FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 53325 razy ¬
 
ROZRYWKA | Mio
Rodzaje mioci.... 
[powiadom znajomego]    
Autor "Rodzaje mioci...."   
 
Methos
 Wysana - 30 czerwiec 2007 14:26        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd swoje BMI

Myl ze temat jest idealny do tego dziau, a nie zosta jeszcze poruszony....

Dla wszytskich ktrzy pytaj : co to jest mioc, z czym si j je, i czy wogle istnieje....

Mio skada si z 3 elementw:

- przywizania - jest to bardzo silna potrzeba bycia z drug osob, cigego przebywania w jej towarzystwie, kontaktu fizycznego i uwagi;
- troski - czyli chci powicenia siebie caego dla dobra drugiej osoby;
- intymnoci - chci zjednoczenia si z drug osob.

Podziaw jest sporo, ja przestawi tylko jeden z nich, i na pewno w duej mierze subiektywny...

Rodzaje mioci :


Mio przyjacielska
Tego typu mio rozwija si powoli u ludzi, ktrzy znaj si od duszego czasu. Ludzie preferujcy ten rodzaj mioci nie szukaj jej, przydarza si ona im w trakcie zajmowania si innymi czynnociami. Rnice opinii czy ktni nie s zagroeniem dla zwizku takiego czowieka. Maj oni jednak trudnoci z zaakceptowaniem koca zwizku i maj nadziej na dalsz przyja z byym partnerem.


Mio partnerska
Mio partnerska to uczucie, ktrym darzymy osob, z ktr jestemy zwizani gbiej i oparta jest ona o wzajemne pozytywne relacje intymne

Mio od pierwszego wejrzenia
Ludzie preferujcy ten rodzaj mioci wierz w mio od pierwszego wejrzenia i maj cile okrelony idea urody partnera, dlatego te, kiedy znajd takiego partnera szybko decyduj si na zwizek, gdy uwaaj, e tego typu czowieka spotyka si rzadko.
Mio tego typu zaczyna si od bardzo silnego pocigu fizycznego. Pomimo tego, e wystpuje silny pocig seksualny, to nie musi on by zaspokojony. Czasami zdarza si, e partner nalega na maestwo, aby zalegalizowa t potrzeb


Mio fizyczna
To taka mio, w ktrej gwn rol stanowi popd seksualny, a wic jednym z popdw ycia. Podmiot mioci idealizuje przy tym obiekt popdu seksualnego, gdy posiada on te cechy, ktre sam podmiot chciaby mi. Kiedy jednak cel, jakim jest obnienie napicia seksualnego, zostaje osignity, mio powinna znikn.
Nie dzieje si tak, jedynie dlatego, e podmiot liczy si z tym, i pragnienie to moe si odnowi i wtedy cel bdzie mg by osignity szybciej. W czasie tych beznamitnych okresw osoby cz takie uczucia jak czuo.


Mio platoniczna
Czowiek, ktry kocha w ten sposb obsesyjnie myli o osobie kochanej, ale niestety jest to mio, ktrej zazwyczaj nie moemy osign. Do naszych idoli, osb, ktre uwaamy za autorytet - t mio mona nazwa wielkim podziwem lub po prostu podaniem fizycznym. Bardzo chcielibymy, eby z wybrankiem czyo nas co wicej, ale mioci platoniczn darzymy osoby, ktre s od nas duo starsze i maj swoje rodziny albo sawne gwiazdy z telewizji i wiadomo, e szanse na zwizek nie ma prawie wcale


Namitna mio - Eros
Mio namitna to stan bardzo intensywnego pragnienia zjednoczenia si z drug osob. Wtedy to wzrastaj reakcje fizjologiczne na widok tej drugiej osoby.).
Ukochany wydaje Ci si pikny niczym mody bg, jest ideaem pod kadym wzgldem, zakochaa si w nim od pierwszego wejrzenia. Szukasz w pamici zdarze, ktre was ze sob zetkny i nic nie wydaje ci si przypadkowe - jaka sia nadprzyrodzona musiaa sprawi, e akurat tamtego dnia on wsiad do tego samego co ty autobusu. Mao tego, wysiedlicie na tym samym przystanku i do tego skoczyy mu si papierosy, a Ty poczstowaa go swoimi. Po prostu bylicie sobie przeznaczeni.
Od chwili, kiedy zauwaya w jego oku bysk zainteresowania, nie rozstajecie si ani na chwil Rachunki telefoniczne s kilka razy wiksze ni zwykle, nagle zacza mie bardzo mao czasu dla swoich przyjaci, ledwo wyrabiasz si z prac. A seks... jest wspaniale, cudownie, czujesz, e moglibycie nie wychodzi z ka.
To wanie jest mio przez staroytnych Grekw nazywana erosem - pena namitnych uniesie, wielkich wzrusze i romantycznych wyzna. Sowa "kocham ci" padaj bardzo szybko, a sia uczu jest tak ogromna, e wydaje si, zniesie kad prb i pokona kad przeszkod. To mio, o jakiej marzy si w najskrytszych snach. Warto jednak mie wiadomo, e silne uczucia maj to do siebie, e kiedy sabn. Nie mona bez koca spala si emocjonalnie, bo nasz organizm tego po prostu nie wytrzymuje. I niestety im bardziej idealizujemy ukochanego, tym pniej wiksze czeka nas rozczarowanie, e nie jest dokadnie taki, jak z naszych snw.
Moe ona by zarwno odwzajemniona (wtedy przynosi czowiekowi pozytywne doznania), jak i nieodwzajemniona (wtedy ma negatywne skutki)


