FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ obecnie aktywnych 4 940 użytkowników ¬

 

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO

 
 
Podstawowe zasady korzystania z Forum:
 • Forum służy wymianie informacji i doświadczeń.

 • Każdy ma prawo zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadami Regulaminu niezależnie od stopnia zaawansowania.

 • Na Forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.

 • Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.

 • Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje

 • Żadne wypowiedzi nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy.
  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie właściciel serwisu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

 • Korzystanie z forum jest bezpłatne.

 • Forum nie wolno przeglądać off-line (po odłączeniu od sieci Internet) 
  Jeśli w krótkim czasie z danego IP zostanie pobranych więcej niż 500 stron, to adres zostanie zablokowany.

 • Właścicielem serwisu jest SFD Spółka Akcyjna w Opolu prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "SFD Spółka Akcyjna" z siedzibą przy ul. Głogowskiej 23C w Opolu (45-315) której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000373427 o kapitale zakładowym 4 448 000,00 PLN (w całości opłacony), NIP: 754-302-22-22 , REGON: 160360680.

 
Na Forum zabrania się:

 1. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów postrzeganych przez dowolnego moderatora jako wulgarne, obraźliwe lub jawnie szydzące z jakiegokolwiek zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.

 2. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub  będących niezgodnymi z prawem RP.

 3. Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP

 4. "Zaśmiecania" działów informacjami nie związanymi z ich przeznaczeniem.

 5. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

 6. Zamieszczania reklam konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm.

 7. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.

 8. Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.

     KARĄ ZA ŁAMANIE REGULAMINU JEST USUNIĘCIE WYPOWIEDZI NARUSZAJĄCEJ REGULAMIN.
W RAZIE PONOWNEGO NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W REGUŁ - UŻYTKOWNIK ZOSTAJE POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FORUM (BAN).

Kto to jest moderator?
 
Jest to osoba, której zadaniem jest pilnowanie porządku i kontrolowanie wypowiedzi innych użytkowników. Moderator jest obligowany do udzielania odpowiedzi w swoim dziale. 

Co zrobić gdy poczuję się urażony a moderator nie reaguje?
 
Możesz napisać prośbę o skasowanie postu w postaci listu e-mail zawierającego dział, temat, autora i godzinę wysłania obraźliwej wypowiedzi oraz krótkie uzasadnienie na adres poczty moderatorów.

Co oznacza pogrubiona czcionka?
 
Jest to wyróżnienie przyznawane moderatorom i osobom posiadającym doświadczenie i wiedzę w zakresie jakie obejmuje KFD. Pogrubiona czcionka jest nadawana na wniosek moderatora lub osoby uprzednio wyróżnionej na adres poczty moderatorów.

 
REDAKCJA SERWISU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA KONTA BEZ UPRZEDZENIA W PRZYPADKU NOTORYCZNEGO ŁAMANIA REGULAMINU, PRZEDSTAWIENIA FAŁSZYWYCH DANYCH LUB WYKRYCIA
KONTA POCZTOWEGO Z AUTO-ODPOWIEDZIAMI.
 
REGULAMIN MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY BEZ POWIADOMIENIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW FORUM.
INFORMACJA O ZMIANIE ZOSTANIE UMIESZCZONA W DZIALE ADMINISTRACYJNYM"
 
POSTANOWIENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OBOWIĄZUJĄ
WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM.