FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 6530 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Nauki Humanistyczne
opracowania 
Wyślij odpowiedź [powiadom znajomego]    
Autor "opracowania"   
 
AXEL97
 Wysłana - 6 maj 2004 18:15       
 
Przeniesiona przez Predrag z działu 'Historia'. | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

witam !
nie bede robil 32 tematow wiec zawre to w jednym prosilbym o wklejenie mi tutaj jakich przystepnych i krociotkich opracowan nastepujacych tematow:

1. Powstanie Ndecji jej przemiany ideowe do I wojny św.
2. Podstawowe elementy wiadomości o ruchu robotniczym i ruchu ludowym do 1914 r.

3. Geneza Legionów Piłsudskiego i ich walka podczas I wojny św.


4. Mocarstwa wojujące wobec sprawy polski podczas I wojy św , znaczenie aktu 5 XI 1916
5. Proces powstawania niepodległego państwa polskiego w 1918/1919 r
6. Sprawy polskie na konferencji w wersalu 1919 r
7. Konflikt polsko-ukrainski 1919
8. Walki zbrojne o uksztaltowanie zachodniej granicy rzeczpospolitej (powstanie wielkopolskie , powstanie śląskie)
9. Ukształtowanie się wschodniej granicy RP - wojna pl-zsrr 1919-1921
10. Ustroj odrodzonego panstwa polskiego ( konstytucje III 1921 i IV 1935 )
11. Główne siły polityczne w polsce 1919-1939
12. Gospodarcze problemy polski międzywojennej
13. Sanacja charakterystyka formacji politycznej
14. Polska polityka zagraniczna w okresie miedzywojennym
15. Wybuch II wojny sw przbieg wydarzen X 38 - IX 39
16. Kampania wrzesniowa 1939
17. Polskie sily zbrojne podlegajace rzadowi RP na emigracji podczas II wojny św
18. ZSRR wobec spraw polskich 1939-1945
19. Polskie panstwo podziemne w okresie okupacji
20. Polska konspiracja wojskowa 1939-1945
21. Powstanie warszawskie 1944
22. Walka polityczna i zbrojn o ksztalt ustroju polski 1945-1947
23. Stalinizm w polsce aparat ucisku i jego zbrodnie
24. Przelom X 1956
25. Kościół katolicki wobec polski ludowej
26. Rzady gomulki 1956-1970
27. Strategia gospodarcza i polityczna ekipy gierka
28. Ksztaltowanie się jawnej opozycji rola kosciola w zyciu spolecznym
29. Programy i postawy polityczne w PRL 1980-1981
30. Stan wojenny , podziemna solidarnosc i jej przemiany
31. Schylek polski ludowej kryzys gospodarki struktur wladzy i ideologii , frakcje w pzpr a opozycja
32. Zewnetrzne i wewnetrzne uwarunkowania upadku rzadu pzpr w polsce w 1989 r

______________________________
 


! ! ! ! KLIKNIJ TAM ==========================================================>>>>>>>>>

 
timon1984
 Wysłana - 8 maj 2004 10:59      [zgłoszenie naruszenia]

