FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 3931 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Seks
Seks a religia 
[powiadom znajomego]    
Autor "Seks a religia"   
 
Raptor10
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 12:33        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Jest to artykuł dotyczący sexu z punktu widzenia różnych klutur i religii nie każdego może to interesować ale mi wydał sie ciekawy

Astrologia a seks

Udanym związkom sprzyjają najczęściej następujące cechy partnerów: dojrzałość, inteligencja, tolerancja, przyjacielskość, ofiarność, wzajemna atrakcyjność, podobne temperamenty seksualne, czy szczęśliwy dom rodzinny. Podstawową wartością typologii zodiakalnej jest stwierdzenie, iż istnieje zróżnicowanie charakterów ludzkich i jedne z nich bardziej, inne mniej ułatwiają osiąganie harmonii w związku, ale inność charakteru nie jest podstawowym czynnikiem w określaniu szans na satysfakcję w życiu małżeńskim. Typologia zodiakalna, ocenia zgodność oraz podobieństwo kilku ważnych dla więzi partnerskiej cech, takich jak: seks, miłość, małżeństwo, przyjaźń, prowadzenie gospodarstwa domowego.

Bliskiego Wschodu seks

MEZOPOTAMIA
W kulturze Mezopotamii rodzina była patriarchalna. Pełnia władzy należała do ojca. Małżeństwo było zawierane w formie kontraktu, narzeczony płacił teściom cenę nabycia kobiety. Rozwód był dozwolony tylko w przypadku niepłodności i długiej nieobecności męża w domu. Dziedziczenie dotyczyło linii męskiej, ujawniano większą radość w przypadku urodzenia się syna. Przejawiano negatywną postawę wobec celibatu i niepłodności.

Wybierając towarzysza życia, brano pod uwagę nie tyle skłonności uczuciowe, ile dobro instytucji rodziny. Rodzice kojarzyli pary oraz zawierali kontrakt; odstąpienie od niego oznaczało konsekwencje materialne. Dziewictwo narzeczonej było wysoko cenione. Przed ślubem narzeczony lub jego rodzice płacili za przyszłą żonę. Zawarcie kontraktu było uroczyste, w obecności świadków i zapisywane przez urzędnika na glinianej tabliczce. Kobieta spod władzy ojca przechodziła pod władzę męża. W dniu zaślubin ważny był ceremoniał kąpieli panny młodej i nakrycia jej głowy welonem. Lubowano się w pachnidłach i kosmetykach.

Po urodzeniu się dziecka, w oparciu o wróżby i horoskopy, badano jego przyszłość. Imię dziecku nadawał ojciec. W pierwszych latach życia dzieci pozostawały pod opieką matki, ale ważne decyzje podejmował również ojciec. Synów wcześnie przysposabiano do przyszłego zawodu, zaś córki przygotowywano do roli przyszłej żony.

Obyczajowość sprzyjała swobodzie seksualnej mężów, którzy mieli nałożnice i często korzystali z usług prostytutek. Ceniono liczne potomstwo, ponieważ wielka rodzina umożliwiała rodzicom bezpieczeństwo w późnych latach życia.

Jednym z najstarszych wierzeń był kult bogini-matki i wiążący się z nim kult płodności. Świat bóstw przypominał zorganizowane społeczeństwo ludzkie; bogowie tworzyli rodziny, w których obrazy sielskie przeplatają się z "prozą życia". W kulturze Sumerów coraz większe znaczenie zdobywali kapłani oraz patrialchalne tradycje i prawa.

Kultura ta stworzyła najsłynniejszy epos tego obszaru - Gilgamesz. Prawdopodobnie nazwa dzieła wiąże się z prawdziwą osobą, żyjącą w XXVIII w. p.n.e., będącą królem miasta Uruk. W eposie znajdujemy liczne przykłady niespożytego temperamentu seksualnego Gilgamesza i zaprzyjaźnionego z nim boga Enkidu.

