85. Scharakteryzuj poezję barokową na przykładzie twórczości wybranego poety tej epoki.
86. Słynne adaptacje filmowe wielkich dzieł literackich. Które z nich, Twoim zdaniem, zasługują na szczególna uwagę Uzasadnij sąd
87. Symbolika liczb i ich rola w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
88. Syn -mąż -ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Oceń funkcje różnych kreacji postaci
89. Szczęście osobiste a dobro ogółu. Omów problem w oparciu o wybrane postacie literackie.
90. Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
91. Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu
92. Tradycja stołu i biesiadowania jako element polskiej obyczajowości. Omów na wybranych przykładach z literatury
93. Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach literackich
94. Ubiór jako element znaczący w literaturze, malarstwie, filmie.
95. Ukaż obraz walki dobra ze złem zawarty w literaturze.
96. Utopie filmowe - poszukiwanie uniwersalnego ładu na podstawie filmów
97. Uzasadnij, że symbolika chrześcijańskiej katedry gotyckiej jest materialnym wyrazem ideologii chrześcijańskiej.
98. W oparciu o zgromadzony materiał omów cechy języka sportowców i kibiców sportowych
99. Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego.
100. Wizerunek polaków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane dzieła
101. Wizerunek szkoły w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
102. Wpływ j. anielskiego na gwarę środowiskową współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.
103. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw różne ujęcia tematu analizując wybrane utwory.
104. Wpływ zbrodni na psychikę zbrodniarza. Zaprezentuj sposoby przedstawiania tego zagadnienia interpretując wybrane utwory literackie.
105. Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny, zanalizuj słownictwo.
106. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów
107. Wydarzenia historyczne odzwierciedlone w literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach
108. Zaprezentuj odmiany klasycyzmu na przykładzie twórczości J. Kochanowskiego, L. Staffa i Z. Herberta
109. Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana- sensacyjna fabuła w literaturze. Omów, na wybranych przykładach utworów, motywy zbrodni i kary oraz wytłumacz jego popularność
110. Zinterpretuj motyw samotności z wyboru na przykładzie wybranych utworów literackich
111. Zinterpretuj, w jaki sposób twórcy kultury wykorzystują wydarzenia historyczne, jako inspirację artystyczną w swoich dziełach. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
112. Zwierzęta w literaturze - przedstaw funkcje motywu analizując wybrane utwory
113. Życie wojskowych pilotów spisane przez uczestników II wojny światowej.
114. Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach
_______________________________
 
Profesjonalna pomoc dla maturzystów, studentów.

 
slonq
 Wysłana - 10 listopad 2011 17:42      [zgłoszenie naruszenia]

WITAM!
Mam do sprzedania prace maturalną
pt: duchy, czary, magia, moce nadprzyrodzone w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów."
Praca oceniona 20/20.
Kontakt i więcej szczegółów na ilonaewela@tlen.pl

 
donwaz1899
 Wysłana - 11 listopad 2011 11:00      [zgłoszenie naruszenia]

witam jestem zainteresowany napisaniem pracy od podstaw dla mnie napisz do mnie na gg 21852234

 
Rager6
 Wysłana - 24 luty 2012 21:16      [zgłoszenie naruszenia]

Tematów od piernika i w cholerę dalej, ale mojego tu nie ma.
Co to kurde jakiś unikatowy??
Ta matura ustna z polskiego i tak samo z angielskiego to taka bucówa że już wolę te tematy wszystkie przeczytać niż produkować się a potem powiedzą mi że gówno z tego.

Mój temat to "Na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych, przedstaw i oceń postawy bohaterów wobec Holocaustu."

Ha i co??
Jakiś bardzo unikatowy??
Prosty a o literaturę przedmiotu ciężko bo tego nie i tamtego też nie wolno. Tezę nie wiem jaką.

Nie wiem może i jestem idiota bo nie umiem tego napisać ale mam to w poważaniu

 
Ewela922
 Wysłana - 2 kwiecień 2012 16:00      [zgłoszenie naruszenia]

Pomoże mi ktoś napisać prace maturalną, lub ją napiszę? Temat to: " I dealiści i marzyciele. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w literaturze różnych epok."
Wykorzystać chcę materiały tj:

I. Literatura podmiotu:
1. Parandowski Jan, Mitologia, Londyn: Wydawnictwo Plus, 1992: Mit o Prometeuszu 44-48str
2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Poznań: Wydawnictwo POLSKIE MEDIA AMER.COM SA, 2002, ISBN 83-7309-149-1
3. Prus Bolesław, Lalka, Kraków: Wydawnictwo GREG, 2006, ISBN: 83-7327-226-7
4. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, Kraków: Wydawnictwo GREG, 2007,
ISBN: 978-83-7327-236-1

II. Literatura przedmiotu:
1. Gomulicka Barbara, Romantyzm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997,
ISBN 83-01-12108-4
2. Grzeszczuk Stanisław, Literatura polska w szkole średniej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, ISBN 9788302025297
3. Skibicka Anna, " Dziady" Adama Mickiewicza, Toruń: Wydawnictwo Literat, 2009,
ISBN 978-83-7527-304-5
4. Godlewski Stefan, Śladami Wokulskiego, Warszawa: Czytelnik, 1957
5. Zawistowska Danuta, "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
6. Sobol Elżbieta, Mały słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, ISBN 83-01-13112-8

w odp proszę podać cenę. Kontakt e-mail: ewela.96@wp.pl.

_______________________________
 
kontakt: ewela.96@wp.pl

 
mariodi
 Wysłana - 9 wrzesień 2012 12:31      [zgłoszenie naruszenia]PREZENTACJE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Poniżej lista wszystkich prezentacji maturalnych dostępnych na naszej stronie.

Przygotowaliśmy już 3.500 prezentacji maturalnych, wszystkie na najwyższym poziomie.

Cena waha się w granicach 45 - 49zł,

Nasi wykwalifikowani redaktorzy napiszą prace maturalne specjalnie dla Ciebie, pod Twoją bibliografię, lub wg Twoich wytycznych.


Każda praca maturalna posiada GRATIS pytania komisji i Ebook, w którym dowiesz się jak wystąpić przed komisją.

Kontakt z konsultantem:
info@prezentacjamaturalna.com.pl
GaduGadu:36862520


_____________________________________
Jak wyszukać swój temat w naszej bazie.
Kliknij na tej stronie klawisz F3, na dole/górze przeglądarki z lewej strony pojawi się małe okno z możliwością wpisania słowa. Wpis tam słowa kluczowe twojego tematu,
np. Motyw dziecka w literaturze. Wpisz DZIECK a wyszukiwarka znajdzie Ci wszystkie tematy z tym słowem. Po wpisaniu kliknij "następny".
_____________________________________

* napis PPT przy temacie oznacza że praca posiada dodatkowo prezentację multimedialną w power point


Lista tematów wg motywów:
Adaptacje filmowe - porównanie

Adaptacja filmowa dzieła literackiego [Przedwiośnie]
Adaptacja filmowa dzieła literackiego, jako sposób nowego spojrzenia na utwór. Omów na wybranych przykładach
Adaptacja filmowa i jej problemy. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem.
Adaptacja filmowa wzbogaca czy zubaża dzieło literackie Porównując filmy z ich literackimi pierwowzorami, oceń adaptację
Adaptacja filmowa, a pierwowzór literacki. Ukaż podobieństwa i różnice na wybranych przykładach
Adaptacja utworów literackich, jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę... +PPT
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy.
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy
Adaptacje filmowe literatury światowej - dzieła wybitne czy chybione Przedstaw własną opinię w oparciu o wybrane przykłady
Adaptacje filmowe ostatnich lat. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami
Adaptacje filmowe powieści fantastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
Analizując wybrane przykłady dokonaj porównania dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci.
Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna
Bohater literacki i jego kreacja filmowa.
Bohaterowie wybranej powieści Henryka Sienkiewicza a ich filmowe wcielenia. Przedstaw i porównaj literackie pierwowzory z kreacjami aktorskimi.
Detektywi w powieściach i adaptacjach filmowych. Omów temat na wybranych utworach XIX i XX wieku
Dokonaj analizy porównawczej kreacji świata w wybranej powieści fantasy i jej adaptacji filmowej.
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi.
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami
Dramaty W. Szekspira a ich współczesne adaptacje teatralne i filmowe .Omów na wybranych przykładach.
Dwie ekranizacje jednego dzieła literackiego [Szekspir]
Dwie realizacje filmowe jednego dzieła literackiego. Porównaj, analizując wybrane przykłady
Dzieła Szekspira i ich filmowe ekranizacje. Omów na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa . Wykaż różnice języka i funkcje
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów temat na wybranych przykładach. [Szekspir]
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Wskaż różnice języka i funkcje.
Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego związek z wybranymi systemami filozoficznymi. Poddaj analizie zagadnienie. Uwzględnij kontekst epok.
Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
Dzieło literackie jako sposób przekazywania wiedzy o psychice człowieka. Omów problem, ilustrując go przykładami z literatury.
Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranego utworu literackiego.
Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa +PPT
Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. W oparciu o Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jego filmową adaptację Andrzeja Wajdy omów różnice między tymi dziedzinami, wynikające z odmiennych sposobów kreacji świata przedstawionego.
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację 2
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację
Film, jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserska.
Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru.
Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu i dokonaj jego oceny.
Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy WESELE - ZIEMIA OBIECANA- PAN TADEUSZ W porównaniu z dziełami literackimi
Filmowe i literackie wizje końca świata. +PPT
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady
Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach
Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego różne filmowe adaptacje
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego adaptację
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.
Książki i filmy porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami
Literatura a film. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. Wskaż różnice w środkach artystycznego wyrazu.
Literatura i film fantasy jako sposób wypowiadania się na temat rzeczywistości. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Literatura na ekranie. Omów najciekawsze - Twoim zdaniem - Adaptacje dzieł literatury polskiej
Literatura, a film. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. Wskaż różnicę w środkach artystycznego wyrazu.
Literatura, film i sieciowe gry komputerowe, jako formy komunikacji międzyludzkiej. Omów i oceń zjawisko na wybranych przykładach
Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej.
Omów na przykładzie filmu i książki Diabeł ubiera się u Prady stosunek adaptacji do tekstu liter
Omów najciekawsze Twoim zdaniem adaptacje filmowe wybranych tekstów literackich powstałe po 2000 roku
Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Omów i poddaj ocenie ten problem.
Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa +PPT
Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów Lalki B. Prusa
Porównaj wybrane dzieła literackie z ich filmową ekranizacją.
Porównaj wybrane dzieło literackie i jego filmowa adaptacje
Porównaj wybrane filmowe adaptacje dziel literackich z ich pierwowzorami
Porównaj wybrane filmowe adaptacje dzieł literackich do ich pierwowzorów. Dokonaj oceny
Porównaj wybrany romans z jego filmową adaptacją
Porównanie dzieła literackiego z adaptacją filmową na podst. "Pianista"
Pośmiertne przestrzenie i ich funkcja w utworze literackim. Przedstaw bohaterów, którzy przekroczyli granicę życia i śmierci, wędrowali po zaświatach i powrócili do świata żywych.
Powieści XIX i ich ekranizacje (za przykłady Anne Karenine, Zbrodnie i Kare oraz Germinal).
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację +PPT
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem
Przedstaw filmowe ekranizacje A. Wajdy i porównaj je z dziełami literackimi.
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy.
Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach Woody Allena. Omów na przykładach.
Realizacje filmowe powieści Henryka Sienkiewicza. Porównaj pierwowzór literacki z wybranym filmem
Słynne adaptacje filmowe wielkich dzieł literackich. Które z nich, Twoim zdaniem, zasługują na szczególna uwagę? Uzasadnij sąd.
Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie. [Władca pierścieni].
Twórczość J.R.R. Tolkiena a jej adaptacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Wybrana powieść i jej adaptacje. Analiza porównawcza
Zrecenzuj filmowe adaptacje wybranych powieści Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego

Arcydzieła
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Ferdydurke Gombrowicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Pan Tadeusz Mickiewicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - poezja Szymborskiej
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Szewcy Witkacego
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. - Treny Kochanowskiego.
Pisarze o ludzkiej godności i cierpieniu. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Faust Johana Wolfganga Goethego )
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Hamlet Szekspira).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Lalka" Bolesława Prusa).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Początek" Andrzeja Szczypiorskiego).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Sto lat samotności" Gabriela Garcii Márqueza).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano.("Dolina Issy" Czesława Miłosza).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Ferdydurke" Witolda Gombrowicza ).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ("Wieża" i "Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego).
Twórczość J. Tuwima, jako kalejdoskop tematów, motywów i kierunków artystycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach


Autorzy i ich twórczość.

