FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 6557 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Proch czarny 
[powiadom znajomego]    
Autor "Proch czarny"   
 
komandarm
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 18:03        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Broń palna czarnoprochowa i modele sprzed 1850 roku są dostępne bez zezwolenia. Jak jest z samym prochem ? Potrzeba nań pozwolenie na broń ? Można legalnie własnym sumptem go wyrabiać, tudzież legalnie kupować ?

 
mlkv
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 18:18      [zgłoszenie naruszenia]

Ciekawe pytanie.

Osobiście uważam że rozumując logicznie powinien być legalny ( jeśli chodzi o posiadanie ) z pkt. widzenia prawa karnego. W ustawie o broni raczej nic o nim nie ma.
_______________________________
 
"Real niggers do what they wanna do, bitch niggers do what they can do"

Ekspert -
 
Jaroch
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 18:22      [zgłoszenie naruszenia]

"Polsce posiadanie broni czarnoprochowej wyprodukowanej przed 1850 r. lub jej repliki, a także pocisków i czarnego prochu, jest legalne i nie jest konieczna w tym wypadku żadna czynność prawna, jak rejestracja, uzyskanie zezwolenia itp., na mocy znowelizowanej w 2004 r. ustawy o broni i amunicji. W tym wypadku strzelanie jest dozwolone wyłącznie na odpowiednio przygotowanej strzelnicy, nie wolno też przenosić nabitej broni."

[pl.wikipedia.org/wiki/Broń_czarnoprochowa]Zmieniony przez - Jaroch w dniu 2009-04-19 18:22:40
_______________________________
 
from my rotting body Shrooms shall grow and I am in them and That is the Eternity

 
komandarm
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 18:32     
 Usunięta przez Donio za naruszenie Pkt4 regulaminu forum.
[zgłoszenie naruszenia]

 
 
Donio
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 18:46      [zgłoszenie naruszenia]

nie znam - a powinieniem znać , przepisów karnych sankcjonujących posiadanie prochu

Zmieniony przez - Donio w dniu 2009-04-19 18:47:35
_______________________________
 

*** Moderator działu Prawo i Ekonomia ***
Spec prawa karnego
i procesowego

Specjalista -
 
piotr3
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 22:39      [zgłoszenie naruszenia]

fajnie tylko niema żadnego źródła tej informacji bo wikipedia to zadne zródło infromacji

Znawca -
 
beldzior
ERKAEMISTA
 Wysłana - 19 kwiecień 2009 22:59      [zgłoszenie naruszenia]

O kurcze, temat dla mnie
Mogę się wykazać w prawie i ekonomi.
Otóż autorze w naszym prawie jest tak że niektórych rzeczy ono nie określa dokładnie przez co można je sobie różnie interpretować.
Najlepszym przykładem tego są prawne zagadnienia dotyczące broni i amunicji (nie ważne jakiej) Chociażby aby uzyskać pozwolenie na bron sportową trzeba mieć ,,wybitne wyniki" Tylko że nikt nie potrafi określić jakie są wybitne wyniki i wtedy wszystko zależy od kaprysu WPA.

Ale wracając do porchu z którym jest podobnie:

Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Art. 9.2. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie:

1) wyrobów pirotechnicznych wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 8,
2) wyrobów pirotechnicznych stosowanych w kolejnictwie, leśnictwie, modelarstwie, motoryzacji, ratownictwie, rolnictwie i żegludze.

Czyli niby jest legalny bo proch do broni CP to inny proch niż proch nitro do współcześnie używanej amunicji, lecz jednak ludzie za jego posiadanie lub handel mają czasem procesy, mimo że:


Biuletyn Informacyjny nr 120 z 2005r. wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji:
"Proch czarny i kapiszony nadają się tylko do broni historycznej oraz replik i jako takie zostały objęte wyłączeniem z obowiązku posiadania na nie pozwolenia"


Jeszcze takie coś:

Interpelacja nr 8882

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym i jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni

Podczas spotkań z wyborcami często podnoszony jest problem dotyczący zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym, a także jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni. W przedmiotowej sprawie przedstawiciele Policji prezentują skrajnie odmienne stanowiska.

I tak, na łamach miesięcznika STRZAŁ Nr 3(11) z marca 2004 r. (strona 6) pan inspektor Maciej Sławiński, zastępca dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, wyraził pogląd, że skoro na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn. zm.) nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni, to na tej samej podstawie nie wymaga pozwolenia nabywanie amunicji przeznaczonej do tych rodzajów broni.

Tego typu interpretacja przedmiotowej ustawy przez Komendę Główną Policji spotkała się z uznaniem szerokiej rzeszy miłośników broni zabytkowej. Proch czarny, jako składnik amunicji do broni ładowanej odprzodowo, wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni został określony jako towar do wolnej sprzedaży, na posiadanie którego nie jest wymagane pozwolenie.

Jednocześnie w lipcu br. pojawiły się w gronie osób zainteresowanych odmienne opinie, wyrażane tym razem przez przedstawicieli komend wojewódzkich Policji, z których treści wynika, że art. 11 omawianej ustawy uprawnia jedynie do posiadania bez pozwolenia broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni, nie uprawnia zaś do nabywania prochu strzelniczego do tej broni. Zdaniem autorów tego typu poglądu art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji nie reguluje zagadnienia nabywania amunicji, a jedynie wyłącza z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na posiadanie określonej w nim broni.

W obliczu dwóch skrajnych opinii przedstawicieli Policji środowisko użytkowników broni czarnoprochowej czuje się głęboko zdezorientowane i oczekuje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznej interpretacji zapisów omawianej ustawy.