Temat: Walka narodu polskiego o ustalenie granicy zachodniej II Rzeczpospolitej

W połowie listopada 1918 r. przywództwo polityczne nad Polakami mieszkającymi w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim i Górnym Śląsku sprawował Komisariat naczelnej Rady Ludowej. Tworzyli go m.in. Wojciech Korfanty, ks. Stanisław Adamski, Władysław Seyda. W początkach grudnia zebrał się w Poznaniu Sejm Dzielnicowy, który podjął uchwałę o włączeniu tych ziem do Polski. Potwierdził władzę NRL, która uznawała zwierzchnictwo KNP i zalecała czekać na decyzje konferencji pokojowej. Jednocześnie trwały przygotowania do wystąpienia zbrojnego. 26 grudnia przybył do Poznania Paderewski, co wywołało manifestacje patriotyczne. Następnego dnia wybuchły w mieście walki. W ciągu kilku dni powstańcy opanowali większość Wielkopolski. NRL początkowo przeciwna walkom przejęła władzę na terenach objętych powstaniem. Ciężkie walki prowadzono nad Notecią, na południu w rejonie Rawicza i na zachodzie nad Obrą.
W połowie stycznia dowództwo nad powstaniem przejął oddelegowany przez Piłsudskiego gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Pod koniec miesiąca Armia Wielkopolska liczyła 30 tys. żołnierzy. Niemcy, po stłumieniu powstania berlińskiego rozpoczęli kontrofensywę, która trwała do połowy lutego. Marszałek Foch, po interwencji Paryskiego KNP, zmusił Niemców do przerwania walk. 16 lutego w Trewirze państwa Ententy odnowiły rozejm z Niemcami, uznając front wielkopolski za teren działań alianckich. Zawieszenie walk nie przerwało rozbudowy Armii Wielkopolskiej, która zwiększyła się do 70 tys. ludzi. Jesienią 1919 r., z chwilą wejścia w życie układu pokojowego, nastąpiło zwinięcie lini frontu. Powstanie wielkopolskie, jako jedyne z polskich powstań narodowych zakończyło się zwycięstwem. 18 stycznia 1919 w Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej, która miała ustalić warunki pokoju z Niemcami. Polskę reprezentowali Roman Dmowski i premier Paderewski. Pod koniec stycznia Dmowski przedstawił polskie postulaty. Nawiązując do granic sprzed 1772 r., Dmowski dopuszczał znaczne ustępstwa terytorialne na wschodzie, ale domagał się przesunięcia zachodniej granicy kosztem Niemiec. Polskie postulaty zyskały poparcie Francji i zasadniczy sprzeciw Wielkiej Brytanii, która nie chciała zbytniego osłabienia Niemiec.
Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej powołała specjalną komisję, kierowaną przez Francuza J. Cambona, która miała ustalić przebieg polskich granic. Komisja zaakceptowała większość polskich postulatów w sprawie granicy zachodniej i proponowała przyznanie Polsce Śląska Opolskiego, Wielkopolski, Pomorza Wschodniegoz ujściem Wisły i Powiślem. Plebiscyt miał rozstrzygnąć o losach Mazur i części Warmii. Pod koniec marca premier brytyjski zaproponował utworzenie z Gdańska wolnego miasta, co zyskało poparcie przywódców mocarstw.
W maju delegacja niemiecka oprotestowała propozycję granicy polsko-niemieckiej przedstawioną przez Komisję Cambona. Pojawiła się groźba wznowienia walk. Na początku czerwca, na skutek protestów niemieckich i nieprzychylnej Polsce postawie Lloyda George'a, Rada Najwyższa poinformowała Paderewskiego o konieczności przeprowadzenia na Śląsku plebiscytu, w którym mieszkańcy zdecydowaliby o państwowej przynależności prowincji.
28 czerwca 1919 Niemcy podpisały traktat pokojowy w Wersalu. Polska uzyskała bezwarunkowo Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie. Na Górnym Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach miały się odbyć plebiscyty. Gdańsk stal sie wolnym miastem pod kontrolą komisarza Ligi Narodów. Polska została zmuszona do zapłacenia części niemieckich długów i podpisania tzw. traktatu mniejszościowego. Zobowiązywał on Polskę do zapewnienia swobód mniejszościom etnicznym. Traktat Wersalski pomimo niekorzystnych dla Polski rozwiązań, zapewniał zachodniej granicy Rzeczpospolitej gwarancje międzynarodowe.
W lipcu zniesiono granicę pomiędzy Wielkopolską a resztą kraju. Już w czerwcu odbyły się wybory wielkopolskich posłów do Sejmu Ustawodawczego. 1 sierpnia przyjęto ustawę o włączeniu Wielkopolski do państwa polskiego. Niebawem komisariat NRL przekazał władzę nowo utworzonemu Ministerstwu b. Dzielnicy Pruskiej. W listopadzie 1919 wojska niemieckie opuściły Pomorze Gdańskie. 10 lutego 1920 nastąpiły uroczyste zaślubiny Polski z Bałtykiem. W tym samym czasie władzę w Gdańsku objął Wysoki Komisarz z ramienia Ligi Narodów. W październiku Rada Ambasadów proklamowała Gdańsk Wolnym Miastem, podległym polskiemu i międzynarodowemu nadzorowi.
11 lipca przeprowadzono plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach. Trwająca od miesiąca ofensywa Armii Czerwonej, zagrażająca istnieniu państwa polskiego, nie zachęcała do głosowania na Polskę. Głosowanie przyniosło bezapelacyjne zwycięstwo Niemcom. Do Polski włączono jedynie kilka przygranicznych wsi.
Odmiennie kształtowały się losy granicy polsko-czechosłowackej. 23 stycznia 1919 wojska czechosłowackie, wbrew porozumieniu z listopada 1918 zajęły Zaolzie. Polskie protesty na konferencji w Paryżu nie na wiele się zdały. Jesienią 1919 postanowiono, że na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie odbędzie się plebiscyt.
10 lipca 1920 Polska, zagrożona ofensywą bolszewicką, została zmuszona do rezygnacji z plebiscytu i do zgody na rozstrzygnięcie sporu przez Radę Ambasadorów. Rada przyznała tereny na zachód od Olzy Czechosłowacji. Również podział Spiszu i Orawy był dla Polski krzywdzący. Spór o Zaolzie zaciążył na dalszych stosunkach pomiędzy Pragą a Warszawą.