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (A. Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich. Oceń ich postawę.
"Artysta nie może oddzielić się od niedoli świata. Rozwiń myśl A. Camusa odwołując się do XX-wiecznych utworów literatury polskiej i obcej.
"Cały świat to teatr"- William Szekspir. Zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach.
"Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać'"(A. Szczypiorski) Jak rozumiesz te słowa? Omawiając zgodnie, odwołaj sie do wybranych utworów literackich.
"Czymże jest człowiek w przyrodzie" (B. Pascal) Jakie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez filozofa niesie literatura Podstawą rozważań uczyń dowolnie wybrane utwory.
Analizując wybrane dzieła Adama Mickiewicza omów ich związek
Analizując wybrane utwory Z. Herberta i W. Szymborskiej, rozważ funkcję ironii w poezji współczesnej.
Andrzej Wajda i jego filmowe widzenie polskiej literatury.
Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
Artysta jako bohater literacki. Omów temat na podanych przykładach
Autor i jego antyczne i biblijne wzory. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Cechy stylu ulubionego pisarza. Omów poddając analizie wybrane utwory.
Charakterystyczne cechy pisarstwa Olgi Tokarczuk
Conrad i Camus dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. Cyprian Kamil Norwid - nietypowy romantyk. Udowodnij tezę na podstawie "Promethidionu" i wybranych wierszy poety.
Cyprian Kamil Norwid nietypowy romantyk.
Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza - na przykładzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw założenia tej koncepcji i jej realizację.
Dekalog bohaterów wierszy Z. Herberta. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.
Epizod tomaszowski i inowłodzki Juliana Tuwima. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów poety +PPT
Fenomen popularności pisarza. Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość wybranego przez ciebie twórcy.
Filozofia życia w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, przywołując... +PPT
Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj postawę poety na przykładzie celowo dobranych utworów poety.
Filozoficzne przesłanie twórczości Paula Coelho. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści tego autora
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach 2
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach
Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza
Kim jest Pan Cogito. Scharakteryzuj i określ funkcję bohatera wierszy Herberta.
Kochanowski - poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów renesansowego twórcy
Koncepcja ludzkiego losu w dziełach pisarzy dwóch różnych epok literackich. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
Koniec świata staje się już (Czesław Miłosz)-różne ujęcia obrazu końca świata. Rozważ problem na wybranych przykładach
Konstanty Ildefons Gałczyński jako poeta szarlatan. Przedstaw twórczość tego artystycznego indywidualisty.
Krajobraz tatrzański w wierszach Kazimierza Przerwy - Tetmajera i Jana Kasprowicza. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
Laura i Filon" Karpińskiego jako przykład sielanki sentymentalnej.
Leopold Staff - poeta trzech pokoleń. Scharakteryzuj nurty w jego twórczości na wybranych przykładach wierszy
Leśmianowskie światy i zaświaty. Scharakteryzuj sposoby kreacji świata przedstawionego w twórczości tego poety.
Literackie inspiracje w kompozycjach muzycznych Czesława Niemena i interpretacjach Marka Grechuty.
Mistrzyni krótkiej formy- Maria Pawlikowska Jasnorzewska. Omów cechy warsztatu poetki odwołując się do wybranych wierszy z XX-lecia międzywojennego
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Cyprian Kamil Norwid.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Poezja Tadeusza Różewicza.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Julian Tuwim.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Wisława Szymborska.
Myśl Aleksandra Świętochowskiego uczyń mottem rozważań nad rolą literatury. wykorzystaj znane ci dzieła.
Myśl Z. Herberta "Literatura dzieli z człowiekiem jego samotność i potrzebę przeciwstawienia się złu", potraktuj jako motto rozważań o funkcjach literatury
Obraz świata w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw na wybranych przykładach.
Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków
Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj ewolucje ballad, odwołując się do wybranych przykładów
Okiem poety i reportera. Konflikty i cierpienia współczesnego świata w polskiej literaturze najnowszej....
Omów koncepcję bohatera tragicznego na przykładzie utworów jednego autora [Szekspir].
Omów sposób wykorzystania motywów literackich, malarskich, muzycznych i architektonicznych w filmach Stanleya K +PPT
Osobliwości stylu Bruno Szulza. Omów sposób kreacji świata przedstawionego w "Sklepach cynamonowych"
Osobliwości stylu wybranej osoby publicznej. Omów, odwołując się do przykładów
Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów współczesności. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Pan Cogito, jako najpopularniejszy bohater literacki XX- wiecznej poezji polskiej. Scharakteryzuj te postać, odwołując się do wybranych wierszy Herberta
Pisarz jako twórca własnego języka i świata. Omów na przykładzie ulubionego autora- Schulz
Pisarze o ludzkiej godności i cierpieniu. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
Poeci i pisarze o sobie samych. Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce
Poeta jako twórca własnego języka i świata. Omów na przykładzie ulubionego autora
Poeta osobny- Cyprian Kamil Norwid. Przedstaw sylwetkę poety i dorobek artystyczny i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
Pokaż indywidualność twórczą Wisławy Szymborskiej jako poetki współczesnej. Odwołaj się do wybranych utworów.
Polscy nobliści XX wieku w dziedzinie literatury. Omów ich osiągnięcia i wkład w literaturę Polską i światową.
Polubić, to znaczy "zrozumieć poezję - interpretacja wiersza T. Różewicza " Włosek poety".
Przedstaw antagonizm wieszczów Mickiewicza i Słowackiego w oparciu i o ich biografie i twórczość
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego2
Przedstaw specyfikę reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i omów stosowane w nich zabiegi artystyczne
Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej. Zanalizuj celowo wybrane wiersze poetki
Rej i Kochanowski ocen postawy twórcze.
Rola dekalogu we współczesnym świecie na podstawie filmów Krzysztofa Kieślowskiego
Różewicz-nihilista, antypoeta? Odpowiedz na pytanie odwołując się do poezji Tadeusza Różewicza.
Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
S. Wyspiański artysta wszechstronny, udowodnij analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne tego artysty.
Scharakteryzuj i porównaj przyszłość i teraźniejszość w wybranych utworach Stanisława Lema
Scharakteryzuj twórczość polskiego noblisty analizując reprezentatywne tekst
Skomentuj przesłanie twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta odwołując się do wybranych utworów literackich.
Stanisław Wyspiański jako artysta wszechstronny
Stanisław Wyspiański-malarz, dramaturg, poeta... Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty
Sylwetka poetycka Juliana Tuwima, omów na podstawie wybranych wierszy.
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Szekspir jako inspiracja dla literatury i filmu +PPT
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł 2
Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwości ocalenie człowieka w twórczości Czesława Miłosza
Treny Jana Kochanowskiego - dzieło Polskie Europejskie Uniwersalne Przedstaw swoje stanowisko w oparciu o analizę tekstu
Twórca osobny- William Szekspir. Przedstaw sylwetkę pisarza i dorobek twórczy i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
Twórcy o swoim życiu dla potomnych Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce
Twórczość a biografia. Zanalizuj stosowne teksty i omów, w jaki sposób wybrany pisarz, poeta odzwierciedla swoje życie we własnej twórczości
Twórczość J. Tuwima, jako kalejdoskop tematów, motywów i kierunków artystycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Twórczość Jana Twardowskiego jako gra z tradycją i kulturą współczesną
Twórczość Jana z Czarnolasu jako wyraz renesansowej filozofii życia. Przedstaw temat na wybranych przykładach
Tyle wiemy o sobie , ile nas sprawdzono(W.Szymborska) Rozwiń te myśl w odniesieniu do wybranych utworów literatury okupacyjnej
Uzasadnij znaczenie słów Adama Asnyka, że "każda epoka ma swe własne cele". Swoje stanowisko przedstaw na podstawie dwóch wybranych epok literackich
Widzenie współczesnego świata i człowieka w poezji T. Różewicza. Przedstaw problem na przykładzie utworów wydanych na przełomie XX i XXI wieku
Wojciech Cejrowski, jako podróżnik, gawędziarz, pisarz. Omów problem odwołując się do wybranych tekstów
Wyjaśnij na czym polega fenomen powieści Sienkiewicza.
Wyspiański, jako artysta wszechstronny - omów temat na wybranych przykładach plastycznych i literackich.
Zagadnienia moralne w twórczości Stefana Żeromskiego. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów
Zaprezentuj dorobek jednego z twórców malarstwa barokowego. Przedstaw najważniejsze fakty z biografii artysty, wskaz tematykę jego dziel, omów cechy charakterystyczne stylu indywidualnego, najbardziej znane i reprezentatywne obrazy.
Zaprezentuj osiągnięcia artystyczne wybitnego, polskiego artysty (kompozytora, malarza, aktora, reżysera). Dokonaj analizy wybranych dzieł.
Zaprezentuj swoje fascynacje literackie twórczością wybranego polskiego pisarza.
Zaprezentuj sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego jako poety, malarza i artysty wszechstronnego. Wykorzystaj wybrane dzieła
Znaczenie poezji Czesława Miłosza. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.
Znaczenie poezji Juliusza Słowackiego. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.