W religii babilońskiej ważną rolę spełniały kapłanki, które brały udział w ceremoniach zaślubin, oraz w prostytucji sakralnej. Jej początkowe znaczenie, wyrażające kult płodności, przerodziło się z czasem w zwykłą prostytucję. Magia oraz rytuały służyły wzmocnieniu potencji, modlono się do bogów, zaklinano demony, stosowano środki dopingujące, np. wcieranie proszku żelaznego z olejem w narządy płciowe i pępek. Partnerka poprzez zaklęcia i ekstatyczne okrzyki zachęcała mężczyznę do uprawiania miłości. Odwoływała się do sił dużych zwierząt, aby ich moc przeszła na partnera.

PERSJA
Najdawniejsze kulty oraz wierzenia ludów Iranu przypominają wierzenia Hindusów, co wskazuje na pokrewieństwo obu kultur. Najbardziej znaną religią dawnego Iranu był zaratusztranizm. Jak głosi legenda, Zaratusztra - rdzenny Irańczyk, mając 20 lat, odsunął się od świata, aby w kontemplacji przygotować się do pełnienia swej misji. Pierwszego objawienia doznał w 30. roku życia i w 630 r. p.n.e. wystąpił publicznie ze swoją nauką.

Punktem wyjścia stała się święta księga Awesta. Zaratusztra głosił, że cały kosmos i świat materialny obejmuje dualizm. Człowiek znajduje się jakby na linii frontu między dobrymi i złymi mocami. Największą cnotą w tej religii jest czystość oraz prawdomówność. Obowiązek czystości wiązał się również z unikaniem aktywności seksualnej typu rozwiązłego, spędzania płodu oraz homoseksualizmu. Ważny był ideał zdrowej moralnie rodziny. Kobiety w czasie menstruacji podlegały określonym rygorom i były odosobnione.

Z pnia tej religii wyrósł w V-VI w. n.e. mazdakizm, którego założycielem był Mazdak - dworzanin królów sasanidzkich, twórca radykalnych poglądów. Według niego w wyniku ścierania się zła i dobra powstają złe moce. By je usunąć należy m.in. znieść własność prywatną i haremy, wprowadzić wspólnotę majątkową mężczyzn i kobiet.

W mitologii dawnego Iranu często przewija się motyw odwracania płci, historia kuszenia mężczyzny przez kobietę i prowadzenia go ku zgubie. Z kultury irańskiej wywodzi się także najstarszy romans - dzieje Zariadresa i Odatis. Zariadres uosabiał szlachetność i dzielność, dokonywał niezwykłych czynów w imię miłości do królewny. Zoroastryzm zmienił tolerancyjną postawę kultury mezopotamsko-babilońskiej na bardziej rygorystyczną, np. współżycie seksualne nie służące prokreacji oceniał jako grzech, homoseksualizm był uznawany za zbrodnię gorszą od zabójstwa. Dualizm, koncepcja walki dobra ze złem, rygoryzm seksualny, koncepcja zbawienia zostały przyswojone przez Żydów, a wpływy manichejskie ważyły długo na losach obyczajowości seksualnej Europy.

FENICJA
Religia w Fenicji była wytworem wiejskiej cywilizacji i miała charakter naturalistyczny i dość prymitywny. Wywarła wpływ na ewolucję judaizmu, sprzyjając obostrzeniu obyczajowości seksualnej, np. kult bogini Asztarte, patronki płodności i miłości seksualnej był szczególnie ostro zwalczany przez proroków (jej kultowi towarzyszyły zachowania orgiastyczne, zaś przy jej świątyniach istniała prostytucja sakralna).

Buddyzm a seks

Nauka Buddy głosiła powstrzymywanie się od zła i gromadzenie zasług, oczyszczenie umysłu. Przesuwając akcent z rytualności i społecznej poprawności na osobistą prawość oraz spokój wewnętrzny, buddyzm wyzwolił zwykłego człowieka z więzów kastowych i nadał mu większą podmiotowość niż inne religie Wschodu.

Twórcą tej religii jest Budda (566-486 p.n.e). Do 29. roku życia był on żonaty, miał syna, żył w dostatku. Opuścił jednak dwór, podejmując życie wędrownego ascety. Przez 6 lat poddawał się ascezie na skraju śmierci. W 531 r. p.n.e. osiągnął "najwyższe oświecenie", stał się "przebudzonym". Odtąd przez blisko pół wieku prowadził działalność religijną, głosząc swoją naukę. Krytycznie traktował skrajności ascezy, głosił uniwersalizm, etykę solidarności ludzi, miłości, współczucia.

Wobec seksu buddyzm przyjmuje postawę dystansu. Zaleca ascezę jako sposób pokonywania zmysłowości w pewnych etapach życia. Rozwój człowieka przebiega według 12 faz - faza ósma to seksualność. Dla pełnego, właściwego rozwoju konieczne jest zdystansowanie się i wkraczanie w kolejne fazy. Wyzwolenie osiąga się poprzez wiarę, wiedzę oraz skupienie. Wiara doprowadza do wyzwolenia się wiedzy i do pełni świadomości. Karma, czyli uczynki z poprzedniego życia, uwarunkowuje kolejne narodziny w nowym wcieleniu. Ostateczną ucieczką od egzystencji jest nirwana, w której ustaje pożądanie i osiągnięty jest stan wolności.

Stosunek do kobiet jest ambiwalentny - kobieta jest "nosicielką zła", ale ma prawo do zdobywania świętości, lecz w następnym, męskim wcieleniu. Życie małżeńskie i rodzinne jest przejściową formą istnienia. Promowana jest relacja partnerska między małżonkami; nakazy etyczne zalecają: wzajemną miłość, szacunek, zapewnienie żonie dobrych warunków materialnych, wzajemną wierność. Celibat ułatwia osiąganie oświecenia, ale nie jest jego warunkiem. Osoby żyjące w małżeństwie i współżyjące seksualnie też mogą dojść do oświecenia, jeśli sprowadzi się seks do właściwego wymiaru.

Ten pełen umiaru i spokoju stosunek do ciała i seksu ustawiał je w wyważonej proporcji wobec rzeczywistości życia i pozwalał unikać skrajności, patologicznego poczucia winy. Być może to się stało przyczyną, dla której w świecie buddyzmu nie powstały traktaty erotyczne poświęcone sztuce miłosnej.

Istnieje jednak w buddyzmie nurt (tantryzm), w którym sprawy seksu zajmują poczesne miejsce. Dotyczy on głównie północnych Indii, Tybetu i Nepalu. Zaznaczają się w nim wyraźne wpływy hinduistyczne. Głosi on, że pozostawanie w postaci kobiety lub mężczyzny prowadzi do kolejnych reinkarnacji i utrudnia więź z bóstwem; aby to przezwyciężyć należy połączyć się z kobietą. Jej energia pobudza ciało mężczyzny i łącząc się z jego energią łączy się z wyższą mocą. Buddyjski tantryzm stworzył bogatą sztukę erotyczną o złożonej symbolice. Z dwóch rodzajów mandali jeden składa się z 405 bóstw i zawiera liczne treści seksualne. Nagość jest symbolem uwolnienia się od iluzji, uda są symbolem jedności szczęścia oraz mądrości, zaś czerwone ciało kobiety - symbolem poświęcenia się dla innych.

Chrześcijaństwo a seks

Religia o ponad dwutysiącletniej historii. Wywierała i wciąż wywiera wpływ wobec seksualności, erotyzmu, małżeństwa czy rodziny.

Postawy te można sprowadzić do kilku zasad: równość osobowa kobiety i mężczyzny, model związku monogamicznego oraz wyłącznie w nim dopuszczalne współżycie seksualne, a także zakaz masturbacji, jak też przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego seksu oraz seksu homoseksualnego, aborcji, wysoka ranga dziewictwa, cnoty, czystości, seksualnej ascezy.

Judaizm wniósł wiele do chrześcijaństwa: normy dotyczące seksu, negatywną postawę wobec wyrafinowania oraz dewiacji seksualnych, monogamiczny model rodziny, patriarchalizm, silną pozycję głowy rodziny, uległość żony wobec męża, sakralizację życia rodzinnego.

Ze Starego Testamentu do chrześcijańskiej doktryny religijnej przeniknęły m.in.: opis stworzenia człowieka, dzieje pierwszego grzechu (na długo uzasadniające wyższość mężczyzny i nieufność wobec kobiety), model kobiety wiernej, poddanej mężowi (Sara, Rebeka), zasady wychowawcze (przez karcenie i upominanie).

Nauka Chrystusa wprowadziła szereg nowych poglądów: zasadę nierozerwalności małżeństwa, wzmocnienie monogamiczności, życzliwy stosunek do życia rodzinnego oraz wobec kobiet, zmniejszenie rygoryzmu wobec tzw. kobiet upadłych, przykłady miłości ojcowskiej.

Święty Paweł wprowadził w doktrynę chrześcijańską duch rygoryzmu żydowskiego, np. przyznawał wyższą pozycję mężczyźnie, głosił ideę posłuszeństwa dzieci, celibat uznawał za słuszną formę życia, występował przeciw rozwodom, wyrafinowaniu seksualnym, homoseksualizmowi oraz kazirodztwu.

Późniejsze wskazania Ojców Kościoła wprowadziły pojęcie sakramentu małżeństwa, dzięki czemu wzrósł wpływ Kościoła na regulację zachowań seksualnych, warunków powstania małżeństwa, oceny postępowania rodziców, dzieci i małżonków wobec siebie. Najważniejsze znaczenie w doktrynie chrześcijańskiej miał sakrament małżeństwa, uzasadniający nierozerwalność tego aktu, wspólnotę duchową małżonków i podporządkowanie rodziny normom religijnym.

W chrystianizmie należy wymienić trzy podstawowe, odmienne koncepcje rodziny: katolicką, prawosławną oraz protestancką.

Polska jest pod zdecydowanym wpływem koncepcji katolickiej, dlatego też jest ona najlepiej znana.

Prawosławie ma bardziej mistyczne, emocjonalne nastawienie i postrzega człowieka jako część wspólnoty. Mniej ingeruje w życie swoich wiernych, również w zakresie seksu, ciała i płci. Przyjmuje bardziej wyrozumiałą postawę np. dopuszcza możliwość udzielania rozwodów i zawieranie małżeństw przez przygotowujących się do stanu kapłańskiego (celibat obowiązuje biskupów), gdyż żonaci duchowni są pozytywnym przykładem wartości sakramentu małżeństwa. Duchowość Wschodu silniej podkreśla wartość małżeństwa, kobiety, ciała, radości w życiu małżeńskim. Płeć jest źródłem życia, zwycięstwem nad śmiercią, ponieważ mąż i żona żyją w dzieciach; dlatego ciało i płeć są świętością. Ukoronowanie w ceremonii ślubnej jest znakiem zwycięstwa życia. Drugie małżeństwo jest tolerowane jako wyraz wyrozumiałości dla ludzkiej słabości, kolejna szansa do zawarcia prawdziwego małżeństwa w Chrystusie, jeżeli pierwsze okazało się błędem. I dlatego obrzęd zawarcia drugiego małżeństwa ma charakter pokutny. Radość z pożycia seksualnego jest traktowana jako dobro w małżeństwie, asceza jest wyborem innej drogi życiowej. Stan duchowny oraz małżeński mają równą wartość. Antykoncepcji nie traktuje się jako sztucznych metod - o planowaniu rodziny decydują małżonkowie. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne.

W protestantyzmie opinie Lutra były bardziej restrykcyjne wobec seksualności niż Kalwina. Protestancką doktrynę można sprowadzić do kilku zasad: małżeństwo jest stanem wyższym od zakonnego, jest bowiem stanem naturalnym, jest instytucją ludzką, służy prokreacji, wzajemnej pomocy, realizacji potrzeb seksualnych. Jego obowiązki i powinności określa państwowe prawo. Rozwód jest uzasadniony w przypadku zdrady, chorób, braku satysfakcji seksualnej, zmiany wyznania, czy złego traktowania przez małżonka. Wierni sami decydują o sterowaniu płodnością i formach współżycia seksualnego. Nie są obojętne motywy, jakimi kierują się małżonkowie, stosujący antykoncepcję. Zapobieganie ciąży jest słuszne, jeżeli wymaga tego stan zdrowia kobiety lub warunki materialne. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne. Ewangelicy nie uznają małżeństwa za sakrament, bowiem nie było one ustanowione przez Chrystusa.