_______________________________
 
Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bit

 
timon1984
 Wysłana - 8 maj 2004 11:05      [zgłoszenie naruszenia]

Temat: Plan "Burza". Powstanie warszawskie
"Burza" - kryptonim planu i akcji zbrojnej AK 1944; zakładała mobilizację oddziałów AK w czasie przesuwania się frontu wsch. przez ziemie państwa pol. i atakowanie wycofujących się wojsk niem., w celu opanowania terenu przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Terenowym dowódcom AK i przedstawicielom Delegatury Rządu RP na Kraj polecono ujawnianie się wobec wkraczającej Armii Czerwonej i obejmowanie władzy wojsk. i cyw. na wyzwolonym terenie. Działania zbrojne w ramach "Burzy" AK prowadziła od marca do listopada 1944, a w bardzo ograniczonej formie w styczniu 1945. Rozpoczął okręg Wołyń, mobilizując w styczniu 1944 Dwudziestą Siódmą Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej; w lipcu 1944 wil. brygady AK i nowogródzkie zgrupowanie AK realizowały plan zdobycia Wilna; 1944 KG AK zadecydowała, aby objąć akcją "Burza" Warszawę, w wyniku czego 1 VIII 1944 rozpoczęło się powstanie warszawskie.
Dowódca AK gen. T. Komorowski "Bór" zdecydował się rozpocząć powstanie 1 sierpnia 1944r. Trwalo 63 dni, do 2 pażdziernika. Początkowo powstańcy, choć fatalnie wyposażeni, odnieśli znaczące sukcesy, opanowując główne dzielnice miasta. Jednakże inicjatywa załamała się już 4 sierpnia. Przeciwuderzenie specjalnego korpusu gen. von dem Bacha otworzyło Niemcom centralne arterie stolicy i izolowalo zgrupowania powstańcze. Rozwścieczony Hitler osobiście wydał rozkaz starcia Warszawy z powierzchni ziemi. Dziesiątki tysięcy cywilów zostało rozstrzelanychprzez Niemców i bezlitosną rosyjską brygadę SS Kamińskiego walczącą po stronie niemieckiej.
Skutki powstania: okolo 200 tys. mieszkańców i żołnierzy AK straciło życie. Zginął kwiat patriotycznej młodzieży i inteligencji centralnej Polski. Niemcy przeprowadzili planowe zniszczenie stolicy.

_______________________________
 
Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bit

 
AXEL97
 Wysłana - 8 maj 2004 11:07      [zgłoszenie naruszenia]

OK dzieki , temat juz nieaktualny , wczoraj ZDAŁEM !!!!!!
_______________________________
 


! ! ! ! KLIKNIJ TAM ==========================================================>>>>>>>>>

 
timon1984
 Wysłana - 8 maj 2004 11:10      [zgłoszenie naruszenia]