Biografie
Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza Mickiewicz.
Biografia - kluczem do odczytania dorobku literackiego Stanisława Staszica.
Biografia jak klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw na wybranych przykładach
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza - Jan Kochanowski.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. (Kochanowski i Mickiewicz)
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranych przykładach.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranym przykładzie Baczyński.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, opierając się na dziełach wybranych.
Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związek między życiem artysty a jego twórczością- Dostojewski
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza. Uzasadnij słuszność tej tezy (Borowski)
Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie (Maria Konopnicka).
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Borowski
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Kochanowski.
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do pisarstwa - A. Mickiewicz.
Curriculum vitae kluczem do odczytania twórczości pisarza. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Omów twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki.
Prawda i mit w powieściach Dana Browna. Omów zagadnienie dokonując interpretacji przynajmniej trzech powieści.
Przeanalizuj obecność i funkcje materiału historycznego w twórczości Adama Mickiewicza.
Reporterskie mistrzostwo Ryszarda Kapuścińskiego. Odwołując się do wybranych tekstów pisarza, omów temat.
Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów danego autora, czy biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do interpretacji jego dzieł.


Czarny charakter - negatywny bohater

Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.
Czarne charaktery historii miłosnych. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera negatywnego na wybranych przykładach.
Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, podaj powód kreowania takich postaci.
Kreacja bohatera negatywnego (czarnego charakteru). Przedstaw różne typy postaci, odnosząc się do kontekstu historyczno-literackiego. Sformułuj wnioski.
Kreacja bohatera negatywnego "czarnego charakteru". Przedstaw i porównaj wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich
Kreacje postaci negatywnych w literaturze. Przedstaw, dokonując analizy wybranych przykładów
Negatywny bohater, czarny bohater. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
Negatywny bohater, czarny charakter. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok określ sposób i cel ich kreowania.
Negatywny bohater, czarny charakter. Zanalizuj temat na przykładzie wybranych utworów.
Omów sposoby i cele kreowania bohatera negatywnego, odwołując się do wybranych przykładów.


