FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 1654 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Umowa do sprawdzenia. 
[powiadom znajomego]    
Autor "Umowa do sprawdzenia."   
 
Sznycelek
 Wysłana - 7 luty 2010 20:48        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Witam,

ponieważ zleciłem firmie zrobienie strony www, otrzymałem od nich umowę. Czy mógłby ja ktoś przejrzeć, aby się upewnić, że wszystko jest ok? Ewentualnie, coś do niej dodać, sprecyzować jakiś zapis?


Oto ona:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W ramach niniejszej umowy Zleceniodawcy powierza Wykonawcy:

wykonanie projektu graficznego strony internetowej na podstawie informacji i materiałów dostarczonych przed Zleceniodawcę
zainstalowanie i skonfigurowanie strony internetowej na serwerze Zleceniodawcy

§2.
WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI

1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w . Płatność zostanie zrealizowana w trzech transzach:

a) I transza - w formie zaliczki w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, w ciągu 7 dni od podpisania umowy
b) II transza - w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, w ciągu 7 dni od dnia oddania głównych funkcji strony
c) III transza - w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, w ciągu 7 dni od dnia oddania całości strony

2. Za dzień oddania strony z głównymi funkcjami uznaje się dzień, w którym wszystkie główne funkcje strony, określone w załączniku 1 zostaną zrealizowane, działają prawidłowo i nie zawierają żadnych znanych Wykonawcy usterek. Czas realizacji głównych funkcji strony został określony w §3 pkt 4.

3. Za dzień oddania całości strony uznaje się dzień, w którym wszystkie funkcje strony, określone w załączniku 1 zostaną zrealizowane, działają prawidłowo i nie zawierają żadnych znanych Wykonawcy usterek. Czas realizacji całości strony został określony w §3 pkt 5.

4. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane bez dodatkowych wezwań, przelewem na rachunek bankowy.


§3.
CZAS I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Projekty graficzne zostaną wykonane na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę.

2. Wykonawca zaprezentuje Zleceniodawcy projekt graficzny strony w ciągu 7 dni od dnia otrzymania materiałów i informacji go dotyczących.

3. W terminie do 7 dni od daty prezentacji projektu graficznego Zleceniodawca może zgłosić Wykonawcy wszystkie zastrzeżenia oraz propozycje zmian. W przypadku nie zgłoszenia przez Zleceniodawcę w tym terminie usterek czy też propozycji zmian, przyjmuje się, że Zleceniodawca odebrał wykonany projekt graficzny. W terminie kolejnych 7 dni zostaną wykonane pozostałe projekty graficzne będące przedmiotem umowy.

4. Wykonawca zaprezentuje Zleceniodawcy stronę z głównymi funkcjami, określonymi w załączniku 1, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odebrania projektu graficznego przez Zleceniodawcę.

5. Wykonawca zaprezentuje Zleceniodawcy kompletną stronę z wszystkimi funkcjami, określonymi w załączniku 1, nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zaprezentowania Zleceniodawcy strony z głównymi funkcjami.

6. W terminie do 7 dni od daty prezentacji kompletnej strony Zleceniodawca może na piśmie zgłosić Wykonawcy wszystkie zastrzeżenia oraz propozycje zmian na stronie. Termin wprowadzenia uzgodnionych z Wykonawcą zmian na stronie zostanie ustalony przez Wykonawcę przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy oraz ewentualnie terminu dostarczenia przez Zleceniodawcę nowych materiałów.

7. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie usterek czy propozycji zmian, przyjmuje się, że Zleceniodawca odebrał wykonaną stronę bez zastrzeżeń, a roszczenie Wykonawcy o zapłatę ostatniej transzy staje się zasadne.

§4.
OŚWIADCZENIA STRON UMOWY

1. Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji jakości wykonanych usług. Gwarancja rozpoczyna się od daty zainstalowania strony na wskazanym serwerze i kończy po upływie 90 dni. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek, które ujawniły się już po odbiorze strony z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Gwarancja przedłuża się o czas, w którym Wykonawca usuwał zgłoszoną usterkę.

2. Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić usterką na piśmie lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres , niezwłocznie po jej wykryciu, podając krótki opis usterki.

3. Z chwilą odebrania strony Wykonawca ma prawo umieścić na swej liście referencyjnej Zleceniodawcę oraz znaki graficzne identyfikujące Zleceniodawcę lub jego usługi.

4. W celach informacyjnych oraz promocyjnych Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie w stopce serwisu internetowego Zleceniodawcy odnośnika prowadzącego do strony należącej do Wykonawcy.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2. Zmiana adresu, nazwy czy formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści, a zatem nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, ale Strony zobowiązują się poinformować wzajemnie o każdorazowej zmianie swojego adresu, nazwy czy formy organizacyjno-prawnej.Jeszcze jedno, będę ją podpisywał jak osoba fizyczna, dopiero z dniem, w którym strona zostanie oddana, firma wznowi działalność. To ma jakieś znaczenie? Czy gwarancja 90 dni jest wystarczająca?

 
piotrusxtc
 Wysłana - 8 luty 2010 01:33      [zgłoszenie naruszenia]

co ja ci tu mam sprawdzić?

1) skąd mam wiedzieć jak długą chcesz mieć gwarancję? To raz. Dwa - gwarancja to dobrowolne, dodatkowe zobowiązanie w tym przypadku wykonawcy, którego wcale nie musiał udzielić. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

2) jak nazwali to ich problem ale wg mnie to dzieło i do umowy stosować sie powinno regulacje umowy o dzieło (627-646 KC)

3) poza gwarancją odpowiada wykonawca tytułem rękojmi (odp. stosowane przepisy dot. rekojmi przy sprzedaży - 556-576 KC) - odp. trwa rok, chyba, że jest wyłączona lub zmodyfikowana (np ograniczona). Przy podstępnym zatajeniu wady brak ograniczeń czasowych.


Czyli nawet jak gwarancja to wg ciebie malo, masz rekojmie i 4 bardzo mocne uprawnienia.

4) imo za wysoka zaliczka choć sądy dopuszczają czasami nawet do 50%.
Ponadto zaliczka to nie zadatek czyli realne zabezpieczenie dla stron.

Zmieniony przez - piotrusxtc w dniu 2010-02-08 01:34:08
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
 
Sznycelek
 Wysłana - 8 luty 2010 12:34      [zgłoszenie naruszenia]

Czyli w umowie zapiszą sobie gwarancję na przykładowo 90 dni, a i tak obowiązuje roczna?


Zaliczkę rozbić na mniejsze części, czy zaproponować zadatek?

 
piotrusxtc
 Wysłana - 8 luty 2010 13:20      [zgłoszenie naruszenia]

może być zaliczka - wtedy w razie niewykonania zob. z twojej winy bedzie zwrot. Gdyby byl zadatek to uległby przepadkowi na ich rzecz zaś gdyby oni nie wykonali tobie należy się zadatek x2.

gwarancja to gwarancja, rekojmia to rekojmia. Gwarancja jest dobrowolna, rekojmia ex lege chyba, że wyłączona w umowie (jesli zawrzesz umowe jako os. fiz. albo przedsiebiorca - nie dot. konsumentów). Upr. z rekojmi to (wedle wyboru):
- odstapienie od umowy (chyba, że bezzwłocznie usuną wady)
- wymiana
- obniżenie ceny
- usunięcie wad.

Skutek taki, że mimo gwarancji na 90 dni, zgodnie z tą umową wykonawca odpowiada za wady przez rok (bo nie widzę wyłączenia czy modyfik.)
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
 
Sznycelek
 Wysłana - 8 luty 2010 15:40      [zgłoszenie naruszenia]

Czyli krótko mówiąc, zapis o gwarancji nie ma znaczenia, bo tak czy siak będzie musiał usunąć wady, w razie ich powstania przez rok?