Temat: Wojna Obronna Polski 1939
Oficjalnie wojnę rozpoczął o 4:45 pancernik Schleswig - Holstein, który kilka dni wcześniej przypłynął z "kurtuazyjną wizytą" do Gdańska. Jednak ostatnio dużo mówi się i pisze, iż wojnę ok. 3:30 rozpoczęły naloty na Wieluń.
Niemiecka Luftwaffe błyskawicznie zdobyła kontrolę nad polskim niebem. 1.IX o świcie pierwsze bomby spadły także na Warszawę. Ofensywa lotnicza poprzedzała najazd wojsk lądowych. Na całym froncie rozpoczęła się zacięta walka: w korytarzu gdańskim, w okolicach Mławy, w Borach Tucholskich, nad Wartą oraz na północ i południe od Zagłębia Śląskiego. Pod podwójnym ogniem lotnictwa i wojsk pancernych, obrona polska została poważnie zachwiana. Łączność była przerwana, wojska z wielkim trudem mogły się przemieszczać.
Polskie dywizje i pułki były rozbijane, bitwa graniczna została przegrana choć zdarzały się takie sukcesy jak wypad polskiej jednostki do Prus Wschodnich. W bitwie o granice nie uczestniczyła jedynie Armia Poznań gen. Tadeusza Kutrzeby, który wycofał się na rozkaz Naczelnego Wodza za linię Warty.
Trudności w obronie granic Polski były tak ewidentne, że francuski generał Weygand (były doradca wojskowy w Polsce w 1920 roku), zalecał Polakom, aby ustawili linię obrony wzdłuż brzegów Niemna, Biebrzy, Narwi, Wisły i Sanu. Ta koncepcja uniemożliwiałaby rozwinięcie ofensywy i przeciwstawiła wrogim formacjom całą serię naturalnych przeszkód. Poza tym linia ta miała zaledwie ok. 600 km długości i była zdecydowania łatwiejsza do obrony niż 1800 km granicy utworzonej przez łuk łączący Suwałki z przełęczami Karpat.
Jednak ta koncepcja obrony we wrześniu 1939 roku była nie do przyjęcia dla Polski. Oznaczałby bowiem oddanie bez walk uprzemysłowionych regionów Górnego Śląska czy większości szybów naftowych Galicji, Warszawa wysunięta byłaby ponadto na pierwszą linię działań. Wydaje się więc, że taktyka przyjęta przez rząd RP była uzasadniona pod względem politycznym i ekonomicznym, choć z góry skazana na niepowodzenie pod względem strategicznym. Protokół polsko - francuski przewidywał, że armia francuska najdalej w 15 dni po ataku na Polskę podejmie ofensywę, dlatego należało grać na zwłokę. Niestety Polacy nie otrzymali bezpośredniej pomocy ze strony zachodnich sojuszników, choć zarówno Francja jak i Wielka Brytania wypowiedziały 3 września wojnę Hitlerowi. Za tym faktem nie poszły jednak żadne działania militarne, co najwyżej "wojna ulotkowa". Oba kraje nie były jeszcze gotowe do wojny. A Polska po przegranej bitwie o granice walczyła dalej.
6 września czołgi niemieckie są już 100 km od Warszawy. Pomiędzy Bzurą a Pilicą front jest przerwany na szerokości 60 km. Droga wiodąca z Piotrkowa Trybunalskiego przez Rawę Mazowiecką do stolicy, jest wolna a większość rezerw Wojska Polskiego - zniszczona lub okrążona. 7 września poddają się obrońcy Westerplatte, którzy jako pierwsi odpierali ataki wojsk niemieckich. Mieli się bronić 12 godzin, bronili się cały tydzień. Obrona tego skrawka polskiej ziemi stała się symbolem bohaterstwa żołnierzy.
Tajemnicza depesza zawierająca hasło "Słońce wschodzi" to hasło do rozpoczęcia największej bitwy kampanii wrześniowej, Bitwy nad Bzurą. Sam Hitler przyznał później, że kosztowała go ona więcej nerwów niż cała napaść na Polskę. Bitwa rozpoczęła się rozkazem marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego wydanym w nocy z 8 na 9 września w sytuacji, gdy walka o granice była już przegrana a Armie "Poznań" i "Pomorze" dostają rozkaz do wycofania się w kierunku Warszawy. Generałowie Kutrzeba i Bortnowski łączą swoje siły i atakują 8 Armię gen. Blaskowitza stawiając ją w krytycznym położeniu. Marsz 10 Armii gen. Von Reichenau w kierunku Warszawy został wstrzymany a jeden z korpusów 4 Armii gen. Von Kluge zmuszony jest powstrzymać swój pochód w głąb Polski. W dniach 10-12 września Polacy przejmują inicjatywę i zaskakują 8 Armię. Trwające 9 dni walki toczyć się będą po obu stronach Bzury a opór Niemcom stawiać będzie 8 dywizja piechoty i dwie brygady kawalerii "Wielkopolska" i "Podolska". Dopiero kiedy do walki wkroczy wycofujący się spod Warszawy XVI Korpus Pancerny gen. Hoepnera, armii niemieckiej uda się otoczyć polskie wojska na obu brzegach Bzury. Wówczas 4 Armia dotrze w okolice Modlina a 8 Armia podejmie marsz w kierunku Łodzi.
Wojskom niemieckim naciskanym przez gen. Kutrzebę przychodzi na pomoc Luftwaffe, które zajęte było do tej pory bombardowaniem Warszawy oraz obiektów przemysłowych i komunikacyjnych. Wojskom polskim brakuje ciężkiej artylerii, lotnictwa i czołgów a wkrótce także amunicji, broni i żywności. W dniach 13-17 września sytuacja zostaje już przez Niemców opanowana. 17 września polskie szyki zostają rozbite. Resztki armii "Pomorze" i "Poznań" udają się w kierunku stolicy. Dowódca armii "Pomorze" gen. Bortnowski dostaje się do niewoli a wraz z nim 170.000 tysięcy żołnierzy. Unicestwienie obu armii stanowiło punkt zwrotny w kampanii wrześniowej. Dwie najlepsze armie zostały zniszczone podczas gdy stan militarny reszty kraju nie zostawiał już żadnej nadziei na odwrócenie sytuacji.
Jakby tego było mało, 17 września Polska otrzymuje cios w plecy. Wkroczenie Armii Radzieckiej na wschodnie tereny Polski przesądza o losach kraju. Pod pretekstem, że RP już nie istnieje jako jednostka państwowa, ZSRR wprowadza w życie plan Ribbentrop - Mołotow. Edward Rydz - Śmigły wydał rozkaz: " Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony oraz prób rozbrajania". Ta decyzja skazywała 400.000 wojska na zniszczenie.
Wojska radzieckie uderzyły na Polskę w dwóch zgrupowaniach: północnym pod dowództwem Kowalowa i południowym pod komendą Timoszenki - łącznie nieco ponad 310.000 żołnierzy. Rozkaz "Nie walczyć!" wywołał zamieszanie. Niektóre oddziały wycofywały się, inne poddawały a byli i tacy, którzy walczyli, np. w Grodnie czy Wilnie.
W wielu miejscowościach zajętych przez wojska sowieckie grupy miejscowych komunistów z bronią i czerwonymi opaskami zabierały się do porachunków, aresztowań i samosądów. Jeżeli ktoś pokornie na rozkaz złożył broń, już w następnej chwili gorzko tego żałował.
Choć wkroczenie wojsk ZSRR na tereny polskie było pogwałceniem nie tylko paktu o nieagresji z 1932, ale także prawa międzynarodowego, rządy zaprzyjaźnionej z Polską Francji i sojuszniczej Anglii nie użyły do końca słowa agresja.
W nocy z 17 na 18 września polskie władze opuściły teren Polski przekraczając w Kutach granicę z Rumunią. Władze tego kraju natychmiast internowały prezydenta Mościckiego, marszałka Śmigłego i ministra Becka oraz wielu innych ówczesnych decydentów.
Tymczasem stolica Polski broniła się nadal, pomimo faktu, że opuściły ją najwyższe władze państwowe. Przez 28 dni ludność Warszawy, nękana przez niemieckie lotnictwo, artylerię i czołgi, opierała się atakom Wehrmachtu. Niestety z braku amunicji, żywności, wody i prądu prezydent Warszawy Stefan Starzyński oraz dowódca obrony gen. Rómmel podejmują decyzję o kapitulacji. Niemcy biorą do niewoli 120 tys. jeńców.
Choć agresorzy utrzymywali, że Kampania Wrześniowa trwała siedemnaście dni, to w II połowie września i na początku października trwały jeszcze walki. W dniach 22-27 pod Tomaszowem Lubelskim Armia "Prusy" gen. Dęba - Biernackiego zadaje nieprzyjacielowi duże straty. Hel bronił się do 2 października a Grupa Operacyjna "Polesie" gen. Kleeberga stoczyła w dniach 2-5. X. bitwę pod Kockiem, którą wielu uznaje za zwycięską dla Polaków. Ostatecznie jednak generał z braku amunicji i żywności podejmuje decyzję o kapitulacji.