Epoki literackie

"Ballady i romanse"- charakterystyka tomu otwierającego polski romantyzm. Objaśnij funkcje dominujących motywów.
"Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice" - odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza
Antyk a średniowiecze - dwa spojrzenia na człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Cechy stylu barokowego.
Dokonaj porównania renesansowej i barokowej wizji człowieka. W opracowaniu tematu odwołaj się do wybranych tekstów kultury obu epok
Dwudziestolecie międzywojenne wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce.
Filozofia, architektura, literatura średniowiecza jaka wizje świata prezentuje, rozważ problematykę na wybranych przykładach
Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury polskiej.
Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj
Jak literatura romantyzmu i pozytywizmu ujmowała problem powinności obywatela wobec narodu?.
Jak romantycy rozumieli wolność Omów problem na podstawie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
Jak twórcy Młodej Polski realizowali postulat syntezy sztuk. Omów na przykładzie Wesela oraz innych wybranych tekstów z epoki.
Każda epoka ma swe własne cele.
Klasyczne wzorce w literaturze renesansu.
Koncepcja losu ludzkiego w antyku i w dziełach Szekspira. Porównaj ujęcia motywu, zestawiając wybrane utwory
Kreacja świata i człowieka w epoce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu
Kryteria oceny wartości człowieka w epoce pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX lecia międzywojennego.
Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Literatura i sztuka powojenna oraz współczesność wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Memento mori w średniowieczu i baroku. Porównaj funkcjonowanie motywu, analizując wybrane teksty literackie.
Młoda Polska wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
Nowele literatury pozytywizmu wobec haseł epoki, zanalizuj celowo wybrane utwory
Obraz człowieka i natury w liryce sentymentalnej.
Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych tekstach literatury renesansu i romantyzmu
Odwołując się do biografii wybranych twórców i ich dzieł, porównaj rolę artysty w romantyzmie i pozytywizmie.
Omów cechy pejzażu romantycznego Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
Omów światopogląd człowieka baroku na przykładzie wybranych utworów literackich.
Omów wpływ epoki na kształtowanie bohaterów literackich, posługując się wybranymi przykładami
Oświeceniowe wzorce i antywzorce. Przedstaw i omów w wybranych utworach literackich
Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro narodu. Omów ich postawę i poglądy analizując wybrane teksty.
Porównaj estetykę renesansu i baroku na przykładzie dzieł literackich i plastycznych.
Porównaj i oceń wzory osobowe dwóch epok w kontekście światopoglądowym, filozoficznym i społecznym...
Pozytywizm wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Przedstaw barok w literaturze, rzeźbie, malarstwie i architekturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.
Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego Jako wyraz charakteru epoki.
Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Scharakteryzuj poezję barokową na przykładzie twórczości wybranego poety tej epoki.
Scharakteryzuj styl i język wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej pisarzy (Romantyzm).
Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.
Udowodnij, że każda epoka ma swe cele, odwołując się do założeń filozoficznych, estetycznych oraz przykładów literackich wybranych epok.
Wiek XX - wiek autobiografii. Omów temat na wybranych utworach literackich XX wieku.
Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na literaturę Młodej Polski.
Wpływ filozofii oświeceniowej na twórczość pisarzy tego okresu. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.
Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury.
Zadania stawiane literaturze. Omów temat na wybranych przykładach historycznej biografii epok.
Zaprezentuj dorobek jednego z twórców malarstwa barokowego. Przedstaw najważniejsze fakty z biografii artysty, wskaz tematykę jego dziel...
Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Żywotność tradycji antycznej w literaturze i w wybranej dziedzinie sztuki. Przedstaw temat analizując różne przykłady.
Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.


Gatunek, kierunek, nurt

Afirmacja, dekadentyzm i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich
Analizując wybrane tematy omów bogactwo gatunków literatury antyku
Analizując wybrany utwór literacki przedstaw wyróżniki gatunkowe powieści psychologicznej XXw.
Art Nouveau (Nowa Sztuka) jako kierunek w literaturze i sztuce. Omów na wybranych tekstach kultury
Awangarda w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady.
Ballada literacka i muzyczna - podobieństwa i różnice. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach
Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucje, analizując wybrane utwory polskich pisarzy rożnych epok.
Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich.
Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny. Wskaż podobieństwa i różnice.
Dramat jako gatunek literacki na przestrzeni wieków. Prześledź ewolucję od antyku do modernizmu na wybranych przykładach.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł +PPT
Epopeja homerycka, narodowa, chłopska. Na podstawie Iliady, Pana Tadeusza i Chłopów... +PPT
Esej jako przestrzeń wolności twórcy. Omów zagadnienie, odwołując się do esejów polskich pisarzy XX wieku.
Ewolucja ballady. Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów
Ewolucja wybranego gatunku literackiego na przełomie epok.
Felieton w literaturze polskiej - przedstaw historię oraz zanalizuj przykładowe realizacje gatunku.
Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok .Omów na wybranych przykładach
Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.
Funkcje bajki i legendy w dziele literackim. Zanalizuj zagadnienie na przykładach wybranych z literatury romantyzmu i pozytywizmu.
Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady, określ ich znaczenie.
Grecka tragedia - przedstaw, na wybranych przykładach, genezę, charakter oraz funkcje gatunku.
Impresja a ekspresja. Porównaj dwa spojrzenia na świat i człowieka w literaturze oraz malarstwie.
Impresjonizm - literatura i malarstwo. Omów rożne środki artystycznego wyrazu oraz ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury
Impresjonizm w literaturze Młodej Polski i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, porównując wybrane utwory
Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku Omów na wybranych przykładach.
Komedia jako gatunek literacki. przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów różnych epok.
Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągniecia. Dokonaj analizy, przywołując przykłady z różnych epok
Komedia w literaturze polskiej. Analizując wybrane komedie omów ich cechy i pełnione funkcje.
Komedia źródłem wiedzy o człowieku. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Komiks - "papka dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego.
Moralistyka i filozofia w bajkach na przestrzeni epok. Omów problem, opierając się o teksty z literatury polskiej i powszechnej
Nadrealizm w różnych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Naturalistyczna wizja losu biedaka. Omów zagadnienie.
Naturalizm w literaturze polskie. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich
Nowela jako gatunek literacki. Analizując celowo wybrane utwory omów ewolucję noweli. Uwzględnij kontekst kulturowy.
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Omów ewolucję treny jako gatunku literackiego, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok
Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze (symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście wybrane utwory literackie
Omów, odwołując się do przykładów, klasycyzm w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze.
Parenetyczna funkcja literatury staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego.
Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury. Omów, poddając analizie wybrane przykłady
Rola i znaczenie poezji w życiu człowieka. Omów na przykładzie twórczości wybranego poety
Różnorodność tematyczna sonetu . Omów temat na przykładach pochodzących z trzech różnych okresów literackich
Sarmatyzm i jego ocena w późniejszych utworach. Omów na wybranych przykładach z literatury
Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunki na podstawie utworów z różnych epok
Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się do wybranych utworów.
Sonet na przestrzeni wieków. Omów różnorodność tematyczną gatunku w rożnych epokach na wybranych przykładach
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu.
Teatr antyczny - dokonaj analizy wybranej komedii, tragedii bądź porównaj różne utwory autorów
Tendencje naturalistyczne w literaturze XX i XIX wieku. Wyjaśnij pojęcie przytaczając wybrane utwory.
Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy. Omów na wybranych przykładach.
Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy
Tren jako gatunek literacki. Zaprezentuj odmiany klasycyzmu na przykładzie twórczości J. Kochanowskiego, L. Staffa i Z. Herberta.
Związki literatury z baletem. Przedstaw i porównaj wybrane sztuki Williama Szekspira i lub innych twórców

