FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 2427 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Unia Europejska - info 
[powiadom znajomego]    
Autor "Unia Europejska - info"   
 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:03        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Historia Unii Europejskiej

Unia Europejska jest jedynym współczesnym przykładem, tak zwartej współpracy pomiędzy 15 krajami Europy. Cztery poniższe punkty przedstawiają w zarysie ogólne cele Unii:

-chęć utrzymywania ogólnego bezpieczeństwa w Europie
-wspólny rozwój gospodarczy
-jednoczesny postęp społeczny
-ochrona wolności oraz praw obywateli


Jedną z osób, którą możemy nazywać ojcem zjednoczonej Europy jest Jean Monnet i to właśnie jego powiedzenie, że "my nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi", jest najłatwiejszym, a jednocześnie najbardziej trafnym opisem Wspólnoty Europejskiej. W konsekwencji Robert Schuman opierając się na jego przemyśleniach postanowił stworzyć Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.


Ważnymi elementami polityki gospodarczej, które sprawiają, iż założone cele będą przez długi czas osiągane to: stabilne ceny, równowaga bilansu płatniczego i solidarność gospodarcza między państwami członkowskimi. W urzeczywistnieniu tych celów pomocne okazało się zniesienie ograniczeń przewozowych, ułatwienie w znajdywaniu pracy i swobody przepływu usług oraz kapitału z kraju do kraju.

Wspólnota nie jest jedynie miejscem handlowym. Wszystkie odrębności kulturalne czy też narodowe są wszechstronnie respektowane przez wszystkie kraje członkowskie. Każdy obywatel ma prawo do wyznawania każdej religii, ma prawo do celebrowania swoich tradycji narodowych i kulturowych.

Najważniejsze postanowienia dla obywateli Unii to:

Prawo do swobodnego poruszania się po terytorium wszystkich państw członkowskich (dotyczy to również pozostałości kolonialnych)
Możliwość podjęcia pracy w każdym kraju członkowskim
Ogólnej ochrony konsularnej oraz dyplomatycznej
Każdy obywatel Unii nie mający obywatelstwa państwa członkowskiego, w którym mieszka, może w nim głosować i kandydować w wyborach samorządowych.


Hymnem narodowym Unii jest czwarta część XI symfonii Ludwika v. Beethovena- "Oda do Radości", a narodowa flaga posiada niebieskie tło na którym widnieje nie zmieniająca się liczba 12 gwiazdek (na wzór 12 godzin, 12 miesięcy, 12 apostołów- liczba 12 oznacza harmonię oraz doskonałość).

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:04      [zgłoszenie naruszenia]

ORGANY UNI EUROPEJSKIEJ

Rada Europejska
Celem Rady jest ukierunkowanie działań. Szefowie państw wraz ministrami spraw zagranicznych wytyczają cele w dalszym rozwoju Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej, Luksemburg
Jest to najważniejszy organ decyzyjny i prawodawczy Unii Europejskiej. Rada Ministrów nie pełni funkcji rządu. Ma funkcje zbliżone do parlamentu. Władza "wykonawcza" w tym zakresie przypada Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska, Bruksela
Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. (Decyzje podejmują państwa członkowskie na forum Rady; współdecyduje też Parlament Europejski).
Parlament Europejski, Bruksela
Jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Reprezentuje 370 mln obywateli Unii. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane; najpierw jego rolę wzmocnił Jednolity Akt Europejski, następnie Traktat z Maastricht i Traktat Amsterdamski.

Trybunał Sprawiedliwości, Luksemburg
Trybunał Sprawiedliwości składa się z piętnastu sędziów, którzy zbierają się w przypadku złamania powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego.

Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg
Sprawuje kontrolę nad dochodami i wydatkami Unii Europejskiej.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet jest organem doradczym w sprawach lokalnych i regionalnych, konsultuje się z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską.

Komitet Stałych Przedstawicieli
Zadaniem komitetu jest wypracowanie zgodności stanowisk państw członkowskich, zanim zostaną wpisane do porządku dziennego obrad Rady Unii Europejskiej.

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:06      [zgłoszenie naruszenia]

CZŁONKOWIE:

Austria. Jest członkiem UE od 1995 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 4 głosy w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE, będzie miała 10 głosów w Radzie UE; 21 Miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy to niemiecki. Obszar 83.858 km kw; Ludność - 8 139 299; Stolica - Wiedeń; Republika


Belgia. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku) Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie; Język urzędowy to francuski i holenderski; Obszar 30,510 km kw; Ludność 10 182 034; Stolica - Bruksela; Monarchia konstytucyjna


Dania. Jest członkiem UE od 1973 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 16 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy to Duński; Obszar 43,094 km kw; Ludność 5 mln; Stolica - Kopenhaga; Monarchia konstytucyjna


Finlandia. Jest członkiem UE od 1995 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 16 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy Fiński; Ludność 5 158 372; Obszar 337, 030 km kw; Stolica - Helsinki; Republika


Francja. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęła walutę Euro; Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy francuski;. Ludność 58 978 172; Obszar 547,030 km kw; Stolica - Paryż; Republika

Grecja. Jest członkiem UE od 1981 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy grecki; Ludność 10 707 135; Obszar 131,940 km kw; Stolica - Ateny; Republika


Hiszpania. Jest członkiem UE od 1986 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 8 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE; 64 miejsca w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy hiszpański; Ludność 39 167 774; Obszar 504,782 km kw; Stolica - Madryt; Monarchia konstytucyjna


Holandia. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE będzie miała 13 głosów w Radzie UE; 31 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy holenderski; Ludność 16,067,754; Obszar 41,526 km kw; Stolica - Amsterdam (siedzibą władz jest Haga); Monarchia konstytucyjna


Irlandia. Jest członkiem UE od 1973 roku; Przyjęła walutę Euro; Nie należy do obszaru Schengen; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 15 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - angielski, irlandzki; Ludność 3,883,159; Obszar 70,280 km kw; Stolica - Dublin; Republika


Luksemburg. Jest członkiem UE od 1957 roku: Przyjęło Euro; 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy-niemiecki; Ludność: 429 080; Obszar: 2586 km kw; Stolica: Luksemburg; Dziedziczna monarchia konstytucyjna (wielkie księstwo)


Niemcy. Są jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęły walutę Euro. Posiada 10 Głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będą miały 29 głosów w Radzie UE; 99 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy niemiecki; Ludność 82 087 361; Obszar 357,021 km kw; Stolica - Berlin; Republika


Portugalia. Jest członkiem UE od 1986 roku; Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy portugalski; Ludność 10,084,245; Obszar 92,391 km kw; Stolica - Lizbona; Republika


Szwecja. Jest członkiem UE od 1995 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Posiada 4 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE; 22 miejsca w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy szwedzki; Ludność 8,876,744; Obszar 449, 964 km kw; Stolica - Sztokholm; Monarchia konstytucyjna


Wielka Brytania. Jest członkiem UE od 1973 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Nie należy do obszaru Schengen; Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy angielski; Ludność 59,778,002; Obszar 244, 820 km kw; Stolica - Londyn; Monarchia konstytucyjna;


Włochy. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęły walutę Euro; Posiadają 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będą miały 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy włoski; Ludność 57,715,625; Obszar 301,230 km kw; Stolica - Rzym; Republika
Cypr. Należy do grupy luksemburskiej; Podpisał Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 19 grudnia 1972 roku; 3 lipca 1990 roku złożył oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze.; Po przystąpieniu do UE będzie miał 4 głosy w Radzie UE i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - grecki, turecki, angielski; Obszar - 9,250 km kw; Ludność - 763 tys; Stolica - Nikozja


Czechy. Należą do grupy luksemburskiej; Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993 roku; 17 stycznia 1996 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będą miały 12 głosów w Radzie UE, i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - czeski; Obszar - 78,866 km kw; Ludność - 10 mln; Stolica - Praga


Estonia. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 24 listopada 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - estoński; Obszar - 45,227 km kw; Ludność - 1,37 mln; Stolica - Tallin


Litwa. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 13 października 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 12 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - litewski; Obszar - 65,200 km kw; Ludność - 3,6 mln; Stolica - Wilno


Łotwa. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 8 grudnia 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 8 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - łotewski; Obszar - 64,589 km kw; Ludność - 2,4 mln; Stolica - Ryga


Malta. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 5 grudnia 1970 roku; 3 lipca 1990 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 3 głosy w Radzie UE i 5 miejsc w Parlamencie Europejskim Język urzędowy - angielski, maltański; Obszar - 316 km kw; Ludność - 395 tys; Stolica - Valletta