Większość miłośników broni historycznej w rozmowie ze mną powołuje się na zapis stenogramu z posiedzenia sejmowej Komisji Europejskiej (Nr 106) z dnia 18 grudnia 2002 r. (biuletyn nr 1338/IV), z którego wynika, że zamiarem wnioskodawców zmian w rządowym projekcie ustawy o broni i amunicji było wyłączenie broni historycznej i jej replik spod działania reguł uzyskiwania pozwolenia na broń palną, w tym również jej używania. I takie są nadal oczekiwania wszystkich posiadaczy tego rodzaju broni. Ponadto rozmówcy moi wskazują na rozbieżności w kwalifikacjach prawnych czarnego prochu, występujące w różnych aktach normatywnych.

Czarny proch w przypadku broni odprzodowej traktowany jest w ustawie o broni i amunicji jako amunicja, zaś w pozostałych przypadkach niezwiązanych z bronią np. z pirotechniką sylwestrową - jako materiał pirotechniczny o spowolnionej szybkości spalania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego fajerwerki i petardy (zawierające czarny proch) są dopuszczone do wolnej sprzedaży. Dotyczy to tak samo masy zapałczanej, jak i mieszanin składających się z czynnika utleniającego i palnego (saletry amonowej i cukru pudru).

Mając na uwadze znaczenie powyżej sprawy dla szerokiej rzeszy kolekcjonerów i miłośników broni historycznej, interpeluję do Pana Ministra o wyjaśnienie:

1. Która z opinii wyrażanych przez przedstawicieli Policji jest wiążąca dla zainteresowanych osób?

2. Czy ministerstwo przewiduje podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego prawnego określenia, czym jest czarny proch, i wprowadzenia odpowiednich zmian w stosownych aktach normatywnych?

3. Czy zdaniem ministerstwa istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w przypadku przyjęcia rozwiązań prawnych zezwalających na nabywanie bez pozwolenia czarnego prochu przez właścicieli broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz jej replik?

4. Czy Komenda Główna Policji posiada dane o wykorzystywaniu tego typu broni w celach przestępczych?

5. Jak rozwiązana jest sprawa sprzedaży czarnego prochu w pozostałych krajach UE?

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Gruszka

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2004 r.


I odpowiedź:

4 kadencja, 66 posiedzenie, 1 dzień (07.01.2004)

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 8882

w sprawie zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym i jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 8 grudnia 2004 r. o sygn. SPS-0202-8882/04, przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Gruszki w sprawie zasad sprzedaży czarnego prochu dla osób fizycznych i jego praktycznego wykorzystywania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W ostatnim okresie pojawiły się w obrocie handlowym duże ilości broni ˝czarnoprochowej˝. Na zakup tego rodzaju broni nie jest potrzebne zezwolenie. Problemem jest natomiast zakup ˝prochu czarnego˝, ponieważ w tej sprawie pojawiły się różne interpretacje obecnego stanu prawnego. Według jednych osoba nieposiadająca zezwolenia na broń myśliwską lub sportową nie ma możliwości nabycia legalnie ˝czarnego prochu˝, według innych - skoro nie jest wymagane pozwolenie na samą broń, nie ma potrzeby posiadania odrębnych uprawnień do zakupu prochu. Rozbieżności te występują również w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tej sytuacji poleciłem wszcząć prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań prawnych, które te wątpliwości usuną.

Przepraszam Pana Posła Grzegorza Gruszkę za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, ale dyskusja w tej sprawie jest również gorąca wewnątrz resortu.

Mam jednak nadzieję, że prace nad nowym aktem prawnym - prawdopodobnie rozporządzeniem - zostaną szybko zakończone, po myśli Pana Posła.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Andrzej Brachmański

Warszawa, dnia 27 stycznia 2005 r.Źródła:

[http://www.iniejawna.pl/przepisy/ochrona/02_117_1007.html]
[orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/70D507B8]
[orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/70D507B8]

Zmieniony przez - beldzior w dniu 2009-04-19 23:05:17
_______________________________
 


Ja chcę karabin taki, którego lśniąca stal ogniste śle zygzaki, gdy padnie rozkaz: Pal!
Ja chcę karabin taki, co ciska śmierci grom, by wraże tłuc żołdaki , za Polskę,......

 
Donio
 Wysłana - 20 kwiecień 2009 07:37       [zgłoszenie naruszenia]

masz drugiego soga
_______________________________
 

*** Moderator działu Prawo i Ekonomia ***
Spec prawa karnego
i procesowego

Specjalista -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Proch czarny

Warto przeczytać: faktura Vat dla obecnego pracodawcy | Dane osobowe GIODO | posiadam mieszkanko i... ? | Księga Wieczysta problem | Wielki rachunek u dentysty | wnioskowanie statystyczne zadanie | nietypowe inwestycje | zentrada i inne hurtownie | UP wyrejestrowanie sie podjecie pracy | Kradzież i konsekwencje za to! | Zwalczanie nieucczciwej konkurencji, prosze o pomoc!! | Kredyt dla młodej osoby. | Dodatek do emerytury z tytułu choroby zawodowej | Łączenie dwóch kredytów - proszę o pomoc | wypadek w SZPITALU | przniesienie do innej placówki | orgazm | prohormony | radiohead | nużeniec | nużyca | emma stone | iga wyrwał | fitneski | prezenterki | agnieszka jakubowska | dominikana | punta cana | katherina toes | Triptorelin | fuuuuuuu | FFFFFUUUUUUU | alija | kogniwsityka | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0