Historia

Bohaterowie historyczni w Potopie Henryka Sienkiewicza. Omów na wybranych przykładach.
Człowiek a historia. Jak historia rujnuje i zmienia życie jednostek? Omów na wybranych przykładach.
Emigracja po drugiej wojnie światowej jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
Historia inspiruje twórców literatury.
Historia jako czynnik determinujący ludzki los.
Historia jako siła determinująca ludzki los. Charakteryzując wybranych bohaterów z literatury, przedstaw ich postawy i wybory moralne.
Historia jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach utworów
Historia jest "godziną próby", "doświadczeniem" ujawniającym wielkość, ale i obnażającym ułomność człowieczeństwa. Omów temat na wybranych przykładach.
Historia, jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
Historyczna zmienność pojęcia patriotyzmu w literaturze XIX i XX wieku. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
Hymny - ich problematyka i forma. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Jaki był wiek XX? Opisz i omów minione stulecie według historycznej biografii wieku, podpartej przykładami literackimi.
Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw zagadnienie katastrofizmu, odwołując się do przykładów z literatury
Losy mieszkańców Kresów podczas okupacji sowieckiej przedstawione w literaturze, malarstwie i innych formach artystycznych
Omów sposoby odwoływania się do historii we współczesnych powieściach.
Portrety postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Postacie historyczne bohaterami utworów literackich.
Postacie historyczne w wybranych utworach. Przedstaw i porównaj prawdę historyczną z literacką kreacją
Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w utworach z różnych epok.
Przedstaw różne koncepcje theatrum mundi, analizując wybrane utwory dwóch epok.
Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej w wybranych utworach H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego.
Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego.
Wizje historii w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów
Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.
Wybrane wydarzenia historyczne oraz ich literackie i malarskie interpretacje.
Wydarzenia historyczne inspiracją dla polskich twórców. XIX i XX w.
Wydarzenia historyczne odzwierciedlone w literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach.
Wyzwanie historyczne może spowodować pozytywną przemianę człowieka? Omów na wybranych przykładach.
Zaprezentuj jak ważne wydarzenia historyczne utrwalili pisarze filmowcy i malarze
Zinterpretuj, w jaki sposób twórcy kultury wykorzystują wydarzenia historyczne, jako inspirację artystyczną w swoich dziełach. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.


Humor, żart, groteska
Co śmieszyło dawniej, co nas śmieszy obecnie? Przedstaw to zagadnienie uwzględniając wybrane teksty od Figlików Mikołaja Reja do Kabaretu Moralnego Niepokoju
Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcję groteski na wybranych przykładach z literatury
Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów na wybranych przykładach literackich
Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów na wybranych przykładach.
Groteska w literaturze polskiej.
Groteska w poezji polskiej.
Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału.
Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Humor w literaturze - rozwiń temat, analizując wybrane dzieła z kilku epok.
Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Przedstaw ewolucję jego funkcji oraz formy na wybranych przykładach
Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Analizując i porównując wybrane przykłady literackie i z innych
Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach
Komiks jako nowa forma literacka i jego forma. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
Komizm słowny i jego rola. Podejmij analizę zjawiska na przykładzie wybranych tekstów literackich
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach Moliera. Omów temat sięgając do dzieł wspomnianego mistrza.
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem na podstawie wybranych tekstów literackich
Przykłady parodii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różne rodzaje komizmu w piosence kabaretowej. Dokonaj analizy wybranych utworów
Satyra, ironia, żart czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Satyra, karykatura i kabaret jako sposoby reakcji na nieakceptowane zjawiska społeczne i polityczne. Omów na wybranych przykładach
Satyra, parodia, groteska jako metody demaskowania rzeczywistości. Rozważ temat na wybranych przykładach
Śmiech - uczy, bawi, piętnuje. Omów na wybranych przykładach dzieł Moliera.
Śmiejmy się z siebie - Polacy w krzywym zwierciadle. Omów na wybranych przykładach z literatury współczesnej.
Tragizm, jako kategoria estetyczna i problem egzystencjalny. Omów analizując teksty literackie różnych epok
Współczesny kabaret - jego rodowód i korelacje sztuk w nim funkcjonujących. Omów na wybranych przykładach.


