FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 1664 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
kredyt studencki 
[powiadom znajomego]    
Autor "kredyt studencki"   
 
Berez 2
 Wysłana - 30 wrzesień 2006 15:37        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

mam pytanie jezeli chodzi i przedstawienie wykazu dochodów na jedna osobe w rodzinie, poniewaz zarobki mojego ojca moga stanowic pewien problem gdyz troche zarabia. Jestem z nim w zlych stosunkach i nie utrzymuje sie z jego srodkow finansowych, studiuje i mieszkam sam w innym miescie, Czy w takim wypadku moge starac sie o kredyt??
______________________________
 
Wszystkie obyczaje , nawet najtwardsze , stają się z czasem przyjemniejsze i łagodniejsze , najsurowszy

 
kryspix
 Wysłana - 30 wrzesień 2006 16:49      [zgłoszenie naruszenia]

tak
_______________________________
 
kryspix

 
kryspix
 Wysłana - 30 wrzesień 2006 16:53      [zgłoszenie naruszenia]

taki obszerniejszy fragment z mojej pracy mgr...powinien rozwiać wszystkie wątpliwości...

Preferencyjny kredyt studencki.

Kredyt studencki został wprowadzony ustawą z 17 lipca 1998 r. , jako element rozszerzenia dostępu młodzieży do szkolnictwa wyższego. Są one udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów pozwoliło państwu, któremu zależy na kształceniu obywateli, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów .
O kredyt studencki mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia (art. 6). Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci, słuchacze i doktoranci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (art.6). Corocznie Minister Edukacji Narodowej ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o kredyt studencki .
Kredyt studencki udzielany jest na okres nie dłuższy niż czas studiów, w tym studiów doktoranckich (art. 7). Jest on wypłacany maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich maksymalnie przez okres 4 lat, przez 10 miesięcy w roku akademickim, a jego miesięczna transza wynosi obecnie 600 zł.
Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu (art.9). Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP (art. 8). Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
Kredyt studencki umarzany jest 20. procentom kredytobiorców, jeśli ukończyli oni studia w grupie 5% najlepszych absolwentów danej uczelni. Może on być również umorzony częściowo lub całkowicie, w szczególności z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek), lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań spowodowaną np. niepełnosprawnością (art. 10).
Aktualną ofertę kredytów studenckich osoba ubiegająca się uzyska, po rozpoczęciu roku akademickiego, w banku komercyjnym, który podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (art. 2 - 5 i 13 - 15) .
Wnioski o kredyt studencki składa się w jednym z banków kredytujących . Termin składania wniosku o kredyt studencki w każdym roku akademickim upływa 15 listopada .
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot 100%. Poręczenie takie można uzyskać w jednym z banków kredytujących. W 2001 roku wprowadzono zmiany w przepisach dające możliwość uzyskania poręczenia spłaty kredytu studenckiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczyć do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jednak poręczenie udzielane jest tylko tym bankom kredytującym, które zawarły z Agencją umowę współpracy. Prowadzi to do konieczności zaciągnięcia kredytu przez studenta tylko w tych bankach .
W roku akademickim 2005/2006 (wg stanu na dzień 31 marca 2006 r.), banki zebrały około 35 tys. wniosków o kredyt studencki. Jednak umowy kredytowe podpisano tylko z około 24 tys. studentów (68,6%). Głównym powodem odmowy zawarcia umowy był brak możliwości przedstawienia bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu (dotyczyło to 5,3 tys. studentów). Natomiast z liczby 24 tys. udzielonych kredytów w roku akademickim 2005/2006 z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (od 70% do 100% kredytu) skorzystało 3,6 tys. studentów (15,1% wszystkich kredytobiorców), a z poręczeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało 0,6 tys. (2,5%) kredytobiorców. 77,3% kredytobiorców studiuje na uczelniach publicznych, a 22,7% na uczelniach niepublicznych i kościelnych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (33.1%), a najmniej studenci akademii teologicznych (tyko 6 osób). Studenci studiów stacjonarnych byli kredytobiorcami 67,8% umów, a niestacjonarni 32,2%. Wśród wszystkich kredytobiorców studenci pierwszego roku stanowili 44,4%, drugiego 24,4%, trzeciego 15,7%,czwartego 9,8%, piątego 5,2% oraz szóstego 0,2%. Z umorzeń części lub całości kredytu skorzystało do końca 2005 r. około 8,8 tys. kredytobiorców, najczęściej z powodu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów .
Na podstawie danych statystycznych dotyczących kredytu studenckiego warto wskazać, jak przez 8 lat jego działania kształtowała się liczba udzielanych kredytów. W roku akademickim 1998/1999, powołującym tą instytucję finansową, udzielono w przybliżeniu 99 tys. kredytów studenckich. W roku następnym liczba udzielanych kredytów spadła do około 29 tys. (rok akademicki 1999/2000 i do roku 2003/2004 zmalała do 20 tys.). Obecnie zauważamy tendencję wzrostową. W roku 2004/2005 liczba udzielonych kredytów studenckich wynosiła około 22 tys., a w roku akademickim 2005/2006 24 tys.
Historia działania w Polsce preferencyjnego kredytu studenckiego, pokazuje, że pobierających go można podzielić na 3 grupy. Do pierwszej należą osoby, które poprzez kredyt finansują sobie naukę (niezamożni, ambitni). Drugą grupę tworzą osoby, które stać na naukę, ale przez kredyt studencki podnoszą sobie jakość egzystencji (co najmniej średnio zamożni, hedoniści). Natomiast do trzeciej grupy należą studenci, których stać na naukę, a środki pozyskane z kredytu inwestują np. na giełdzie (co najmniej średnio zamożni, roztropni i przedsiębiorczy) .
Odnosząc preferencyjny kredyt studencki do dorosłego dziecka, pragnącego uzyskać środki na własne potrzeby, zwalniające rodziców w części lub w całości od obowiązku alimentacyjnego, należy wskazać, iż kredyt ten chroni w pewnym sensie potencjalnie zobowiązanego do alimentacji, dając dziecku możliwość, zanim wystąpi z roszczeniem, podjąć próbę uzyskania środków samodzielnie z innego źródła. Pieniądze, które pożyczy bank, trzeba wprawdzie oddać, ale oprocentowanie jest niskie, a spłata w niewielkich ratach zaczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Wadą są jednak początkowe uciążliwe formalności, a także to, iż banki traktują kredyty studenckie tak, jak kredyty konsumenckie i żądają identycznych poręczeń. Powoduje to, iż po kredyt sięgają nie najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący studenci, tak jak było to w założeniach tej instytucji, ale studenci średnio zamożni. Wadę tą podkreślali także studenci z mojego otoczenia, którzy pobierają kredyt, a z którymi rozmawiałem na ten temat. Największą trudnością dla nich było znalezienie osoby, która poręczyłaby im kredyt w sytuacji, gdy nie mogą tego zrobić rodzice. Poręczyciel, w przypadku udzielenia poręczenia, jest obciążony do momentu rozpoczęcia spłaty zobowiązaniem, które ogranicza jego zdolność kredytową dla każdego banku. Powoduje to powszechną niechęć do jego udzielania. Niewątpliwym pozytywem dla nich jest to, iż kredyt ten pozwala uzyskać środki, które mogą być przeznaczone na dowolny cel, niekontrolowany przez nikogo, a zwłaszcza przez bank.