Jak od strony prawnej wygląda kwestia umowy. Tzn. jak wspominałem podpisuję ją jako osoba fizyczna, natomiast przy oddaniu strony chciałbym, aby wystawiono fakturę na firmę. Jak to może się odbyć?

 
piotrusxtc
 Wysłana - 8 luty 2010 16:43      [zgłoszenie naruszenia]

jaki przedsiębiorca? indywidualny czy spółka handlowa?
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
 
Sznycelek
 Wysłana - 8 luty 2010 17:31      [zgłoszenie naruszenia]

Podpisuję umowę jako osoba fizyczna, dopiero przy oddaniu strony będę rejestrował firmę. Najzwyczajniej w świecie, nie chcę płacić składki ZUS w powietrze, przez 2 miesiące.

 
Sznycelek
 Wysłana - 8 luty 2010 17:43      [zgłoszenie naruszenia]

Jak to zrobić, żeby było dobrze?

 
piotrusxtc
 Wysłana - 8 luty 2010 17:51      [zgłoszenie naruszenia]

pytalem jaki przedsiebiorca? jak indywidualny, czyli bedziesz sie rejestrowal w EDG w Gminie/Urzedzie Miasta?? Jesli tak to nie ma przeszkod.

jesli spolka handlowa to trzebaby to zrobic w fazie organizacyjnej, pomiedzy umową a wpisem do KRS ale sądzę, że chodzi ci o przedsiębiorcę indywidualnego.
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
 
Sznycelek
 Wysłana - 8 luty 2010 17:59      [zgłoszenie naruszenia]

Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, więc tak..

Hipotetycznie

Podpisuję dziś wyżej zamieszczoną umowę, jak osoba fizyczna tzn. zwykły gość, nie posiadający firmy. Następnie, gdy strona zostanie dla mnie wykonana - kilka dni wcześniej odwieszam działalność gospodarczą i ową umowę spisuję już jako firma.


Robię to, aby w czasie, gdy jeszcze strona nie będzie funkcjonować - nie płacić składki ZUS.


Rozumiesz o co mi chodzi? Boje się, że np. podpiszę teraz umowę jako osoba prywatna, zapłacę zaliczkę, a w momencie, gdy będę chciał otrzymać fakturę za całość już jako firma powiedzą mi, że przecież nic nie płaciłem, tylko jako osoba prywatna.


Mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi
Jednoosobowa działalność gospodarcza, odwieszana w Urzędzie Miasta.

 
piotrusxtc
 Wysłana - 8 luty 2010 18:17      [zgłoszenie naruszenia]

teraz piszesz o podpisaniu dwóch umów, więc już nie czaję.

umowa to umowa, faktura to faktura. Albo teraz umowa i do końca na ciebie. Jak chcesz teraz umowę na siebie to niech to bedzie przedwstepna a pozniej już wlasciwa. Inaczej to jakies sciemnianie....
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 3 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Umowa do sprawdzenia.

Strony: 1 2 3
 
Warto przeczytać: Umowa o prace. Problem + fałszerstwo podpisow? :) | Odstapienie od umowy z deweloperem | Blog z płatnymi typami bukmacherskimi - legalne ? | Ochrona w klubie - co może? co zrobić? | Kupie z Polski akcje z Azji, Australii itp ? | Stłuczka w której udział biorą samochody zarejestrowane i należące do jednej osoby. | posiadanie narkotyków(haszyszu) | Uszkodzenia auta - nie wiadomo kiedy, kto i jak..... | Zawieszenie rat kredytu | handel ludźmi, konsekwencji, poważnie | podatek od sprzedaży / szybkie przesylanie kasy do UK | Auto - 7 miesięcy w warsztacie - okradzione - co można zrobić? | nie dotarła paczka - muszę oddać kasę? | inwestycja w rope | Czy można legalnie pracować mając 17 lat? | Sklep internetowy - nieszablonowy | idealna | sylwetka | httpwwwyoutubecomwatchv=rqtr_RvR3sY | three days grac | od sprzedawcy kunte bez A?adnej | nie umie robiA loda | wercia | pogoda | chleb | co to jest gprs w telefonie | rosetex | namierz telefon | 1900 | hania16 | regulatban | potrącenie pieszego | wsowl rekrutacja | monika brochacka | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0