Polska. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991; 8 kwietnia 1994 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE i 50 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - polski; Obszar - 312,685 km kw; Ludność - 38,6 mln; Stolica - Warszawa


Słowacja. Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993. 27 czerwca 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 13 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - słowacki; Obszar - 48,845 km kw; Ludność - 5,4 mln; Stolica - Bratysława


Słowenia. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 10 czerwca 1996; 10 czerwca 1996 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 7 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - słoweński; Obszar - 20,253 km kw; Ludność - 1,9 mln; Stolica - Ljubljana


Węgry. Należą do Grupy Luksemburskiej; Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991; 31 marca 1994 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Jak dotąd Węgry zamknęły tymczasowo 24 rozdziały negocjacyjne; Po przystąpieniu do UE będą miały12 głosów w Radzie UE i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - węgierski; Obszar - 93,030 km kw; Ludność - 10 mln; Stolica - Budapeszt

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:07      [zgłoszenie naruszenia]

EURO :
Austriak narysował banknoty euro, Belg-monety. Autora plastycznej koncepcji wyłoniono w konkursie rozpisanym przez Europejski Bank Centralny.Swoje propozycje przysłały dziesiątki artystów. Zwyciężył Robert Kalina, plastyk związany z Narodowym Bankiem Austrii. Jurorom spodobała się jego koncepcja euro banknotów. Kalina chciał, by przedstawiały one najważniejsze style architektoniczne w historii Europy, czyli antyk grecki i rzymski, styl romański, gotycki, renesansowy, barok i rokoko oraz architekturę XIX i XX wieku. Zaproponował jednak by na banknotach-które są przecież takie same dla wszystkich państw strefy euro-nie odwzorowywac żadnych rzeczywistych budowli europejskich, europejskich jedynie stworzyć sztuczne, idealne przykłady danego stylu-w ten sposób żadne miasto czy państwo nie bedzi wyróznone. Dodatkowo uznanie juroruwKalina zdobył tym, że wybrał mosty bramy i okna jako dominujący element tych budowli, które namalował. Te trzy elementy najbardziej symbolizuja otwartość otwartość jedność Inii Europejskiej. Odrębny konkurs został rozpisany, by wyłonić autora awersów euromonet, które są wspólne dla wszystkich 12 państw. Został nim Belg Luc Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej. Także w tym przypadku plastyk zapewnił sobie wybór szczególną koncepcją: otóż wszystkie awersy (1-, 2-, 5-, 10-, 20-, 50-centówek oraz monet 1 i 2 euro) przedstawiają15 państw Unii, ale w różny sposób-na nominałach 10, 20, 50 centów te państwa SA od siebie nieco oddalon; na monetach 1 i 2 eurotworzą już Unie bez granic. Malutkie nominały (1, 2, 5, centów) przedstawiaja UE na tle świata. Rewersy monet zaprojektowali plastycy poszczególnych mennic narodowych. Wielu z nich zdecydowało się odtworzyć motywy znane z poprzednich walut. Przykładowo na rwersie francuskiej monety 5-centowej znajdziemy wizerunek Marianny (symbol Republiki Francuskiej), zaś na monecie 1 euro-tzw. Drzewo rpubliki oraz chasło "Liberte, Egalite, Fraternite". Z kolei np. Holandia czy Belgia umieściłyy na swoich rewersach wizerunki panujących w tych krajach monarchów. Inne państwa zdecydowały się na zupełnie inne motywy: Włochy wybrały zabytki, Greja-statki, słynnych ludzi i mitologiczne symbole, zaś Austrai-słynnych ludzi i zabytki.Jak wyglądają ? - [przeszczep-6.republika.pl/monety%20i%20banknoty.html]

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:09      [zgłoszenie naruszenia]

Korzyści z przystąpienia ...