Mio altruistyczna - Agape - i macierzyska
Jest to ten rodzaj mioci, o ktrym mwi religia chrzecijaska jako o mioci idealnej. Osoby preferujce ten rodzaj mioci nie s samolubne, przedkadaj dobro drugiej osoby nad swoje wasne, wol dawa ni bra i skonne s do zachowa altruistycznych. Uwaaj, e ich obowizkiem jest kocha i nie wymagaj wzajemnoci. Mio jest dla nich rwnoznaczna z trosk o dobro partnera, zaspokajaniem jego potrzeb, rozumieniem go i przebaczaniem. Chyba nie zdarza si w czystej postaci.
Jako jeden z elementw zwizku jest bardzo podana, natomiast na dusz met czowiek nie jest stworzony do powicania si dla innych do tego stopnia. Idea agape, ktry nakazuje przedoy szczcie partnera nad wasne, przeczy instynktowi samozachowawczemu. Do takich wyrzecze zdolna jest tylko mio macierzyska. A i tak ostatnio psychologowie krytykuj matki powicajce cae swoje ycie dla dobra potomstwa, bo wbrew pozorom dzieciom wcale to na dobre nie wychodzi.

Altruista kocha wanie tak mioci macierzysk, dla swojego ukochanego zniesie wszystko. W razie jakichkolwiek kopotw stanie na gowie, eby pomc swojemu partnerowi, poruszy niebo i ziemi, aby tylko go zadowoli. Zrezygnuje ze swoich planw, marze i ambicji, jeli tylko wejd one w kolizj z potrzebami partnera. Z jednej strony bardzo to szlachetne i zgodne z ideaem mioci chrzecijaskiej, ale po drugiej stronie medalu mamy on alkoholika, ktre co rano biegnie do sklepu po kiszone ogrki, nie zwracajc uwagi na to, e m wczoraj przepi ostatnie pienidze.
Czasem jednak chciaoby si spotka na swojej drodze altruist. Szkopu w tym, e regua wzajemnoci i sprawiedliwoci zobowizuje - powinnimy odwdziczy mu si tym samym. Dlatego ludzie, dla ktrych najbardziej charakterystyczna jest mio agape powinni dobiera si w pary, w przeciwnym razie bardzo szybko altruista jest wykorzystywany.


Mio bez zobowiza
Ten typ mioci jest charakterystyczny dla osb, ktre nie chc caej duszy odda partnerowi. Wol trzyma go w niepewnoci - a nu im si odmieni? Osoba preferujca ten typ mioci lubi mie wielu partnerw, z ktrymi "gra w mio". Partnerzy takiej osoby musz by niezaleni i samowystarczalni. Osoby ludyczne nigdy nie uwaaj mioci za nudn i maj mae wymagania, spodziewaj si jednak nowoci i przygody.
Skd wiadomo, e to wanie ten, e to z nim bdziemy chcieli spdzi ycie? Takie osoby do mioci podchodz z dystansem - jak do pewnego rodzaju gry. Czsto spotykaj si z kilkoma osobami na raz, a lawirowanie miedzy nimi uwaaj za wietn rozrywk. Problem "jak umwi si z Jackiem, eby nie dowiedzia si o tym Tomek" urasta do rangi intrygi kryminalnej, w ktr zaangaowani s wszyscy znajomi.
Homo ludens najbardziej lubi pierwsz faz znajomoci, czsto nie wychodzi poza flirt, bo przeraa go myl, e mgby sta si zaleny i utraci cz swojej wolnoci na rzecz partnera. A co si dzieje, gdy uda mu si uwie kogo, kto nie zna regu gry i szczerze odda mu swoje serce? To duy problem i trudna sytuacja, ale tylko dla tego, kto si zaangaowa. Homo ludens bowiem bez trudu otrzsa si z nieudanego zwizku i od razu zaczyna zastawia sida na nastpn ofiar. Ale nie demonizujmy, mio typu ludens nie musi koczy si tragicznie i nie trzeba si jej wystrzega jak ognia. Nie zawsze musimy by przecie powani, flirt bywa cakiem przyjemny, a kt od czasu do czasu nie chciaby y bez zobowiza. Ale od czasu do czasu!