Język
"Język na usługach propagandy". Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy
Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko i jego funkcje w języku polskim
Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Analiza zapożyczeń z mitologii nordyckiej w trylogii J.R.R Tolkiena ,,Władca Pierścieni".
Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stad się narzędziem manipulacji.
Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Błąd a innowacja językowa. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.
Błąd językowy jako źródło komizmu +PPT
Błąd językowy jako źródło komizmu.
Błędy językowe. Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy
Czy język może być przedmiotem Manipulacji. Zaprezentuj problem odwołując się do wybranych przykładów
Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.
Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne, zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny
Dokonaj analizy języka specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj analizy języka urzędników pod kątem poprawności, opierając się na dowolnym materiale
Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj porównania języka mówionego i pisanego. Omów różnice pomiędzy tymi dwoma aktami mowy
Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.
Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów.
Funkcje tekstów językowych. Omów na wybranych przykładach.
Język ezopowy, jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach
język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej
Język filmu i język literatury porównanie dzieła literackiego z jego filmowa adaptacją.
Język Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.
Język horoskopów prasowych. Przedstaw jego charakterystyczne cechy na zgromadzonym przez siebie materiale
Język i jego działanie - wyjaśnij pojęcie aktu mowy.
Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej wybrane fragmenty tekstów instrukcji obsługi sprzętu RTV i lub AGD. Omów typ zauważonych błędów oraz określ ich wpływ
Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych pod kątem ich poprawności językowej, komunikatywności i przydatności.
Język jako system znaków - zdefiniuj, na czym może polegać systemowość języka, określ charakter znaku językowego oraz zastanów się nad możliwościami komunikacyjnymi mowy.
Język jako środek manipulacji odbiorcą. Na przykładzie literatury XX w.
Język kazań i jego funkcje - dokonaj analizy wybranych przykładów.
Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Scharakteryzuj na dowolnych przykładach
Język miłosnych wyznań dawniej i dziś.
Język mówiony współczesnej młodzieży. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.
Język pamiętników i dzienników - zbadaj i omów na wybranych przykładach.
Język poezji modernistycznej. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane wiersze tej epoki.
Język poezji- omów cechy charakterystyczne dla liryki bazując na dowolnym materiale
Język prasy młodzieżowej - jaki obraz świata kreuje? Zaprezentuj zgromadzony przez siebie materiał źródłowy i dokonaj analizy.
Język prasy. Ocen stopień komunikatywności wybranych nagłówków z gazet.
Język propagandy. Analiza funkcji perswazyjnej w zebranym materiale.
Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi pisanemu, czy mówionemu
Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj język dawnych i współczesnych tekstów
Język współczesny kabaretu. Omów na wybranych przykładach sposoby budowania efektów komicznych i satyrycznych
Język wydarzeń miłosnych, zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia na wybranym materiale literackim
Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich
Język wyznań miłosnych. Zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia analizując wybrane przez siebie przykłady literackie i/lub filmowe
Język zakochanych w literaturze.
Język, jako narzędzie komunikacji. Przedstaw różne funkcje języka ilustrując je wybranymi tekstami.
Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów zagadnienie, przywołując teksty polskie powstałe po 1945 roku.
Język, jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Krasomówstwo, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy jako cecha charakterystyczna publicystyki. Omów na dowolnych
Literatura faktu a powieść reportażowa. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguły i problemy ortograficzne spotykane przez piszącego po polsku.
Mechanizmy powstawania błędów językowych w sprawozdaniach sportowych.
Moda językowa. Omów na wybranych przykładach
Moda na słowa. Omów sposób funkcjonowania słów natrętnie pojawiających się w komunikacji codziennej oraz języku radia i telewizji
Na podstawie analizy narracji utworów literackich (np. M. Hłaski, S. Mrożka, M. Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
Na podstawie zgromadzonego materiału dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.
Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Neologizmy w języku współczesnej młodzieży. Omów ich funkcję w komunikowaniu
Odmiana polszczyzny pisana oraz mówiona - scharakteryzuj ich właściwości na podstawie przykładów.
Omów cechy języka współczesnych środków komunikowania się np. SMS, e-mail, Gadu-Gadu [na wybranych przykładach]
Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim B. Prus Lalka.
Omów wpływ języka prasy, telewizji i radia na język współczesnego człowieka
Omów zabawy i żarty językowe. W jaki sposób powstają, do jakich zjawisk nad odsyłają. Odwołaj się do wybranych przez siebie
Omów zabawy i żarty językowe. W jaki sposób powstają, do jakich zjawisk nas odsyłają Odwołaj się do wybranych przez siebie
Oryginalność języka w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego.
Poetyckie zabawy językiem w XX wieku
Poezja jako wyraz nieufności do języka. Omów zjawisko na przykładzie twórczości Stanisława Barańczaka.
Polszczyzna twoich rówieśników. Omów to zjawisko, wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy. Spostrzeżenia odnieś do kryteriów poprawności językowej.
Porównaj język i styl dwóch wybranych czasopism.
Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach
Przedstaw analizę artystycznych funkcji języka mówionego w poezji współczesnej.
Przedstaw język jako narzędzie manipulacji w powieści G. Orwella Rok 1984
Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.
Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.
Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę, odwołując się do wybranych przykładów.
Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych
Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwóch przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
Różne środowiska- różne sposoby komunikowania się. Scharakteryzuj cechy języka wybranych grup środowiskowych wykorzystując zebrany materiał językowy.
Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów na wybranym materiale
Scharakteryzuj język negocjacji na wybranych przykładach
Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka Sienkiewicza
Scharakteryzuj kształt językowy życzeń noworocznych.
Scharakteryzuj metodę pisarską wybranego twórcy ( lub twórców )piszącego o zagładzie II wojny światowej
Scharakteryzuj na przykładach język poetycki (styl artystyczny).
Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Sens i język graffiti
Słowa rodzą się, żyją, umierają. Prześledź ten proces, analizując formy grzecznościowe, używane w polszczyźnie dawnej i współczesnej
Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.
Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różny.
Stosowanie wyrazów potocznych w literaturze pięknej. Omów zjawisko i jego znaczenie na przykładzie wybranych wierszy
Styl i język listów dawniej i dzisiejszych SMS-ów i e-maili. Scharakteryzuj zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych na przykładzie wybranych tekstów.
Sztuka współczesnego reportażu. Omów specyfikę gatunku i jego odmiany, odwołując się do wybranych tekstów XX i XXI wieku
Środki językowego wyrazu w poezji dla dzieci. Omów, analizując wybrane utwory.
Tak mówi młodzież polska przełomu XX i XXI wieku. Omów język wybranych
Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
Tak mówił jeszcze mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj sposoby wypowiadania się tych dwóch pokoleń
Tak się nie mówi - błędy językowe
Teoria aktów mowy. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Tolerancja - modne dziś słowo czy wartość niezbędna od wieków w życiu człowieka
Utwór literacki jako ścisła, językowa konstrukcja. Zanalizuj projekty teoretyczne oraz same wiersze T. Peipera i J. Przybosia jako przykład awangardy w literaturze.
W jaki sposób można gestem, postawą, miną wzmocnić wypowiedź językową. Analizując zagadnienie, posłuż się przykładami
W jaki sposób można gestem, postawą, miną wzmocnić wypowiedź językową. Analizując zagadnienie, posłuż się przykładami
W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną Zbadaj zróżnicowanie oraz jego przyczyny we współczesnym języku.
W kontekście językowych badań o imionach wyjaśnij zjawisko mody imienniczej +PPT
Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności.
Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.
Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.
Zanalizuj zjawisko akcentu w języku polskim.
Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich.
Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski)
Zasady skutecznego komunikowania, omów na wybranych przykładach
Zjawisko dowcipu językowego. Omów na wybranych przykładach
Zjawisko manipulacji językowej. Przeanalizuj sposoby oddziaływania na odbiorcę na przykładzie wybranych tekstów propagandowych i reklamowych
Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach.
Błędy językowe w prasie lokalnej