_______________________________
 
kryspix

 
santosan
 Wysłana - 10 marzec 2009 20:27      [zgłoszenie naruszenia]

Wyjasnij swoja sytuacje, te kredyty dla studentów są preferencyjne, jeżeli trafisz w banku na normalnych doradców, to może coś Ci się uda zdziałać.

[kredyty.eii.com.pl/studenckie.html]

Zmieniony przez - santosan w dniu 2009-03-10 20:28:43

 
Mikhaił
 Wysłana - 10 marzec 2009 20:39      [zgłoszenie naruszenia]

zarobki Twojego ojac nie maja nic do tego czy Ci dadza kredyt, jak tylko poswiadczy za Ciebie to go odstaniesz. A, juz za pozno na kredyt

 
alterus
 Wysłana - 10 marzec 2009 21:42       [zgłoszenie naruszenia]

Na pewno??
Myślę że jednak mają, możesz się starac o alimenty od ojca
_______________________________
 
Spierdalacz;)
[http://www.youtube.com/watch?v=oVKdDOnMyOE]

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

kredyt studencki

Warto przeczytać: Prawo przeszukiwania! WAŻNE! | studia podyplomowe | Zeznania na miejscu zdarzenia... | Umowa zlecenie a nadgodziny | Przelew z zagranicy | mandat | Studia Prawnicze. | Rejestracja samochodu | Kredyt studencki, w co zainwestować | Green card, Visa czy status społ. | Stypendium socjalne. Renta rodzinna. | ucieczka z miejsca stluczki | Prawo jazdy, nie odebrane. | Czy mam prawo odstąpić od umowy kredytu? | Pobicie | odszkodowanie. | nutka 28 | mlode modelki | opowiadanie ertyczne mama i synem | wie was ist denn schon wieder | filmy sex | filmy erotyczne | opomamawiadania incest | alina rose | upadłe anioły | poprawiamy mature | mój syn | analna asia | Córka sex | rezygnacja z renty rodzinnej | wzory pism rezygnacja z renty rodzinnej | Nie mam pojęcia co się stało | nie mam pojecia co sie stalo psycho | sex z mamą opowiadania | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0