Mio pragmatyczna - zakaz bujania w obokach
Nazywana inaczej mioci praktyczn. To porwnanie osoby preferujcej ten rodzaj mioci do osoby robicej zakupy. Ma ona okrelon list produktw (cechy zewntrzne, psychiczne oraz spoeczne, zainteresowania, wierzenia czy plany na przyszo, a nawet to, w jaki sposb osoba pragmatyczna postrzega partnera w odniesieniu do roli w przyszej rodzinie), ktre musi mie jej partner i wedug tej listy sztywno segreguje ludzi, wybierajc najbardziej odpowiedniego.
Osoby takie uwaaj, e nie warto angaowa si w zwizek z partnerem, ktry nie spenia ich wymaga. Kiedy spotkaj partnera, ktry spenia ich standardy, wtedy szybko decyduj si na stay zwizek. Ludzie, u ktrych przewaa ten typ mioci niewtpliwie twardo stpaj po ziemi, wiedz, czego chc od ycia i od czowieka, z ktrym przyjdzie im to ycie dzieli. adna mio od pierwszego wejrzenia nie wchodzi tu w gr - jak mona tak powan decyzj, jak jest maestwo powierza emocjom?! Wybr partnera przypomina troch wybr funduszu emerytalnego: analiza wad i zalet, zyskw i strat pozwala zdecydowa w kogo najkorzystniej bdzie mona zainwestowa swoje uczucia. Zabezpieczenie przyszoci jest najwaniejszym celem dla pragmatyka.
Osoby tak praktycznie podchodzce do ycia potrafi prowadzi tabelki, w ktrych porwnuj kandydatw bynajmniej nie ze wzgldu na uminienie klatki piersiowej, a raczej zasobno portfela, wyksztacenie i status spoeczny. Odpytuj szczegowo potencjalnych mw o pogldy na temat pracy zawodowej kobiet, albo wychowywania dzieci w zgodzie z wartociami chrzecijaskimi. Po wstpnej selekcji przychodzi czas na poznanie rodziny, a w szczeglnoci zorientowanie si jakie cechy mogyby odziedziczy dzieci.
Kandydaci z nadopiekucz mamusi, alkoholikami i samobjcami wrd krewnych przepadaj od razu. Moe to i mdre, ale chyba za bardzo wykalkulowane jak na mio. Niemniej jednak szczypta racjonalizmu przydaje si nawet w najbardziej gorcym zwizku - a moe wanie szczeglnie tam.


Obsesyjna mio - mania
Ludzie preferujcy ten rodzaj mioci oczekuj, e ich mio bdzie namitna. Uwaaj, e mio skada si ze wzlotw i upadkw, std wystpuj u nich czste zmiany nastroju w zalenoci od sytuacji w ich zwizku. Potrzebuj cigego potwierdzania uczu ze strony drugiej osoby, s bardzo zazdroni.
Czsto wybieraj niewaciwych partnerw i projektuj na nich cechy, ktre by im odpowiaday. Czasem nawet nie lubi osoby, ktr kochaj. S mao pewni siebie. Ten typ mioci czsto wystpuje u ludzi w okresie adolescencji oraz w okresie wieku redniego. Przejawem tego typu mioci s romanse. S to ludzie, ktrzy kochaj mio dla niej samej
Nie moesz bez niego y, dostajesz rozstroju odka, kiedy si pokcicie. Mylisz o nim bez przerwy i nie ma mowy, eby si skupia na czymkolwiek innym. Jeste zazdrosna o czas, ktrego z Tob nie spdza. Nie pisz po nocach, bo wyobraasz sobie, e umawia si z inn. Kada kobieta u jego boku wydaje Ci si rywalk i wielkim zagroeniem dla Waszego zwizku. Najmniejszy brak zainteresowania z jego strony sprawia Ci bl, a kady miy gest przynosi Ci niewysowion rado. Mogaby spdza z nim 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu i wci by Ci byo mao i mao. Najchtniej zamknaby go w zotej klatce, a do nogi przymocowaa wielk kul wysadzan diamentami.
To ju nie mio, ale uzalenienie i obsesja. Optanie nawet nie tyle partnerem, co wasnym do niego uczuciem. I najgorsze jest to, e nie wiesz co z tym zrobi, bo nie widzisz specjalnej rnicy pomidzy kocem wiata a kocem twojej mioci. Nie jeste pierwsza i pewnie nie ostatnia.
Ten rodzaj mioci szczeglnie sprzyja twrczej ekspresji, przejrzyjmy choby pobienie dziea romantykw - Mickiewicza, Goethego, Byrona. Mona tylko westchn nad losem targanego tak skrajnymi uczuciami nieszcznika i powtrzy za Terencjuszem, "e nic co ludzkie nie jest mi obce".
Wyrnia si 3 skadniki mioci:

1) intymno - pozytywne uczucia, ktre powoduj przywizanie, blisko i zaleno partnerw od siebie. Wynikaj one z dobrej komunikacji, zrozumienia i wzajemnego wsparcia;

2) namitno - to mieszanka uczu pozytywnych i negatywnych, takich jak rado, podanie, zazdro czy tsknota. Czsto s one poczone z siln motywacj do cakowitego poczenia si z partnerem. Nie jest to jednak jedynie potrzeba seksualna, ale rwnie potrzeba opiekuczoci czy dowartociowania swojej osoby;

3) zaangaowanie - jest to jedyny ze skadnikw poddany rozumowi i stanowi wiadom decyzj partnerw o rozpoczciu zwizku i jego kontynuowaniu pomimo rnych przeszkd.


Rodzaje mioci / Skadnik -> Intymno / Namitno / Zaangaowanie Brak mioci / - / - / -

Lubienie -> / + / - / -
Mio lepa (zakochanie) -> / - / + / -
Mio pusta -> /- / - +
Mio romantyczna -> / + / + / -
Mio przyjacielska -> / + / - / +
Mio fatalna -> / - / + / +
Mio kompletna -> / + / + / +


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 30 czerwiec 2007 14:37      [zgoszenie naruszenia]

wystpuje jeszcze kilka odmian mioci, w rznych konfiguracjach...

u gry nie buo poruszonej jeszcze jednego rodzaju...

Narcyzmu czyli umiowanie samego siebie, zwaszcza wasnej urody. To stan zakochania si w sobie, odczuwania silnych uczu pozytywnych do wasnych cech fizycznych i psychicznych.i znam kilka takich osb


Czekam na wasze opinie, propozycje..

Ekspert -
 
kemesO
Analityk
 Wysana - 30 czerwiec 2007 17:21      [zgoszenie naruszenia]

dobre, SoG nie wejdzie ju
podaj rdo
_______________________________
 
zielony

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 30 czerwiec 2007 17:33      [zgoszenie naruszenia]

rdo to 3 stronki w necie - w tym jedno opracowanie, i wikipedia

A SOGa odbijam

Ekspert -
 
sweetGIRL
 Wysana - 30 czerwiec 2007 20:19      [zgoszenie naruszenia]

Co takiego podobnego miaam kiedys w ksice z WOSU
temat fajny Sog
_______________________________
 
:):)

 
bf_stan
 Wysana - 3 lipiec 2007 15:01      [zgoszenie naruszenia]

fajny temat, aczkolwiek te przytoczone rodzaje to wg mnie takie wydumane strasznie, tzn sensowny jest podzial np na Eros, Agape, platoniczna, itd. ale rozroznianie jeszcze innych wg mnie nie jest potrzebne.

Co do tej obsesyjnej milosci... tak czytam to i chyba troszke siebie pol roku temu zauwazylem teraz dopiero widze jakie to chore

Dam jeszcze obrazek, to jest to samo co na koncu posta Methosa:
Zmieniony przez - bf_stan w dniu 2007-07-03 15:03:22
_______________________________
 
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔
 ⇔⇔Z⇔⇔⇔⇔O⇔⇔
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 3 lipiec 2007 15:27      [zgoszenie naruszenia]

Super ten graf

wiesz chyba kady z nas przechodzi przez kad z tych faz w wikszym lub mniejszym stopniu

Ekspert -
 
szatanski
 Wysana - 3 lipiec 2007 18:36      [zgoszenie naruszenia]

Dajcie spokj, temat mia by o mioci czy moliwych rozdaniach w pokerze...
a ten obrazek...trjkcik ...to jest dopiero mio.

 
kemesO
Analityk
 Wysana - 4 lipiec 2007 12:59      [zgoszenie naruszenia]

w sumie temat bardzo pokrewny z tym, co daem tutaj
[http://www.insomnia.pl/Co_to_jest_mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_Etapy_mi%C5%82o%C5%9Bci-t573377.html]
_______________________________
 
zielony

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 4 lipiec 2007 13:19      [zgoszenie naruszenia]

kazdy link jest przydatny

Ekspert -
 
KoKoNeK
 Wysana - 24 lipiec 2007 14:16      [zgoszenie naruszenia]

po Co rozdziwlac milosc na rodzaje? przeciez kazdy wie ze ona albo jest albo nie.
to takie moje skromne zdanie=)
_______________________________
 
.."Love me or hate me"..

[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.]


Odpowiedzi jest na 11 stron.   | nastpn
 
Wybierz stron:  
Przegld tygodnia

Rodzaje mioci....

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11