FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 5190 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Pytanie - kwestia rozwodu 
[powiadom znajomego]    
Autor "Pytanie - kwestia rozwodu"   
 
Daer
 Wysłana - 1 luty 2006 10:18        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Bardzo bym był wdzęczny za parę wyjaśnień.. Otóż ponad rok temu ojciec nas zostawił, nie daje znaku życia, szuka go policja (sprawy karne, nie powiedziano nam jakie), komornik (nie płaci alimentów) - a do zaliczki alimentacyjnej trzeba mieć rozwód.
I tu pojawiły się problemy, problemy głównie finansowe:
1) Najpierw opłata skarbowa na rzecz sądu 50 zł
2) Teraz wymagają od nas opłaty w wysokosci 150 zł na ustanowienie kuratora sądowego dla ojca
3) Dokonać ogłoszenia

Moje pytania:
1) O co chodzi z tym ogłoszeniem, wiąże się to z kolejnymi wydatkami, gdzie i jak to zrobić?
2) Czy da się jakoś uniknąć tej opłatry za kuratora z powodu trudnej sytuacji materialnej?

Z góry dziękuję za pomoc
______________________________
 
[foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=2/images2009/20090826172846.jpg] :-D

Znawca -
 
Skjoeld H.
 Wysłana - 1 luty 2006 10:57      [zgłoszenie naruszenia]

1- co macie ogłosić i w jakim celu?


2 - co do kuratora i kosztów - KPC :

Art. 111.
§ 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych;
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych;
3) (uchylony);
4) prokurator;
5) kurator, wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
6) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd ,
7) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone.
§ 2. Za kuratora, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora. W pozostałych wypadkach wskazanych w paragrafie poprzedzającym za strony zwolnione od kosztów sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Art. 112.
§ 1. Strona, która została w całości zwolniona od kosztów sądowych, nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które wykłada za nią Skarb Państwa.
§ 2. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo. Zasady częściowego zwalniania od kosztów sądowych określa rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości.

Art. 113.
§ 1. Zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia od kosztów sądowych.
§ 2. Osobie prawnej, jak również organizacji nie mającej osobowości prawnej może być przyznane zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na te koszty.

Art. 114.
§ 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.
§ 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych, jako też wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym miejsca swego zamieszkania. Sąd rejonowy prześle niezwłocznie te wnioski właściwemu sądowi.

Znawca -
 
Daer
 Wysłana - 1 luty 2006 11:12      [zgłoszenie naruszenia]

W postanowieniu sądu brakuje dokładnych informacji - tj. ponad to co napisałem:

Na początku stantard - jaki sąd, w jakiej sprawie, i:

Postanawia:
I ustanowić dla nieznanego z miejsca pobyt XXX kuratora procesowego w osobie ZZZ - pracownika tut. Sądu i dokonać ogłoszenia
II zobowiązać powódkę YYY do wpłacenia zaliczki na kuratora w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt) zł i dokonać ogłoszenia


Wydaje mi się, że chodzi o ogłoszenia kwestii kuratora, ale mnie nic to nie mówi

Dzięki tak w ogóle, pismo zaraz napiszemy - mama uznała, że jak w pozwie przedstawia swoja sytuację starczy.

_______________________________
 
[foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=2/images2009/20090826172846.jpg] :-D

Znawca -
 
Skjoeld H.
 Wysłana - 1 luty 2006 12:08      [zgłoszenie naruszenia]

No tak, ale to chyba sąd postanawia dokonać ogłoszenia (na posiedzeniu jawnym) postanowienia, a nie zobowiązuje was do dokonania jakiegoś tam ogłoszenia... Z chwilą ogłoszenia postanowienie staje się skuteczne.

Znawca -
 
Daer
 Wysłana - 1 luty 2006 12:14      [zgłoszenie naruszenia]

To było posiedzenie niejawne, a postanowienie słowo w słowo jak zacytowałem.. Tj. pomijając literki, ale powódka zobowiązana do wpłaty zaliczki i "dokonać ogłoszenia" to moja mama..
_______________________________
 
[foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=2/images2009/20090826172846.jpg] :-D

Znawca -
 
Skjoeld H.
 Wysłana - 1 luty 2006 12:35      [zgłoszenie naruszenia]

Domyślam się, w końcu rozwód i w dodatku jedna osoba nieznana z miejsca pobytu ... Ciężko raczej o posiedzenie jawne.

Tak czy inaczej nawet z samej składni zdania wynika chyba, że do ogłoszenia Twoja mama zobowiązana nie jest? A ogłoszenie o ustanowieniu kuratora to chyba tylko w budynku sądu i to raczej na pewno nie Twoja mama powinna zaprzątać sobie tym głowę...

edit, głupi jestem - Art. 144.
§ 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.
§ 2. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta, (burmistrza, prezydenta miasta, w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie .
§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Zmieniony przez - Skjoeld H. w dniu 2006-02-01 12:38:42

Znawca -
 
Daer
 Wysłana - 1 luty 2006 13:40       [zgłoszenie naruszenia]

Nie, to ja jestem głupi Wczoraj miałem egzamin z logiki, a dziś taki głupi błąd
Dziękuję
_______________________________
 
[foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=2/images2009/20090826172846.jpg] :-D

Znawca -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Pytanie - kwestia rozwodu

Warto przeczytać: KARA ŚMIERCI | "Balcerowicz musi odejsc" | Rząd Marka Belki | Zanim zaczniesz nowy temat... | problem antysemityzmu | Unia Europejska - info | Obecne partie polityczne | Polityka Zagraniczna Ukrainy | Kilka pytań odnośnie działalności gospodarczej | Sprawa Rywina | Mniej boli pisanie okrutnej prawdy, aniżeli jej przemilczanie... | Akcje ? Obligacje ? | Wyszukiwarki firm | Płatne bannery,czyli łatwa kasa przez neta.Na pewno? | FOREX-start | Prałat Henryk J. | sung lee | sung | ronaldo | stworz | Elisabeth Duda | intrepid | panieński | prezenty | prezenty na roczek | sung lee | władysławowo | darłowo | polskie morze | sprawa jest kurevvska | dziewczynki | goralenfolk | jak w ama sie na email | plastyka więzadła | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0