_______________________________
 
Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bit

 
timon1984
 Wysłana - 8 maj 2004 11:16       [zgłoszenie naruszenia]

spoko, gratulacje :)
_______________________________
 
Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bit

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia | Wyślij odpowiedź

opracowania

Warto przeczytać: Praca maturalna ... | repetyorium z wosu/historii | Epilog Pana Tadeusza | potrzebuje pomocy.... | Ślub i wesele obecne w literaturze.(Temat Maturalny) | Dzieło literackie jako sposób przekazywania wiedzy o psychice człowieka. | Obyczaje domu sędziego Soplicy - Pan tadeusz zadanie prośba | Egon Schiele - Uścisk ; Pablo Picasso - Kochankowie | Stosunki Czech i Węgier z cesarstwami: niemieckim i bizantyjskim w XII-XIV w. | Jakie pozostalosci kultury rycerskiej obserwujesz wspolczescie? | [pol] perswazyjna funkcja reklamy | Referat dotyczący Starożytności, informacje na ten temat | andrzej le brun | Początek | prezentacja - hlp | Dziady część III prosze o pomoc | włochy | za ile wynajac lokal pod gry hazardowe o niskiej wygranej | automaty do gier | adamek | adamek stream | kwalifiacja wojskowa | jay z | laski nasza klasa | sex na żywo | wynalazki i wynalazcy | sex na żywo | lubie doswiadczone | turcy | opowiesci | ponaglenie do pracodawcy | akumulator | black keys | m jak miłość 1096 | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0