Judaizm a seks

Doktryna judaizmu opiera się na Starym Testamencie i Talmudzie. Judaizm stawiał w hierarchii ważności czynnik duchowy powyżej cielesnego, ale nie ignorował go.

W Starym Testamencie potępia się wykroczenia seksualne, takie jak: kazirodztwo, sodomię, cudzołóstwo, transwestytyzm, zgwałcenie, rygorystycznie przestrzegano również tabu nagości, obowiązywał nakaz zachowania dziewictwa i przedmałżeńskiej czystości. Moralność seksualna chroniona była prawem wczesnego zawierania małżeństwa. Dziewictwo nie było wartością religijną, ale stanem życia, u kobiety dojrzałej było poniżeniem i nieszczęściem. Celibat był uznawany jako sprzeczny z naturą. Ranga małżeństwa była wysoka - uwalniało ono od złych popędów i namiętności. Sens istnienia nadawało małżeństwu posiadanie dzieci. Kobieta miała status istoty niedojrzałej, wymagającej opieki ze strony mężczyzny, po urodzeniu dzieci (przynajmniej jednego syna i córki) jej pozycja jako żony i matki wzrastała.

Z życiem seksualnym było związanych wiele rytuałów np. obrzezanie, to, że w czasie miesiączki i 7 dni po, kobieta była uznawana za nieczystą.

Głównym celem współżycia była prokreacja, stosunek przerywany czy masturbacja były uznawane za zabójstwo, gdyż był niszczony materiał, z którego mogło powstawać życie. Z tego właśnie powodu homoseksualizm był niedopuszczalny. Potrzeby seksualne kobiet oceniane były jako znaczne, odmowa współżycia przez mężczyznę była karą. Zalecano też, aby kontakty seksualne odbywały się w ciemności, w pozycji klasycznej, nie wolno było zmuszać kobiety, patrzeć na narządy płciowe i ich całować, ale polecano przedłużanie stosunku celem doprowadzenia kobiety do orgazmu.

Najpopularniejszym stosowanym afrodyzjakiem był owoc mandragory, zwany także "jabłkiem miłości". Stosowano też środki antykoncepcyjne, gąbki wywołujące niepłodność, ale mogły ich używać jedynie te kobiety, które posiadały już dzieci. Aborcja była dopuszczana jedynie w takich sytuacjach, kiedy kobieta mogła popełnić samobójstwo z rozpaczy lub nie byłaby w stanie wykarmić piersią już posiadanych dzieci.

Sekty a seks

Postawy wobec seksu w sektach oraz ujawnione zachowania seksualne członków sekt są zjawiskiem bardzo złożonym. Obecnie istnieją tysiące rodzajów sekt, będących odłamem wielkich religii świata, jak również tych, które przyjmują jedynie elementy rozmaitych doktryn.

Tajemniczość sekt, przysięgi narzucające milczenie, niedostępne dla obcych rytuały - wszystko to mnoży podejrzenia, sprzyja pogłoskom, a także sensacjom, wzmacnianym przez wrogie nastawienie otoczenia. Dane dotyczące różnych sekt, zarówno tych istniejących w przeszłości, jak i współczesnych, pozwalają stwierdzić, że ich postawy wobec seksu są najczęściej biegunowo skrajne.

Po jednej stronie znajdują się sekty o postawach rygorystycznych i purytańskich, które postrzegają seks jako źródło zła i grzechu, a nawet małżeństwom zalecają unikanie współżycia (walezjanie i skopcy dokonywali nawet kastracji). Obecnie jest niewiele sekt o takim charakterze, najczęściej są one odłamami prawosławia i niektórych nurtów protestanckich.

Z drugiej strony mamy do czynienia z sektami, w których panuje duża swoboda obyczajowa, życie w komunie erotycznej, gdzie odbywają się orgie seksualne, przywódcy mają prawdziwe haremy i zmuszają współwyznawczynie do prostytucji.

Są również takie sekty, w których dochodzi do rytualnej przemocy i tortur seksualnych - przemocy wobec narządów płciowych, brutalnych oraz sadystycznych zgwałceń, zniewolenie psychicznego, zabójstw rytualnych.