j gwary
Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem twojej miejscowości.
Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy
Ks. Józef Tischner - publicysta, mówca, uczony i miłośnik gwary. na wybranych przykładach scharakteryzuj język i styl
Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze.
Scharakteryzuj wybrana gwarę środowiskowa na przykładzie zebranego przez Ciebie materiału językowego.
Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wpływ j. anielskiego na gwarę środowiskową współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.
Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej gwary środowiskowej - gwara myśliwych.

j internetu

Język internetowych grup dyskusyjnych - zubożenie czy wzbogacenie współczesnej polszczyzny
Poprawność tekstów w Internecie ocen zgromadzony materiałów w kontekście obowiązujących kryteriów poprawności językowej.
Scharakteryzuj język użytkowników komputera. Analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy, odwołaj się do składni, fleksji, zwróć uwagę na zapożyczenia językowe i procesy słowotwórcze.
Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.
Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka
Specyfika języka smsów i poczty elektronicznej.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach
Specyfikacja słownictwa internetowego. Zanalizuj na wybranych przykładach
Styl i język użytkowników Internetu. Omów specyfikę komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną używając teksty różnego typu.
Język nowomowy
Język na usługach propagandy. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.
Język współczesnej publicystyki- nowomowa czy poprawna polszczyzna Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych przykładów.
Nowomowa czyli język władzy w ustroju totalitarnym.
Scharakteryzuj i przedstaw zjawisko nowomowy w polszczyźnie
Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę w wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50. XX.

Język piosenek
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując zgromadzony materiał językowy, przedstaw i omów obraz świata funkcjonujący w języku subkultury młodzieżowej
Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki współczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych i późniejszych, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów młodzieżowych, wyjaśnij celowość doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu wyjaśnij, jaki świat one kreują. +PPT
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Frazeologia miłosna w tekstach zespołów rockowych końca lat 90. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranych grup.
Jaki jest język muzyki hip-hopowej, zanalizuj wybrane przykłady tekstów
Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek rapowych Dokonaj analizy kilku przykładów.
Język piosenek hip -hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych, jako wyraz pokoleniowego buntu. Omów na wybranych przykładach
Język piosenek rockowych. Omów .temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenek rockowych. Omów temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenki raperskiej i hip-hopowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach tekstów +PPT
Językowy obraz pokolenia w tekstach piosenek hip-hopowych.
Obraz świata i sposób mówienia o nim w muzyce młodzieżowej. Dokonaj interpretacji i analizy środków językowych zastosowanych w wybranych tekstach piosenek.
Omów i porównaj językowy sposób wyrażania uczuć w piosenkach.
Omów role środków językowych w wybranych tekstach hip-hopu, przeanalizuj i wyciągnij wnioski
Scharakteryzuj styl recenzji muzycznej i zanalizuj zaobserwowane zmiany w obrębie tego gatunku na przestrzeni lat 1996-2006. Wykorzystaj wybrane publikacje z różnych tytułów prasowych.
Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.
Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje PAKTOFONIKA
Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako komunikat językowy.


j polityków

Analizując wybrane przykłady (przemówienia polityków, artykuły prasowe) wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrany przez Ciebie materiał wyborczy.
Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych.
Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów wypowiedzi polityków.
Język współczesnego życia politycznego. Przedstaw i omów zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.
Porównaj pod względem językowym mowy słynnych mówców i przemówienia współczesnych polityków.
Scharakteryzuj język trzech wybranych polskich współczesnych polityków i poddaj go ocenie.
Słynne polemiki polityczne w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich.


Język reklamy
,,Odwołując się do konkretnych przykładów tekstów reklam, scharakteryzuj język reklam i określ jego funkcje''
Bawi, mami perswaduje... Zanalizuj język reklamy.
Cechy języka i sty
_______________________________
 
Profesjonalna pomoc dla maturzystów, studentów.

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 3 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Prezentacje maturalne.

Strony: 1 2 3
 
Warto przeczytać: Sprzedam Golfa III 1,8 z gazem | PANASONIC SC3 | Wizerunek żyda na 100% | Sprzedam "KOBRA" TIMOTHY ZAHN | Sprzedam książki MICHAEL MOORCOCK | Sprzedam "Świat Czarownic " ANDRE NORTON | Łańcuch na klate %-) | 6230i | !!!prezentacje j. polski!!! | zegarek CASIO i CANDINO | Wyprzedaż L-Karnityny Olimp ! Tylko 22 zł | 256 SD RAM na sprzedaz | GF Fx5200 128mb 99% OK | Extra baseballowa bluza NEW YORK - ELO RAP ZIOM %) | hurtownia | Kopię wzmacniacz gitarowy 30-40W | lubie | fuck friend | insignia | dc shoes | 183374026 | maraton | hagana | gry erotyczne | gdzie kupić bandan | ewelina ds1 | borsuk | tabletki antykoncepcyjne | niezdalem2 | hawaii five 0 | wytrysk na twarz | Cunnilingus | odwołanie od reklamacji obuwia | mariusz max kolonko | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0