Ktoś powiedział kiedyś, bodajże na szczycie NATO w momencie przyjmowania doń naszego kraju - "od tej chwili nic o was bez was". Myślę, że jednym z najmocniejszych argumentów "za" mogą być właśnie te słowa. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że świat końca XX i początku XXI wieku jest tak skonstruowany, iż najważniejsze decyzje, mogące wpływać na jego historię, zapadają w Waszyngtonie i Brukseli, a w mniejszym stopniu także w Moskwie, Pekinie i Tokio. Pyzatym już od 2000 r. Unia zaproponowała (obok PHARE 2, którego wielkość została niemal podwojona w stosunku do lat poprzednich) dwa dodatkowe programy przed akcesyjne: ISPA i SAPARD. Łącznie w ramach tych trzech programów Polska może liczyć średnio rocznie na 10 mln EURO rocznie a po wejściu do UE na ok. 8 mld EURO średnio rocznie. Konkretne korzyści natury gospodarczej będą wynikały m.in. z włączenia Polski do obszaru swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Obecnie potencjalny rynek zbytu stanowi ponad 38 mln polskich konsumentów, a po przystąpieniu do UE - będzie to rynek prawie 400 mln odbiorców, na których polskie firmy będą działały na warunkach takich samych jak unijne. Poszerzenie rynków zbytu to szansa na obniżenie kosztów produkcji i wzrost efektywności, a tym samym i na poprawę konkurencyjności towarów oraz usług. Członkostwo zwiększy bezpieczeństwo inwestorów krajowych i zagranicznych, stwarzając większe gwarancje stabilności przepisów i polityki gospodarczej. Pozwoli też zmniejszyć ryzyko działań. Realna wizja pełnej obecności Polski w Unii może skłonić nie tylko inwestorów z Unii, ale także spoza niej do podejmowania działalności produkcyjnej w Polsce. Kolejnym argumentem popierający wejście Polski do UE jest fakt, iż młodzi obywatele zyskają nowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju. Przy tak dużym bezrobociu, jakie panuje w Polsce to szansa nie tylko dla młodych ludzi, ale również nadzieja na jego obniżenie i poprawienie warunków życia. Poza tym w Unii Europejskiej uproszczona jest procedura uznawania dyplomów. W skutek czego dużo łatwiej można dostać pracę. Polityka Unii Europejskiej wobec młodych ludzi zakłada również podnoszenie jakości nauczania. Młodzi obywatele europy będą mogli nie tylko kończyć uczelnie w innych krajach, ale także doskonalić i pogłębiać swoja wiedze na różnego rodzaju kursach. Po wstąpieniu do Unii rozszerzy się współpraca pomiędzy szkołami i uczelniami z różnych państw. Obecnie w Polsce już odbywają się takie wymiany, m.in. program SOKRATES, który łączy Polskę, Hiszpanię i Słowacje. Po wstąpieniu do UE ułatwione będzie osiedlanie się i podejmowanie pracy w krajach członkowskich. Pyzatym wymagania unijne mobilizują rządzących do podnoszenia standardów gospodarczych i politycznych, pomocy finansowej dla regionów gospodarczych i infrastruktury. Dostaniemy więc pieniądze na nasze rozsypujące się drogi. Nasze miejsce w radzie Europy jest bardzo dobre. Dostaniemy 27 głosów w Radzie, tyle samo co Hiszpania i tylko o 2 mniej niż Niemcy. Dotacje na rolnictwo zwiększą wartość gruntów rolnych czyniąc je zarazem mniej podatnymi na wykup. Ale to nie wszystko co zyska nasze rolnictwo. Zmieni się sposób jego organizacji. Duże gospodarstwa zastąpią małe, lub nastąpi zawiązanie różnych "spółdzielni" zrzeszających rolników. Kilka lat po wstąpieniu do UE nastąpi reforma walutowa, dzięki czemu zmieni się nasza waluta na Euro. Będzie można nią płacić w każdym kraju członkowskim. Dzięki temu będziemy mogli porównać ceny w innych krajach europejskich należących do wspólnoty. Jeśli więc nie chcemy, aby ktoś decydował za nas musimy przystąpić do Unii Europejskiej.

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:09      [zgłoszenie naruszenia]

Obywatelstwo ...

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba posiadająca obywatelstwo któregoś z państw należących do Unii Europejskiej. Posiadając obywatelstwo UE nie traci się obywatelstwa swojego ojczystego kraju. Zasady nabywania i utraty obywatelstwa ustanawiają władze danego państwa. Utrata obywatelstwa kraju członkowskiego oznacza utratę obywatelstwa UE. Uprawnienia obywatela i zasady, którym musi się podporządkować, zapisane są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE). Obywatelom UE przysługuje:

- Prawo do swobodnego poruszania się przebywania na terytorium wszystkich państw należących do UE (art. 18 TWE), co oznacza brak ograniczeń w podróżowaniu po terytorium UE, osiedlaniu się w wybranym kraju członkowskim, możliwość przebywania na terytorium danego kraju przez nieokreślony czas.

- Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządów w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje (nawet, jeżeli jest obywatelem innego państwa członkowskiego). Obowiązują dla niego takie same warunki jak dla obywateli danego państwa (art. 19 TWE). Każdy mieszkaniec wybranego państwa członkowskiego, nawet nie będąc jego obywatelem, ma prawo do udziału w wyborach samorządowych - może wybierać lub zostać wybranym. Np. obywatel Hiszpanii mieszkający we Francji może brać udział w wyborach do francuskich władz lokalnych.

- Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach posłów de Parlamentu Europejskiego (nawet, jeżeli jest obywatelem innego państwa członkowskiego). Obowiązują dla niego takie same warunki jak dla obywateli danego państwa (art. 19 TWE). Prawo to działa na takich samych zasadach jak w przypadku wyborów samorządowych. W czasie "wyborów do samorządów i do Parlamentu można kandydować tylko w jednym państwie i tylko w jednym głosować.
Aby uzyskać wpis na listę wyborców, osoby niebędące obywatelami danego państwa członkowskiego UE powinny przedłożyć deklarację zawierającą:
1. określenie obywatelstwa,
2. wskazanie adresu w państwie, w którym obywatel mieszka
3. wskazanie adresu w państwie, w którym głosował podczas poprzednich wyborów,
4. oświadczenie, że obywatel będzie głosował lub kandydował tylko w państwie, w którym obecnie zamieszkuje (dyrektywa Rady nr 93/109).

- Prawo do korzystania t. opieki dyplomatycznej i konsularnej: Obywatele UE przebywając w państwie nienależącym do UE, w którym państwo, którego są obywatela mi, Iii e ma swojego przedstawicielstwa (ambasady lub konsulatu), mają prawo do opieki każdego państwa członkowskiego UE na takich samych warunkach jak obywatele tych państw (art. 20 TWE). W sytuacji, gdy w danym kraju nie ma przedstawicielstwa jednego z krajów członkowskich, każda ambasada lub konsulat innego państwa UE jest zobowiązana do udzielenia pomocy na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelowi tego kraju.

- Prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego we wszystkich sprawach, którymi Unia Europejska się zajmuje (art. 21 TWE).

- Prawo zwracania się do Rzecznika Praw Obywateli UE. Zadaniem rzecznika jest ochrona obywateli przed naruszeniem prawa, nadużywaniem władzy, błędami, niesprawiedliwymi decyzjami oraz złym zarządzaniem (art. 21 TWE).

- Prawo zwracania się na piśmie do instytucji Wspólnot Europejskich: Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w jednym z oficjalnych języków UE oraz otrzymania odpowiedzi w tym samym języku(art.21 TWE).

- Prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej (art. 255 TWE).


 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:10      [zgłoszenie naruszenia]

Praca -


Z dniem wejścia polski do Unii Europejskiej kilka tysięcy Polaków ma szansę dostać bardzo dobrze płatną (to chyba za mało powiedziane) pracę w instytucjach europejskich. W tej "piramidzie pracy" wyróżnić można cztery "sektory":I sektor - "podstawa piramidy" Stanowic ją będą cztery tysiące pracowników czterech kategorii, od gońców, pracowników obsługi, urzędników na dyrektorach niższych szczebli kończąc. Ludzie ci będą mogli zarobic od 8 do nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. Nabór na te stanowiska rozpocznie się po naszym wejściu do UE, zostanie przeprowadzony przezunijne Biuro Rekrutacji niezależnie od polskich władz i będzie miał formę konkursu.

II sektor - "deputowani" W czerwcu 2004 roku wyłonimy 54 deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Z krajowego budżetu dostana po 11 tysięcy złotych miesięcznie. Unia Europejska dołoży im nawet dwa razy więcej w dietach i ryczałtach, czyli każdy z deputowanch będzie zarabiał około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Każdy z deputowanych będzie posiadał również asystenta, czyli razem w tym "sektorze" zatrudnionych będzie 108 osób.