Hasła przygotowano na podstawie: Zbigniew Lew-Starowicz: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wrocław 1999

zródło artukułu [www.pfm.pl]
______________________________
 _SFD JUJITSU TEAM_

Specjalista -
 
nalbandian
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 12:46      [zgłoszenie naruszenia]

nic do tego nie mam, ale nie che mi sie czytac
odnosze wrazenie ze wielu ludziom sie nudzi w osttanie dni wakacji ale luzik

 
magiik
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 12:47      [zgłoszenie naruszenia]

hm... powiedzialbym :dosc ciekawe ...ale nie doczytalem do konca
_______________________________
 
daj kamjenia...

 
Raptor10
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 12:49      [zgłoszenie naruszenia]

jak ktos lubi historie starożytną to zapewne mu sie spodoba a tak wogole jakie dni wakacji?? ...tegoroczne wakacje to już historia chyba że mówiesz o studentach
_______________________________
 _SFD JUJITSU TEAM_

Specjalista -
 
nalbandian
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 13:03      [zgłoszenie naruszenia]

hehe no ja student, w poniedzialek jakies praktyki://

skoro juz po wakacjach to do ksiązek!

 
Raptor10
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 13:11      [zgłoszenie naruszenia]

a ja nie studiuje wiec mi sie nudzi ... no choc moze nie teraz bo wlasnie ide z kumpelą na piwo a dziewczyna se pracuje hehe bedzie fajnie koleżanka laska + 2 piwa w jej przypadku = dobra zabawa
_______________________________
 _SFD JUJITSU TEAM_

Specjalista -
 
-spirit-
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 15:21      [zgłoszenie naruszenia]

w Chrześcijaństwie można że tak powiem " walić gruche " ?? czy to jest grzech a jak tak to niech mi ktos powie czy o tym mw bibli jest ??

 
Raptor10
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 17:54      [zgłoszenie naruszenia]

jakbys to przeczytał to bys sie dowiedział że masturbacja w chrzescijanstwie była zakazana ...i pewnie jest nadal
_______________________________
 _SFD JUJITSU TEAM_

Specjalista -
 
Andromedaa
 Wysłana - 10 wrzesień 2005 21:27      [zgłoszenie naruszenia]

W Chrześcijaństwie wszystko jest zabronione najlepiej się nie kochać, nie palić, nie pić i wogóle od razu po narodzeniu położyc do trumny. Jak człowiek nie zabił to powinien iść do nieba Sorki, chyba nie na temat. Post spoko, długo się czytało, ale warto

Ekspert -
 
-spirit-
 Wysłana - 11 wrzesień 2005 08:51      [zgłoszenie naruszenia]

andromeda jakiego jestes wyznania ?

 
Raptor10
 Wysłana - 11 wrzesień 2005 10:19      [zgłoszenie naruszenia]

jak nie pić , sam jezus pił wino a sex tam był zakazany dla czego do aż po slubie tam zamąż kobiety a raczej dziewczyny wychodziły w wieku 15 lat w wieku 18 lat to już stare panny były. A teraz są inne realia ale zasady nadal jak 2000 lat temu oczywiscie mowa o chrześcijastwie
_______________________________
 _SFD JUJITSU TEAM_

Specjalista -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]

Odpowiedzi jest na 3 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Seks a religia

Strony: 1 2 3
 
Warto przeczytać: Najdziwniejsze miejsca w których uprawialiście seks | antykoncepcja noca | nietypowy prezent | kogo najbardziej lubisz z działu SEKS :-) | problem z penisem | Ktore z tych cycuszkow podobaja Wam sie najbardziej? | praktyczne metody wywoływania miłości | koks, seks.... problem... | zakładanie prezerwatyw | Problemy... | Rozmowa gg (czytaj...) niemoralna propozycja :P | mada faka problem! | Mam opryszczki na penisie!!!!!!! | przeszłość | dziwny okres | panna z dyskoteki | Olcia-W-w | Olcia W w | mały | maly | g star | zupa | mak | Gruby17 | rinokot | strapon | audi A6 quattro 28 benzyna sedan | feel_so_close | wodazkranu | czołówki | braveman2 | melatonina | saint tropez | don-quixet | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0