III sektor - "przedstawiciele" Na tych stanowiskach zatrudnionych 42 "wybranych". 21 spośród nich będzie pracowało w Komitecie Regionów, który opiniuje unijne decyzje z pozycji samorządów (przedstawicieli wyłoni np. Związek Powiatów). Druga połowa osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie pracowała w Komitecie Ekonomiczno - Społecznym (wybiorą ich organizacje pracodawców i pracobiorców). Trzy osoby będą nominowane bezpośrednio przez rząd. Będzie to śedzia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sędzia do Trybunału Pierwszej Instancji oraz przdstawiciel do trybunału Obrachunkowego. Wszystkie te osoby mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 40 tysięcy złotych miesięcznie.

IV sektor - "szefowie" Te stanowiska to już wyższa szkoła jazdy. Będzie to dwóch kandydatów (jeden na stanowisko dyrektora generalnego, drugi na stanowisko komisarza), których rząd polski przedstawi Komisji Europejskiej do zaopiniowania. Jeśli zostana oni zatwierdzeni wówczas dyrektor może liczyć na wynagrodzenie 40 tysięcy złotych, a komisarz na 48 tysięcy złotych (miesięcznie oczywiście). Dodam tylko, że komisarze powoływani będą na pięcioletnią kadencję.


 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:10      [zgłoszenie naruszenia]

Pomoc ...

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Zasady funkcjonowania programu określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku o wsparciu Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i weszło w życie 29 czerwca 1999 roku. Program SAPARD jako instrument pomocy finansowej, zaproponowany przez Komisję Europejską dla dziesięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do Unii Europejskiej jest programem wieloletnim obejmującym okres 2000-2006. Rocznie na współfinansowanie wybranych działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących, Komisja Europejska przeznacza 520 milionów Euro. Decyzją Komisji z 20 lipca 1999 roku z tej sumy dla Polski przewidziano 168 683 tysiące Euro rocznie (wg cen z 1999).

ISPA (Instrument For Structural Policies For Pre-Accession)
Pomoc z funduszu ISPA jest ukierunkowana na osiąganie standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Fundusz ISPA ułatwiać ma realizację zadań wskazanych w dokumentach: Partnerstwo dla Członkostwa oraz Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC).
O dofinansowanie z funduszu ISPA mogą ubiegać się:
a) Samorządy terytorialne
b) Organizacje samorządowe
c) Inne podmioty publiczne.
Dofinansowywane mogą być następujące sektory środowiska
a) Woda do picia
b) Ścieki
c) Odpady
d) Ochrona powietrza.

Projekt po realizacji musi osiągnąć odpowiedni efekt ekologiczny, dlatego Komisja Europejska ustaliła, że całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien być mniejszy niż 5 mln euro.

PHARE
Od 2000 roku Polska otrzymuje pomoc w ramach zreformowanego programu Phare 2. Wprowadzenie dwóch nowych instrumentów pomocy (SAPARD - rolnictwo oraz ISPA - ochrona środowiska i transport) spowodowało, że Phare 2 wspiera działania finansowane z tych instrumentów, z wyjątkiem działań określonych w Art. 4.2 Rozporządzenia dotyczącego koordynacji pomocy w ramach strategii przedakcesyjnych dla krajów ubiegających się o członkostwo. Zapisano w tym artykule możliwość finansowania przez Phare działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i transportu przewidywanych w programach operacyjnych. Zgodnie z przyjętymi procedurami program Phare powinien być planowany w rocznych okresach, prowadzone są jednak obecnie uzgodnienia nad możliwością rozplanowania programu na kilka lat. Jest to o tyle uzasadnione, że wymienione powyżej programy ISPA i SAPARD działają w dłuższym niż rok przedziale czasowym. Programowanie Phare 2 jest oparte, podobnie jak to miało miejsce w latach 1998 i 1999, na dwóch dokumentach: "Partnerstwie dla Członkostwa" oraz "Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa". Program Phare 2 z rocznym budżetem 1,560 mld € dla wszystkich dziesięciu krajów kandydujących wspierać będzie proces akcesyjny w trzech obszarach

Leonardo da Vinci
Polska jest uczestnikiem programu od marca 1998 roku, uczestniczy w nim na równi z państwami członkowskimi UE. W latach 2000 - 2006 jest realizowana druga faza programu. Program jest przeznaczony dla instytucji i organizacji mających osobowość prawną, zaangażowanych w rozwój kształcenia zawodowego - instytucji szkoleniowych, szkół zawodowych, uczelni, przedsiębiorstw, partnerów społecznych oraz władz publicznych. Celem programu jest przyczynianie się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też do współpracy między nimi w tym zakresie.

Socrates II
To program Unii Europejskiej, wspierający współpracę w zakresie polepszenia jakości i adekwatności kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego celem jest promowanie europejskiego wymiaru kształcenia na wszystkich poziomach (od przedszkola po uniwersytet) oraz koncepcji "uczenia się przez cale życie" (LLL-long life learning) Program SOCRATES rozpoczął się 14 marca 1995 roku i jest przeznaczony dla piętnastu krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także dla Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Od 1997 r. w programie Socrates mogą uczestniczyć również kraje stowarzyszone.

Młodziez
Cel programu: ułatwianie integracji społecznej młodych ludzi w wieku 15 - 25 lat, likwidowanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie równości na wszystkich szczeblach społecznych, wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią, wspieranie działań na rzecz lepszego poznania różnorodności wspólnej kultury europejskiej i naszego wspólnego dziedzictwa.

Program Ramowy
Wieloletni Program Ramowy (2002-2006) Wspólnoty Europejskiej w Zakresie Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji, Wspomagających Tworzenie Europejskiego Obszaru Badań. Budżet - 16.270 mln €.
Priorytety tematyczne:
P1 (BIO) Genomika i biotechnologie dla zdrowia człowieka
P2 (IST) Technologie społeczeństwa informacyjnego
P3 (MAT) Nowe technologie i nauka o materiałach
P4 (AERO) Areonautyka i przestrzeń kosmiczna
P5 (FOOD) Jakość i bezpieczeństwo żywności
P6a (ECO) Zmiany globalne
P6b (ENE) Energia
P6c (TRA) Transport
P7 (SOC) Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy

Kultura
Jest to Program wspólnotowy, za pomocą którego Unia Europejska wspiera współpracę w dziedzinie kultury. Zastąpił on programy Raphael, Ariane i Kaleidoscope. Program będzie realizowany w latach 2000-2004. Budżet wynosi 167 milionów €.
Podstawowe cele Kultury 2000 to:
a)promowanie i rozwój dialogu kulturalnego między krajami Europy
b)promowanie różnorodności kulturalnej
c)poszanowanie europejskiego dorobku kultury i tradycji
d)zwiększanie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury

POZOSTAŁE UNIJNE
ACCESS
SAVE II
ACE
Bussines Support Programme
ECOS Ouverture
EBRD Bangkok Facilty
Small and Medium Enterprises Finance Facility
Justice and Home Affairs 1999
Statistical Cooperation Programme

 
Crombie
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:10      [zgłoszenie naruszenia]

"Wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu"
_______________________________
 
MARIO PUZO - "GodFather" - My Bible
mafia.heyah.poSiTiFni.LeFy.Slang.pl - Szef mafii
Ojciec Chrzestny swojej mafii i Blinka
MODERATOR Działu Polityka...;-)

 
bunchet
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:12      [zgłoszenie naruszenia]

A ja wole fiołki w polsce ...

Mam nadzieje ze rozumiesz

Mozna być też patriotą w Europie ...

 
Crombie
 Wysłana - 27 lipiec 2004 22:14      [zgłoszenie naruszenia]

rozumiem
_______________________________
 
MARIO PUZO - "GodFather" - My Bible
mafia.heyah.poSiTiFni.LeFy.Slang.pl - Szef mafii
Ojciec Chrzestny swojej mafii i Blinka
MODERATOR Działu Polityka...;-)

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Unia Europejska - info

Strony: 1 2
 
Warto przeczytać: Na początek 10tyś zł | Mały Słownik Polityki | licencjat | Problem z Prawem Co robidz | dostałem wezwanie... | Młodzież Wszechpolska | O paranojach w konstytucji... | Pytanie !! | alimenty | Studia zaoczne a alimenty | Najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą w 2004 roku | jak to jest ?? | Znacie? To przeczytajcie! | Wartości niematerialne i prawne w kapitale początkowym | kanary, spisywanie | Wynajem mieszkania | porno torrenty | przepone | przepony | vans okulary | korea | v max | ile najwięcej jechaliście | muszka | uprzykrzyć życie | blues | dziewczyna pisze o swoim bylym | pisanie o ex | pure | spojler | kobieta zapłaci za spotkanie z panem | malizna | starsze kobiety | kobieta koń | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0